Lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuuntelemmeko
Download
1 / 13

Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuuntelemmeko ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Anna-Maija Puroila, tutkijatohtori TelLis -projekti 2010-2013 ”Päiväkotiarki lapsen kertomana” (Suomen Akatemia 21892) Lapsen hyvä arki –hankkeen seminaari Ylivieska 10.9.2011. Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuuntelemmeko ?. Millaisten kertomusten äärellä olemme?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuuntelemmeko ?' - lottie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuuntelemmeko

Anna-Maija Puroila, tutkijatohtori

TelLis -projekti 2010-2013

”Päiväkotiarki lapsen kertomana”

(Suomen Akatemia 21892)

Lapsen hyvä arki –hankkeen seminaari

Ylivieska 10.9.2011

Lapsetkertovathyvinvoinnistaan – kuuntelemmeko?


Millaisten kertomusten rell olemme
Millaisten kertomusten äärellä olemme?

 • Kertomusten konteksti

  • 3 pohjoissuomalaista kuntaa

  • 6 päiväkotiryhmää (1-6 v)

  • lapsia yhteensä noin 100

 • Tutkimusaineiston luonne

  • havainnointeja päiväkotiarjen tilanteista

  • nauhoitettuja keskusteluja

  • lasten piirustuksia ja piirustustarinoita

  • lasten ottamia valokuvia

 • Tutkijoina

  • osallistumme kertomusten tuottamiseen

  • kerromme tarinoita uudelleen, uusissa tilanteissa, uusille yleisöille


Miten lapset kertovat
Miten lapset kertovat?

 • Monet kertomisen tavat:

  • ilmeet, eleet, kehonkieli,

  • itku, nauru,

  • leikki,

  • piirtely, laulaminen, käsillä tekeminen,

  • liikkuminen,

  • puhe,

  • hiljaisuus, vetäytyminen


Miksi lasta pit isi kuunnella
Miksi lasta pitäisi kuunnella?

 • Tarve lasten kuulemisen ja osallisuuden vahvistamiseen noussut esille monilla yhteiskuntaelämän alueilla

 • Kolme taustajuonnetta (Moss, Clark & Kjorholt 2005)

  • Lapsen oikeudet (YK:n lapsen oikeuksien sopimus)

   • Lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä ja mielipiteensä kaikissa lasta koskevissa asioissa

   • Lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi

   • Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti

  • ”Uusi lapsitutkimus”

   • Children as ’becomings’ > children as ’beings’

   • Tutkimus kiinnostunut yhä enemmän lapsista oman elämänsä asiantuntijoina

   • Lapset tutkimuksen kohteista osallisiksi, ”kanssatutkijoiksi”

  • Talouden muutos

   • Lapset asiakkaina, kuluttajina


Mit on kuunteleminen mukaillen rinaldi 2005

 • Kuunteleminen yhdistää meitä toisiimme

  • Kuuntelemme kaikilla aisteillamme

  • Kuunteleminen liittyy lukuisiin erilaisiin kieliin, symboleihin, koodeihin ja tapoihin, joilla ilmaisemme itseämme

  • Kuuntelemiseen liittyy uteliaisuutta, epäilystä, toivoa, kiinnostusta; kuuntelemisessa on aina emootioita

  • Kuunteleminen on avoimuutta erilaisuudelle, toisen ihmisen näkökulmien ja tulkintojen arvon tunnistamista

  • ”Kuunnella” on aktiivinen verbi, johon kytkeytyy tulkintaa, merkityksenantoa ja arvonantoa viestin lähettäjää kohtaan

  • Kuunteleminen ei tuota vastauksia, vaan muodostaa kysymyksiä

  • Kuunteleminen ei ole helppoa; se edellyttää omien ennakkoluulojen kyseenalaistamista ja avoimuutta muutokselle

  • Kuunteleminen rikastuttaa sekä viestin lähettäjää että kuuntelijaa

  • Kuunteleminen on edellytys oppimista edistävän suhteen muodostumiselle

  • Kuunteleminen on konteksti, jossa opitaan kertomaan ja kuulemaan

Mitä on kuunteleminen? (mukaillen Rinaldi 2005)


Mit lapset kertovat hyvinvoinnistaan
Mitä lapset kertovat hyvinvoinnistaan?

 • Having:

  • Materiaalinen ympäristö

 • Loving:

  • Ihmissuhteet

 • Being:

  • Suhde yhteiskuntaan (arvostus, mahdollisuudet merkitykselliseen toimintaan, osallisuuteen ja vaikuttamiseen)

   (Allardt 1976)


Having
Having

 • Millainen on lapsen suhde päiväkodin materiaaliseen ympäristöön?


