Bacteri mies
Download
1 / 54

Bacterièmies - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Bacterièmies. ACICI 2004 16.12.2004. Guió:. Microbiologia Dra. Mariona Xercavins Microbióloga Vigilància Núria Freixas Infermera Control Infecció Transcendència clínica Dra. Ester Calbo Unitat de Enfermetats Infeccioses. MICROBIOLÒGIA. Dra. Mariona Xercavins. DEFINICIONS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bacterièmies' - luce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bacteri mies

Bacterièmies

ACICI 2004

16.12.2004


Guió:

 • Microbiologia

  Dra. Mariona Xercavins Microbióloga

 • Vigilància

  Núria Freixas Infermera Control Infecció

 • Transcendència clínica

  Dra. Ester Calbo Unitat de Enfermetats Infeccioses


Microbiol gia

MICROBIOLÒGIA

Dra. Mariona Xercavins


Definicions
DEFINICIONS

 • Bacterièmia: presència de bacteris en la sang

  que s'aïllen en els hemocultius

 • Fungemia: presència de fongs en la sang aïllats en els hemocultius

 • Hemocultius: cultiu de la sang

 • Extracció: sang per venopunció, normalment dos flascons (aerobi i anaerobi)


Fisiopatologia
FISIOPATOLOGIA

 • La bacterièmia es produeix quan els microorganismes invadeixen el torrent sanguini i es multipliquen a un ritme que supera la capacitat del sistema reticuloendotelial per eliminar-los.

 • Aquesta invasió pot ser:

  • Focus infecciós extravascular

   • Capil·lars sanguinis

   • Vasos limfàtics

  • Focus infecciós intra -vascular:

   • Endocarditis

   • Infecció catèters intravenosos o arterials


Indicacions dels hemocultius
INDICACIONS DELS HEMOCULTIUS

 • Sospita clínica de :

  • Sepsis - Infeccions greus pell

  • Meningitis - Neumonía

  • Osteomielitis - Endocarditis

  • Pielonefritis - Artritis

  • Infecció intraabdominal

  • Febre d’origen desconegut

 • Abans de la administració de la teràpia antimicrobiana sistèmica


Signes bacteri mia
SIGNES BACTERIÈMIA

 • Febre o hipotermia (nounats, ancians)

 • Calfreds

 • Leucocitosi o granulocitopenia

 • Deteriorament uni o multiorgànic d’etiologia no coneguda

 • Shock

 • Compromís hemodinàmic de causa no coneguda

 • Combinació d’algun d’aquests


Quan realitzar els hemocultius
QUAN REALITZAR ELS HEMOCULTIUS

 • Extracció el més ràpid possible després de l’inici de la febre i els calfreds .

 • Si la bacterièmia es contínua (focus intravascular) el moment de l’extracció és indiferent


Qui realitza els hemocultius
QUI REALITZA ELS HEMOCULTIUS

 • Personal d’infermeria del laboratori de Microbiologia

 • Nit i festius: personal d’infermeria del laboratori d’urgències

 • Pediatria/Nounats: personal d’infermeria d’aquests serveis


T cnica d extracci
TÈCNICA D’EXTRACCIÓ

 • Venopunció

  • Venes de l’avantbraç

  • L’utilització de sang arterial no ha demostrat avantatges sobre la venosa

  • Cada extracció s’obtindrà de llocs de venopunció diferents


As psia de la pell 1
ASÈPSIA DE LA PELL (1)

 • Palpació vena escollida

 • Neteja de la zona amb alcohol etílic 70º durant 30 segons

 • Aplicació solució iodada cobrint una àrea d’uns 4 cms de diàmetre

 • Povidona iodada al 10% durant 1 minut


As psia de la pell 2
ASÈPSIA DE LA PELL (2)

 • Deixar assecar el compost iodat per a que exerceixi l’acció oxidant

 • Evitar tocar amb els dits el lloc de la venopunció

 • No parlar ni tossir en el moment de realitzar l’extracció

 • En els malalts al·lèrgics als compostos iodats realitzar dues neteges amb alcohol etílic


Extracci de la mostra de sang 1
EXTRACCIÓ DE LA MOSTRA DE SANG (1)

 • Abans es netejaran els taps dels flascons dels hemocultius amb un antisèptic, deixant assecar .

 • A continuació s'inserirà l’agulla a la vena escollida i s’extraurà el volum de sang sense emprar anticoagulant.

