20 v a megb mult v gre visszan z
Download
1 / 24

20 év: a megbámult végre visszanéz - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

20 év: a megbámult végre visszanéz. Modellek, narratívák és fogalmaink változásai A Fogd a kezem Alapítvány évfordulóján [email protected] 1. A feladat: mi történt az elmúlt 20 év során?. A 20 évet kétfelől közelítem: jogtörténetileg és gondolatilag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 20 év: a megbámult végre visszanéz' - lovie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
20 v a megb mult v gre visszan z

20 év: a megbámult végre visszanéz

Modellek, narratívák és fogalmaink változásai

A Fogd a kezem Alapítvány évfordulóján

[email protected]


1 a feladat mi t rt nt az elm lt 20 v sor n
1. A feladat: mi történt az elmúlt 20 év során?

 • A 20 évet kétfelől közelítem: jogtörténetileg és gondolatilag

 • Ám egyetlen, rövid előadásban csak néhány összefüggésre lehet utalni.

 • Így egyes történeti mozzanatokkal kezdem, bizonyos felismerésekkel folytatom (az ún. modellek), és, mivel kutató vagyok, egyes fogalmiakkal zárom – a narratívák bemutatásával


2 jogt rt net avagy mi t rt nt a vil gban s itthon
2. Jogtörténet, avagy: mi történt a világban és itthon?

 • 1993: Általános (standard) szabályok - ENSZ

 • 1998: az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól

 • 2006: Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól - ENSZ


3 fogalmaink v ltoz sai
3. Fogalmaink változásai itthon?

 • A fogyatékosság az egyik legtöbbet változott társadalomtudományi fogalommá vált az elmúlt évtizedekben.

 • A jelentéstartalmak nemcsak a tartalmi kontextus változásaitól, hanem attól is erősen függenek, hogy az országok közötti térben, az országok fölöttiekben, vagy akár az egyes országokban, azokon belül a gazdasági és jogi szabályozásban, a tudományos diskurzusban éppen milyen céllal, milyen célra konstruálják meg a kategóriát.


4 m a fogyat koss g
4. M a itthon?fogyatékosság?

 • Első közelítésre: a szakadatlanul alakuló hatalmi térben folyamatos változásban lévő kulturális konstrukció.

 • Nézzük, mi marad meg ebből az elmúlt 20 év változásainak áttekintése után!


5 az n modellek
5. Az ún. modellek itthon?

 • A „modellek” gondolati konstrukciók, amelyek szerint a fogyatékosságról való gondolkodás és cselekvés létrejön:

 • Morális modell

 • Medikális modell

 • Szociális modell

 • Emberi jogi modell

 • …egyszerre vannak jelen


5 1 a mor lis modell 1 sszefoglal sa
5.1. A morális modell/1 összefoglalása itthon?

 • A középkorban van a csúcson (e.g.: untergeschobene Kinder, changelings = alácsempészett gyermek)

 • A fogyatékosság oka valamiféle súlyos bűn, így helyzetét magának köszönheti, és emiatt talán magát az életet sem érdemli meg, de azt igen, hogy ferde szemmel tekintsünk rá, sajnáljuk és/vagy megvessük.

 • A fogyatékos ember „léte … Istenről tanúskodik, akinek egyszerre jeleníti meg haragját és jóságát.” (Foucault 2004, 11).


5 1 a mor lis modell 2 tov bb l se
5.1. A morális modell/2 továbbélése itthon?

 • – a fogyatékosok – mint szóhasználat,

 • – a „mitőlünk” leválasztott, a fogyatékossággal meghatározott egy alávetett, alacsonyabb rendű körre utal;

 • – a fogyatékos ember, mint ellátott;

 • – a fogyatékos ember, aki retardált;

 • – a fogyatékos ember, mint gondozott;

 • – a fogyatékos ember, akinek segíteni kell, akihez le kell hajolni, aki nem áll meg magában, mert eldől,

 • – akit ezért felebaráti szeretetből, karitativitással kell támogatni – és így tovább.


