Tv rvillkorskontroller 2007 djurskydd
Download
1 / 19

Tvärvillkorskontroller 2007 - djurskydd - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Tvärvillkorskontroller 2007 - djurskydd. Tre EU-direktiv om djurskydd. 91/629/EEG – kalvar (artikel 3 och 4) 91/630/EEG – grisar (artikel 3 och 4.1) 98/58/EG – animalieproduktionens djur (artikel 4) Svenska regler som går att härleda från dessa direktiv utgör tvärvillkor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tvärvillkorskontroller 2007 - djurskydd' - lotte


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tre eu direktiv om djurskydd
Tre EU-direktiv om djurskydd

 • 91/629/EEG – kalvar (artikel 3 och 4)

 • 91/630/EEG – grisar (artikel 3 och 4.1)

 • 98/58/EG – animalieproduktionens djur (artikel 4)

 • Svenska regler som går att härleda från dessa direktiv utgör tvärvillkor

 • Regler som saknar koppling till direktiven utgör inte tvärvillkor


Allt r inte tv rvillkor
Allt är inte tvärvillkor

 • Exempel på svenska djurskyddsregler som inte utgör tvärvillkor

  • Förbud mot elektriska pådrivare

  • Krav på stängselutformning, rastgårdar och betesdrift

   • Men trasiga stängsel kan vara tecken på bristande tillsyn av djuren


Tv eu beslut om statistik
Två EU-beslut om statistik

 • 2000/50/EG av den 17 december 1999

  • Vartannat år 2001-2007

   • Enbart kalvar, svin och värphöns

 • 2006/778/EG av den 14 november 2006

  • Varje år fr.o.m. kontrollåret 2008

   • Även andra produktionsdjur

   • Detaljerade tabeller för redovisning

 • Dessutom vill regeringen ha statistik


Varf r 9 14 kontrollpunkter
Varför 9-14 kontrollpunkter?

 • 6-7 sammanfattande punkter hade räckt för tvärvillkoren, men Jordbruksverket vill försöka täcka in kraven på statistik om djurskyddskontroller med samma protokoll

  • Protokollen täcker inte riktigt statistikbehoven 2007, räkna därför med separat rapportering av den offentliga djurskyddskontrollen


Helhetssyn eller detaljkontroll
Helhetssyn eller detaljkontroll?

 • Helhetsbedömning så länge svaret är JA på två grundfrågor inom inspektören:

  • Har djuren det bra på denna gård?

  • Finns goda förutsättningar för att de ska ha det bra även när jag åkt härifrån?

 • Eventuella överträdelser måste dokumenteras detaljerat, med hänvisning till rätt paragraf i svenska djurskyddsregler

  • Ta hjälp av ”lagstöd med kommentarer”


Tv rvillkor kontra andra p f ljder
Tvärvillkor kontra andra påföljder

 • Avdrag på jordbrukarstöden är en rent administrativ påföljd som grundas på inspektörens bedömning av tvärvillkorsöverträdelsen

  • Jordbrukarna har på stödansökan intygat att de är medvetna om reglerna

 • Anmärkning, åtagande, påpekande, föreläggande, åtalsanmälan, djurförbud är påföljder utan direkt koppling till avdrag för tvärvillkorsöverträdelser


R ttss ker dokumentation viktig
Rättssäker dokumentation viktig

 • Kommunen har sakkunskapen

  • Länsstyrelsens stödadministration, inte länsveterinären, tar beslut om avdrag på stöden

  • Allvar, omfattning och varaktighet graderas bäst av den som varit på gården, inte på lsty-kontoret

 • Undvik att markera ”Nej” i protokollet om det inte är en överträdelse som föranleder minst föreläggande (eller frivilligt åtagande)

 • Dokumentationen ska tåla överklagande


Hur g r andra l nder
Hur gör andra länder?

 • 1 % kontrollfrekvens vanlig, åtminstone vad gäller tvärvillkor

  • Djurskyddskontroll hos i genomsnitt 20 % av djurhållande svenska jordbrukare 2006, med variation från 0 till 100 % mellan kommuner

 • Inget juridiskt utrymme för 0 % avdrag vid konstaterade överträdelser nu, men flera länder har skapat sig sådant utrymme ändå

  • EU-kommissionen ska snabbehandla eget förslag om att öppet tillåta ”varning” utan avdrag vid små överträdelser


Vad ing r i de olika protokollen
Vad ingår i de olika protokollen

 • Tre protokoll. 9-14 frågor

  Gris – 14 frågor

  • Personal

   Är inget tvärvillkor, men ska redovisas i

   statistiken till Kommissionen.

   Den som är ansvarig för djuren ska ha

   kunskap om djurens hälsa.


 • Tillsyn och skötsel

  Djuren ska skötas och ses till dagligen.

 • Dokumentation över djur som har behandlats med läkemedel samt dödsfall

  Den här frågan utgår eftersom det är staten

  som har tillsynsansvar.


 • Rörelsefrihet

  Grisar ska i normalfallet hållas lösgående

 • Utrymmeskrav

  Stall och andra förvaringsutrymmen för djur

  ska ge tillräckligt med utrymme och skydd

  samt hållas rena.


 • Byggnader och andra utrymmen

  Ett djurstall ska ha goda ljusförhållanden och

  ha de mått som anges i DFS 2004:17.

 • Minikrav på belysning

  Stallar ska vara försedda med artificiellt ljus.


 • Golvytor

  Golv och liggytor ska ha en jämn och halkfri

  yta.

 • Strömaterial att sysselsätta sig med

  Suggor ska ha tillgång till strömedel inför

  grisningen.


 • Automatisk och mekanisk utrustning

  Ett djurstall ska vara utformat så att klimatet

  i stallet blir tillfredsställande.

 • Foder och vatten

  Djur ska ges tillräckligt med foder och

  vatten. Grisar ska ha fri tillgång till vatten.


 • Fiberhaltigt foder

  Foder ska ges dagligen och av lämplig

  struktur.

 • Operativa ingrepp

  Ingreppen ska utföras så att djuret åsamkas

  så lite lidande som möjligt.


 • Avel och hormoner

  Avel som kan medföra lidande för djuren

  är förbjuden.

  Huvudregeln är att hormoner inte får ges till

  djur.


 • Nötkreatur – 13 frågor

  Fyll i om det finns kalvar på företaget.

  Samma frågor som för gris förutom frågorna:

  nr 8 (golvytor)

  nr 9 (Strömaterial att sysselsätta sig med).

  Fråga nummer 10 gäller endast för kalvar

  (hemoglobin).


 • Animalieproduktionens djur –

  9 frågor

  Markera vilket djurslag som kontrollen avser.

  Samma frågor som för nöt förutom frågorna:

  nr 5 (utrymmeskraven)

  nr 7 (minikrav på belysning)

  nr 10 (hemoglobin)

  nr 11 (fiberhaltigt foder).


ad