Loving
Loving

 • Millainen on lapsen suhde päiväkodin aikuisiin ja toisiin lapsiin?


Being
Being

 • Millaista lapsuutta päiväkodeissa rakennetaan?

  • Lapsi yksilönä vs. ryhmässä

  • Lapsen autonomia vs. aikuisen auktoriteetti

  • Lapsen oppiminen vs. aikuisen opettaminen

  • Lapsi tässä ja nyt (being) vs. tulevana koululaisena, aikuisena (becoming)


Havaintoja kuuntelemisen haasteista
Havaintoja kuuntelemisen haasteista

 • Minulla on tarve puhua paljon, selittää, opettaa

 • Puhun lapsen puheen päälle; en malta odottaa, kun lapsi etsii sanoja

 • Kysyn monta kysymystä yhtä aikaa

  A-M: Aa. Onks siinä kaikkein hauskimmat pelit nämä tammi, mylly ja mitä nämä on labyrintti? (Ö..) Vai mikä ois kaikkein hauskin peli? [Viivi äännähtää kuin vastatakseen A-M ensimmäiseen kysymykseen, mutta A-M jatkaa puhettaan toisella kysymyksellä]

 • Kysyn rajaavia kysymyksiä (vrt. kertomaan motivoivat kysymykset)

  - Onko Selinasun kaveri?

  - vrt. Kukahan tässä kuvassa on? Millainen lapsi tässä kuvassa on? Mitä näet?

 • Tarjoilen omia sanojani, omia tulkintojani

  Lapsi: Yks meni vähä hu…

  A-M: Ei se haittaa. Se ei haittaa mittää vaikka mennee vähä huonosti, kudigikamerassa ei haittaa mittää vaikka ottaa paljo.

 • En huomaa lapsen sanattomia viestejä tai en reagoi niihin

 • Useampi lapsi haluaa kertoa samaan aikaan

 • Erilaiset lapset, erilaiset kertomisen tavat


Havaintoja kertomista ja kuuntelemista edist vist tekij ist
Havaintoja kertomista ja kuuntelemista edistävistä tekijöistä

 • Aikaa ja tilaa lapsen kertomiselle

 • Katsekontakti, fyysinen läheisyys

 • Kehonkieli

 • Kokonaisvaltainen läsnäolo

 • ”Kannattelevat kommentit”, palaute

  • Kuullun toistaminen

  • Motivoivat, avoimet kysymykset

  • Tunteiden ilmaiseminen ja nimeäminen

  • Äännähdykset, nyökkäykset

   Lapsi: Ja siinä oli se ilkee äijä.

   AM: Oliko?

   Lapsi: Oli.

   AM: Mitenhän sille tapahtu?

   Lapsi: Mää en tykännyku mää näkkiin, että siinä täällä leikataan sitä [näyttää kättä].

   AM: Sormeelekattiin?

   Lapsi: Ei ku täällä oli näin täällä sisällä ja oli inhottavan näkönen.

   AM: Joo. Niin siinä tarinassa oli joku ilkee…

   Lapsi: äijä.

   AM: Joo. Oliko se sille pojalle ilkee?

   Lapsi: Oli sille pojalle, mutta se on niin rohkee, että se voi taistellakki ja siinä oli se taika myös…


Matkaev ksi
Matkaevääksi

 • Kertomukset ovat ikkuna lasten maailmaan.

  • Onko päiväkodissamme tilaa lasten kerronnalle?

  • Millainen kuuntelija, kuulija ja kanssakertoja olen?


Julkaisuja
Julkaisuja

 • Puroila, A-M., Estola, E. & Syrjälä, L. (in press) Having, loving, being: Children’s narrated well-being in Finnish day care centres. Early Child Development and Care.

 • Puroila, A-M., Estola, E. & Syrjälä, L. (in press) Does Santa exist? Children’s everyday narratives as dynamic meeting places at a day care centre context. Early Child Development and Care.

 • Puroila, A-M. (2010) Lapset ja tutkija päiväkotiarjen näyttämöillä. Teoksessa L. Turja & E. Fonsen (Toim.) Suuntana laadukas varhaiskasvatus. Professori Eeva Hujalan matkassa. Tampere: Suomen varhaiskasvatus ry, 14-29.

 • http://www.oulu.fi/ktk/kasope/tutkimus/tutkimusryhmat_ja _projektit/elava_kertomus/tellis/


ad