S v elektrolit dengesi crush sendromu
Download
1 / 31

Sıvı Elektrolit Dengesi Crush Sendromu - PowerPoint PPT Presentation


 • 574 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sıvı Elektrolit Dengesi Crush Sendromu. Prof. Dr. Pervin SUTAŞ BOZKURT. Marmara depreminden sonra yabancı yayınlarda Türk doktorların ifadeleri. “ Olguların bir kısmında Crush sendromu tanısı tam olarak konulamadı .” “ Olguların birçoğuna ilk günlerde 2000ml’den az sıvı verildi .”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Sıvı Elektrolit Dengesi Crush Sendromu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sıvı Elektrolit Dengesi Crush Sendromu

Prof. Dr. Pervin SUTAŞ BOZKURT


Marmara depreminden sonra yabancı yayınlarda Türk doktorların ifadeleri

 • “Olguların bir kısmında Crush sendromu tanısı tam olarak konulamadı.”

 • “Olguların birçoğuna ilk günlerde 2000ml’den az sıvı verildi.”

 • “…renal yetersizlik oranının azaltılması için Türkiye’de Crush sendromunun iyi tanınması ve erken dönemde gecikmeden sıvı infüzyonu tedavisine başlanmalıdır.”

Oda et al, J Trauma March 1997


Tanımlar:

 • Crush hasarı Dokunun normal membran fonksiyonları ve dolaşımının bozularak hücre ölümünün olması

 • Kompartman sendromu. Crush hasarın nedeniyle elastik olmayan fasia ile sarılı kas kütlesinin sıkışması

 • Crush Sendromu:

  Crush hasar sonucunda ortaya çıkan bir grup sistemik bulgular.

  Kompresyona uğrayan alan üzerinden kompresyon kaldırıldığında resirkülasyon ile toksik ürünlerin sistemik dolaşıma girmesi sonucunda gelişir.


Patofizyoloji

 • Kas kütlesi üzerine bir ağırlık geldiğinde

  • kan akımı durur hücreler anaerobik fonksiyon—Asidoz

   -- Hücre çeperi parçalanması geçirgenlik dengesini bozar– hücre şişer—içeriği hücre dışına çıkar

  • Aşırı travma kas hücre parçalanması ve ölümü


Hücreden salınan maddeler

Laktik asit

Potasyum

Myoglobin

Urik Asid

Fosfat

Lizozomlar

Enzimler (CPK ve diğer)

Sistemik dolaşımda sonuç

Böbrek yetersizliği

Hipovolemi

Kardiyak toksisite

Serbest oksijen radikalleri

Superoksidler

Histamin

Lökotrienler

Peroksidler

Patofizyoloji


 • Crush ta hipovolemi neden?

  • Sıvı alınamaması

  • İntravasküler sıvının membran geçirgenliğinin bozulması nedeniyle hasarlı alanda birikmesi


Böbrek Yetersizliği Neden?

 • Myoglobin açığa çıkışı AŞIRI

  (Myoglobinüri görüntüsü cola rengi partikülsüz idrar)

 • + Asidoz varlığı

 • Böbrek tübüllerinde çökme

 • Akut tübüler nekroz

  Oligüri- anüri (N. Günlük idrar çıkışı 1500 mL) 1ml/kg/st az ise kritik


Hiperpotasemi neden?

 • Anaerobik metabolizma

  Asidoz : K+normalde H + iyonu ile ters yönde hareket eder.

 • Hasarlı hücreden K+’un hücre dışına çıkışı

 • Akut tübüler nekroz nedeniyle K+’un atılamaması ve birikmesi


Hiperpotasemi Tedavi I

 • K 6 meq/lt ‘LETAL --derhal tedavi !!!!

