Forenzi ko ra unovodstvo
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Forenzičko računovodstvo PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Forenzičko računovodstvo. Alat za otkrivanje prevara i korupcije u Bosni i Hercegovini Mr.sci Almina Mujčić, o vlašteni revizor Fojnica, april 2014. godine. ŠTA JE PREVARA?. (Fraud)- prevara, obmana, pronevjera,utaja

Download Presentation

Forenzičko računovodstvo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forenzičko računovodstvo

Alat za otkrivanje prevara i korupcije u Bosni i Hercegovini

Mr.sci Almina Mujčić, ovlašteni revizor

Fojnica, april 2014. godine


ŠTA JE PREVARA?

(Fraud)- prevara, obmana, pronevjera,utaja

Pod prevarom se podrazumjevajusve nezakonite radnje koje imaju karakteristike obmane, prikrivanja ili zloupotrebe povjerenja.

Cilj prevare-sticanje materijalne koristi


KARAKTERISTIKE PREVARE

Namjerno, lažno predstavljanje značajnih činjenica s ciljem da žrtva prevare pretrpi štetu


TROKUT PREVARE

MOTIVACIJA

TROKUT

PREVARE

PRILIKA

RACIONALIZACIJA


STUDIJA ACFE 2012


DRVO PREVARE

Asocijacija certificiranih istraživača prevare (ACFE) je organizacija čiji je primarni cilj borba protiv prevare. Ova asocijacija je razvila model (shemu) poznat kao „drvo prevare“ u cilju kategorizacije vrsta prevare.

 • KORUPCIJA

 • NEDOZVOLJENO PRISVAJANJE SREDSTAVA

 • LAŽIRANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI


KREATIVNO RAČUNOVODSTVO

Iskazivanje željenog stanja putem aktivnosti kreativnog

računovodstva se mogu podijeliti na slijedeće:

 • Priznavanje prijevremenih i fiktivnih prihoda,

 • Agresivna kapitalizacija troškova i kreativno smanjenje troškova,

 • Neadekvatno priznavanje sredstava i obaveza,

 • Kreacije u perzentovanju izvještaja,

 • Problemi u izvještaju o gotovinskim tokovima.


RAZLOZI ZA PRIMJENU KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA

 • Kotiranje dionica na berzi

 • Krediti

 • Novčane stimulacije zaposlenih

 • „Štednja“ za budućnost

 • Politike raspodjele dividende

 • Politike uštede i odlaganja ili smanjenja poreskog tereta


FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO

Forenzičkoračunovodstvo (forensic accounting) je primjena

istražiteljskihianalitičkihvještina s ciljemotkrivanja

manipulacija u finansijskimizvještajimakojeodstupajuod

računovodstvenihstandarda, poreznihzakona i ostalihzakonskih

odredbi.

 • istrage ( krivične i građanske)

 • priprema i pregled dokaza

 • priprema izvještaja vještaka

 • pisane i usmene izjave pod zakletvom

 • ekspertsko odlučivanje, arbitraža, medijacija

 • rješavanje sporova

 • podrška kod istraživanja stečaja i prevencija prevara


FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO

Forenzičko računovodstvo= računovodstvo + revizija + ekonomika + statistika + informatika + poznavanje pravne regulative + istražiteljske vještine


Znanja i vještine potrebne za rad forezničkog računovođe

 • Obraća pažnju na najsitnije detalje;

 • Temeljno analizira podatke;

 • Razmišlja kreativno;

 • Posjeduje zdrav razum za biznis;

 • Poznaje rad na računaru i ima odlične komunikacione vještine;

 • Posjeduje “šesto čulo”, koje se može koristiti za rekonstrukciju detalja prošlih računovodstvenih transakcija;

 • Fotografsko pamćenje, koje pomaže kod pokušaja da se vizualizuju i rekonstruišu ovi prošli događaji.


KODEKS PROFESIONALNE ETIKE CERTIFICIRANIH ISTRAŽIVAČA PREVARE

 • Profesionalni skepticizam

 • Standardi ispitivanja (dokazi koji su prikupljeni treba da budu relevantni, tačni i pouzdani)

 • Standardi izvještavanja (Usmeni i pismeni)


Crveni signali

Upozoravajući signali na prevare u finansijskim izvještajima.

 • Prepoznavanje upozoravajućih signala

 • Analiza upozoravajućih signala


Crveni signali

 • agresivna primjena računovodstvenih načela

 • ručno pisane izmjene na dokumentima ili ručno pisana dokumentacija koja se uobičajeno elektronski ispisuje

 • nepotkrijepljene transakcije; neobične transakcije, s obzirom na njihovu vrstu, količinu ili složenost


Crveni signali

4. značajne neusklađene razlike između glavne knjige i analitičke evidencije

5. značajne razlike otkrivene u konfirmacijama

6. neusklađenost privremenih konta

7. dugo ne naplaćena salda konta potraživanja

8. dokazi neopravdano raskošnog životnog stila

menadžera ili zaposlenika;


POTREBA ZA UVOĐENJEM FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U BIH


ZAKLJUČAK

Forenzičko računovodstvo je primjena specijaliziranih znanja i specifičnih vještina u cilju otkrivanja dokaza o počinjenim prevarama u ekonomskih transakcija.

Istina je da u Bosni i Hercegovini nema učinkovitih sredstava za mjerenje, otkrivanje i sprečavanje prevara i korupcije. Forenzičko računovodstvo može dati potporu raznim agencijama u borbi protiv korupcije. U Bosni i Hercegovini gdje je zloupotreba kreativnog računovodstva veoma prisutna, neophodno je uvesti forenzičko računovodstvo. Pojam, ulogu i funkciju forenzičkog računovodstva treba približiti javnosti, stručnjacima iz računovodstva, studentima kroz organizovanje seminara, radionica i simpozijuma kako bi zaposlenici i uprave u korporativnom i javnom sektoru bili više upoznati sa ovom temom.


HVALA

NA PAŽNJI

[email protected]


 • Login