Software Value Incentive (SVI)
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 79

Maryska Marinus – SWG Channel Sales Program Manager, Europe, Middle East & Africa PowerPoint PPT Presentation


 • 52 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Software Value Incentive (SVI) i Global Partner Portal (GPP). Rewarding IBM Business Partners for Value Creation. Maryska Marinus – SWG Channel Sales Program Manager, Europe, Middle East & Africa. Tematy prezentacji:. Dodanie Nowego Uzytkownika w GPP Slajd 3

Download Presentation

Maryska Marinus – SWG Channel Sales Program Manager, Europe, Middle East & Africa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Software Value Incentive (SVI)iGlobal Partner Portal (GPP)

Rewarding IBM Business Partners for Value Creation

Maryska Marinus – SWG Channel Sales Program Manager, Europe, Middle East & Africa


Tematy prezentacji

Tematy prezentacji:

 • Dodanie Nowego Uzytkownika w GPPSlajd 3

 • Lista pozycji w GPPSlajd 4

 • Ustawienie Strefy Czasowej w GPP Slajd 5-7

 • Aranżacja kolumn w GPP Slajd 8-9

 • Tworzenie Opportunities w GPP Slajd 10 – 55

  • Dodanie opisu i etapu sprzedaży Description and Sales StageSlajd 21

  • Dodanie dochodu i marki Revenue & Brandoraz Eligible part number list Slajd 22 – 28

  • Tworzenie Opportunities: Probability (Prawdopodobienstwo)Slajd 29

  • Tworzenie Opportunities: Opportunity SourceSlajd 30

  • Zachowywanie i ograniczanie opportunity Slajd 31-35

  • Dodawianie do opportunity informacji o kliencie Contactsslajd 36 – 41

  • Dodawianie do opportunity dokumentu BANT slajd 42 – 45

  • Submitowanie opportunity slajd 46 – 49

  • Dodawanie czlonkow zespolu sprzedazy Sales Teamslajd 50 – 55

 • Podanie o platnosc w GPP Requesting Paymentslajd 56 -68

  • Aktualizacja Dochodu w Etapie Sprzedazy (Revenue Sales Stage)

   oraz Passport Advantage agreementslajd 58

  • Aktualizacja Faktury (Invoice), Fulfulment and Sales Order slajd 59

  • Dolaczenie Dokumentow Sprzedazyslajd 60-61

  • Jak znalezc numer Sales Order (numer zamowienia)slajd 62 - 67

  • Zasubmitowanie opportunity do platnosci Requesting Paymentslajd 68

 • Podanie o przedluzenie (extension request)slajd 69- 72

 • Raportyslajd 73 – 78

 • Dodatkowe informacje i pomocslajd 79


Dodanie uzytkownika w gpp

Dodanie Uzytkownika w GPP

Wszystkie informacje dotyczace ustanowienia nowego uzytkownika w GPP (zarzadzanie uzytkownikiem) znajduja sie w 

The BP admin Guide (tylko w wersji angielskiej)

http://sc4.ihost.com/gpp/3_0/prod/other/enu/gpp_bp_admin_guide.pdf

**Uwaga – Nalesy pamietac ze tylko APA moze ustanawiac uzytkownikow w GPP


Lista funkcji odpowiedzialnosci w gpp

Lista Funkcji (odpowiedzialnosci) w GPP

Ponizej znajduje sie lista pozycji w GPP oraz przypisane jej cechy i upowaznienia Uzytkownika:

 • BP Sales Rep SVI : moze tworzyc i zmieniac, nanosic poprawki do opportunities, oraz submitowac je na status: ‘Eligibility’ i ‘Payments’

 • BP HQ Sales Manager : moze przegladac wszystkie opportunitites stworzone przez uzytkownikow jego firmy, ale moze zmieniac tylko te opportunities ktore sam stworzyl, lub ktore zostaly dodane go jego Zespolu Sprzedazy (Sales Team)

 • BP Member SVI : moze przegladac wszystkie opportunitites, ktore zostaly dodane do jego Zespolu Sprzedazy (Sales Team), ale nie moze tworzyc opportunities

  PS : The SVI Sales Rep jest to jedyna funkcja ktora upowaznia uzytkownika do tworzenia opportunities.

  Zgodnie ze slajdem na stronie 13, funkcje BP ADMIN i BP OPPTY FOCAL POINT nie beda widoczne.


