an luathoideachas agus an bunoideachas nascaithe le ch ile
Download
Skip this Video
Download Presentation
An Luathoideachas agus an Bunoideachas Nascaithe le Chéile

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

An Luathoideachas agus an Bunoideachas Nascaithe le Ch ile - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

An Luathoideachas agus an Bunoideachas Nascaithe le Chéile. Áine Ní Thuathail. Níl ar siúl acu ach spraoí amháin !!!!!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'An Luathoideachas agus an Bunoideachas Nascaithe le Ch ile' - louvain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n l ar si l acu ach sprao amh in
Nílarsiúlacu ach spraoíamháin!!!!!
 • Tá an spraoílárnachindulchuncinn an pháisteóg. Is trémheán an tsúgartha a dhéanann an páisteiontas de chastacht an domhainagusgachiarracht a dhéanamhchunmeabhair a bhaintaisti.
 • Tá an tuiscintseo den iontas, mar aon le fiosrachtnádúrtha an pháisteigcroílár an phróisísfoghlamtha. Tá an spraoí an-tábhachtach le deis a thabhairt don pháistebheith mar fheidhmeannachgníomhachinachuidfoghlamaféin.
labhairt an teanga
Labhairt an Teanga
 • CuirtearbéimsagcuraclamGaeilgearscileannaéisteachtaaguslabhartha a thabhairtchuncinn mar ullmhúchán don léitheoireachtagus don scríbhneoireacht.
 • Tá an teangariachtanach do fhorbairtsóisialta an pháiste. Teastaíonnteangabreáleathan ó napáistíchunnagnáthriachtanaiscumarsáide a chomhlíonadh, caidreamhsoisialta a dhéanamh, beannú do dhaoine, aird a lorg, glaochardhuine, buíochas a ghabháil, teachtaireachtaí a ghlacadh ‘s a thabhairtagusconstaiceanna a shárú
 • Teastaíonn an teangaónbpáistechun a gcuidmothúcháinagus a gcuidsmaointe a chur in iúl, áthas/brón/faitíos/fearg/fuacht &rl
an teanga agus an spraoi
An Teanga agus an Spraoi
 • Tugann am spraoideisiontach don pháisteteanga a úsáid, a bhfoclóir a mhéadúagusneartscileannateangeolaíochta a fhorbairt
 • Chun scileannateanga an pháiste a thabhairtchuncinnnímhór an páiste a spreagadhchun
  • Labhairt -Insint
  • Éisteacht -Ceistiú
  • Míniú -Athinsint
teanga teanga teanga
Teanga,Teanga,Teanga!!!
 • Aisteoireacht – is breá le páistírólannadaoinedifriúla a imirt, is mise an dochtúr/an siopadóir/an múinteoir &rl
 • Bachóirneartcainte a dhéanamhirithsúgradh le bréagáin, le gléasadhsuas, le uisceagusgaineamh, le cruthanna, dathannaagusirith am ealaíne
 • Cluichíarnós snap, bingo agusmíreannamearaí
 • Ag éisteacht le hábhairtaifeadtaagus leis an treoraíaginsintscéaltaagusagtabhairttreorachachuncluichí a imirtaguschungníomhachtaíéagsúla a dhéanamh
 • Am scéalaíochta – scéalta a athinsintarís ‘s arís, tomhaiscéardatáchuntarlú, cénpáirt den scéalabfhearrleat, tarraingpictiúr den scéal
 • Ranntaagusrímeanna – napáistí a churagcanadh,agdamhsa, agdéanamhnagníomhachtaí a théann leis an

t-amhrán

l itheoireacht
Léitheoireacht
 • Bachóir go gcuirfíarchumas an pháiste
  • Léitheoireacht a shamhlú le taitneamhtríéisteacht le scéalta,dánta, amhráinagusrímeanna
  • Feidhmiú mar léitheoirtréleabhair a láimhseáilagusféachainttríothu
  • Taithí a fháilar an bhfocalscríofasatimpeallacht, go háirithesaseomraagus a thuiscint go bhfuilbrí leis
  • An ceangalidirnafuaimeannaaguslitreachascríofa a aithint
  • Litreachanahaibítire a aithintagus a aimnmiú
  • Stór de ghnáthfhocailinléite a chur le chéile
  • Tús a chur le léitheoireachtnaleabhairranga
ag ullmh don l itheoireacht1
Ag Ullmhú don léitheoireacht
 • Teanga, teangaagustuilleadhteanga....
 • Clárcuimsitheachreámhleitheoireachta a leanúint
 • Cothaíonn am scéalaíochtagrá do leabhairagussuimsaléitheoireacht, bíodhréimseleathanleabhairarfáilagusbíodhneartdeiseannaagnapáistíbreitharnaleabhair, iad a léamhagusiad a phlé
 • Tug airdar an mbealach a léanntú an leabhar – á láimhseáiligceart, agdul ó leathanach go leathanach, ag cur do mhéarfaoinabhfocailagustúagléamh ó chlé go deas
 • Úsáid a bhaint as
  • Pictiúirleabhair
  • Cluichímeaitseála
  • Pictiúir a chur in ord
  • Luaschártaíarfaid an tseomra, lipéidíarnós an cófra, an bord, an doras
an scr bhneoireacht1
An Scríbhneoireacht

