10 10 2012
Download
1 / 20

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 10.10.2012 г. - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 10.10.2012 г. Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г. Приватизирани активи. спрямо подлежащите на приватизация активи. спрямо размера на всички държавни активи . Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ актуализация към 10.10.2012 г.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


10 10 2012
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯактуализациякъм 10.10.2012 г.


10 10 20121
Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

Приватизирани активи

спрямо подлежащите наприватизация активи

спрямо размера на всичкидържавни активи

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 10 20122
Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

Приватизационни продажби

* Данните отразяват дейността на всички приватизиращи органи, включително Агенцията за приватизация (сега АПСК), за периода 1993 г. – 2012 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 10 20123

млн. USD 10.10.2012 г.

Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

Общ финансов ефект

* Размерът на поетите и изплатени задължения е към датата на сключване на приватизационния договор.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 10 20124
Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

Разпределение на сделките по отрасли

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3

Най-големи предприятия, приватизирани към 10.10.2012 г. (според размера на приватизираните дълготрайни активи по балансова стойност към 31.12.1995г.)

 • “Кремиковци” ЕАД, гр. София

 • “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село

 • “Нефтохим” ЕАД, гр. Бургас

 • “БТК” ЕАД, гр. София

 • “Параходство Български Морски Флот” ЕАД, гр. Варна

 • “Соди” ЕАД, гр. Девня

 • “СОМАТ” ЕАД, гр. София

 • “Арсенал” ЕАД, гр. Казанлък

 • “Асарел-Медет” ЕАД, гр. Панагюрище

 • “Булгартабак Холдинг” АД, гр. София

  Списъци и описания на сключените сделки може да намерите в рубриката “Сключени сделки” на страницата на АПСК

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3
Сделки с участие на чуждестранни инвеститори – 174 броя

Сред чуждестранните инвеститори са:

 • “ЧЕЗ, а.с.”, Чехия (“ЕРП-Столично”, “ЕРП-София област”, “ЕРП-Плевен”, 2004г., “ТЕЦ Варна” ЕАД, 2006 г.)

 • “Вива Венчърс Холдинг” ООД, Виена-Австрия (“БТК” ЕАД, 2004г.)

 • “Е.ОН ЕНЕРГИ” АГ, Германия (“ЕРП-Варна” и “ЕРП-Г.Оряховица”, 2004г.)

 • EVN AG, Виена-Австрия (“ЕРП-Ст.Загора” и “ЕРП-Пловдив”, 2004г.)

 • “SOLVEY” - Белгия (“Соди-Девня” ЕАД, 1997г.)

 • “Лукойл Петрол” (“Нефтохим” ЕАД, 1999 г.)

 • Brewinvest S.A. - Гърция (“Загорка” ЕАД, 1994г.)

 • Interbrew - Белгия (“Каменица” ЕАД, 1995г.)

 • “Хайделберг Цимент”АГ - Германия (“Златна Панега” ЕАД и “Гранитоид” ЕАД, 1997г.)

 • “МАРВЕКС”- Испания (“Девня Цимент” ЕАД, 1997г.)

 • “КНАУФ”- Австрия (“Гипсфазер” ЕАД, 1997г.)

 • “Юнион Миниер”- Белгия (“МДК” ЕАД, 1997г.)

 • “БТ Инвест ГмбХ” – Австрия (“Булгартабак Холдинг” АД, 2011г.)

  Списък на сделките с участие на чуждестранни инвеститори може да намерите в рубриката “Статистика” на страницата на АПСК

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 10 20125
Резултати от приватизацията към 10.10.2012 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3
Принципи в приватизацията 10.10.2012 г.

 • Прозрачни правила и процедури за всички участници

 • Равнопоставеност на инвеститорите

 • Осъществяване на икономически ефективна приватизация

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3
Методи на приватизация 10.10.2012 г.

