مبانی کامپیوتر - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 290

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

مبانی کامپیوتر. 1. تاريخچه. 2. تاريخچه. اولين ماشين محاسبه در سال 1820 اختراع شد. خصوصيات اين ماشين محاسبات را با سرعت و دقت خيلي زيادي انجام مي داد. 3. تاريخچه. در سال 1830 چارلز بابيج ماشيني طراحي کرد که موتورتحليل ناميده شد . اين ماشين ايده ساخت کامپيوترهاي امروزي را پديد آورد.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

مبانی کامپیوتر

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5025806

1


5025806

2


5025806

1820 .

.

3


5025806

1830 .

.


5025806

5


5025806

.

.

6


5025806

IC .

50 . .

7


5025806

:

IC ...

:

.

8


5025806

9


5025806

10


5025806

11


5025806

(Main Memory) (Primary Memory ) .

cell .

12


5025806

Write( ):

Read( ):

Write Read .

13


5025806

14


5025806

(byte) .

(bit) 8 .

15


5025806

( PC )

: 1 0

16


5025806

17


5025806

:

Kilo = 210

Mega = 220

Giga = 230

Tera = 240

Peta = 250

Exa = 260

18


5025806

19


5025806

(RAM): Random Access Memory

(RWM) . .

20


5025806

- RWM .

(RAM) .


5025806

Read Only Memory(ROM)

ROM .

22


5025806

Program .


5025806

ROM :

BIOS ) Basic Input/Output System ) .


5025806

(PROM):

Programmable Read Only Memory

. .

25


5025806

(EPROM):

Erasable Programmable Read Only Memory

.

26


5025806

:

.

.

27


5025806

28


5025806

 • .

 • .

 • .

 • .

29


5025806

30


5025806

Secondary Storage .

31


5025806

32


5025806

 • :

  • ) (Hard Disk)

  • ) (Floppy Disk)

 • CD

 • DVD

33


5025806

(Disk) :

Case .

.

34


5025806

(Track): .

(Sector) : . .

35


5025806

.

(Disk Drive) .

36


5025806

CD-ROM :

CD . .

CD 700 .

37


5025806

. CD .


5025806

CPU

39


5025806

CPU

CPU :

.

40


5025806

CPU

:

1- (ALU)

Arithmetic and Logic Unit

2- (CU)

Control Unite

3- (Register)


5025806

CPU

1. (ALU)

.... and , or ....

42


5025806

CPU

2. (CU)

. .


5025806

CPU

3. (Register) :

.

44


5025806

45


5025806

:

:

( 25 80 )

46


5025806

47


5025806

:

) : ... .

48


5025806

) :

.

. .

49


5025806

.

: .

.

50


5025806

.

.


5025806

) :

. . .

:

MS-DOS,WINDOWS,MACINTOSHOS,UNIX

52


5025806

53


5025806

) :

.

54


5025806

) :

.


5025806

) :

. .

56


Dos microsoft disk operating system

DOSMicroSoft Disk Operating System

57


5025806

DOS

 • IBM

58


5025806

59


5025806

:

windows.

60


5025806

:

Dos.


5025806

DOS

62


5025806

DOS

* :

Starting MS-DOS

----

----

C:\>-

* DOS(Prompt) .

*

63


5025806

Dos (Cursor) DOS(command line) .

Dos Enter .

64


5025806

VER

65


5025806

VER

ver DOS .

DOS :

C:\> VER

:

MS-DOS version 6.22

: DOS Case insensitive .

66


5025806

CLS

67


5025806

CLS

.

68


5025806

TIME

69


5025806

TIME

 • :

70


5025806

TIME

:

C:\> TIME

:

Current time is : 10:10:59.20a

Enter new time :


5025806

TIME

Enter .

72


5025806

TIME

 • :

 • a p .

 • 8:22 .

 • Time time 2:10:25 p.


5025806

TIME

 • time :

 • Bad command or file name

 • .

74


5025806

TIME

 • 24 p .

 • Invalid time .


5025806

Date

76


5025806

Date

 • :

77


5025806

Date

:

C:\>date

:

Current date is Mon 01-18-1999

Enter new date (mm-dd-yy):


5025806

Date

 • (-) (.) (/) . Invalid data .

 • .

79


5025806

80


5025806

 • H.D .

 • H.D (File) .

81


5025806

H.D .

H.D Subdirectory .


5025806

 • Drive :

 • .

83


5025806

A B C Z H.D CD.Rom .


5025806

85


5025806

:

() (.) .

86


5025806

.

1 8 0 3 .

:

.


5025806

:

- . ()

- (Double coat)

- / (Slash)

- \(back slash)

- [ ] ( )

- : (colon)

- | (Bar)

- < > ( )

- + ( )

- (semi colon)

- ()

()

88


5025806

DOS .

