zku enosti z posuzov n klinick ch laborato
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zkušenosti z posuzování klinických laboratoří

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Zkušenosti z posuzování klinických laboratoří - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Zkušenosti z posuzování klinických laboratoří. prim. MUDr. Vlasta Musilová. Úvod k akreditaci Posuzování nastavení systému Posuzování akreditovaných metod NASKL- audit č.1. Závěr. Úvodem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zkušenosti z posuzování klinických laboratoří' - loyal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Úvod k akreditaci
 • Posuzování nastavení systému
 • Posuzování akreditovaných metod
 • NASKL- audit č.1.
 • Závěr
vodem
Úvodem
 • Jasně definovat oblast působnosti normy - celé nemocnice (ISO 9001), celá laboratoř (ISO 15 189), část laboratoře apod.
 • Organizační schémajasně vyznačit - včetně postavení v rámci celku
 • Návaznost na již zavedený systém kvality - v rámci nemocnice (ISO 9001) nebo jiného celku
 • Příručka jakosti - ve větších celcích samostatná pro každou normu, v rámci laboratoře - může být jedna - je vhodné mít na začátku tabulku pro srovnání kapitol obou norem
 • Požadavky na dokumentaci - je třeba opět udržet návaznost v rámci celého celku- používat odkazy, pozor na jednoznačnost označení dokumentů
p ru ka jakosti
Příručka jakosti

Nutný dokument

 • pracuje s nim akreditační orgán
 • pro potřebu pracovníků laboratoře
 • popřípadě i jiných pracovníků - s vašim svolením
 • řízený dokument
 • kde v normě najdete slovo musí - to musí být v příručce popsáno nebo odkazem

p ru ka jakosti1
Příručka jakosti
 • Minimální rozsah
 • -popis QMS
 • technické postupy - odkaz
 • struktura dokumentace
 • úlohy a odpovědnosti vedení (MJ, technické vedení, odpovědnost za shodu normou)
 • Poučení o použití PJ a dokumentů
 • Odpovědnost za aktualizaci - manažér jakosti
 • Pozor na politiky- je to vysvětlení vaší filosofie přístupu k dané problematice
p ru ka jakosti2
Příručka jakosti
 • Politika jakosti:pokud jste součástí většího celku, musí vycházet z celkové politiky jakosti organizace , je v rovině obecnější
 • Cíle jakosti:již konkrétní pro dané pracoviště, v souladu s politikou, většinou na rok
 • Doplňující dokument: příručka pro odběr primárních vzorků – součást ŘD

pokud www stránky- musíme je umět uřídit ) smlouva s operátorem, aktualizace, odpovědná osoba, apod.

