Internet - PowerPoint PPT Presentation

Internet
Download
1 / 18

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Internet. Aleksa Mandic I-4. MREZA SVIH MREZA. INTERNET. Internet je globalna svetska racunarska mreza na koju je prikljucen ogroman broj racunara (vise stotina miliona).Broj racunara I korisnika interneta se rapidno povecava iz dana u dan. RAZVOJ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Internet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Internet

Internet

Aleksa Mandic I-4


Mreza svih mreza

MREZA SVIH MREZA


Internet1

INTERNET

 • Internet je globalna svetska racunarska mreza na koju je prikljucen ogroman broj racunara (vise stotina miliona).Broj racunara I korisnika interneta se rapidno povecava iz dana u dan.


Razvoj

RAZVOJ

 • Razvojinterneta je poceo u dobahladnog rata(1969.god.)saidejompravljenjamrezeracunarakoja bi omogucailakomunikacijuvojnihlaboratorijavladinihbiroa I univerzitetanakojimasu se radilirazniprojektizapotrebeamerickevojske.Razvojemmrezerukovodila je Advanced Research Project Agency pod nadzoromministarstvaodbrane SAD a mreza je dobilanazivArpanet.Godine 1975. mrezu je u potpunostipreuzeloministarstvoodbrane I pretvorilo je u Defense Data Network (DDN).Kasnijejoj se pridruzila I NASA kao I drugevladineagencije.


Internet u edukacione svrhe

Internet u edukacionesvrhe

 • Priblizno u isto vreme krajem 70-ih razvijao se i USENET koji su u pocetku koristili profesori americkih univerziteta.Godine 1977. IBM je konstruisao akademsku mrezu BITNET koja je prvo povezivala sve univerzitetske racunare u Americi a kasnije u okviru projekta FARN u Evropi I drugim krajevima sveta.


Sadasnji internet

Sadasnji internet

 • Godine 1990. NSF predstavlja projekt umrezavanja raznih oraganizacija I mreza prvo na nacionalnom a kasnije I na globalnom nivou.Tako je nastao INTERNET mreza svih mreza Internet nema vlasnika tj. Nijedna drzava ili institucija nemaju vlast nad celinom.


Adrese i protokoli

Adrese I protokoli

 • Internet je mrezaod vise desetinamilionaracunaramedjusobnopovezanihnarazlicitenacine.Bezobzirananacinpovezivanjana Internet svakiracunar u ovojmrezimozekomuniciratisabilokojimracunaromprikljucenimnamrezu.Da bi se to obezbedilomorajudabuduzadovoljena 2 uslova.

 • Svakiracunarmoraimatisvojujednistvenuadresu u mrezi

 • Racunarizamedjusobnukomunikacijumorajukorstitijedinstveni “jezik”-Protokol


Adrese

Adrese

 • Svakimrezniprikljucakuredjajaprikljucenogna internet moraimatijedinstvenuadresukojacetajprikljucakralikovatiodostalihpriljucaka.Ovaadresanaziva se IP(Internet Protocol address).Da bi se korisnicimaracunaraolaksalakomunikacijauvedenesusimbolickeadresekojepredstavljajuvisinivoapstrakcije.Tu se uvodi I pojamdomena I poddomena.Poddomenom se podrazumevagrupamreza I racunaranainternetu pod jednistvenomadministrativnomkontrolom I odrzavanjem.


Poddomen

Poddomen

 • Poddomennajcescepredstavljaorganizacionupodcelinunekogdomenana primer ustanovu u ovirudrzave.Osnovnidomenimogubiti I :

 • EDU-obrazovneinstitucije

 • COM-komercijalneinstitucije

 • ORG-ne-profitneorganizacije

 • MIL-vojneinstitucije

 • GOV-vladineinstitucije


Protokoli

Protokoli

 • Skupkomunikacionihprotkolanakojem se bazira Internet naziva se TCP/IP podvaosnovnaprotokola:IP(Internet Protocol) I TCP(Transmission Control Protocol).Osim ova dvanavedenaprotokolanainternetupostoje I drugiprotokoli I alatinanivouaplikacija.Najznacajnijiprotokolisu:

 • SMPT(Simple Mail Transfer Protocol)-elektronskaposta

 • FTP(File Transfer Protocol)-prenosdatoteka

 • Telnet kojiomogucavapovezivanjenaudaljenojmasini.


Pristup internetu

PristupInternetu

 • Preko LAN mreze koja je stalno povezan sa Internetom

 • Preko LAN mreze koja je povremeno povezana sa Internetom

 • Preko telefonske linije sa biranjem

 • Preko kabla za kablovsku televiziju


Servisi

Servisi

 • Elektonsak posta najstariji I najcesce koricen vid komunikacije na Internetu.Preko e-mail a mozemo slati poruke , crteze, slike, glasovne poruke, pesme itd.Danas psmo putuje najvise par minuta dok je pre desetak godina putovalo I preko 10 sati.


Www world wide web

WWW(World Wide Web)

 • WWW je servis koji omogucava pretrazivanje interneta koriscenjem grafickog korisnickog interfejsa.Svoj nagli razvoj internet duguje ovom servisu


Internet phone

Internet PHONE

 • Servis Internet PHONE omogucava telefoniranje preko interneta.Pored glasovne moguca je I vizuelna komunikacija


Irc internet relay chat

IRC (Internet Relay Chat)

 • Servis IRC omogucava velikom broju korisnika istovremenu komunikaciju I razmenu poruka(caskanje).Komunikacija se postize pisanjem poruke na tastaturi I citanjem sa ekrana.


Finger

Finger

 • Program Finger omogucava korisniku da na osnovu poznate adrese dobije prezime I ime vlasnika adrese kao I neke druge podatke o njemu I obrnuto.Da bi program radio I na udaljenom racunaru mora da postoji odgovarajuci serverski program sto I najcesce I jeste slucaj.


Ftp file transfer protocol

FTP(File Transfer Protocol)

 • Osnovni metod prenosa datoteka na internetu je FTP. Na mnogim sistemima to je ime programa koji primemnjuje ovaj metod za prenos datoteka izmedju racunara,Danas je moguce preuzimati datoteke sa interneta sa velikog broja racunara koristeci koncept anonimnog (anonymuos ,quest)


Internet

KRAJ


 • Login