Ustawienie strefy czasowej w gpp

Ustawienie strefy czasowej w GPP

Wybierz plan

Go to the Site Map once again


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Ustawienie strefy czasowej w GPP

Scroll down the list on the left and nder User Profile, select Personal Profile

Nalezy przewinac liste po lewej stronie i wybrac z Profilu Uzytkownika (USER PROFILE) Wlasny Profil (PERSONAL PROFILE)


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Ustawienie strefy czasowej w GPP

Po wybraniu strefy czasowej nalezy nacisnac przycisk – SAVE (Zachowaj)

Wybierz odpowiednia strefe czasowa z MENU


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Aranzacja kolumn

Wybierz ‘Ustawienie Kolumn-Columns Dispalyed’ z Menu


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Aranzacja Kolumn

Z okna ktore sie pojawi, wybierz kolumny do wyswietlenia. Kolumny moga byc usuwane/dodawane oraz zmieniana ich kolejnosc. Nacisnij SAVE dla zachowania zmian.


Tworzenie opportunity

Tworzenie opportunity

Wybierz zakladke OPPORTUNITIES.

Wybierz ‘My Opportunities’ z menu


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie opportunities

Wybierz ‘NEW’


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie opportunities

Numer opportunity jest automatycznie nadawany przez system


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities

Account musi zostac jako pierwszy dodany do opportunity Dodadkowe informacje dotyczace znajdowania juz istniejacych accountow widnieja na stronie 27.

Wybierz ikone obok pola ‘Account’


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities

Nalezy wybrac ‘ QUERY’ w celu znalezienia odpowiedniego Accounta.


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities

Ponizsza funkcja szukania Accountow jest najlepszą z funkcji i pozwala na znalezienie danych nawet jezeli nie jest znana dokladna nazwa pod jaka wystepuje Account.Na przyklad : uzycie ~like coca* pozwala na znalezienie wszystkich form i skrotow od slowa: Coca-Cola”, ”coca-cola”, ”Ltd Coca-COLA Ab”, itd. Ta metoda wyszukiwania pozwala na znalezienie wszystkich nazw niezaleznie czy w nazwie wystepuja wielkie czy male litery.Nie nalezy wpisywac liter takich jak ä, ö, å, Ø, é, ü czy æ, w celu otrzymania najdokladniejszego wyniku. Np Wärtsilä (Finska nazwa) najlepiej jest wyszukac przez: ~like *rtsil*.


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities

Po wyswietleniu rezultatow wyszukiwania nalezy wybrac odpowiedniego Accounta poprzez jego podswietlenie i nacisniecie OK.


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities

W polu Account pojawi sie wybrana nazwa


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities

Nalezy dodac nową nazwę Accounta, naciskajac na przycisc NEW jezeli funkcja szukania nie dała odpowiednich rezultatow.


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities

Wypelnic wszystkie odpowiednie pola i nacisnac SAVE


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities

The data you have entered will display now as a new account. Select Ok to populate this info in the opportunity.

Po pojawieniu sie nowej nazwy Accounta nalezy nacisnac przycisk OK.


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Description (Opis) and Sales Stage(Etap sprzedazy)Dla waznosci opportunity nalezy wybracSales Stage is 04 – Validated/Qualifying.Przed zasubmitowaniem opportunity mozna ustawic sales stage 01 – Noticing, ale nalezy zmienic go na sales stage 04 przed zasubmitowaniem opportunity.Data decyzji (DECISION DATE) MUSI wynosic 15 lub wiecej dni od daty zasubmitowania opportunity.

Update the Sales Stage.

The Decision Date is completed automatically with a date of about three months after the creation of the opportunity

Nalezy wypelnic pole Sales Stage. System generuje automatycznie Date Decyzji ktora wynosi 90 dni po stworzeniu opportunity.

Nalezy krotko opisac projekt lub wpisac formułę: ‘’See document BANT’’


Tworzenie opportunities revenue brand

Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand

Aby wybrac linie revenue, nalezy kliknac na ikone Detailed Revenue Data


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand

Nalezy wybrac NEW


Tworzenie opportunities revenue brand oraz eligible part number list

Tworzenie Opportunities: Revenue & BrandorazEligible part number list

Obok nazwy ‘BRAND FAMILY’ znajduje sie ikona PDF, ktora jest odnosnikiem do Eligible Part No List.


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand

Nalezy uzupelnic kazde pole naciskajac na ikone obok pola, zwracajac szczegolna uwage przy uzupelnianiu pol: ‘’Brand Family’’ i ‘’Revenue’’. Nalezy wypelnic najpierw pole ‘Quantity’ wpisujac odpowiednia ilosc, nastepnie wpisac cene jednostkowa przy uzyciu kalkulatora. System automatycznie przeliczy dochod, ktory pojawi sie w polu Revenue.

