Wskaźniki repetytorium - PowerPoint PPT Presentation

Wska niki repetytorium
Download
1 / 25

 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wskaźniki repetytorium. Wskaźniki. 4. Y. 4. 1. X. 5. 5. 2. p. p = &Y;. *p = 4;. int Y = 1, X = 2; X = 5; int *p = &X;. Niezainicjowane wskaźniki. Y. 1. X. 2. p. p1. int *p1=NULL; // b łą d czasu wykonania. int Y = 1, X = 2; int *p = &X;. int *p1;. *p1 = 3;.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wskaźniki repetytorium

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wska niki repetytorium

Wskaźniki repetytorium


Wska niki

Wskaźniki

4

Y

4

1

X

5

5

2

p

 • p = &Y;

 • *p = 4;

int Y = 1, X = 2;

X = 5;

int *p = &X;


Niezainicjowane wska niki

Niezainicjowane wskaźniki

Y

1

X

2

p

p1

 • int *p1=NULL;// błąd czasu wykonania

int Y = 1, X = 2;

int *p = &X;

 • int *p1;

 • *p1 = 3;


Wska nik vs wskazanie

Wskaźnik vs. wskazanie

Y

1

2

X

p1

2

p2

int Y = 1, X = 2;

int *p1 = &Y, *p2 = &X ;

 • *p1 = *p2;

 • p1 = p2;


Tablice i wska niki w c

Tablice i wskaźniki w C++

1

7

2

4

8

11

7

2

const int MAX = 12;

int Array[MAX] = {1,7,2,4,8,11,7,2};

int *p = Array;

 • p++;


Arytmetyka wska nik w w c

Arytmetyka wskaźników w C++

int Array[100];

int *Ptr;

Array[10] = 3;

Ptr = Array + 10;// wskazanie na 10 (11)-//element tablicy

Ptr = & Array[10];// j.w.

*Ptr = 3;

*(Ptr-3) = 5;// to samo co Ptr[-3] = 5;

// UWAGA Ptr[-3] musi byc w obrebie tablicy

Ptr-Array = = 10

// Odejmowanie ma sens dla jednej tablicy


Dynamiczna alokacja pami ci

Dynamiczna alokacja pamięci

int *Ptr = new int[100]; // wymagane delete Ptr;

Ptr[1] = 10;

Ptr[100] = 10; // blad naruszenie zakresu

++Ptr;// potencjalny problem przy zwalnianiu

int *Ptr1 = Ptr;

Ptr1++;

delete Ptr;// zwolnienie pamieci

Ptr = NULL;// zaznaczenie wskaznika jako pusty


Troche przyk ad w

Troche przykładów

const int MAX=100;

int Array[MAX], *Ptr;

for (i=0; i<MAX; i++)

Array[i] = i;

for (i=0, Ptr=Array; i<MAX; i++, Ptr++)

*Ptr = i;

for (Ptr=Array; Ptr<Array+MAX; Ptr++)

*Ptr = 0;

for (Ptr=Array+MAX-1; Ptr>=Array; Ptr--)

*Ptr = 0;


Typy wska nik w

Typy wskaźników

int I, *pInt= &I;

long L, *pLong = &L;

I = L;// OK

*pInt = *pLong; // OK

pInt = pLong;// blad rozne typy

pInt = I;// bez sensu

long ** ppLong;// czasem tak trzeba …

ppLong = &pLong;// Ok

**ppLong = 10;// L = 10;

pLong = pInt;// blad rozne typy


Wska niki i referencje

Wskaźniki i referencje

int y=0, x=0, *ptr = &x, &ref = x;

*ptr = 3;// x = 3;

ref = 3;// x = 3;

++ptr;// przesuniecie wskaznika (tutaj bez sensu)

++ref;// ++x;

ptr = &x;// ref = x oznaczaloby x = x;

*ptr = y;// x = y;

ptr = &y;// od tej pory wskazujemy na y

ref = y;// x = y;

const int & ref = x;// umozliwia tylko odczyt

int & ref; // blad, niezainicjowana referencja nie ma sensu


Sta e wska niki i wska niki do sta ych

Stałe wskaźniki i wskaźniki do stałych

int Array[100];

int *Ptr = Array;

int *const cPtr = Array;// takie same wlasciwosci jak Array

const int*PtrToC = Array;

const int*const cPtrToC Array;

*(Ptr ++) = 1;// mozna wszystko

cPtr++; // blad

*cPtr = 1;// ok, nie mozna tylko zmieniac wskaznika

*(cPtr+3) = 1;// ok, nie mozna tylko zmieniac wskaznika

cPtr[3] = 1;// ok, nie mozna tylko zmieniac wskaznika

*PtrToC = 1;// blad

x = *(PtrToC++);// ok, przez wskaznik mozna tylko czytac

x = = PtrToC[3];// ok, przez wskaznik mozna tylko czytac

x = *(cPtrToC+5); // ok, czytamy i nie zmieniamy wskaznika


Przekazywanie parametru

Przekazywanie parametru

void fun(int y) {

}

int X = 2;

fun(X);

2

X

Fun

y

2

5

y = 5;