Com1, Com2, Com3, Com4, NUL, CON, PRN, Clock $, AUX, LPT 1, LPT2, LPT3

89


5025806

128 . a


5025806

91


5025806

Subdirectory directory Root Directory .

92


5025806

:

() .

:

\ \n...\ .2\ .1\ \:


5025806

.

94


5025806

DIR

95


5025806

DIR

 • .

 • .

 • Volume in drive c is center

 • Volume serial number is 157A-6C23

 • Directory of c:\

 • Command com 46,246 11-21-98 4:06a

 • Dos <DIR> 11-22-99 7:30p

 • 1 file (s) 46,246 bytes

 • 36,836,999 bytes free

96


5025806

DIR

Lable .

.

97


5025806

DIR

( ) .

<DIR> .


5025806

DIR

H.D .

.

99


5025806

DIR

w/ : . .

P / : 25 . .

100


5025806

DIR

DIR .


Copycon

COPYCON

102


Copycon1

COPYCON

.

ctrl +Z .

103


5025806

Type

104


5025806

Type

.

105


5025806

106


5025806

 • DOS . :

 • C:\>

 • C .

107


5025806

DOS

D:\COMPILER\TP D TP COMPILER .


5025806

: DOS .

Prompt $p$g

.

109


5025806

A.TXT TMP C .

DOS C: \TMP>

TYPE A.TXT

.

110


5025806

TYPE A.TXT

File not fond

.

DOS A.TXT ( C) TMP . .


5025806

112


5025806

":" Enter . C D :

C:\>D:

D:\>

113


5025806

A B :

Not ready reading drive A

Abort, Retry, Fail?

R ( Retry) F ( Fail) .

Current drive is no longer valid>

.

C:

114


5025806

CD

115


5025806

CD

CHDIR (Chang Director) .

DOS .

CD . .

D:\TMP

116


5025806

CD

.

.

117


5025806

CD

C TMP CD TMP .

DOS :

C: \CD TMP

C:\ TMP>


5025806

CD

TMP EXAMPLE.PAS CD EXAMPLE.PAS :

C:\TMP>CD EXAMPLE.PAS

C:\TMP\EXAMPLE.PAS>

119


5025806

CD

temp c .

D:\>c:

C:\> cd temp

C:\temp>

**C:\ cd temp\p1.pas

**c:\temp>pas>cd..

** c:\temp>pas>cd\

120


5025806

MD

121


5025806

MD

MKDIR ( Make Directory) () .

C:\> md pas

( 8 ) ( 8 3 ) .

122


5025806

MD

MD 123456789 12345678 .


5025806

TREE

124


5025806

TREE

.

|MORE

f/ .

125


5025806

TREE

: DIR S/ .

C:\> DIR A.EXE /S

126


5025806

DEL

127


5025806

DEL

.

.

DEL /P .

128


Undelete

UNDELETE

129


Undelete1

UNDELETE

.

** . .

130


Undelete2

UNDELETE

:

C:\>Undelete a.txt

DOS (y/N) y .

131


5025806

RD

132


5025806

RD

RMDIR (Remove Directory) . .

133


5025806

RD

:

 • 2. .

134


5025806

135


5025806

* 0 1 * 0 8 .

:

*.* DEL .

136


5025806

DEL *

* .

137


5025806

A*.*DEL

A .


5025806

DEL.*PAS

PAS .

139


5025806

DEL TA*.B*

TA B .


5025806

DEL *A.*

.

:

1. .

2. DOS .

141


5025806

*.DEL ?

.

.

142


5025806

??.? DEL

2 .

143


5025806

DEL A?.*

2 A .


5025806

DEL ?B.*

B .

:

. .

145


5025806

. DEL

DEL*.*

.

146


5025806

DEL .


5025806

TYPE RD.

DIR A*.*

A .


5025806

Copy

149


5025806

Copy

.

copy :

Copy

.

.

.

150


5025806

Copy

:

.

Copy c:\tmp\a.txt d:\b.txt

151


5025806

A.TXT TMP C D . B.TXT . ( .)

Copy C:\TMP\A.TXT D:\A.TXT

.

152


5025806

Copy

C:\tmp D:\ .

.

:

Copy c:\tmp\a.txt d:\

153


5025806

Copy

** FORMAT.COM BACK UP

overwrite D:\BACKUP\FORMAT.COM (Yes/No/All)?

N A y A y .

154


5025806

Copy

**

COPY *.txt *. bak

txt BAK . .

COPY A.TXT+B.TXT

B.TXT A.TXT C.TXT . A.TXT B.TXT .

155


5025806

Copy

- A.TXT :

Copy a.txt+b.txt a.txt

Copy a.txt+b.txt

.