 • Публичен конкурс

 • Публичен търг

 • Приватизация чрез фондовата борса

  - Публично предлагане

  - Неприсъствен публичен търг

  - Централизиран публичен търг

  - Приемане на търгово предложение

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3
Приватизационни техники съгласно ЗПСК

Техники за дружества с над 50% държавно участие

и обособени части

Техники за дружества с

под 50% държавно участие

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3
Резултати от приватизацията на БФБ

 • Реализирани продажби след влизане в сила на ЗПСК – 1 880 бр. /78.83% от всички продажби за периода – 2 385 бр./

 • Осъществени са 28 ЦПТ и 17 НПТ

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


201 2
Резултати от продажбите на централизирани публични търгове през 2012 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3
Значими приватизационни сделки, осъществени чрез БФБ

 • 34.78% от “БТК”АД – 632 643 хил. лева в компенсаторни инструменти

 • 12.84% от “Булгартабак-Холдинг” АД – 79 295 хил. лева в компенсаторни инструменти

 • 72% от “Св. Св. Константин и Елена” АД – 66 802 хил. лева в компенсаторни инструменти

 • 20% от “ДЗИ” ЕАД – 46 077 хил. лева в компенсаторни инструменти

 • 100% от “Проучване и добив на нефт и газ” ЕАД – 9 355 хил. лева и 31 758 хил. лева в компенсаторни инструменти

 • 99% от ТЕЦ “Марица-3” ЕАД – 2 002 хил. лева и 26 033 хил. лева в компенсаторни инструменти

 • 11.24% от “Златни пясъци” АД – 18 443 хил. лева в компенсаторни инструменти

 • 33% от “ЕВН България Електроразпределение” АД – 84 310 хил. лева в парични средства

 • 33% от “ЕВН България Електроснабдяване” АД – 9 726 хил. лева в парични средства

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3

брой осъществени чрез БФБ

план за 2012 г.

към 10.10.2012 г.

Резултати от приватизацията през 2012 г.

Приватизационни продажби

Финансови показатели

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3
Обекти предстоящи за приватизация

 • 18 бр. мажоритарни пакети

 • 72 бр. миноритарни пакети

 • 12 бр. дялове/акции, собственост на търговски дружества с мажоритарно държавно участие в капитала, в други търговски дружества

 • 45 имота-частна държавна собственост

  Списъци и кратки описания на подготвяните за раздържавяване предприятия може да намерите в рубриката “Проекти” на страницата на АПСК

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3
Приватизационни проекти приватизация

 • “АДИС” ЕООД, гр. София

 • "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София

 • “Монтажи” ЕАД, гр. София

 • “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот

 • "Аудиовидео Орфей" ЕАД, гр. София

 • “Военно издателство” ЕООД, гр. София

 • “ТЕРЕМ - Г. Бенковски” ООД, гр. Пловдив

 • “ТЕРЕМ - Ген. Вл. Заимов”ООД, гр. Божурище

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3
Приватизационни проекти приватизация

 • “Свободна зона – Пловдив” АД, гр. Пловдив

 • “Транзитна търговска зона” АД, гр. Варна

 • “Свободна безмитна зона - Бургас” АД, гр. Бургас

 • “Свободна зона – Свиленград” ЕАД, гр. Свиленград

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3
Приватизационни проекти приватизация

 • “ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • “ЧЕЗ Електро България” АД

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


10 d0 be d0 ba d1 82 d0 be d0 bc d0 b2 d1 80 d0 b8 2012 d0 b3
Съкращения приватизация

 • ЗПСК – Закон за приватизация и следприватизационен контрол

 • ПЗР – Преходни и заключителни разпоредби

 • АП – Агенция за приватизация

 • АСК – Агенция за следприватизационен контрол

 • АПСК - Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

 • НПТ – Неприсъствен публичен търг

 • ЦМП – Център за масова приватизация

 • ЦПТ – Централизиран публичен търг

 • БФБ – Българска фондова борса

 • ДУ – държавно участие

 • КИ – Компенсаторни инструменти

 • ВАС – Върховен административен съд

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


ad
 • Login