 • No s‘ha d’utilitzar cotó ni altre material no estèril sobre l’agulla en el moment de retirar-la de la vena


Extracci de la mostra de sang 2
EXTRACCIÓ DE LA MOSTRA DE SANG (2)

 • S’ha d’introduir ràpidament la sang en els flascons d’hemocultius per evitar la coagulació de la sang a la xeringa, travessant-los amb l’agulla en posició vertical

 • Diferent estudis demostren que el canvi d’agulles no disminueix la taxa de contaminació i si augmenta el risc de punxada accidental.

 • Primer s’inocula el flascó anaerobi i després l’aerobi. Inversió varies vegades.


Nombre e interval de les extraccions
NOMBRE E INTERVAL DE LES EXTRACCIONS

 • Nº òptim d’extraccions:2 de llocs diferents

 • En casos de sospita d’endocarditis amb hemocultius inicialment negatius o amb aïllament d’estafilococus coagulasa negatiu, pot ser útil realitzar un major nombre d’extraccions


Volumen de sang
VOLUMEN DE SANG

 • Volumen:

  • Adults: 10 ml per extracció / 2 flascons

  • Pediatria:1-5 ml per punció. Per flascons no més de 3 ml


Contaminats
CONTAMINATS

 • Amb una tècnica d’asèpsia correcta el nombre de hemocultius contaminats no ha de ser superior al 3%.

 • En general es consideren microorganismes contaminats:

  • Estafilococus coagulasa negatiu

  • Bacillus spp.

  • Propionibacterium acnes

  • Corynebacterium spp.


Diagn stic sepsis per cat ter
DIAGNÒSTIC SEPSIS PER CATÈTER

 • Extracció de sang vena perifèrica i extracció de sang a través de catèters. Una darrere d’altre. El mateix volumen de sang.

 • Incubació simultània

 • Si l’hemocultiu fet a través del catèter es fa positiu abans de 2 hores que el perifèric,l’origen de la sepsis es el catèter

  Ann Intern Med 2004;140:18-25


Transport al laboratorio
TRANSPORT AL LABORATORIO

 • La petició del hemocultiu ha de estar degudament complimentada

 • Cada flascó ha d’estar identificat amb el nom del pacient i el nº d ‘extracció

 • En el laboratori s’introdueixen en el sistema automatitzat d’hemocultius

 • Si no fa falta incubar-los a l‘estufa a 35-37ºC


Processament
PROCESSAMENT

 • Mètodes manuals

 • Sistemes automàtics : son sistemes comercials que eliminen tota manipulació, realitzen agitació i monitoritzaciócontínua, amb tècniques no invasores de lectura.

  Es basen en la detecció de la producció de CO2 per els microorganismes i difereixen en el mètode de detecció d’aquest.


 • Les dades obtingudes a cada lectura es transmetien a un ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO2), a la vegada que minimitzen el nombre de falsos positius i de falsos negatius


Sistemes automatitzats
SISTEMES AUTOMATITZATS ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • BacT/Alert® (Organon Teknica): detecció colorimètrica.

 • Bactec-9240 ® (Becton Dickinson): detecció de fluorescència

 • Sistema Vital® (bioMerieux):detecció de fluorescència

 • ESP® (Difco Laboratories): detecció manomètrica


Per ode incubaci
PERÍODE INCUBACIÓ ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • 5 dies

 • Pediatria: 7 dies

 • Pacients: 15 dies

  • VIH + / SIDA

  • Endocarditis

  • Fungèmia

 • Brucel·losi: 30 dies


Hemocultius positius
HEMOCULTIUS POSITIUS ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • Detecció de flascó positiu

 • Tinció de Gram

 • Sembra a medis de cultius adients

 • Proves d’identificació i de susceptibilitat prèvies

 • Informe preliminar

 • Identificació definitiva

 • Susceptibilitat estandarditzada

 • Informe definitiu


Hemocultius negatius
HEMOCULTIUS NEGATIUS ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • Si no s’ha detectat positivitat a l’acabar el temps d’incubació s’informaran els hemocultius com a negatius.

 • Especificar el temps d’incubació


Sessi di ria
SESSIÓ DIÀRIA ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • Participants: microbiologia, malalties infeccioses, UCI, pediatria i infermeres control d’infeccions

 • Informació, entre d’altres, de tots els hemocultius positius i seguiment posterior


Vigil ncia de les bacteri mies

VIGILÀNCIA DE LES BACTERIÈMIES ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

Núria Freixas Infermera C.I.


