Download
1 / 16

გერმანულენოვანი ლიტერატურა შუა საუკუნეებში - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

გერმანულენოვანი ლიტერატურა შუა საუკუნეებში. ლევან ცაგარელი. გერმანულენოვანი ლიტერატურა ადრეულ შუა საუკუნეებში (750-1170). ლექცია პირველი. განსხვავებულობა ( Alterität ). პრაგმატული დანიშნულება დიდაქტიკურობა მხატვრული ლიტერატურა ≈ არამხატვრული ლიტერატურა ზეპირმეტყველება ანონიმურობა

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' გერმანულენოვანი ლიტერატურა შუა საუკუნეებში' - louisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

გერმანულენოვანი ლიტერატურა შუა საუკუნეებში

ლევან ცაგარელი


750 1170

გერმანულენოვანი ლიტერატურა ადრეულ შუა საუკუნეებში (750-1170)

ლექცია პირველი


Alterit t
განსხვავებულობა ( ლიტერატურა ადრეულ შუა საუკუნეებში Alterität)

 • პრაგმატული დანიშნულება

 • დიდაქტიკურობა

 • მხატვრული ლიტერატურა ≈ არამხატვრული ლიტერატურა

 • ზეპირმეტყველება

 • ანონიმურობა

 • ტრადიციული თემებისა და ამბების ვარიაციები

 • კოლექტიურობა (და არა ინდივიდუალობა)

 • მოქმედების ფინალურობა (მიზანმიმართულობა)


ისტორიული ფონი ლიტერატურა ადრეულ შუა საუკუნეებში

 • 476 წ. - რომის იმპერიის (გვიანანტიკური კულტურის) დაცემა

 • რომანულ-კელტურ-გერმანიკული კულტურული სივრცის წარმოქმნა ყოფილი იმპერიის აგრარულ პერიფერიაზე

 • ქრისტიანობისა და ლათინური ენის გავრცელება

 • მწერლობის შექმნა ხალხურ ენაზე (VIII ს.)

 • deutsch ← diutisc, theodiscus


გერმანელი ერის წმინდა რომის იმპერია

 • კარლოს დიდი იმპერატორად კურთხევა რომის პაპის მიერ (800 წ.) - კაროლინგების დინასტია (751-911 წწ.)

 • ოტონების დინასტია (936-1002 წწ.)

 • იმპერატორი და სამხედრო არისტოკრატია (წესრიგი) > ეკლესია (ორიენტირი)

 • ფეოდალიზმი

 • 843 წ. - ვერდენის ხელშეკრულება

 • 870 წ. - მერზენის ხელშეკრულება

 • გარეგნული ღვთისნიერება (Ritus, Kultus)


განათლება და ლიტერატურა

 • illiterati ↔ litterati (Kleriker)

 • ეკლესია - მწერლობის კერა

 • კარლოს დიდის საგანმანათლებლო რეფორმა - Septem Artes Liberales:

 • Trivium: Grammatik, Rhetorik, Logik

 • Quadrivium: Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie

 • Exegese: Lehre vom vierfachen Schriftsinn – historisch, allegorisch, moralisch, anagogisch

 • z.B. Jerusalem – Stadt auf Erden, Kirche, menschliche Seele, himmlisches Jerusalem


ჟანრები ლიტერატურა

 • ”ხმამაღლა საკითხავი” ხელნაწერები

 • ლათინურენოვანი მწერლობა

 • ხალხური მწერლობა:

  • გამოყენებითი, სამომხმარებლო დანიშნულების მწერლობა: გლოსები, თარგმანები, მოძღვრება → ინტელექტუალური ლექსიკის განვითარება: Kloster, Kreuz, Gewissen, Tugend, Vernunft, Lehre…

  • ლირიკა: ლოცვები, ჰიმნები...

  • ეპიკა: ბიბლიური ეპოსი

   • Merseburger Zaubersprüche

   • Hildebrandslied

   • Heliand

   • Das Evangelienbuch


Merseburger zauberspr che
Merseburger Zaubersprüche ლიტერატურა


Hildebrandslied

althochdeutsch ლიტერატურა

Ik gihorta dat seggen,

dat sih urhettun ænon muotin,

Hiltibrant enti Hadubrant untar

heriun tuem.

sunufatarungo iro saro rihtun.

garutun se iro gudhamun, gurtun

sih iro suert ana,

helidos, ubar hringa, do sie to

dero hiltiuritun

dt.

Ich hörte (glaubwürdig) berichten,

daß zwei Krieger, Hildebrand und

Hadubrand, (allein)

zwischen ihren beiden Heeren,

aufeinanderstießen.

Zwei Leute von gleichem Blut,

Vater und Sohn, rückten da ihre

Rüstung zurecht,

sie strafften ihre Panzerhemden

und gürteten ihre

Schwerter über die Eisenringe,

die Männer,

als sie zu diesem Kampf ritten.

Hildebrandslied


Stabreim
Stabreim ლიტერატურა

 • “welaga nu, waltant got”, quad Hiltibrant, “wewurt skihit”;

 • “Wehe, waltender Gott”, sprach Hildebrand, “ein schlimmes Schicksal nimmt seinen Lauf!”


Otfried das evangelienbuch
Otfried: ლიტერატურაDas Evangelienbuch

 • გაქრისტიანებულ სამხრეთში

 • ახალი რელიგიის განმტკიცება

 • ბოლორითმა

 • იესოს ცხოვრება და მოძღვრება გვიანანტიკურ სტილში


Heliand 1127
Heliand ლიტერატურა(1127)

 • =Heiland

 • ჩრდილოეთში (საქსონიაში)

 • ქრისტიანობის გავრცელება

 • გერმანიკული საგმირო ეპოსის სტილში: Stabreim


Das nibelungenlied 1191 1204
Das Nibelungenlied ლიტერატურა(1191-1204)

 • უფროსი ედა

 • ჰუნების მიერ ბურგუნდიის აოხრება (436 წ.)

 • გერმანელი თავადის ქალის, ჰილდიკოს მიერ ატილას მკვლელობა (453 წ.)

 • ზიგიბერტ აუსტრიელისა და მისი მეუღლის, ძლევამოსილი ბრუნჰილდისის მიერ ოსტგოტთა მეფის, თეოდორიხის მკვლელობა (VI ს.)