Osteoporosi - PowerPoint PPT Presentation

Osteoporosi
Download
1 / 35

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Osteoporosi. L’osteoporosi és la malaltia metabòlica òssia més comú. Malaltia esquelètica caracteritzada per una resistència òssia disminuïda que predisposa a una persona a un risc augmentat de fractura. La resistència òssia reflexa fonamentalment la integració de densitat i qualitat òssia.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Osteoporosi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osteoporosi

Osteoporosi

L’osteoporosi és la malaltia metabòlica òssia més comú.

Malaltia esquelètica caracteritzada per una resistència òssia disminuïda que predisposa a una persona a un risc augmentat de fractura. La resistència òssia reflexa fonamentalment la integració de densitat i qualitat òssia.

Augmenta de forma important en les dones després de la menopausa.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Concepte 1

És una patologia que produeix pèrdua de la massa òssia el que fa que augmenti la porositat dels ossos, i que es tornin més fràgils i, per tant, propensos a trencar-se.El concepte de qualitat òssia es refereix no a la quantitat d’os, sinó a l’estructura i la fortalesa del mateix.Aquest procés es relaciona amb l’envelliment, sobretot en l’etapa postmenopàusica en les dones.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Classificació

Es classifiquen en primàries i secundàries.

Les primàries inclouen:

Tipus I o postmenopàusica

Tipus II o senil

La conseqüència de l’osteoporosi són les fractures, sobretot la de maluc.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Causas

L’os és un teixit viu, que està en constant formació i destrucció.

Aquests processos es denominen formació i ressonància òssia i han d’estar en equilibri.

En determinades circumstàncies, la resorció és major que la formació i es perd os.

Causes: Dèficit d’estrògens en la menopausa.

Hipovitaminosi D.

Medicaments: corticoides.

Immobilització.

Algunes malalties.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Freqüència

A Espanya, l’osteoporosi afecta al 12.73% de les dones i al 4.15% dels barons.

Un 40% de dones i un 25% de barons de més de 65 anys tenen fractures vertebrals.

Es produeixen 33.000 nous casos de fractura de fèmur a l’any.

És una malaltia de caràcter crònic, associada a l’envelliment, és a dur, que la quantitat de persones afectades augmenta amb l’edat.

Existeixen molts casos sense diagnosticar:

És d’instauració i desenvolupament asintomàtic.

Se l’ha anomenat “epidèmia silent del segle XXI”.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Diagnòstic 1

Diagnòstic:

Difícil sospita, atès que no dóna símptomes.

Manifestació amb les fractures.

L’OMS ha proposat una definició densitomètrica.

Densitometria:

Prova incruenta.

Relació amb la massa òssia.

Criteris de diagnòstic.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Diagnòstic 2

Les mesures densitomètriques es realitzen a la columna lumbar, maluc, avantbraç i corporal total.

La lumbar és la més fàcilment reproduïble.

La de maluc es considera la millor prova per a predir fractura de maluc.

Són les dues més utilitzades.

Altres tècniques:

Ultrasons quantitatius.

TC quantitativa.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Diagnòstic 3

L’OMS ha establert uns criteris de diagnòstic segons el valor de t.

- Fins – 1 desviació estàndard: normal.

- De –1 a –2,5 desviacions estàndard: osteopènia.

- Més de –2,5 desviacions estàndard: osteoporosi.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Diagnòstic 4

Qui s’ha de fer una densitometria?

Hi ha qui la recomana en totes les dones en el moment de la menopausa.

Persones amb factors de risc:

Hipogonadisme.

Ús crònic de corticoesteroides.

Malalties renal o hepàtica crònica.

Artritis reumatoide.

Mala absorció.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Diagnòstic 5

Uns altres autors (recomanacions NOF: National Osteoporosis Fundation) recomanen fer densitometria a:

Majors de 65 anys.

Dones postmenopàusiques amb al menys un factor de risc.

Prolongat tractament hormonal substitutiu.

A l’actualitat es recomana un assessorament individualitzat.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Conseqüències

Les fractures són la complicació clínica de l’osteoporosi.

Tipus de fractures:

Maluc.

Canell: Colles.

Vertebrals.