5 2 a medik lis modell sszefoglal sa
5.2 A medikális modell összefoglalása itthon?

 • A kezdet: a reneszánsz, Leonardo da Vinci

 • A test feletti ellenőrzés mítosza, a „normalitás” fegyelmező elvárásaihoz való alkalmazkodás kényszere mutatkozik meg.

 • Abban, hogy: ezek az állapotok megváltoztathatók, korrigálhatóak – sőt, egyszer s mindenkorra, talán ki is iktathatóak: a jövőben akár végleg el is törölhetőek.

 • Hátterében a szétszedés-összerakás-megjavítás-meggyógyítás, a rendszerben elfoglalt pozíciójuk szerint hatalmi letéteményesei, a szakemberek állnak.


5 2 a medik lis modell 2 a fogyat koss g levezet se
5.2. A medikális modell/2: a fogyatékosság levezetése itthon?

 • A FOGYATÉKOSSÁG FOGALMA 1980-1997-IG (WHO):

 • BETEGSÉG  KÁROSODÁS  FOGYATÉKOSSÁG  HÁTRÁNY(Kálmán – Könczei 2002, 82)

 • A fogyatékosság tehát lineáris oksági összefüggésben képződik, és az egyén problémája.

 • A fogyatékos emberben valami elromlott, ez „rossz”, meg kell hát változtatni, rendbe kell tenni.


5 2 a medik lis modell 3 tov bb l se
5.2. A medikális modell/3 továbbélése itthon?

 • A modellt ért kritikák hatására a WHO átalakította a fogalomhasználatot:

 • A mindennapi hatalmi-szakmai-szabályozási térben mégis a medikális modell erős dominanciája figyelhető meg ma is.


5 3 a szoci lis modell sszefoglal sa
5.3. A szociális modell összefoglalása itthon?

 • Az akadályokat, a korlátokat a „fehér többség” igényei, és szükségletei alapján megkonstruált társadalom normál működése állítja eléd. Tehát nem te vagy a fogyatékos, hanem a társadalom az: mivel nem képes téged egyenrangú, alkotó tagjaként magába fogadni, hanem a legkülönfélébb korlátokkal, akadályokkal, akarva és akaratlanul: kirekeszt.

 • A társadalmi folyamatokra, gazdasági, társadalmi struktúrákra, épített és építetlen környezeti megoldásokra, kulturális kontextus szerepére helyezve a hangsúlyt – a fogyatékosságra nem, mint személyes alkalmatlanságra, de nem is, mint az egyén nehézségére, hanem arra, elsősorban, mint társadalmi konstrukcióra, hatalmi viszonyrendszerre tekint.


5 4 az emberi jogi modell sszefoglal sa
5.4. Az emberi jogi modell összefoglalása itthon?

 • Keletkezéstörténete modernkori, a 20. század hatvanas-hetvenes éveiig vezet vissza,

 • eredményei mára részévé lettek az egyes államok jogrendszerének, alkotmányának, törvényi szintű szabályozásának, ill. esetjogának, sőt, megjelentek az államközi szervezetek, nemzetközi szervezetek jogában is.

 • Ezzel beállt a fogyatékosságügy és a fogyatékosságtudomány emberi jogi fordulata. A modell szemléletét tekintve militáns. Egyes eredményeit a mindennapi életben fegyverként forgatjuk. Konkrét, kézzelfogható eredményei azonban erősen korlátosak: a legkülönfélébb államok mindennapi gyakorlatában az Egyesült Államoktól (ld. itt pl. a fogyatékossággal élő amerikaiak törvényének megvalósulását a foglalkoztatás terén!), Kínán át Magyarországig.

 • Originális képviselői maguk az érintettek és az emberi jogokkal foglalkozó jogászok.


6 a modern t rsadalom narrat v i
6. A modern társadalom narratívái itthon?