5025806

Copy

** y Copy .

157


5025806

REN

158


5025806

REN

REN :

A .TXT TXT. B

REN A.TXT B.TXT

159


5025806

REN

 • REN *.TXT *.TMP

 • TXT TMP.

 • : REN .

 • :

 • .


5025806

REN

:

:

REN C:\TMP\A.TXT D:\PRAC\B.TXT

:

Invalid parameter

: . .

REN C:\TMP\A TXT B.TXT

161


5025806

MOVE

162


5025806

MOVE

.

:

MOVE REN . REN MOVE ( ) .

163


5025806

MOVE

:

MOVE

Copy .

C:\TMP D:\PRAC .

MOVE C:\ TMP\* .* D:\ PRAC

164


5025806

MOVE

MOVE y .

MOVE .

:

TMP TMP2 .

MOVE TMP TMP2

165


5025806

MOVE

MOVE .

:

GRAPH.PAS FRAC C:\TMP .

MOVE FRAC,GRAPH.PAS C\:TMP

166


Deltree

DELTREE

167


Deltree1

DELTREE

RD DELTREE .

DELTREE D:\TMP

DOS .

y .

168


Deltree2

DELTREE

DELTREE D:\ COMPILER

COMPILER COMPILER .

y .

169


X copy

X Copy

170


X copy1

X Copy

. :

X Copy

.

y .

171


X copy2

X Copy

X Copy C:\ PAS1 D:\PAS 2

PAS 1 PAS 2 .

S .

E .

172


X copy3

X Copy

V .

.

X Copy C:\PAS 1 D:\PAS2 |E| V

XCOPY D:\PAS1 D:\BAS2/E/V

173


Disk copy

DISK COPY

174


Disk copy1

DISK COPY

.

DISK COPY 1 2

175


5025806

DISK COPY A: A:

.

176


5025806

y N DOS .


5025806

V .


5025806

DOS

179


5025806

DOS

DOS .

180


5025806

1:

? :

Copy ? /

.


5025806

2. HELP .

:

HELP DELTREE

HELP DOS .

182


5025806

3. FAST HELP HELP . DOS .


Chk dsk

CHK DSK

184


Chk dsk1

CHK DSK

. .

185


Chk dsk2

CHK DSK

: .


Chk dsk3

CHK DSK

f .

V .

187


Attrib

Attrib

188


Attrib1

Attrib

. :

189


Attrib2

Attrib

:

DIR TREE .

H ( Hidden) .

190


Attrib3

Attrib

:

.

.

R ( Read Only) .

191


Attrib4

Attrib

:

. .

A ( Arechive) .

192


Attrib5

Attrib

:

DOS .

S ( System) .

193


Attrib6

Attrib

Attrib .

.

194


Attrib7

Attrib

Attrib .

S .

195


Attrib8

Attrib

A.txt .

Attribe A.txt /S

Attribe + .

196


Attrib9

Attrib

+ . P1PAS .

Attribe + P1.PAS

.

197


Attrib10

Attrib

.

:

P2.PAS :

Attrib +H A P2.PAS

198


Attrib11

Attrib

:

.

.

199


Format

FORMAT

200


Format1

FORMAT

DOS :

FORMAT

FORMAT 11 .

201


Format2

FORMAT

1 : .

2 : . .

202


Format3

FORMAT

3 : .

Q .

:

Format C: /Q

203


Format4

FORMAT

Format unformat format unformat u .

:

unformat c: /u

.

204


Format5

FORMAT

V V : . :

format c:/V :"Mydisk"

.

V .

205


Format6

FORMAT

DOS .

1.44 M Formatting

.

Format .

206


Format7

FORMAT

format F : .


Format8

FORMAT

:

( 1.44 ) .

: 720 . :

FORMAT A:/F:720 K

208


5025806

VOL

209


5025806

VOL

.

:

VOL C:

210


Label

LABEL

211


Label1

LABEL

LABEL .

LABEL .

:

A PASCAL :

LABEAL A: PASCAL

.

212


Unformat

Unformat

213


Unformat1

Unformat

.

:

FORMAT .

5 DOS

214


Unformat2

Unformat

Format .

:

Unformat

L .

TEST .

215


5025806

EDIT

216


5025806

EDIT

EDIT .

217


5025806

EDIT

:

:

.

218


5025806

EDIT

:

Enter Esc .

219


5025806

EDIT

.

.

:

220


5025806

EDIT

221


5025806

EDIT

.

INSERT .

222


5025806

EDIT

Delete .

Delete Backspace .

223


5025806

EDIT

Ctrl + Insert .

shift+insert .

.

224


5025806

EDIT

.

Shift+Delet

Shift+Insert .

225


5025806

EDIT

.

EDIT . F10 EDIT ENTER ALT+E .

EDIT .

226


5025806

EDIT

:

Clear Clear Delete.