 • Vhodné, aby byla přiměřená - ne příliš obsáhlá, ale výstižná, využijte příloh ( seznam vyšetřovacích metod, odpovědnosti ve vztahu k akreditovaným metodám, etika,...
dopl uj c slu by
Doplňující služby
 • Smluvní laboratoře: laboratoř, která provádí druhý posudek, dourčení - konfirmační laboratoře, histopatologické laboratoře,..
 • Nutná zde smlouva- postup pro výběr, sledování jakosti v této laboratoři, seznam smluvních laboratoří
 • Laboratoře, kam něco posílám - to co nedělám, jsou moji dodavatelé, platí zde stejný postup jako pro dodavatele, včetně hodnocení spokojenosti, seznam, apod.
 • Poradenské služby - při normě 15189:
 • pro zákazníka - lékaře
 • rady pro volbu vyšetření a používání služeb
 • interpretace výsledků
 • pravidelný kontakt s klinickými pracovníky (účast na klinických vizitách, konsultace apod.)
pracovn ci
Pracovníci
 • Vedoucí laboratoře: musí mít dány výkonné pravomoci a způsobilost převzít odpovědnost za poskytované služby (odborné, poradenské,..)
 • Ostatní pracovníci: opět jednoznačně nadefinovány odpovědnosti a pravomoci
 • Kvalifikační kriteria- pro všechny funkce, zastupitelnost
 • Pravidelné hodnocení pracovníků
 • Zachování důvěrnosti informací o pacientech:nezapomenout na to
laboratorn vybaven
Laboratorní vybavení
 • Potřebné zařízení – jednoznačná identifikace + záznamy, obsluha oprávněnými osobami, bezpečný provozní stav, postup při zjištění poruchy, kontrola před uvedením do provozu
 • Pravidla návaznosti - u monitorovacích zařízení dodržovat - vždy zvažujte účel použití
 • Odběry pro akreditovaná vyšetření, - pokud je děláte u akred. metod, tak jsou odběry součást posuzování
4 1 laboratorn vybaven
4.1 Laboratorní vybavení
 • Použití PC/ automatických vyš. přístrojů
 • SW – dokumentace a validace
 • postupy pro ochranu integrity údajů, údržba HW
 • SW- ochrana před neoprávněným přístupem, změnami, zničením
 • zajištění aktualizace korekčních faktorů
 • ošetření přechodu mezi LIS a NIS
postupy p edch zej c vy et en
Postupy předcházející vyšetření
 • Laboratoř musí aktivně řídit preanalytickou část, pokyny pro provádění odběrů a věci související s tím
 • Transport materiálu– pod kontrolou, seznámení pracovníků s příručkou pro odběry, monitorování transportu, označení boxů,..
 • Primární vzorky– kriteria pro přijetí, odmítnutí, podmíněné přijetí apod., dohledatelnost alikvotů k primárnímu vzorku,..
 • Evidence všech primárních vzorků– datum, čas, osoba
 • Žádanka -aby měla všechny náležitosti normy
postupy vy et en
Postupy vyšetření
 • Stanovit odpovědnost za úplnost, aktuálnost a přezkoumávání postupů
 • Periodické přezkoumávání biologických referenčních rozmezí / není nutné kde je obtížně definovatelné)
 • Seznam postupů vyšetření, požadavky na prim. vzorky a provozní charakteristiky musí být přístupné pro Vaše uživatele
 • Změnu postupů předem oznámit uživatelům
 • Výsledkový list
zabezpe en jakosti postup vy et en
Zabezpečení jakosti postupů vyšetření
 • Stanovit si politiku, jak budeme postupovat
 • Systém interního řízení - interní kontrola
 • Nejistota výsledků - tam , kde je to možné a vhodné, vzít v úvahu jenom důležité zdroje nejistot, jde o nejistotu analytickou (ne biologickou variabilitu)
 • Ůčast v mezilaboratorním porovnávání -EHK Akreditovaná metoda musí být alespoň jedenkrát za rok úspěšně zkontrolována v EHK
 • povinnost laboratoře informovat ČIA o účasti v EHK
postupy n sleduj c po vy et en
Postupy následující po vyšetření
 • Systematické přezkoumávání výsledků - odpovědnost za schválení, propuštění, popř. komentář výsledků,
 • Výsledkový list - musí splnit co norma požaduje, zavčasu si jej zkontrolujte,
 • označení akreditovaného výsledku
 • místo pro formuli a číslo akreditované laboratoře,

popřípadě loga – upřesní akreditační orgán

 • Forma a rozsah zprávy je dle dohody s uživateli
postupy n sleduj c po vy et en1
Postupy následující po vyšetření
 • Odpovědnost za včasné obdržení zprávy - doba odezvy, telefonické nebo elektronické sdělování výsledků, stažení chybného výsledku a oprava,..
 • Skladování primárních vzorků - monitorování prostor
 • Bezpečná likvidace nepotřebných vzorků
naskl audit 1
NASKL - audit č.1.
 • Co kontroluje:
 • pracovníky - organizační schéma, nepodkročitelná minima,pracovní smlouvy, náplně, vzdělání, apod.
 • přístrojové vybavení- nepodkročitelná minima k vykazovaným kodům, seznam techniky, dodržování podmínek z metrol. zákona
 • preanalytická fáze - laboratorní příručka: zda obsahuje doporučené kapitoly a jsou obsahově správné, odběrový manuál, …, její aktuálnost, dohledatelnost, shoda provádění s popsáním v příručce, smluvní laboratoře
naskl audit 11
NASKL - audit č.1.
 • související dokumentace - kontrola SOP, povinných seznamů, dokumentů v SOP se na ně odvolávajících, příbalové letáky, manuály, apod.
 • zajištění jakosti vyšetřovacích postupů- odhad nejistoty, návaznost měření, mezilaboratorní porovnávání, interní kontrola,...
 • postanalytická fáze- seznam kritických hodnot, hlášení po telefonu, výsledkový protokol, interpretace,..
z v r k v kladu po adavk
Závěr k výkladu požadavků

Děkuji Vám za pozornost.

ad