A narratívákat mi teremtjük, azok pedig bennünket

 • Biológiai-orvosi

 • Szentimentális

 • Győzelmet arató

 • Katasztrófát elszenvedő

 • Abjektáló


6 1 a biol giai orvosi narrat va
6.1 A biológiai-orvosi narratíva itthon?

 • A fogyatékosságot olyan károsodásnak és hibának ismeri föl, amely a helyrehozatal, azaz anormalizálás igényét veti fel, akár „a teljes meggyógyulásig”

 • A Notre-Dame púposa 1939 és Heidi 1937


6 2 a szentiment lis narrat va
6.2 A szentimentális narratíva itthon?

 • Sajnálattal tekint a fogyatékossággal élő emberekre (Szörnyszülöttek – Freaks 1932)


6 3 a gy zelmet arat narrat va
6.3 A győzelmet arató narratíva itthon?

 • hősként mutatja be a fogyatékos embert, aki legyőz minden akadályt Forrest Gump 1994


6 4 az ldozat narrat va
6.4 Az áldozat-narratíva itthon?

 • kivételes nyomorúságot átélőnek, esetleg valamiféle személyes katasztrófa által földre kényszerültnek láttatja a fogyatékossággal élő embert (Millió dolláros bébi 2004)


6 5 az abjekt l narrat va
6.5 Az abjektáló narratíva itthon?

 • a fogyatékosságtól való undor alapján a teljes elutasítást és a fogyatékosság minden áron való kiiktatását, elkerülését kívánja: Táncoltass a dalomra 1998:


7 sszegz s avagy a feladat 1
7. Összegzés, avagy a feladat/1: itthon?

 • mivel a fogyatékosságot sztereotípiák, előítéletek, elnyomó rendszerek, a társadalomra kényszerített hatalmi viszonyok hálózzák be, az előítéletes és elnyomó kollektív kulturális narratívák radikális kritikával kezelése;

 • a fogyatékossággal élő emberek tapasztalata, tudása elsődlegességének hangsúlyozása;

 • az épség és a normalitás fogalmának újradefiniálása;

 • a többszörös különbözőség és a Másság pozitív tartalmának erősítése;

 • törekvés olyan megbeszélő (tkp. narratív) terek megfogalmazására, amelyekben a fogyatékossággal élő emberek ágensként határozhatják meg saját társadalmi helyüket.


7 sszegz s avagy a feladat 2
7. Összegzés, avagy a feladat/2: itthon?

 • A modellek kapcsán: új modell kikísérletezése a közös gondolkodás és cselekvés számára (critical disability studies), amelyben a társadalom fogyatékossá tevő felelőssége erős hangsúlyt kap, de megmarad az egyén tapasztalata a fájdalom, a küzdelem terén is.

 • A domináns narratívák kapcsán: ellennarratíva kimunkálása, amelyben a fogyatékos emberek (mint ágensek) maguk beszélik el egymásnak, és bárki másnak az életüket. Ezáltal nem mások alkotják meg őket, saját elnyomó narratíváikkal, hanem ők, saját magukat – empowerment, self-advocacy


7 sszegz s avagy a feladat 3
7. Összegzés, avagy a feladat/3: itthon?

 • Az ellennarratíva:


7 sszegz s avagy a feladat 4
7. Összegzés, avagy a feladat/4: itthon?

Ez. Éppen ez történt az elmúlt 20 évben. Az alapítvány munkája által is. Nem sütjük le többé a szemünket. Megérezzük jól, és megértjük a ránk sugárzó tekintetet. Visszanézünk immár:


Irodalom
Irodalom: itthon?

 • Foucault, M. 2004. A bolondság története. Atlantisz, Budapest

 • Garland-Thomson, R. 2005. “Feminist Disability Studies”, Signs, Vol.30. No.2. pp.1557-1558

 • Kálmán Zs. – Könczei Gy. 2002: A Tajgetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest