An luathoideachas agus an bunoideachas nascaithe le ch ile
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 23

An Luathoideachas agus an Bunoideachas Nascaithe le Chéile PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

An Luathoideachas agus an Bunoideachas Nascaithe le Chéile. Áine Ní Thuathail. Níl ar siúl acu ach spraoí amháin !!!!!.

Download Presentation

An Luathoideachas agus an Bunoideachas Nascaithe le Chéile

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


An luathoideachas agus an bunoideachas nascaithe le ch ile

An Luathoideachasagus anBunoideachasNascaithe le Chéile

Áine Ní Thuathail


N l ar si l acu ach sprao amh in

Nílarsiúlacu ach spraoíamháin!!!!!

 • Tá an spraoílárnachindulchuncinn an pháisteóg. Is trémheán an tsúgartha a dhéanann an páisteiontas de chastacht an domhainagusgachiarracht a dhéanamhchunmeabhair a bhaintaisti.

 • Tá an tuiscintseo den iontas, mar aon le fiosrachtnádúrtha an pháisteigcroílár an phróisísfoghlamtha. Tá an spraoí an-tábhachtach le deis a thabhairt don pháistebheith mar fheidhmeannachgníomhachinachuidfoghlamaféin.


An ghaeilge

An Ghaeilge


An luathoideachas agus an bunoideachas nascaithe le ch ile

An Teanga Labhartha


Labhairt an teanga

Labhairt an Teanga

 • CuirtearbéimsagcuraclamGaeilgearscileannaéisteachtaaguslabhartha a thabhairtchuncinn mar ullmhúchán don léitheoireachtagus don scríbhneoireacht.

 • Tá an teangariachtanach do fhorbairtsóisialta an pháiste. Teastaíonnteangabreáleathan ó napáistíchunnagnáthriachtanaiscumarsáide a chomhlíonadh, caidreamhsoisialta a dhéanamh, beannú do dhaoine, aird a lorg, glaochardhuine, buíochas a ghabháil, teachtaireachtaí a ghlacadh ‘s a thabhairtagusconstaiceanna a shárú

 • Teastaíonn an teangaónbpáistechun a gcuidmothúcháinagus a gcuidsmaointe a chur in iúl, áthas/brón/faitíos/fearg/fuacht &rl


Scileanna teanga a fhorbairt

Scileanna Teanga a fhorbairt


An teanga agus an spraoi

An Teanga agus an Spraoi

 • Tugann am spraoideisiontach don pháisteteanga a úsáid, a bhfoclóir a mhéadúagusneartscileannateangeolaíochta a fhorbairt

 • Chun scileannateanga an pháiste a thabhairtchuncinnnímhór an páiste a spreagadhchun

  • Labhairt-Insint

  • Éisteacht-Ceistiú

  • Míniú-Athinsint


Teanga teanga teanga

Teanga,Teanga,Teanga!!!

 • Aisteoireacht – is breá le páistírólannadaoinedifriúla a imirt, is mise an dochtúr/an siopadóir/an múinteoir &rl

 • Bachóirneartcainte a dhéanamhirithsúgradh le bréagáin, le gléasadhsuas, le uisceagusgaineamh, le cruthanna, dathannaagusirith am ealaíne

 • Cluichíarnós snap, bingo agusmíreannamearaí

 • Ag éisteacht le hábhairtaifeadtaagus leis an treoraíaginsintscéaltaagusagtabhairttreorachachuncluichí a imirtaguschungníomhachtaíéagsúla a dhéanamh

 • Am scéalaíochta – scéalta a athinsintarís ‘s arís, tomhaiscéardatáchuntarlú, cénpáirt den scéalabfhearrleat, tarraingpictiúr den scéal

 • Ranntaagusrímeanna – napáistí a churagcanadh,agdamhsa, agdéanamhnagníomhachtaí a théann leis an

  t-amhrán


An luathoideachas agus an bunoideachas nascaithe le ch ile

An Léitheoireacht


L itheoireacht

Léitheoireacht

 • Bachóir go gcuirfíarchumas an pháiste

  • Léitheoireacht a shamhlú le taitneamhtríéisteacht le scéalta,dánta, amhráinagusrímeanna

  • Feidhmiú mar léitheoirtréleabhair a láimhseáilagusféachainttríothu

  • Taithí a fháilar an bhfocalscríofasatimpeallacht, go háirithesaseomraagus a thuiscint go bhfuilbrí leis

  • An ceangalidirnafuaimeannaaguslitreachascríofa a aithint

  • Litreachanahaibítire a aithintagus a aimnmiú

  • Stór de ghnáthfhocailinléite a chur le chéile

  • Tús a chur le léitheoireachtnaleabhairranga


Ag ullmh don l itheoireacht

Ag ullmhú don léitheoireacht


Ag ullmh don l itheoireacht1

Ag Ullmhú don léitheoireacht

 • Teanga, teangaagustuilleadhteanga....

 • Clárcuimsitheachreámhleitheoireachta a leanúint

 • Cothaíonn am scéalaíochtagrá do leabhairagussuimsaléitheoireacht, bíodhréimseleathanleabhairarfáilagusbíodhneartdeiseannaagnapáistíbreitharnaleabhair, iad a léamhagusiad a phlé

 • Tug airdar an mbealach a léanntú an leabhar – á láimhseáiligceart, agdul ó leathanach go leathanach, ag cur do mhéarfaoinabhfocailagustúagléamh ó chlé go deas

 • Úsáid a bhaint as

  • Pictiúirleabhair

  • Cluichímeaitseála

  • Pictiúir a chur in ord

  • Luaschártaíarfaid an tseomra, lipéidíarnós an cófra, an bord, an doras


An scr bhneoireacht

An Scríbhneoireacht


An scr bhneoireacht1

An Scríbhneoireacht

Bachóir go gcuirfíarchumas an pháiste

 • Cleachtaípeannaireachta a dhéanamhle huirlisíscríbhneoireachta - criáin, pinnluaidheagusscuabannapeinteála

 • Foghlaimchunnabunlitreachaaonaireacha a ainmniúagus a scríobh

 • Tuiscint a fháilarclé/deasagusbarr/bun

 • A (h)ainmféin a scríobh

 • Litreachaagusfocail a chóipeáil mar ghníomhachtaíranga


Ag ullmh don scr bhneoireacht

Ag Ullmhú don Scríbhneoireacht

 • Ag spraoi le bréagáintógála (ag cur le chéile, agleagan, agaththógáil)

 • Ag spraoi le babóga– cnaipí, sipeanna, barriallacha

 • Ag láimhseáilbogabhairarnósmárla (agbrú, agrollú, agtarraingt)

 • Ag peinteáil

 • Ag straiceadhagusaggreamúpáipéirnuachtáinagusirisleabhair

 • Ag spraoi le gaineamhagusuisce


An scr bhneoireacht2

An Scríbhneoireacht

 • Níl múinteoirí bunscoile ag súil go mbeadh sé ar chumas an pháiste a bheith ábalta scríobh nuair a thagann sé ar scoil ar dtús. Tá sé i bhfad níos tábhachtaí go dtugtar neart deiseanna don pháiste na matáin a laidriú sna lámha. Déanann sé seo i bhfad níos éasca don pháiste máistreacht a fháil ar an scríbhneoireacht nuair atá siad ar scoil


Matamatic

Matamatic


An luathoideachas agus an bunoideachas nascaithe le ch ile

Mata

 • Bachóir go gcuirfíarchumas an pháiste

 • Luathghníomhachtaímatamaiticiúla – meaitseáil, rangú, comparáidagus cur in ord.

 • Uimhreas – comhaireamh (1-10), comparáid (tacair 1 – 5), anailísuimhris(cónascadh, foroinnt, uimhriú)

 • Ailgéabar – pátrúin a fhorleathnú

 • CruthagusSpás – cruthanna 2T agus 3T

 • Tomhais – fad, meachán, toilleadh, am, airgead

 • Sonraí – sonraí a aithintagus a léirmhíniú


Ullmh ch n don mata

Ullmhúchán don mata

 • Luathghníomhachtaímatamaiticiúla

  • Meaitseáil (stoca le stoca, cupán le fóchupán)

  • Ag rangú(ábhaircosúla a rangú de réirdath, cruth, ainmhí, éin &rl)

  • Comparáid (de réir fad, leithead, airde, méid, m.sh An TríBhéar)

  • Cur in ord(ábhair a chur in ord de réir fad nóairde)


Ar lean

ar lean

 • Uimhreas

  • Ag comhaireamh (rímeannaagusscéaltauimhris a úsáid m.sh cúigear fear agtógáiltí)

 • Ailgéabar

  • Pátrúin a fhorleathnú, pátrúinindath, igcruthagusiméid a aithint. Leanacht leis an bpatrúnagúsáidraon de rudaí, ciúbannapriondáil, cruthanna &rl


Ar lean1

ar lean

 • CruthagusSpás

  • An foclóir a bhaineann le coibhneasaspásula a phlé, thar,faoi, suas, síos, ar, in aice

  • Treonna , aggluaiseachtilíntedíreacha/cuara/igciorcail

  • Cruthanna 3T a shortáil, rudaí a rollann/nachrollann, a luíonn/nachluíonn le chéile, tógálacha a dhéanamh le cruthanna 3T,m.sh robot a dhéanamh as sorcóirí (Páipéirleithris) aguscúibóideacha (boscaícalógaarbhair)

  • Cruthanna 2T , cearnóg, ciorcail, triantán, dronuilleog a aithintagus a úsáidibpictiúiragusibpatrúin


Ar lean2

ar lean

 • Tomhais

  • Fad:- fada/gearr, árd/íseal, leathan/caol

  • Meáchan:- trom/éadrom

  • Toilleadh:- lán/folamh

  • Am:- maidin/tráthnóna, lá/oíche, am lón, am codlata, laethanta na seachtaine, inné/inniu/amárach

  • Airgead:- boinn airgid a aithint suas go dtí 5 cent


Ar lean3

ar lean

 • Sonraí

  • Tacair de rudaí a shortáil agus a rangú de réir critéir amháin – cruth, dath, méid &rl

  • Tacair de shonraí simplí matamaticiúla a léiriú ag úsáid ábhair agus pictiúir


 • Login