Arch medes ar imet
Download
1 / 27

ARCHIMEDES Arsimet - PowerPoint PPT Presentation


  • 496 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Arsimet'in Hayati. Arsimet babasi astronom olan Fidiyas'in ogludur. M.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

ARCHIMEDES Arsimet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Arch medes ar imet

ARCHMEDES(Arimet)

M.. 287-212


Ar imet in hayat

Arimetin Hayat


Archimedes arsimet

Arimet babas astronom olan Fidiyasn oludur. M.. 287 ylnda Sicilya Adasnn Sirakza ehrinde domutur. Arimet ile Sirakza kral II. Hieron ve olu Gelon arasnda ok yakn ve sk bir dostluk vard. Bu nedenle Arimet parasal sknt iine girmeden tm zamann ve bilgisini bilime verme frsat bulmutur.


Sicilya adas ve sirak za ehri

Sicilya Adas ve Sirakza ehri


Archimedes arsimet

Arimetin bilimsel zekasn ok erken yata fark eden astronom babas, kendi ilmi bilgisi ile ona yryecei bilimsel yolu zamannda belirtmi ve onu ok erken yata ynlendirmitir. Daha sonra Msrn skenderiye kentine giderek orada mehur klidin derslerine devam etmitir


Archimedes arsimet

Dnyada gelmi gemi ilk byk matematiki kimdir diye sorulsa herhalde herkesin ortak gr Arimet olacaktr. nk Arimet kendisinden sonra gelen matematikilerin ba, en ileri geleni, stad, hakimi ve en byk geometricisidir. Tarih srasna gre sonra Newton ve sonra da Gauss gelir.


Al malar

almalar


Archimedes arsimet

Arimet ok ynl bir dehayd. Astronomi, sv ve katlarn mekanii zerine bir ok alma yapmtr. Kuramsal ve uygulamal matematie katks her eyden daha nemlidir. Erisel dzlem ekillerinin alanlar, erisel yzeylerle snrl cisimlerin hacmini veren genel yntemler kefetmitir. Bu genel yntemleri daire, kre, parabol paras, heliksin ardk iki ap ve iki halkas arasnda kalan alan, kresel paralar, dikdrtgenlerin, genlerin, parabollerin ve hiperbollerin ve elipslerin asal eksen etrafnda dndrlmesinden oluan yzeyleri ve hacimleri bulmada bulduu bu yntemi uygulamtr.


Ar imet kat lar

Arimet Katlar


Archimedes arsimet

Arimet dairenin evresinin apna blm olan Pi saysnn bulunmas hakknda bir yntem vermi ve bu yntemle, Pi saysnn deerinin 3 tam 10/71 says ile 3 tam 1/7 says arasnda olduunu gstermitir.

Ayrca bulduu sonsuz kkler hesab yntemi matematik ve fizik aratrmalar iin dnlm en kuvvetli silahtr. Bugn bile bu yntemten daha etkin bir yntem dnlememitir.


Ar imet burgusu

Arimet Burgusu

Arimet Burgusu Aa bir seviyeden yukarya doru suyun tanmas iin kullanlr. Halen Denizcilikte kullanlmaktadr.


Archimedes arsimet

Arimet Yunan matematiini de gemitir. nk Yunanllar daha nce saylar sembollerle gsteriyorlard. Arimet pratik faydas az olan ve bilimsel olmayan bu say sistemini brakarak, istenildii kadar byk saylar yazabilmek veya syleyebilmek iin yeni bir numaralandrma sistemini buldu. Mekanikte temel postlatlar syledi, kaldra kanunlarn ve bunlar arasnda ki ballklar kefetti. Svlarn basnc bilimini yaratm ve svlarn kaldrma kuvvetini bulmutur


Bana bir dayanak noktas g sterin d nyay yerinden oynatay m ar imet

Bana bir dayanak noktas gsterin Dnyay yerinden oynataym !(Arimet)


Tarihi bir hikaye alt n ta hikayesi

Tarihi Bir Hikaye(Altn Ta Hikayesi)

Sirakza kral II. Hierona altn bir ta hediye edilir. Ancak Kral tacn iine gm katldn hisseder ve Arimete tacn iene gm katlp katlmadn bulmasn ister. Arimet gece gndz problemi dnm ve zmek iin almaya balamtr. Ancak gnlerce soruyu zememe dncesi kendini yer bitirir.


Archimedes arsimet

Bir gn banyoda ykanrken, suyun stnde duran tasa yava yava su aktn ve tasn su ile tamamen dolduunda battn grr ve soruyu zmenin sevinciyle, plak bir halde sokaklarda koarak Euraka, Euraka (Buldum, buldum) der. Arimetin bulduu ey svlarn kaldrma kuvvetine ilikin nemli bir kanundur. Yani, Bir svya batrlan her cisim yerini deitirdii svnn arl kadar kendi arlndan kaybeder. Arimet problemi zmtr.


Ar imet in l m

Arimetin lm


Archimedes arsimet

Romallar Gney talyay alarak Sicilya adasna gemilerdir. Bu da Kartacallar ile Romallar arasnda Pn savalarnn domasna yol amtr. Roma donanma efi Marcellus Sicilya adasnda bulunan Arimetin yaad ehri (Sirakza) almak ister. Ancak bunu baaramaz nk o ehri koruyan dnyann en byk zekasna sahip biri vardr. Arimet.


Ar imet aynalarla gemileri yakm t r

Arimet Aynalarla Gemileri Yakmtr.


Manc n klarla gemileri bat rm t r

Mancnklarla gemileri batrmtr.

Roma Amirali Marcellus


Archimedes arsimet

Sonuta Romal Amiral Marcellus bu yolla Sirakzay alamayacan anlar ve kara birlikleri ile ehri kuatr. Halk ala ve susuzlua mahkum eder. Nihayetinde ehri ani bir saldr ile alr.


Archimedes arsimet

Sirakzay ele geiren Romal askerler yal bir kiinin yerde duran geometrik bir ekil zerinde altn grrler ve oradan kalkmasn isterler. Yerde duran geometrik ekli de bozmaya alan askere Arimet eklimi bozma der. Bunun stne sinirlenen Romal asker klcn eker ve dnyaya gelmi ilk byk matematikiyi ldrr.


Ar imet e ithafhen haz rlanm pullar

Arimete ithafhen hazrlanm PULLAR


Archimedes arsimet

NICARAGUAIssued May 15, 1971Scott Catalog Number C765One of a set of ten issued to celebrate "Las 10 formulas matematicas que cambiaron la faz de la tierra."

ITALY Issued May 2, 1983Scott Catalog Number 1559One of a set of two in the 1983 Europa series

SPAINIssued March 24, 1963Scott Catalog Number 1159One of a set of ten issued to honor the Spanish painter Jos de Ribe (1591-1652).

GREECEIssued April 28, 1983Scott Catalog Number 1460One of a set of two in the 1983 Europa series

SAN MARINOIssued April 21, 1982Scott Catalog Number 1021One of a set of ten honoring famous scientists.

GERMANY (DDR = Deutsche Demokratische Republik = German Democratic Republic = the former East Germany 1949-1990)


Archimedes arsimet

Hazrlayan ve Sunan:Murat DUMANMula niversitesi Matematik Blm9901010198


ad
  • Login