L rerprofesjonens etiske plattform
Download
1 / 15

Lærerprofesjonens etiske plattform - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Lærerprofesjonens etiske plattform . Kort historikk. 1973 : forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes 1997 : samarbeid mellom lærerorganisasjonene om å fremme yrkesetikk i pedagogisk arbeid lykkes, men forsvant gradvis 2003 / forsøk med å skape profesjonsetikk 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lærerprofesjonens etiske plattform ' - lorna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L rerprofesjonens etiske plattform
Lærerprofesjonens etiske plattform


Kort historikk
Kort historikk

1973: forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes

1997:samarbeid mellom lærerorganisasjonene om å fremme yrkesetikk i pedagogisk arbeid lykkes, men forsvant gradvis

2003/forsøk med å skape profesjonsetikk 

2006: profesjonsidealer  profesjonsbevissthet …

2009:LM09-vedtak: «… utarbeide yrkesetiske retningslinjer»

2012:Lærerprofesjonens etiske plattform

2012: LM-vedtak:Lærerprofesjonenes etiske plattform skal tas i praktisk bruk – strategisk plan utarbeides…


Profesjonsetikk strategiplan for landsm te perioden 2013 2015
Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøte-perioden 2013–2015

Felles mål for tiltakene:

 • Stimulere til økt kunnskap om profesjonsetikk på arbeidsplassene

 • Gjøre plattformen kjent og bidra til at den blir tatt i bruk i praksis

 • Bidra til økt bevissthet om hva det innebærer å ha et profesjonsetikk ansvar på arbeidsplasseneRommet mellom lovverk og individuell frihet
Rommet mellom lovverk og individuell frihet 2013–2015

Profesjonsetikken er en støtte for verdier, valg og handlingsalternativer innenfor profesjonens kollektive og faglige rammer.


L rerprofesjonens etikk hva og hvorfor
Lærerprofesjonens etikk – hva og hvorfor? 2013–2015

Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på.

Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å:

 • understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole

 • fremme felles ansvar for beslutninger

 • øke profesjonens etiske bevissthet

 • høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet

 • styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar

 • skape profesjonell samhørighet

 • tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for

 • støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv


Innledningen
Innledningen 2013–2015


Verdigrunnlaget
Verdigrunnlaget 2013–2015

Allmenn «grenseløs» godhet

Å ville godt

og å

kunne godt

Å ivareta

både individ

og gruppe

Å virke for

dem det gjelder,

der det gjelder


Det etiske ansvaret ulike perspektiver
Det etiske ansvaret – ulike perspektiver 2013–2015

 • Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte

 • Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen

 • Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnetSummeoppgave - eksempler 2013–2015Ta utgangspunkt i en aktuell situasjon/et aktuelt dilemma, relater saken til en av verdiene i plattformen. Analyser – finn handlingsalternativer.Ta utgangspunkt i en av filmene med etiske dilemmaene – relater til plattformverdier, analyser situasjonen og finn handlingsalternativer


Summeoppgave - eksempler 2013–2015Ta utgangspunkt i skolens/barnehagen formålsparagraf – diskuter de verdiene som skal prege praksishverdagen.

Diskuter deretter verdiene i lærerprofesjonenes etiske plattform.

Hvordan kan dere legge til rette for diskusjoner om etiske og faglige spørsmål i kollegiet?


En etisk analyse-/refleksjonsmodell 2013–2015l: Aadland, E. (2000). Etik - dilemma og valg. Kbh.: Dansk psykologisk Forlag

1. Forståelse

 • Situasjonen

 • Hvem er involvert?

 • Verdier og normer

 • Åpne verdier og normer

 • Skjulte verdier og holdninger

 • Drøfte innhold i de ulike verdiene

 • Ranger verdier og normer

  2. Analyse

  Bakgrunnskunnskap: samfunnsmandat (læreplan, opplæringsloven, profesjonsetisk plattform, barnekonvensjonen, litteratur, offentlige diskusjoner osv.)

  Forskjellige etiske teorier

  3. Handlingsalternativer – mulige og realistiske. Nye og alternative måter?

  Rangering av alternativene, de som ivaretar de prioriterte verdiene

  4. Handling – Gjennomføring og evaluering


Nettsidene www utdanningsforbundet no profesjonsetikk
Nettsidene 2013–2015www.utdanningsforbundet.no/profesjonsetikk


God tur
God tur! 2013–2015


ad