Návrh parkování
Download
1 / 33

Návrh parkování Návrh zastávek MHD - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Návrh parkování Návrh zastávek MHD. Obecně: Parkování je umíst ě ní vozidla mimo jízdní pruhy komunikac e · parkování krátkodobé – do 2 hodin trvání · parkování dlouhodobé – nad 2 hodiny trvání

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Návrh parkování Návrh zastávek MHD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Návrh parkování

Návrh zastávek MHD


Obecně:

Parkováníje umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace

·parkování krátkodobé – do 2 hodin trvání

·parkování dlouhodobé – nad 2 hodiny trvání

Odstavování značí umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá

Stání představuje plochu sloužící k odstavení (odstavné stání) nebo parkování (parkovací stání) vozidla (včetně nezbytných vzdáleností kolem něho)

velikost stání závisí na půdorysných rozměrech vozidla zvětšených o:

–   nejmenší dovolené vzdálenosti vozidla od hranic plochy

–   poloviční hodnoty od sousedních vozidel


Parkování ve vztahu k přilehlé komunikaci


Odstupy od pevných překážek a odstupy mezi vozidly


PODÉLNÉ STÁNÍ


KOLMÉ / ŠIKMÉ STÁNÍ


KOLMÉ / ŠIKMÉ STÁNÍ


STÁNÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU


Minimální a doporučené poloměry pro osobní auta

Vnější obruba - R min = 8 m (6,2 m)

Vnitřní obruba - R min = 4 m (3,1 m)

Stání pro taxi

- vyřešit jako podélné stání podél komunikace jdoucí v blízkosti nádražní budovy (možno řešit v rámci autobusového nádraží).

- počet stání min. 5


Příklady uspořádání stání


Příklady uspořádání stání


 • Zastávky MHD

 • 1. Autobusové zastávky

 • minimální vzdálenost zastávek je 500 m

 • délka nástupní hrany L závisí počtu linek a typu autobusu, který na lince jezdí.

 • L = 12 m … 1 autobus (1 linka)

 • L = 25 m … 2 autobusy (2 linky)

2,5


 • Autobusový záliv

 • autobusový záliv zřizujeme na komunikacích kategorie B

 • Příklad autobusového zálivu


 • Oddělený autobusový záliv

 • oddělený autobusový záliv zřizujeme na komunikacích kategorie B.

 • Příklad odděleného autobusového zálivu:


Minimální vzdálenost přechodu od zastávky

- hodnota D je závislá na kategorii komunikace

D = 5 … komunikace C

D = 10 – 15 m … komunikace B

- tato veličina má souvislost s dodržením rozhledových poměrů a dostatečnou vzdáleností pro zastavení.


Hodnota Dz je taková, aby řidič měl dostatek času bezpečně zastavit ve chvíli, kdy spatří chodce, který vstupuje na přechod pro chodce.


Zastávky nelze zřídit

- stojící bus nesmí zakrývat SSZ, svislé dopravní značení, vjezdy do objektů, parkovišť atd.;

- v křižovatce a jejím rozhledovém poli;

- ve vzdálenosti menší než 30 m před a za jinou bus zastávkou v protisměru na směrově rozdělené komunikaci a nejsou-li zastávky v zastávkových pruzích nebo zálivech.


2. Tramvajové zastávky

Stejně jako u autobusových zastávek existuje i u tramvajových mnoho variant řešení. Záleží především na kategorii komunikace a umístění tramvaje v komunikaci.

Délka tramvajového ostrůvku (nástupiště) L je < 37, 65 >m.

Tramvajové ostrůvky

Navrhujeme v místech, kde tramvaj není na zvýšeném tramvajovém pásu a je vedena uprostřed komunikace.


Zvýšený tramvajový pás

Navrhujeme v místech, kde je tramvaj umístěna na zvýšeném tramvajovém pásu a je vedena uprostřed komunikace.

V případě, že v rámci nástupiště navrhujeme podchod, pak šířka nástupního ostrůvku musí být minimálně 3 m.


Vyznačení vodorovným značením

Na úzké obslužné komunikaci je možno vyznačit zastávku pouze vodorovným dopravním značením. V takovém případě může dojít i k částečnému nebo úplnému pojíždění tramvajového pásu.

K nástupu do tramvaje dochází z chodníku a podle pravidel silničního provozu je v případě zastavení tramvaje povinen zastavit za tramvají řidič osobního vozidla.


Zastávky nelze zřídit

- blíže než 30 m před křižovatkou (měřeno od zastávkového sloupku);

- blíže než 35 m za křižovatkou;

- na vnější straně směrového oblouku s poloměrem menším než 300 m (kromě konečných zastávek);

- na kolejových výhybnách či křižovatkách.


Další příklady uspořádání zastávek


Další příklady uspořádání zastávek


Další příklady uspořádání zastávek


Další příklady uspořádání zastávek


Další příklady uspořádání zastávek


Další příklady uspořádání zastávek


Další příklady uspořádání zastávek


Další příklady uspořádání zastávek


Další příklady uspořádání zastávek


ad
 • Login