České Budějovice,
Download
1 / 20

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Mgr. Vratislav Měchura - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Mgr. Vratislav Měchura

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Mgr. Vratislav Měchura' - lorie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek,

Komenského 86

Mgr. Vratislav Měchura

Experimentální učebna společenskovědních předmětů

registrační číslo: CZ.1.07/1. 1.10/03.0012


foto: Jan Amos Komenský, Pressfoto, Praha 1970

„...Naší didaktiky začátkem i koncem budiž; hledati a nalézati způsob, podle něhož by vyučující učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více; podle něhož by školy měly méně shonu, nechuti a marné práce, avšak víc klidu, potěšení a trvalého výsledku...“

J. A. Komenský: Velká didaktika

(Vybrané spisy Jana Amose Komenského, svazek I.,

Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1958, str. 42)


Experiment ln u ebna spole enskov dn ch p edm t cz 1 07 1 1 10 03 0012

Střední odborná škola a střední odborné učiliště,

Písek, Komenského 86

www.sou-pi.cz

Experimentální učebna společenskovědních předmětůCZ.1.07/1. 1.10/03.0012

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR


Obsah
Obsah

 • Předprojektová fáze

  • (přípravná, definiční)

 • Projektová fáze

  • (realizační)

 • Poprojektová fáze

  • (vyhodnocovací)


 • P edprojektov f ze prost ed pro realizaci projektu
  Předprojektová fáze – prostředí pro realizaci projektu

  Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 bylo zřízeno jako příspěvková organizace k 1.11.1990. Škola historicky v odborné přípravě učňů navazuje na Živnostenskou školu pokračovací, která působila ve městě Písek od roku 1881.

  Zřizovatelem je od 1.7.2001 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

  Změna názvu školy byla provedena od 1.9.2005 na Střední odborná škola

  a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86.

  Od 1.1.2006 k SOŠ a SOU bylo delimitováno Odborné učiliště, Písek, Národní svobody 28 a Středisko praktického vyučování, Čížová 23.


  P edprojektov f ze p edch zej c projekt
  Předprojektová fáze – předcházející projekt projektu

  Realizace projektu OP VK „Učíme nově“

  SOŠ a SOU Písek - vytváření podmínek pro zvyšování kvality vzdělávání

  CZ1.07/1.1.10/02.0070

  Účelem projektu bylo formou odborných kurzů pro pedagogické pracovníky zvýšit jejich odborné a technické kompetence ke zvládnutí didaktické techniky a nových forem a metod výuky (využitím multimediální techniky a ICT ve výuce).

  Cíle projektu:

  1. zvýšení odborných kompetencí učitelů (a tím zvýšení kvality výuky)2. zpracování nových výukových materiálů pro výuku na SOŠ a SOU Písek.


  P edprojektov f ze c l projektu
  Předprojektová fáze – cíl projektu projektu

  • získávání a upevňování klíčových kompetencí v oblasti práce

  • s informacemi (získávání informací, zpracování včetně jejich

  • ověřování, jejich následná prezentace)  Projektov f ze d l c le projektu
  Projektová fáze – dílčí cíle projektu projektu

  • posilování mezipředmětových vztahů s důrazem na výchovu etickou a estetickou

  • individuální rozvoj žáka s tím, že výsledek práce každého jednotlivce musí být upotřebitelný pro výslednou kolektivní práci

  • posilování prvků samostatnosti a zodpovědnosti za výsledky své práci

  • vytvoření experimentální učebny


  Projektová fáze projektu

  • Klíčová aktivita

  • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí

  • Výstup klíčové aktivity

  • zpracování a vydání pracovních sešitů

  • vytvoření experimentální učebny vybavené moderní audiovizuální

  • technikou (10 ks netbooků pro sociálně slabší žáky, multifunkční

  • tiskárnou (tiskárna, scaner, kopírka), DVD + zvukovou aparaturou

  • (reproduktorová soustava, mixážní pult, mikrofon, projektor ),

  • stolním počítačem, který bude fungovat jako server i pro ukládání

  • výsledků práce, WiFi síť, nezávislé připojení k internetu
  Projektová fáze - semináře projektu

  • motivační semináře pro učitele

  • setkání s lidmi, kteří jsou

  • uznávanými odborníky v oblasti,

  • ve které působí

  Ladislav Beran, spisovatel

  Jan Fíla, učitel tance

  Josef Krček, hudebník

  Stanislav Motl, novinář

  Jan Zíka, scénárista, spisovatel  Poprojektov f ze vazba na dal projekty
  Poprojektová fáze – vazba na další projekty projektu

  Realizace projektu OP VK

  Vzdělávání bez bariér CZ.1.07/1.2.15/02.0019

  Projekt se orientuje na následující tři aktivity:

  - uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací

  - zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání

  - vybudování "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit


  D kuji za pozornost
  Děkuji za pozornost projektu

  Mgr. Vratislav Měchura

  učitel

  Střední odborná škola a Střední

  odborné učiliště, Písek,

  Komenského 86

  Tel.: 602 434 589

  E-mail: vratislav.mechura.53@gmail.com


  ad