. (short key) .

227


5025806

EDIT

DOS .

search File Ctrl+Q+F .

228


5025806

EDIT

.

change search ctrl+Q+A .

229


5025806

EDIT

EDIT ( ) .

.

230


5025806

EDIT

EDIT Untitled . .

Save File .

231


5025806

EDIT

(untitled) save Filename .

TAB Dirs/Drives Enter .

EXIT File .

232


5025806

EDIT

print File print .

233


5025806

EDIT

Edit FILE Open Dirs/Drives FILENAME .

234


5025806

EDIT

FILENAME *.* .

Enter .

235


5025806

EDIT

:

Help

Edit F1 .

236


5025806

237


5025806

 • :

 • .

 • -

 • -

 • -

 • -

 • (batch files )

238


5025806

- :

.

txt, Doc, PAS, BAC, C, CPP

.

239


5025806

- :

.

COM EXE Enter .

.

240


5025806

- :

Enter

Filename Bad Command for

OBJ DLL BIN CHR .

241


5025806

- :

DOS SYS .

:

MSDOS,SYS,I0.SYS

242


5025806

- :

BAT .

DOS . . .

.

243


5025806

 • TEST.BAT :

 • Cls

 • TIME

 • PAUSE

 • DIR

244


5025806

TEST.BAT Enter .

( CLS ) Press any key to continue .

245


5025806

( Pause ) ( DIR) DOS .

.

246


5025806

247


5025806

.

COPY , DEL , DIR DOS . .

248


5025806

DOS Dos ( C) . .

249


5025806

: :

RD, MD, MKDIR, ERASE, DEL, REN, COPY, PATH, DIR, TYPE, RMDIR, PAUSE.

250


5025806

: :

HELP.COM , FORMAT.COM, EDIT.COM, TREE.COM, UNFORMAT.COM

251


5025806

PATH

252


5025806

PATH

DOS PATH .

PATH DOS .

:

PATH= C: \ DOS; C: \ WINDOWS ; C: \ PASCAL

253


5025806

PATH

PATH ; .

254


5025806

PATH

:

DOS DOS

BAD COMAND OR FILE NAME

.

(; ) .

255


5025806

PATH

:

COM , EXE BAT .

.

256


5025806

PATH

( ) .

C:\DOS ; C:\WINDOWS

BAT DOS .

257


Append

APPEND

258


Append1

APPEND

PATH APPEND PATH PATH APPEND APPEND .

259


Append2

APPEND

:

HELP.TXT HELP.TXT C:\DOCUMENT .

APPEND C:\DOCUMENT ; C:\DOS

DOCUMENT Dos .

260


Append3

APPEND

:

(;) .

APPEND .

261


Dos boot up

DOS( Boot up)

262


5025806

DOS

:

DOS .

BIOS .

DOS .


5025806

DOS

 • DOS:

 • IO.SYS MSDOS.SYSCOMAND.COM, .

  IO.SYS MSDOS.SYS :

 • COMAND.COM :

 • DOS


5025806

DOS

DOS .

BIOS .

.


5025806

DOS

.

NONE-SYSTEM DISK REPLACE AND PRESS ANY KEY TO CONTINUE

.


5025806

DOS

DOS DOS

STARTING MS-DOS

.

.


5025806

SYS

268


5025806

SYS

DOS MSDOS.SYS , IO.SYS , COMMAND.COM SYS .

SYS .


5025806

SYS

:

SYS

DOS . :

:

SYS C: A:


5025806

SYS

:

SYS A:

:

SYSTEM TRANSFERRED


5025806

SYS

:

SYS SYS.COM .

FORMAT S .


Auto exec bat

AUTO EXEC.BAT

273


Auto exec bat1

AUTO EXEC.BAT

.

AUTOEXE.BAT .


Auto exec bat2

AUTO EXEC.BAT

:

DOS

C:\DOS ; D:\WINDOWS

.

AUTOEXEC.BAT .


Auto exec bat3

AUTO EXEC.BAT

.

PATH = C:\DOS ; D:\WINDOWS

DOS PATH .


Config sys

CONFIG.SYS

277


Config sys1

CONFIG.SYS

 • :


Config sys2

CONFIG.SYS

 • CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT .

 • .

 • CONFIG.SYS DOS .


5025806

280


5025806

:

PRINT

DOS .

.


5025806

 • T .

 • C .


5025806

 • P .

 • PRINT .


5025806

:

 • COPY

  LPT3 LPT2 LPT1 PRN.

 • B .


5025806

:

PRINT COPY .


5025806

PRINT SCREEN .

GRAPHICS DOS .


5025806

287


5025806

SEPAND.EXE .


5025806

Scroll Lock .

. SEPAND .

U .


5025806

shift SEPAND SEPAND ESC .


 • Login