L rerprofesjonens etiske plattform
Download
1 / 15

Lærerprofesjonens etiske plattform - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lærerprofesjonens etiske plattform . Kort historikk. 1973 :forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes 1997 : samarbeid mellom lærerorganisasjonene om å fremme yrkesetikk i pedagogisk arbeid lykkes, men forsvant gradvis 2003 / forsøk med å skape profesjonsetikk 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Lærerprofesjonens etiske plattform

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lærerprofesjonens etiske plattform


Kort historikk

1973:forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes

1997:samarbeid mellom lærerorganisasjonene om å fremme yrkesetikk i pedagogisk arbeid lykkes, men forsvant gradvis

2003/forsøk med å skape profesjonsetikk 

2006: profesjonsidealer  profesjonsbevissthet …

2009:LM09-vedtak: «… utarbeide yrkesetiske retningslinjer»

2012:Lærerprofesjonens etiske plattform

2012: LM-vedtak:Lærerprofesjonenes etiske plattform skal tas i praktisk bruk – strategisk plan utarbeides…


Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøte-perioden 2013–2015

Felles mål for tiltakene:

 • Stimulere til økt kunnskap om profesjonsetikk på arbeidsplassene

 • Gjøre plattformen kjent og bidra til at den blir tatt i bruk i praksis

 • Bidra til økt bevissthet om hva det innebærer å ha et profesjonsetikk ansvar på arbeidsplassene


Lærerprofesjonens etiske plattform


Rommet mellom lovverk og individuell frihet

Profesjonsetikken er en støtte for verdier, valg og handlingsalternativer innenfor profesjonens kollektive og faglige rammer.


Lærerprofesjonens etikk – hva og hvorfor?

Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på.

Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å:

 • understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole

 • fremme felles ansvar for beslutninger

 • øke profesjonens etiske bevissthet

 • høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet

 • styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar

 • skape profesjonell samhørighet

 • tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for

 • støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv


Innledningen


Verdigrunnlaget

Allmenn «grenseløs» godhet

Å ville godt

og å

kunne godt

Å ivareta

både individ

og gruppe

Å virke for

dem det gjelder,

der det gjelder


Det etiske ansvaret – ulike perspektiver

 • Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte

 • Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen

 • Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet


Profesjonelt ansvar medfører forpliktelser


Summeoppgave - eksemplerTa utgangspunkt i en aktuell situasjon/et aktuelt dilemma, relater saken til en av verdiene i plattformen. Analyser – finn handlingsalternativer.Ta utgangspunkt i en av filmene med etiske dilemmaene – relater til plattformverdier, analyser situasjonen og finn handlingsalternativer


Summeoppgave - eksemplerTa utgangspunkt i skolens/barnehagen formålsparagraf – diskuter de verdiene som skal prege praksishverdagen.

Diskuter deretter verdiene i lærerprofesjonenes etiske plattform.

Hvordan kan dere legge til rette for diskusjoner om etiske og faglige spørsmål i kollegiet?


En etisk analyse-/refleksjonsmodelll: Aadland, E. (2000). Etik - dilemma og valg. Kbh.: Dansk psykologisk Forlag

1. Forståelse

 • Situasjonen

 • Hvem er involvert?

 • Verdier og normer

 • Åpne verdier og normer

 • Skjulte verdier og holdninger

 • Drøfte innhold i de ulike verdiene

 • Ranger verdier og normer

  2. Analyse

  Bakgrunnskunnskap: samfunnsmandat (læreplan, opplæringsloven, profesjonsetisk plattform, barnekonvensjonen, litteratur, offentlige diskusjoner osv.)

  Forskjellige etiske teorier

  3. Handlingsalternativer – mulige og realistiske. Nye og alternative måter?

  Rangering av alternativene, de som ivaretar de prioriterte verdiene

  4. Handling – Gjennomføring og evaluering


Nettsidene www.utdanningsforbundet.no/profesjonsetikk


God tur!


ad
 • Login