  (kalp kası depolarizasyonunda çok önemli)

 • Daha fazla artışı engelle: gıda, ilaç, serum (kesin KE :laktat ringer, isolyte,kadalex)

 • Kardiyak toksisite tedavisi: Ca(5-10ml Ca glukonat veya 3-5 ml %10 CaCl)


Hiperpotasemi Tedavi II

3. K’un hücre içine sokulması:

-iV sodyum bikarbonat (NaHCO3) 15 dk.’da

- İV glukoz ve insulin infüzyonu (30-50 gr. Glukoz için 10U insulin) 1 saatte

4. K’un Atılması

 • Renal fonk. +--- furasemid loop diüretiği

 • Renal fonk. - ---iyon değiştirici reçine oral Kayexalat

  ***Dializ ve hemodializ uygulanır.


Sivri T dalgaları

Geniş QRS

Çökük ST segmenti


Crush sendromunda yaklaşım ve tedavi

 • Hasta enkaz altında iken

  İV yol açılır

  %0.9 NaCl infüzyon günlük ihtiyaç kadar

  70 kg erişkin erkek 2000mL/gün

  30-35ml/kg/gün


2. Enkaz altından çıktıktan sonra

serum 75–110 mmol/l NaCl içermeli

(% 5 dekstroz %0.45 NaCL sol)

+ 40 mEq NaHCO3 ( 4 amp NaHCO3)

+ 10g/l mannitol (50ml 20% mannitol)

500 mlL/ saat infüzyon

KE durumlar: yaşlı hasta

kafa travması

3 gün süreyle

SONRA NaHCO3 KES (sistemik pH >7.5, acetazolamid VER)

CVP ve PCWP monitorizasyonu

HEMODİYALİZ


İLAVE TEDAVİ

 • Kemik ve doku travması tedavisi immobilizasyon ve ortopedik tedavi

 • Yara bakımı ve enfeksiyondan koruma

 • Gerektiğinde fasiotomi


IV verdiğimiz sıvılara ne olur?


IV tedaviyi neden yaparız

 • Amaçlar

  • Sıvı elektrolit dengesini sağlamak için

  • Asid baz dengesini sağlamak için

  • Kan volumunu sağlamak için

  • İlaçları vermek için


IV SIVILAR

 • Kristalloidler

  • Osmolaritelerine göre gruplandırılırlar

  • Plazma osmolaritesi 285-290mosm/L

   (= 2Na + BUN/2.8+Glukoz/18)

   İso-osmolar solusyonlar :

   İntravasküler alanı arttırır ve orada kalırlar

 • Elektrolit ve volüm replasmanında kullanılır

 • Hipo- osmolar

  • Intraseluler sıvıdan daha düşük osmolaritede ise hc şismesine neden olur

 • Hiper-osmolar

  • İntravasküler alanı genişletir hücrelerin büzüşmesine neden olur.


Solusyon

Na

Cl

K

Osmolarite

%0.9 NaCl

154

154

308

%0.45 NaCl

77

77

154

%5 Dekstroz H2O

-----

-----

278

Laktat Ringer

130

109

4

273

%5 D LR

130

109

4

525

Isolyte

140

98

5

294


Kolloid solusyonlar

 • İntravasküler volümü genişletirler

 • Uzun süre damar yatağında kalırlar

 • Küçük volümlerde verilirler

  Dezavantaj:

  Makromoleküler yapı– böbrek yetersizliği maks. Doz 20mL/kg/gün

  Pahalı, enfeksiyon kaynağı olab.

  Kanama eğilimini arttırır (dextran>HES)

  Cross reaksiyonlarını bozar


Kolloid Solusyonlar

Albumin

Dextran-

40 Rheomacrodex ( mikrosirkulasyon)

70 Macrodex

Hydroxyethystarch

Isohes

Expahes

Varihes

Gelatine

Gelofuscine

İsotonik

Na ve Cl

154 mEq/L


Damar yolları

 • Periferik

 • Santral

  • Kısa süreli

   • CVP

   • Swan

   • Dializ

  • Uzun süreli

   • Portlar


Kateter enfeksiyon kaynakları


Kateter Enfeksiyon Kaynakları


Periferik Damar Yolu Açılışı


IV Komplikasyonlar

 • Infiltrasyon

  • Damar dışına sızma şişlik ağrı ve sınının gitmemesi

 • Kateter kopması

 • Hava embolisi

  (10-100 cc hava LETAL)

 • Enfeksiyon

Home


Santral kateterler


Seldinger tekniği

 • Trendelenburg pozisyonda sağdan

 • Kesin sıvı dolu enjektör kullanılarak

 • Jugularıs interna veya subklavien vene


ad
 • Login