Augmenten amb l’edat.

En dones de més de 45 anys, la gran majoria de les fractures es deuen a l’osteoporosi.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Mecanismes 1

Mecanismes de producció de les fractures:

 Velocitat de pèrdua d’os.

 Caigudes.

 Mecanismes reflexos de defensa davant la caiguda.

 Quantitat de teixit tou que recobreix l’os.

 Massa òssia assolida en la joventut.

 Factors genètics

 Factors de risc:  Estil de vida: sedentarisme.

 Consum d’alcohol.

 Consum de tabac.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Mecanismes 2

 • Velocitat de pèrdua d’os:

 • Com més ràpid es perd massa òssia, més fràgil es fa i, per tant, és més fàcil que es trenqui.

 • La pèrdua òssia es pot mesurar per densitometria.

  • En les dones, la major velocitat de pèrdua d’os es dóna després de la menopausa.

 • En els homes, es perd massa òssia de forma constant al llarg de tota la vida adulta.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

 • La massa òssia és la quantitat d’os (proteïnes i minerals) que presenta una persona en un moment determinat.

 • La densitat mineral òssia (DMO) és la quantitat de massa òssia per àrea (g/cm2).

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Mecanismes 3

Caigudes:

Són el segon factor necessari per a que es produeixi una fractura.

Una de cada 100 caigudes en persones d’edat avançada produeix una fractura important, com la de fèmur:

Factors que predisposen a les caigudes:

Trastorns visuals.

Dèficit d’equilibri.

Certs medicaments.

Obstacles naturals.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Mecanismes 4

Mecanisme de la caiguda (mecanisme reflexos):

Les persones joves solen caure cap endavant recolzant una mà fractura de canell.

Els més ancians cauen de manera inerta, sense reacció reflectida a la caiguda, i es colpegen en el maluc fractura de fèmur.

Teixits d’esmorteïment:

Les persones obeses, que tenen pannicle adipós en el maluc, tenen més protecció que les primes.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Mecanismes 5

Massa òssia assolida en la joventut:

La massa òssia va augmentant des del naixement fins a l’edat adulta

Com més massa òssia s’assoleixi, major serà el nivell des del que es comenci a perdre en la menopausa.

Factors genètics:

En els darrers anys s’ha demostrat la importància dels factors genètics.

Factores de risc:

Alcohol, tabac, sedentarisme, baixa ingesta de calci.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Factors de risc

A més dels factors de risc anteriors: tabac, alcohol, sedentarisme i baixa ingesta de calci en la dieta, també ho són:

Antecedents familiars d’osteoporosi.

Complexió prima i petita.

Menopausa precoç o pèrdua de la menstruació per un llarg temps en la joventut.

Consum excessiu de cafè.

Certs medicaments com els corticoides.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Despeses socioeconòmiques 1

L’osteoporosi és important per la seva elevada freqüència i per les despeses que comporta.

Les despeses inclouen despeses d’hospitalització, absències laborals, cures cròniques a domicili, medicacions, etc.

La fractura de fèmur és la que pitjors conseqüències ocasiona.

Té una mortalitat aguda del 8.3%, que assoleix el 30% a l’any de produir-se la fractura, i s’estima que redueix en un 12% l’esperança de vida. La mortalitat i la incapacitat postfractura es relaciona amb:

Edat superior als 80 anys.

Mal estat postfractura.

Existència de demència de base.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Despeses socioeconòmiques 2

En xifres, la fractura de fèmur ocasiona:

2.100 llits d’aguts ocupats permanentment.

33.000 ingressos hospitalaris per any.

31.000 intervencions quirúrgiques.

10.000 pròtesis implantades.

En euros, suposa:

96,16 milions per despeses en la fase aguda a Espanya el 1984.

Als EUA es calcula que les despeses de fase aguda més les despeses indirectes ascendeixen a un 2 bilions de dòlars anuals. 870.000 milions per al maluc.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Prevenció 1

Prevenció:

Assegurar una ingesta adequada de calci procedent de la dieta.

Exercici físic: caminar, ballar.

Abandonar l’hàbit tabàquic.

Consumir alcohol moderadament.

Suplements de calci i vitamina D.