Przekazywanie wska nika

Przekazywanie wskaźnika

void fun(int * pInt) {// partametr - wskaźnik

}

void fun(int ArrayInt[]) {// partametr – tablica

}

int A[10] = {2};

fun(A);

2

5

A

Fun

pInt

*pInt = 5;

pInt++;


Przekazywanie wska nika do wska nika

Przekazywanie wskaźnika do wskaźnika

 • int *pInt = A;

 • fun(&pInt);

pInt

ppInt

void fun(int ** ppInt) { // mozliwosc zmiany wskaznika

}

int A[10] = {2};

2

A

5

Fun

**ppInt = 5;

(*ppInt)++;

*(ppInt++);


Przekazywanie referencji do wska nika

Przekazywanie referencji do wskaźnika

 • int *pInt = A;

 • fun(pInt);

pInt

refPInt

void fun(int * &refPInt) { // mozliwosc zmiany wskaznika

}

int A[10] = {2};

2

A

5

Fun

* refPInt = 5;

refPInt ++;


Zwrot wska nika

Zwrot wskaźnika

 • int *pInt = A+1;

pInt

int*fun(int * pIntL) { // wskaznik zwracany jako wynik

}

int A[10] = {7,2};

7

2

A

5

 • pInt = fun(pInt); // pInt = fun(A+1);

Fun

*pIntL = 5;

pIntL

pIntL++;

return pIntL;


Zestawienie metod

Zestawienie metod

void fun(int x);// zwykły parametr

void fun(int * x);// partametr - wskaźnik

void fun(int array[]);// partametr - tablica

int * fun(int * x); // wskaznik zwracany jako wynik

void fun(int ** x); // mozliwosc zmiany wskaznika

int fun(int *&x);// mozliwosc zmiany wskaznika

typedef int *intPtr; // to samo z oddzielnym typem

int fun(intPtr &x);


Podsumowanie

Podsumowanie

void fun(int x);// nie można zmienić x

void fun(int * x);// nie można zmienić wskaźnika

void fun(int Array[]);// partametr - tablica

int * fun(int * x);// funkcja zwraca zmieniony// wskaznik

long fun(int ** x); // nieco niewygodne

int fun(int *&x);// F. moze zmienic argument

fun(pInt);// Problem:z wywołania niewyni-

// ka, że f. moze zmienic argument


Typowe b dy

Typowe błędy

//niezainicjowany wskaznik

int *ptr;

*ptr = 1;// potencjalny upadek systemu

//niewazny wskaznik (podwojne zwolnienie);

int *ptr1,*ptr2;

ptr1 = ptr2 = new int[100];

delete ptr1[];

ptr1=NULL;

*ptr2 = 5;// potencjalny upadek systemu

delete ptr2;// przerwanie programu

//wyciek pamieci

ptr1 = new int[10];

ptr2 = new int[100];

ptr1 = ptr2;// stracona tablica int[10]


Wska niki do funkcji

Wskaźniki do funkcji

void fun(int x);

void (*wskfun)(int x);

// formy rownoważne

wskfun = &fun;

wskfun = fun;

// formy rownoważne

fun(5);

(*wskfun)(5);

wskfun(5);

gdzie zysk ?


Co to za wskaznik

Co to za wskaznik?

int (*wskfun)(int x);

double (*wskfun)(int x, float y);

int * (*wskfun)(int *);

int * (*wskFunTab[10])(int * t[]);

wskFunTab[3] = myFun1;

int *tab[5];

int * wyn = wskfun[3](tab);


Typedef do pomocy

typedef do pomocy

int * (*wskfun[10])(int * t[]);

typedef int * (*WSKFUNCTYPE)(int * t[]);

WSKFUNCTYPE wskfuntab[10];

int *tab[5];

int * wyn = wskfuntab[3](tab);


Tradycyjny sort

Tradycyjny sort

void sort (int a[], int cnt) {

...

for(...)

if (a[i]>=a[j])

...

}

lub

void sort (Samochod a[], int cnt); {

...

for(...)

if (wiekszy(a[i], a[j]) )

...

}

Problem: chcemy uzyskać rózne porządki sortowania BEZ POWIELANIA algorytmu sort


Sort z r nymi porz dkami

Sort z różnymi porządkami

enum TypSortow { rosnaco, malejaco };

void sort (int a[], int cnt, TypSortow jak);

{...

for(...){ ...

bool zamien = false;

switch(jak){

case rosnaco : if (a[i]>=a[j]) zamien = true; break;

case rosnaco : if (a[i]<a[j]) zamien = true; break;

}

...

}

}

// NB. zamiast if (a[i]>=a[j]) zamien = true;

// można zamien = a[i]>=a[j];

// czy jest róznica?


Przyk ad zastosowania wska nik w do funkcji

Przykład zastosowania wskaźników do funkcji

typedef bool(*CMP_INT_FUN)(int , int);

void sort (int a[], int cnt, CMP_INT_FUN cmp);

{...

for(...){ ...

if (cmp(a[i], a[j]) )

...

}

}

bool wiekszy(int e1, int e2) { return e1>=e2; })

bool mniejszy(int e1, int e2) { return e1<e2; })

sort(A, MAX, wiekszy);


 • Login