Regionale seminarer om konomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata
Download
1 / 14

Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata. Direktør Gudrun Haabeth Grindaker, KS. Utfordringer. KS ønsker en Samhandlingsreform som bygger på: Brukerens behov og medvirkning Et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata' - lucas-haynes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regionale seminarer om konomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata

Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata

Direktør Gudrun Haabeth Grindaker, KS


Utfordringer
Utfordringer

 • KS ønsker en Samhandlingsreform som bygger på:

 • Brukerens behov og medvirkning

 • Et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene

 • Kommunehelsetjenesten som grunnmuren i helsetjenesten


Hvordan vil folk flest merke reformen
Hvordan vil folk flest merke reformen?

 • Flere tjenester skal gis i kommunene

 • Færre lange «unødige» transporter til sykehuset

 • Færre «unødige» sykehusinnleggelser

 • Kortere liggetid, spesielt for utskrivningsklare pasienter

 • Økt vekt på forebyggende tiltak – folkehelse

 • Større ulikhet?


Statlig styring lokalt selvstyre ansvar og autonomi
Statlig styring – lokalt selvstyreansvar og autonomi

Lokal folkevalgt styring

Samsvar ansvar og myndighet

Ønsker om like tjenestetilbud og statlig styring. Faglige normer, direktiver og forskriftsfesting

Dilemma: Lokal tilpasning eller økt likhet?Reformen utgjør 1,8% av alle kommunenes bruttoutgifter

Reformen er ca5,1% av utgiftene til Pleie- og omsorg


Virker pengene, får dere/kommunene det til??

Ønsket effekt/resultat for kommunene

Ressurser

prioritering

Tiltak/

aktivitet

-regning for utskrivingsklare?

-redusert medfinansiering?

-dempet vekst bruk av sykehus?

-endrer sykehusene praksis?

-virker lokale tiltak ?

-reduseres innleggelser?

-er brukerne fornøyde?

-osv, osvNås ønskete mål?

- inngått lokale avtaler

- etablert tilbud utskrivingsklare + har riktig omsorgstrapp

- ha alternativ lokalt til innleggelser

- redusere ulykker, forebygging

- tettere oppfølging kronikere

- bedre tilgang egen lege

- forebygge reinnleggelser

- lære og forbedre

Osv, osv

Styringsinformasjon (indikatorer)

blir verktøyet for innsikt og korrigering


Hva kan ks vil tilby
Hva kan KS vil tilby

 • Styringskurs: -

  • Styringsinformasjon fra NPR

  • bruke riktige indikatorene på en riktig måte for å få innsikt

   • i bruk av spesialisttjenester sammenlignet med andre kommuner/ fylke/land osv på ulike diagnoser/aldersgrupper m.v.

   • i egne pasientstrømmer, hvem legger inn/hvor ender pasientene etter utskriving

   • i hva kommunene kan «gjøre noe med» ulike diagnoser medfinansiering, forebygging osv

   • i hva kommunene bør «passe på» – ha innsikt i, dialog med sykehus m.v.

   • i hvilken retning eget tjenestetilbud bør utvikles/endres, hvor virker pengene best?

   • til refleksjon internt og dialog med overordnet ledelse i hver kommune 


Hva kan et slikt styringskurs inneholde m lgruppe arbeidsform osv
Hva kan et slikt styringskurs inneholde, målgruppe, arbeidsform osv?

 • Lære seg på bruke og å analysere egne styringsdata

 • lage en konkret analyse

 • Sette retning på endringer/mål osv

 • få faglig tilbakemelding på analysen

 • – svært gode erfaringer i Eff.nettverk

 • Målgruppe; økonomi + ledelse tjeneste

 • Fordrer normalt; 2 samlinger, + hjemmelekser

 • 8-10 kommuner sammen, la også andre aktører delta

 • Kan eventuelt tilby dagsseminar

 • Kommer invitasjon tidlig i vår


Hva kan ks vil tilby1
Hva kan KS vil tilby arbeidsform osv?

 • KS hadde en Quest back i august som viser

  • samhandlingsprosjekter i kommunen

  • Deloitte AS har fått i oppdrag å:

   • Lage en prosjektdatabase – legges ut i disse dager

   • Oversikt per fylke som viser kommuner som samarbeider om hvilke prosjekter

   • Ved hjelp av styringsinformasjon peke på utfordringer som et diskusjonsgrunnlag for kommunene


Hvordan g r det
Hvordan går det? arbeidsform osv?

Enighet om å følge reformen nøye/ «Følge med»

 • Følgeforskning

 • Forvaltningsmessig

 • KS egne FoUer

  • Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen – lindrende behandling

  • Utskrivningsklare pasienter – endrer praksis seg?

  • Hva har samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

   • kartlegge hvilke tiltak kommunene har iverksatt

   • estimere kostnader kommunene har pådratt seg i dette arbeidet.


Likeverdige samhandlingspartnere
Likeverdige samhandlingspartnere? arbeidsform osv?

Tilnærmingsstrategier:

 • Arbeide for felles virkelighetsforståelse

 • Arbeide for åpenhet og dialog på alle nivåer

 • Arbeide for å fremskaffe kunnskap om hverandres kompetanse

 • Arbeide for respekt for ulike roller


R d om kommunal styring og utgifter fra ks
Råd om kommunal styring og utgifter fra KS arbeidsform osv?

 • À kontobeløpenemedfinansiering er foreløpige.

 • Rammeoverføring i 012 blir ikke korrigert

 • KS anbefaler kommunene å ta utgangspunkt i nye tall selv om anslagene er usikre

 • Følg med på utviklingene i à kontobeløp

 • Vurder eget nivå på bruk av sykehustjenester.

 • KS vil løpende følge opp utviklingen i forbruk av spesialisthelsetjenester og de samlede konsekvenser av denne reformen

 • Husk; 2 nye funksjoner i regnskapsføringen i KOSTRA i år


ad