ระบบบริหารความเสี่ยง - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 36

 • 428 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ระบบบริหารความเสี่ยง. II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ. โดย นาง วงธิ พา ศรีทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงกาฬ 18 พ.ย.2556. คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง. โรงพยาบาลบึงกาฬ. บริบท. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล. คณะกรรมการความเสี่ยงโรงพยาบาล. แพทย์. RM. RM Network ER.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ระบบบริหารความเสี่ยง

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6007843

II-1

18 ..2556


6007843


6007843

RM

RM Network

ER

RM Network

IPD

(6)

/////-

RM Network

OPD

RM Network

RM Network

LR

RM Network

OR

RM Network

ICU

64


6007843

-

-

IC, ENV, IM, RM, HPH, HRD, EQM,

 • --

 • -

 • -


6007843

2556

1

RM 2556

1

2

/ Near miss

PSG SIMPLE


6007843

1. SIMPLE

-

- SIMPLE

-

- .

SIMPLE .

-/

-

-

1 :

PSG SIMPLE


2 near miss

2:

/ Near miss

-

-

RCA ,Tracer

-

- CPG ,WI ,

- 10

-4 Near Miss,Low Risk, Moderate Risk, High Risk

 • -

 • -

 • - IC Round , RM Round ,Quick Round

 • -

4.

1.


6007843

,,

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • - /

 • - IC


6007843

-

-

-

-

-

-

-

 • -

 • - /

 • - IC

 • 5 PCT

 • STEMI/STROKE/CKD

 • HI/Appendicitis/UGIH

 • PIH/PPH/BA

 • LBW/DHF/Neonatal Jx


6007843


6007843

2556 51.7


6007843

1.


6007843


6007843


6007843

RCA

human Factor engineering


6007843

RCA

human Factor engineering


6007843


6007843


6007843


6007843


6007843


6007843


6007843


6007843


 • Login