Impacte de les bacteri mies nosocomials
Impacte de les bacterièmies nosocomials: ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • USA 35M ingressos hospitalaris cada/any.

 • 2,5M pacients desenvolupen una infecció nosocomial.

 • Aprox. 250.000 bacterièmies.

 • Mortalitat entre 12 - 80% (total/UCI).

 • Mortalitat atribuible 16% - 40%.

 • Allarga l’estada hospitalària entre 7,5 i 32 dies.

 • 62500 morts directament atribuïbles

  CID 2004:39(1 August)


Metodologia de vigil ncia
Metodologia de vigilància: ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • Definicions

 • Raons pel seguiment

 • Equip responsable

 • Recollida de dades

 • Elaboració de resultats

 • Comunicació dels resultats


1 definicions
1.- Definicions: ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • Bacterièmia nosocomial:

  Un o més hemocultius positius per bacteris o fongs, obtinguts a partir de les 48 h. de l’ingrés a l´hospital.

 • Bacterièmia comunitària

  Hemocultiu positiu obtingut abans de l'ingrés o dintre les primeres 48h.


Contaminant o pseudobacteri mia
Contaminant o pseudobacterièmia ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO:

 • Hemocultius que s’ha fet positius en el laboratori però no corresponen a la realitat del pacient.

  Succeeix quan els bacteris o fongs aïllats s’han originat fora de la sang del pacient.

 • Es determina per la revisió de l'historia clínica del pacient, exploració física, temperatura, leucòcits, nombre de cultius positius, altres resultats de cultius, curs clínic i resposta terapèutica.


Classificaci segons el focus
Classificació segons el focus: ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • Bacterièmia primària:

  • Quan s’aïlla un microorganisme sense relació amb un altre focus d’infecció.

 • Bacterièmia secundària:

  • Quan el microorganisme aïllat a la sang és a conseqüència d’una infecció en un altre lloc del organisme.


2 raons pel seguiment de les bacteri mies
2.- Raons pel seguiment de les bacterièmies: ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • Vigilar de la infecció nosocomial.

 • Detecció i investigació de brots.

 • Control de qualitat del laboratori de microbiologia.

 • Adequació del tractament antibiòtic.

 • Pronòstic de la malaltia.

 • Seguiment epidemiològic.

  Pittet


3 equip responsable
3.- Equip responsable: ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • Microbiòleg

 • Metge adjunt de la Unitat de Malalties Infeccioses.

 • Infermeres pel control d’infecció.


4 recollida de dades
4.- Recollida de dades: ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

Full:

 • Identificació del pacient

 • Dades microbiologiques

 • Diagnòstic d’ingrés i de asèpsia

 • Gravetat

 • Origen de la bacterièmia

 • Factors intrínsecs

 • Factors extrínsecs

 • Focus

 • Tractament

 • Evolució


Circuit
Circuit: ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO


5 elaboraci dels resultats
5.- Elaboració dels resultats: ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • Revisió de dades per a detectar possibles errors (dates, camps en blanc, classificació etc.).

 • Explotació estadística.


6 comunicaci de resultats
6.- Comunicació de resultats: ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • Comissió d’Infeccions.

 • En brots o epidèmies al servei afectat.

 • Bacterièmies per catèter, a la supervisora de la unitat d’infermeria.

 • Al Departament de Sanitat, malalties de declaració obligatòria.

 • Anualment en la memòria d’epidemiologia.


Bacteri mies la trascend ncia cl nica

BACTERIÈMIES: ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de COLA TRASCENDÈNCIA CLÍNICA

Esther Calbo

Servei de Medicina Interna i Malalties Infeccioses.

Hospital Mútua de Terrassa.


S ndromes cl niques
SÍNDROMES CLÍNIQUES ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • COLONITZACIÓ:creixement de bacteris sense resposta inflamatòria acompanyant i que succeeix en teixits o cavitats que habitualment no són estèrils.

 • INFECCIÓ:fenomen caracteritzat per la resposta inflamatòria deguda a la presència de microorganismes o per la invasió de teixits normalment estèrils.

