Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity
Download
1 / 50

NO3 - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity Katedra fyziologie rostlin Kurz fyziologie rostlin. Minerální výživa rostlin 2 Ivan Šetlík. NO 3. N H 4. N 2. dusík v organických sloučeninách. asimilace amonných iontů. deaminace. fixace dusíku. nitrifikace. denitrifikace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NO3' - love


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Přírodovědecká fakulta Jihočeské UniverzityKatedra fyziologie rostlinKurz fyziologie rostlin

Minerální výživa rostlin 2Ivan Šetlík

NO3

NH4

N2


dusík v organických sloučeninách

asimilace amonných iontů

deaminace

fixace dusíku

nitrifikace

denitrifikace

asimilační redukce nitrátu

nebiologická oxidace

nitrifikace

denitrifikace


vakuola

plastid

přenašeč nitrátu

plasmová membrána


reduktasa

dusitanu

reduktasa dusičnanuPáskový model polypeptidové kostry dimeru,

jednotlivé domény vybarveny jako ve schématu

Schéma dimeru podjednotek

nitrátreduktázy

tři domény spojené

dvěma závěsy (hI a hII)

NADPH+H+

NITRATE

NITRATE

Vložené kuličkové modely prosthetických skupin:

hemy – purpurově

flavin-adenin-dinukleotid – modře

molybdenový kofaktor – černě

rozhraní mezi monomery – žlutě

NADPH+H+

FAD

MoCo

HEME

HEME

MoCo

FAD


N i t r i t r e d u k t á z a

doména vážící Fdx

a


Průmyslová fixace dusíku obnáší ročně asi 80  1012 g (80  106 t), což je více než polovina množství fixovaného biologicky.

Globální množství molekulárního N2 svazovaného různými pochody.

zdroj

množství za rok

v Mt (Tg)

elektrické výboje v atmosféře

< 10

biologická fixace na souších

90 – 140

biologická fixace v mořích

30 – 300

syntéza dusíkatých hnojiv

80

spotřeba fosilních paliv

>20


t


tTento znak čínského písma pro sóju (čte se šju) zaznamenali učenci kolem roku 1000 před Kristem; tři krátké čárky v levé dolní části znaku zobrazují údajně vztah mezi kořenovými hlízkami a mohutným vzrůstem rostlin sóji.


Varro praeceptis adicit equino quod sit levissimum segetes alendi, pratavero graviore quod ex hordeo fiat multasque gignat herbas... inter omnes autem constat nihil esse utilius lupini segete priusquam siliquetur aratro vel bidentibus versa manipulisve desectae circa radices arborum ac vitium obrutis.Plinius starší De rerum natura


Varro dodává, že na hnojení obilných polí je vhodné používat lehký hnůj od koní, na loukách však že bohatý růst trávy podporuje těžší hnůj, který vznikne, když se krmí ječmenem. … Všichni se však shodují v tom, že není užitečnějšího hnojiva než když se vzrostlá lupina, dříve než vytvoří lusky obrátí pluhem nebo vidlemi, nebo když se otepi posečené lupiny zakopou kolem kořenů stromů nebo vinné révy.Plinius starší De rerum natura


kořeny vylučují látky vzbuzující expresi genů používat lehký hnůj od koní, na loukách však že bohatý růst trávy podporuje těžší hnůj, který vznikne, když se krmí ječmenem. … Všichni se však shodují v tom, že není užitečnějšího hnojiva než když se vzrostlá lupina, dříve než vytvoří lusky obrátí pluhem nebo vidlemi, nebo když se otepi posečené lupiny zakopou kolem kořenů stromů nebo vinné révy.Nod

bakterie vylučující faktor Nod

v kořenech lze pozorovat toky iontů, expresi nodulinových bílkovin, potom jsou kořeny infikovány a začne morfogeneze hlízek


Sinice používat lehký hnůj od koní, na loukách však že bohatý růst trávy podporuje těžší hnůj, který vznikne, když se krmí ječmenem. … Všichni se však shodují v tom, že není užitečnějšího hnojiva než když se vzrostlá lupina, dříve než vytvoří lusky obrátí pluhem nebo vidlemi, nebo když se otepi posečené lupiny zakopou kolem kořenů stromů nebo vinné révy.Anabaena azollae, která dovede fixovat dusík žije v dutinách listů plovoucí vodní kapradiny rodu Azolla, která se záměrně nasazuje do vody na rýžových políčkách


cytochromoxidáza používat lehký hnůj od koní, na loukách však že bohatý růst trávy podporuje těžší hnůj, který vznikne, když se krmí ječmenem. … Všichni se však shodují v tom, že není užitečnějšího hnojiva než když se vzrostlá lupina, dříve než vytvoří lusky obrátí pluhem nebo vidlemi, nebo když se otepi posečené lupiny zakopou kolem kořenů stromů nebo vinné révy.

leghemoglobin

vrstva buněk omezující pronikání kyslíku


P-shluky v MoFe-proteinu používat lehký hnůj od koní, na loukách však že bohatý růst trávy podporuje těžší hnůj, který vznikne, když se krmí ječmenem. … Všichni se však shodují v tom, že není užitečnějšího hnojiva než když se vzrostlá lupina, dříve než vytvoří lusky obrátí pluhem nebo vidlemi, nebo když se otepi posečené lupiny zakopou kolem kořenů stromů nebo vinné révy.

atomy Fe očíslovány, atomy S žluté

Molybden-železitý kofaktor (MoFeCo)