En lille historie om
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

En lille historie om VAND PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

En lille historie om VAND. Rent vand er noget af det vigtigste i verden Planter og dyr har brug for vand Mennesker kan kun overleve få dage uden rent drikkevand. Hvor kommer vandet fra?. Mængden af vand i verden er altid den samme! Og man kan ikke bare lave mere.

Download Presentation

En lille historie om VAND

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


En lille historie om VAND


Rent vand er noget af det vigtigste i verden

Planter og dyr har brug for vand

Mennesker kan kun overleve få dage uden rent drikkevand


Hvor kommer vandet fra?

Mængden af vand i verden

er altid den samme!

Og man kan ikke bare lave mere


Dinosaurerne brugte det!

…og nu bruger vi det samme vand


Vandets kredsløb

10 dage

Fordampning

Å, 20 dage

Umættet

zone

Hav, 3100 år

Mættet

zone

Sand

Sø,

10 år

Grund-

vandsspejl

Moræneler

5 år

Sand

5.000 år

Moræneler

Sand

10.000 år

Fersk grundvand

Salt grundvand


De ting der forurener vandet

Regn med urenheder

Kilde

Kuldioxid

Losseplads

Spildevand

Sand

Sump

Silt

Okker

Ler

Grus


Sand

Vand bliver renset når det siver ned igennem jordlagene

Det tager jorden 20-30 år at rense vandet

Silt

Okker

Ler

Mange steder i verden har jorden ikke nået at rense vandet før det bliver brugt

Grus


Kun 3 % af vandet i verden

er ferskvand !

Ferskvand er det vand

der kan drikkes


Heraf består 75% af is og gletschere


I det vand der er tilbage

er en meget stor del

fyldt med skadelige stoffer


Vandrense-maskine

Filtrerer alle de skadelige stoffer væk - også saltet i saltvand

Filtre til at ”si” vandet

Pumpen sender vandet gennem filtrene

En vandrense-maskine kan give 30.000 liter rent drikkevand på en time


Et stort vandrense-anlæg i Thailand


Folk fra Grundfos viser hvordan anlægget skal fungere


… så husk at passe på vandet!


  • Login