 • BACTERIÈMIA:presència de bactèries viables en sang, a la pràctica equivalent a un hemocultiu positiu. Un sol hemculitiu positiu és suficient excepte per microorganismes habitualment contaminants (SPCN)

 • SÍNDROME RESPOSTA INFLAMOATÒRIA SISTÈMICA (SIRS):resposta clínica generalitzada a una àmplia gamma d’agressions (infecció, traumatisme, inflamació...) Es defineix en base a paràmetres clínics (FR, FC,Tª) i analítics (leucos)

 • SEPSIS:SIRS per infecció

 • SHOCK:Hipotensió deguda a sepsis, malgrat una correcta expansió del volumen intravascular, amb alteració de la perfussió d’algun òrgan.

Crit Care Med 1992;20:864-74.


Objectiu
OBJECTIU ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • Dissenyar un INICIALMENT un tractament empíric i UN COP REBUDA la informació del laboratori de microbiologia un tractament definitiu adequat.

 • L’adequació entre el tt atb i la sensibilitat del patogen té un impacte en MORTALITAT, ESTADA MITJA, COST, SELECCIÓ DE MULTIRESISTENTS, IATROGÈNIA


Punts a considerar
PUNTS A CONSIDERAR ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • 1.FORMES DE TRANSMETRE LA INFORMACIÓ (equip de control de bacterièmies)

 • 2. CLASSIFICACIÓ SEGONS EL LLOC D’ADQUISICIÓ, (impacte en la epidemiologia, disseny del tractament empíric)


Paper de l infect leg
PAPER DE L’INFECTÒLEG ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • 297 bacterièmies en un hospital terciari.

 • Comparació entre tres grups de bacterièmies:

  • informació directa del laboratori

  • a més a més nota escrita a la HC recomanant atb

  • a més a mes informació oral de l’ IC d’infeccioses

Bouza E. CID 2004; 39:1161-9.


Paper de l infect leg1
PAPER DE L’INFECTÒLEG ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • El grup amb més informació:

  • major número de dies amb tt atb adequat (66.3%, 92.1%, 91.2%)

  • major nº de dies amb DDD correctes (16.4, 22.2, 20.7)

  • menor cost (€580.63 vs €537.98 vs €434.53)

  • no demostren menor estança mitja o menor mortalitat


Lloc d adquisici de la bacteri mia
LLOC D’ADQUISICIÓ DE LA BACTERIÈMIA ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de CO

 • BACTERIÈMIA NOSOCOMIAL: hemocultiu positiu obtingut en un pacient hospitalitzat més de 48 h. Si el pacient és traslladat d’un altre hospital es considera com data la de l’inici del primer ingrés.

 • BACTERIÈMIA RELACIONADA AMB EL MITJÀ SANITARI: bacterièmia documentada en les primeres 48 h d’ingrés en un pacient que compleix qualsevol dels següents criteris:

  • Tractament ev o cures a domicili

  • Pacient en hemodiàlisi o que ha rebut QT ev en els 30 dies previs

  • Pacient amb ingrés superior a 2 dies en els 3 mesos previs

 • BACTERIÈMIA COMUNITÀRIA: bacterièmia documentada en les primeres 48 h d’ingrés en un pacient sense cap dels criteris previs

Friedman ND. Ann Intern Med 2002; 137: 791-7


Focus de la bacteri mia en funci del lloc d adquisici
FOCUS DE LA BACTERIÈMIA EN FUNCIÓ DEL LLOC D’ADQUISICIÓ ordinador on s’emmagatzemen i s’analitzen segons sofisticats algoritmes que determinen quan es produeix creixement bacterià (producció de COLloc d adquisici de la bacteri mia1
LLOC D’ADQUISICIÓ DE LA BACTERIÈMIA D’ADQUISICIÓ

 • Els pacients amb bacterièmia relacionada amb el mitjà sanitari són similars a les nosocomials en:

  • Origen de la bacterièmia

  • Freqüència d’aïllament d’ Staphylococcus aureus (a considerar MRSA).

  • Comorbilitat (neoplàsia i infecció per VIH)

  • MortalitatConclusions
CONCLUSIONS D’ADQUISICIÓ. HMT

 • La presència de bacteris en sang és una síndrome clínica que requereix sempre tractament antibiòtic.

 • La precocitat en instaurar un tractament adient té repercussions en la mortalitat.

 • El coneixement de les característiques epidemiològiques del malalt permet acurar el tractament empíric.

 • La informació microbiològica acompanyada del consell clínic millora els resultats.