Udarbejdelse af viborg kommunes handicappolitik
Download
1 / 15

Udarbejdelse af Viborg Kommunes handicappolitik - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Udarbejdelse af Viborg Kommunes handicappolitik. Oplæg ved workshop på konferencen: Mainstreaming af handicapområdet 26. Maj 2009 v/Jannik Boel. Politikformuleringsproces. Forudsætninger for processen:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Udarbejdelse af Viborg Kommunes handicappolitik' - luce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Udarbejdelse af viborg kommunes handicappolitik

Udarbejdelse af Viborg Kommunes handicappolitik

Oplæg ved workshop på konferencen:

Mainstreaming af handicapområdet

26. Maj 2009 v/Jannik Boel


Politikformuleringsproces
Politikformuleringsproces

Forudsætninger for processen:

 • at handicappolitikken er en tværgående politik, der skal bidrage til at forbedre hverdagen og livsvilkårene for borgere med handicap herunder sikre mulighederne for aktiv deltagelse i samfundslivet

 • at sikre en bred borgerinddragelse herunder brugere, pårørende, handicapforeninger, fagfolk i forvaltninger og i institutioner, politikere, og andre borgere og organisationer med interesse i handicapområdet.


Organisering
Organisering

 • Arbejde projektorienteret på tværs af forvaltninger

 • Inddrage handicaprådet inden processen igangsættes

 • Inddrage Danske Handicaporganisationer undervejs i processen: Drøfte program, tilrettelæggelse af møder, behov for hjælpemidler m.v.

 • Økonomiudvalget koordinerer processen og fremsender forslag til Byrådet

 • Øvrige politiske udvalg og Handicaprådet inddrages inden den endelige politiske behandling af politikforslaget


Proces
Proces

 • Inddrage interessenter direkte i en politikformuleringsproces, hvor de er med til at formulere politikkens ordlyd 

 • Sikre en bred repræsentation af interessenter på handicapområdet –herunder brugerrepræsentanter

 • Tre dialogmøder over en periode på ca. 1½ måned i efteråret 2008. Deltagere forpligter sig til at deltage i alle tre møder

 • 210 personer fik en personlig invitation til at deltage i dialogmøderne

 • 160 personer valgte at deltage


Deltagere
Deltagere

Brugere

 • Handicap-, patient- og psykiatriforeninger, brugerbestyrelser

  Fagfolk

 • Sundhedssektoren, daginstitutioner, skoler, handicapinstitutioner m.fl.

  Borgere

 • Reservation af min. 30 pladser til interesserede borgere

  Foreninger og organisationer

 • Idrætsforeninger, handicapidrætsforeninger, boligforeninger, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner

  Råd

 • Handicapråd, ældreråd, ungdomsråd, erhvervsråd, idrætsråd


Dialogm der
Dialogmøder

1. dialogmøde

 • Idéer til handicappolitikken:

  værdier, målsætninger

  og bærende principper

  2. dialogmøde

 • Ændringer til politikskitse med

  værdier, målsætninger og bærende principper

 • Forslag til konkrete indsatsområder

  3. dialogmøde

 • Kommentere og ”give håndslag” på politikken


Dialogm der1
Dialogmøder

 • Cafédrøftelser med 8-10 deltagere

 • Grupper sammensættes på tværs af interessenter og emner. Politikere deltager på lige fod med øvrige deltagere.

 • En tovholder stiller spørgsmålene og skriver gruppens forslag ned

 • Referater, oplæg og opsamlinger kan findes på hjemmesiden mellem møderne


Tilg ngelighed til processen
Tilgængelighed til processen

 • Sikre, at alle interessenter inviteres

 • Tovholdere skal sikre, at alle kan deltage i gruppedrøftelserne

 • Hjælpemidler kan rekvireres efter behov: fx brug af skrivetolke, papirer i stor skriftstørrelse, mobil teleslynge

 • Deltagere udfylder evalueringsskema efter hvert dialogmøde


Tilg ngelighed praktiske forhold
Tilgængelighed: Praktiske forhold

 • Lokalitet valgt i samråd med DH

 • Fordele ved lokalitet: central beliggenhed, offentlige transportmuligheder, gode adgangsforhold til lokalet, gode pladsforhold

 • Ulemper ved lokalitet: ingen teleslynge, adgang til handicaptoilet ikke optimal, dårlig akustik og udluftning, ikke adgang til at ryge

 • Medarbejdere behjælpelige i forbindelse med ankomst, servering m.v.

 • Drøfte hensyn med stedet/arrangøren (adgang, bordopstilling, lyd, sukkerfri kost m.v.)


Succes set fra forvaltningen
Succes? – set fra forvaltningen

 • Stor interesse i at deltage i politikudarbejdelse på handicapområdet

 • Inddragelsesformen giver gode muligheder for at indarbejde de input, der kom fra interessenterne på området: Inddragelsen sker både tidligt og undervejs i skriveprocessen

 • En bred involvering af interessenter har skabt legitimitet omkring handicappolitikken

 • Dialogen har bidraget til konsensus omkring handicappolitikken – men ikke enighed om alt!


Succes set fra deltagerne
Succes? – set fra deltagerne

 • 160 personer deltog (heraf 35 borgere på åbne pladser)

 • Positive tilkendegivelser om processen – især muligheden for at få indflydelse

 • Høj grad af engagement og aktiv deltagelse i møderne

 • Positive vurderinger af politikken på sidste møde

 • Det er primært ressourcestærke brugere, som deltog i processen – krævende proces for alle deltagere

 • Kommer politikken til at betyde forbedringer i praksis?


Fremtidige processer
Fremtidige processer

 • Gode erfaringer med at inddrage borgere tæt i forbindelse med udvikling af politikker – også inden for andre fagområder

 • Metoden skaber en konstruktiv og udbytterig dialog mellem politikere, brugere, foreninger og fagfolk, og der skabes en fælles forståelsesramme

 • Perspektivet er, at en god proces kan styrke den efterfølgende dialog mellem disse parter om at føre handicappolitikken ud i livet

 • Ligeledes er perspektivet, at politikkens mål og indsatsområder bedre kan forankres i forvaltninger og på institutionerne, når disse har været involveret i politikformuleringsprocessen

 • Brug guiden Planlægning af arrangementer


ad