Modificar elements físics.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Prevenció 2

Dieta equilibrada.

Ingesta recomanada de calci a la dieta:

10-24 anys: 1.200 mg/dia.

Adult: 800 mg/dia.

Embaràs i lactància: 1.200-1.400 mg/dia.

Persones grans: 1.200-1.600 mg/dia.

Prendre el sol tots els dies amb moderació: augmentarà els nivells de vitamina D.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


El calci en els aliments 1 taula d equival ncies

Quant.

1 tassa

1 tassa

1 tassa

1 tassa

1 tassa

1 tassa

30 gr.

30 gr.

30 gr.

30 gr.

30 gr.

1 tassa

1 tassa

Calci (mg)

290

302

300

285

284

415

120

169

206

180

138

185

164

Aliment

Llet sencera

Llet desnatada

Llet 1% de greix

Crema de llet

Llet amb xocolata

Iogurt natural light

Formatge fresc

Mató

Formatge Cheddar

Formatge Mozzarella

Formatge Cabaña

Gelats de Iogurt

Gelats de llet o crema

El Calci en els aliments (1)Taula d’equivalències

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

El Calci en els aliments (2)Taula d’equivalències

Quantitat

30 gr.

30 gr.

½ tassa

¾ tassa

1 llesca

1 bol cuinat

1 bol cuinat

1 bol cuinat

1 mitjana

1 mitjana

Aliment

Peix

Sardines en conserva

Salmó

Cereals i derivats

Mongetes

Cereals

Pa integral

Hortalisses i fruites

Bròquil

Col

Nap

Pastanaga

Taronges

Calci (mg)

86

90

55

250

17

88

44

21

27

55

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Prevenció 3

Exercici físic moderat:

Caminar 30 minuts diaris, preferiblement tots els dies de la setmana.

Han de ser exercici que suportin el pes, com caminar o ballar.

Exercicis de coordinació per a prevenir les caigudes.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Prevenció 4

Mesures físiques:

Corregir els problemes visuals.

Utilitzar calçat adequat.

Eliminar obstacles que puguin produir ensopegades i caigudes:

Catifes.

Graons.

Deixar espai suficient entre mobles.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Tractament 1

Qui s’ha de tractar?

Presència de fractura.

Segons els resultats de la densitometria:

> 1 DS No fer més estudis.

de 0 a 1 DS Repetir densito als 5-10 anys.

de 0 a -1 DS Repetir als 2- 5 anys.

-1 a –2,5 DS Profilaxi.

< - 2,5 DS Tractament.

S’ha d’individualitzar cada cas.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Tractament 2

Tractament hormonal substitutiu.

SERM.

Difosfonats.

Calci més vitamina D.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Tractament 3

Tractament hormonal substitutiu:

Fins avui era el millor tractament per a millorar la massa òssia.

Té efectes secundaris importants:

Augmenta la incidència de càncer de mama.

Augmenta la incidència de malalties cardiovasculars.

Tot allò ha fet que sigui un tractament que no s’hagi de recomanar.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Tractament 4

SERM:

Modulars selectius del receptor d’estrògens.

Són tan eficaces com el THS per al manteniment de la massa òssia.

Estan mancats dels seus efectes secundaris.

Són relativament nous.

Podria ser el fàrmac ideal.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Tractament 5

Difosfonats:

Són medicaments antiresortius.

Eviten l’excessiva rapidesa en la pèrdua de massa òssia.

Els més utilitzats són Alendronat i Risendronat.

S’han de prendre mesures per a millorar la seva tolerància:

Prendre 30 minuts abans de les menjades.

No allitar-se després de prendre la medicació.

No portar peces de vestir ajustades.

Efecte secundari més freqüent: intolerància gàstrica.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


Osteoporosi

Tractament 6

Calci més vitamina D:

És el tractament de base de tot pacient osteoporòtic.

S’administra un suplement d’1 gram de calci al dia.

La vitamina D redueix la incidència de fractures en dones.

Existeixen preparats que aporten calci i vitamina D conjuntament.

XXIV Setmanes de la Prevenció. Fundació Mútua General de Catalunya. www.mgc.es


 • Login