Bachóir go gcuirfíarchumas an pháiste

 • Cleachtaípeannaireachta a dhéanamhle huirlisíscríbhneoireachta - criáin, pinnluaidheagusscuabannapeinteála
 • Foghlaimchunnabunlitreachaaonaireacha a ainmniúagus a scríobh
 • Tuiscint a fháilarclé/deasagusbarr/bun
 • A (h)ainmféin a scríobh
 • Litreachaagusfocail a chóipeáil mar ghníomhachtaíranga
ag ullmh don scr bhneoireacht
Ag Ullmhú don Scríbhneoireacht
 • Ag spraoi le bréagáintógála (ag cur le chéile, agleagan, agaththógáil)
 • Ag spraoi le babóga– cnaipí, sipeanna, barriallacha
 • Ag láimhseáilbogabhairarnósmárla (agbrú, agrollú, agtarraingt)
 • Ag peinteáil
 • Ag straiceadhagusaggreamúpáipéirnuachtáinagusirisleabhair
 • Ag spraoi le gaineamhagusuisce
an scr bhneoireacht2
An Scríbhneoireacht
 • Níl múinteoirí bunscoile ag súil go mbeadh sé ar chumas an pháiste a bheith ábalta scríobh nuair a thagann sé ar scoil ar dtús. Tá sé i bhfad níos tábhachtaí go dtugtar neart deiseanna don pháiste na matáin a laidriú sna lámha. Déanann sé seo i bhfad níos éasca don pháiste máistreacht a fháil ar an scríbhneoireacht nuair atá siad ar scoil
slide18
Mata
 • Bachóir go gcuirfíarchumas an pháiste
 • Luathghníomhachtaímatamaiticiúla – meaitseáil, rangú, comparáidagus cur in ord.
 • Uimhreas – comhaireamh (1-10), comparáid (tacair 1 – 5), anailísuimhris(cónascadh, foroinnt, uimhriú)
 • Ailgéabar – pátrúin a fhorleathnú
 • CruthagusSpás – cruthanna 2T agus 3T
 • Tomhais – fad, meachán, toilleadh, am, airgead
 • Sonraí – sonraí a aithintagus a léirmhíniú
ullmh ch n don mata
Ullmhúchán don mata
 • Luathghníomhachtaímatamaiticiúla
  • Meaitseáil (stoca le stoca, cupán le fóchupán)
  • Ag rangú(ábhaircosúla a rangú de réirdath, cruth, ainmhí, éin &rl)
  • Comparáid (de réir fad, leithead, airde, méid, m.sh An TríBhéar)
  • Cur in ord(ábhair a chur in ord de réir fad nóairde)
ar lean
ar lean
 • Uimhreas
  • Ag comhaireamh (rímeannaagusscéaltauimhris a úsáid m.sh cúigear fear agtógáiltí)
 • Ailgéabar
  • Pátrúin a fhorleathnú, pátrúinindath, igcruthagusiméid a aithint. Leanacht leis an bpatrúnagúsáidraon de rudaí, ciúbannapriondáil, cruthanna &rl
ar lean1
ar lean
 • CruthagusSpás
  • An foclóir a bhaineann le coibhneasaspásula a phlé, thar,faoi, suas, síos, ar, in aice
  • Treonna , aggluaiseachtilíntedíreacha/cuara/igciorcail
  • Cruthanna 3T a shortáil, rudaí a rollann/nachrollann, a luíonn/nachluíonn le chéile, tógálacha a dhéanamh le cruthanna 3T,m.sh robot a dhéanamh as sorcóirí (Páipéirleithris) aguscúibóideacha (boscaícalógaarbhair)
  • Cruthanna 2T , cearnóg, ciorcail, triantán, dronuilleog a aithintagus a úsáidibpictiúiragusibpatrúin
ar lean2
ar lean
 • Tomhais
  • Fad:- fada/gearr, árd/íseal, leathan/caol
  • Meáchan:- trom/éadrom
  • Toilleadh:- lán/folamh
  • Am:- maidin/tráthnóna, lá/oíche, am lón, am codlata, laethanta na seachtaine, inné/inniu/amárach
  • Airgead:- boinn airgid a aithint suas go dtí 5 cent
ar lean3
ar lean
 • Sonraí
  • Tacair de rudaí a shortáil agus a rangú de réir critéir amháin – cruth, dath, méid &rl
  • Tacair de shonraí simplí matamaticiúla a léiriú ag úsáid ábhair agus pictiúir
ad