Prezenta n software
Download
1 / 21

Prezentačný software - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Prezentačný software. Lucasove hry a in é hlavolamy. François Édouard Anatole Lucas Hlavolamy Ľahké príklady na rátanie Rýchle oči. François Édouard Anatole Lucas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Prezentačný software

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezenta n software

Prezentan software

Lucasove hry a in hlavolamy

Franois douard Anatole Lucas

Hlavolamy

ahk prklady na rtanie

Rchle oi


Prezenta n software

Franois douard Anatole Lucas

Niektor vedci vytvorili vo svojom odbore vek dielo, a napriek tomu o nich vie iba mlokto, hoci ili pomerne nedvno. In sa sce zapsali do povedomia udstva, ale vbec nie svojimi objavmi preslvili sa tm, o robili pre zbavu. Do tejto druhej skupiny patr i franczsky matematik Franois douard Anatole Lucas. V druhej polovici minulho storoia patril medzi najbystrejie eurpske hlavy. Vo vonch chvach sa zabval matematickmi hrami a hlavolamami a s jeho menom je spojench aj niekoko pvodnch hier.

4. 4. 1842 3. 10. 1891


Prezenta n software

Mme nakreslen ps s piatimi polkami s bielymi a ervenmi kruhmi. Presvaj biele kruhy doprava a erven doava. S obidvoma druhmi kruhmi me postupova len uritm smerom, sp ich posva nesmie. Pri jednom ahu m dvemonosti: bu posunie kruh na susedn von pole, alebo nm sko na przdne polko cez jedno obsaden pole. Na jednom polku nesm st dve kruhy. Presu biele na tvrt a piate pole a erven na prv a druh pole. Bude na to potrebova 8 ahov. Me vyska na papieri.

Vsledok na alej snmke.

1 2 3 4 5


Prezenta n software

Nezvyajn hlavolam. Prv raz sa objavil v hrakrskych obchodoch roku 1883 a mal nzov voajci diakami a tajomstvom: hanojsk vea. Pod tmto menom putuje u vye sto rokov svetom a dnes sa snm pobav aj ty.

Pozn pravidl?


Prezenta n software

Mme navleench p koliesok na avom paliku. Dolu najvie a na om postupne ostatn poda vekosti. Zani preklada kolieska na susedn paliky. A usiluj sa o najmenm potom ahov prenies cel hanojsk veu na druh alebo tretiu paliku. Na jeden ah berie vdy len jedno koliesko a polo na ktorkovek paliku. Pravidlo: nikdy nesmie poloi vie koliesko na menie.

Kokmi ahmi presunie hanojsk veu?


Prezenta n software

Hlavolamy

Na stole leia tri zpalky. Bez toho, aby ste pridali jedin zpalku, urobte z troch tyri. Lma zpalky nie je dovolen.

= 3

= 4


Prezenta n software

V koku je 5 jabk. Ako by ste rozdelili jablk piatim dievatm tak, aby kad dostalo 1 jablko a aby jedno jablko zostalo v koku?

Rieenie


Prezenta n software

Mm 6 zaplench svieok, 4 z nich zhasnem. Koko svieok zostane.


Prezenta n software

Mm 5 hb uhlia a 7 hb uhlia. Ke ich nahromadme, koko hb dostaneme?

Vie? Ak nie, klikni narieenie.


Prezenta n software

Dostaneme jeden hb.


Prezenta n software

Zapte slo 12 tak, aby obsahoval iba 6 jedniiek. (1,1,1,1,1,1).


Prezenta n software

ahk prklady na rtanie

Nap jedno trojcifern slo. Oto to slo a v absoltnej hodnote vyrtaj ich rozdiel. Napr.: |123 - 321| = ...

Potom mi povedz posledn slo z vsledku a ja ti poviem vsledok.

Ak bola posledn cifra vsledku? Klikni na to slo a sa ti uke vsledok.

1234 56789


Prezenta n software

Odkia to viem? Je to jednoduch.

Majme prklad: |123 - 321 | = 198

V strede bude vdy slo 9. Set krajnch sel dva tie slo 9. Ak poviete posledn cifru tak viete jednoducho uri aj ostatn sla.

Posledn cifra je 8, pred nm bude slo pevn, ie 9 a prv slo je (9 - 8) = 1. Vsledok 198.


Prezenta n software

Rchle oi

M rchle oi? Vie rozozna tvaryna obrzkoch?

Vyskaj to!

Nevie njs? Nezfaj, klikni narieenie.


Prezenta n software

Do puholnka pridaj jednu priamku tak, aby si dostal tri trojuholnky.


Akujem za pozornos

akujem za pozornos!

Katarna Kardosov

3MI


ad
  • Login