Na tym etapie system nie wykrywa czy dana Marka posiada certyfikat, dlatego zawsze bedzie sie wyswietlac ‘N’

Po wprowadzeniu wszystkich danych, nalezy nacisnac ‘Save’


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand

System sprawdza czy dana Marka posiada certyfikat

Nalezy nacisnac ‘Close’


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand

Pole REVENUE zostalo uzupelnione jezeli wyswietli sie suma dochodu


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand

W celu uzupelnienia pola Revenue nalezy nacisnac na ikone obok pola

Nalezy wpisac recznie lub za pomoca kalkulatora sume Revenue i nacisnac OK


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Probability (Prawdopodobienstwo)

Aby uzupelnic pole ,,Probability,, nalezy wybrac odpowiednia opcje z menu

To enter the probability of the opportunity, se


Pole oppty source co marketing codes jest automatycznie uzupelniane przez system

Tworzenie Opportunities: Opportunity Source

Pole ‘Oppty Source/Co-Marketing Codes’ jest automatycznie uzupelniane przez system


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Zachowanie i Ograniczanie

Po zaznaczeniu pola ‘Work in GPP’, opportunity bedzie widoczna w systemie Siebel dopiero po uzyskaniu statusu: ‘Won’ lub ‘Lost’. Po zaznaczeniu pola ‘Is restricted’,tylko czesc informacji bedzie widoczna w CRM Siebiel (nazwa Accounta, dolaczone dokumenty oraz Kontakty ‘Contacts’ nie beda widoczne w CRM)

W momencie kiedy opportunity jest widoczna w CRM, nie mozna tego cofnac. Mozna natomiast ograniczyc widocznosc informacji w CRM Siebiel po zaznaczeniu pola IS RESTRICTED.


Tworzenie opportunities zachowanie i ograniczanie

Tworzenie Opportunities: Zachowanie i Ograniczanie

Jezeli wszystkie dane zostaly poprawnie wprowadzone nalezy nacisnac SAVE


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Zachowanie i Ograniczanie

W momencie nasisniecia SAVE pojawi sie wiadomosc widoczna na obrazku ponizej. Po wybraniu OK opportunity pojawi sie w CRM Siebiel i bedzie widoczna dla IBM (chyba ze wczesniej zostala wybrana opcja “Is Restricted”) Aby opportunity nie pojawila sie w CRM nacisnij CANCEL NB : To jest ostatnia szansa aby ograniczyc widocznosc opportunity.


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Zachowywanie i ograniczanie widocznosci

Po dokonaniu zmian na;ezy zachowac klikajac na przycisk ‘Save’


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Zachowywanie i ograniczanie widocznosci

Nowo utworzona opportunity pojawi sie w liscie opportunities. Aby powrocic do niej, nalezy nacisnac na numer opportunity.


Tworzenie opportunities dodawanie informacji o kliencie

Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie

Nalezy wybrac zakladke ‘Contacts’ w dolnej czesci ekranu


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie

W zakladce Contacts nalezy wybrac ‘ADD’, wowczas pojawi sie okno wyboru


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie

Jezeli kontakt jest na liscie, nalezy zaznaczyc pole obok nazwiska i nasicnac OK


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie

Kontakt pojawi sie w dolnej czesci ekranu


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie

Jezeli Kontakt nie jest na liscie, nalezy wybrac przycisk NEW


Nalezy wpisac imie nazwisko tytul email i lub numer telefonu w dolnej czesci i nacisnac save

Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie

Nalezy wpisac Imie, Nazwisko, Tytul, email i/lub numer telefonu w dolnej czesci i nacisnac SAVE.


Tworzenie opportunities dolaczenie dokumentu bant

Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT

W zakladce Attachments w dolnej czesci ekranu nalezy nacisnac NEW


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT

Najnowsza wersja dokumentu BANT znajduje sie w zalaczniku K w dokumencie SVI Operations guide oraz jest dostepna na stronie:http://www.ibm.com/partnerworld/softwarevalueincentive po wybraniu zakladki Agreements.

Nalezy nacisnac na ikone obok pola ‘Attachment Name’


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT

Nalezy nacisnac na ikone BROWSE aby znalezc zalacznik


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Creating Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT

Po dodaniu dokumentu BANT nalezy zachowac poprzez SAVE

Po znalezieniu dokumentu BANT, nalezy go dodac.

UWAGA!! Nalezy zaznaczyc pole ‘Release to IBM’ (patrz wyzej) w przeciwnym razie IBM nie bedzie w stanie zobaczyc dokumentu sprawdzajac opportunity.

Nalezy wybrac odpowiedni typ Zalacznika.


Tworzenie opportunities zasubmitowanie

Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie

Aby zasubmitowac opportunity nalezy isc do zakladki Software Value Incentive


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie

Prosze odwolac sie do Pomocy, ktora znajduje sie na koncu prezentacji aby uzyskac dodatkowe informacje o komunikatach bledow.

Aby zachowac opportunity nalezy nacisnac SAVE a nastepnie ‘Submit for Eligibility’ w gornej czesci ekranu.


Status opportunity zmnieni sie z draft na duplicate opportunity search w prawym gornym rogu ekranu

Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie

Status opportunity zmnieni sie z DRAFT na ‘Duplicate Opportunity Search’ (w prawym gornym rogu ekranu).


Nalezy ponownie nacisnac save w przeciwnym wypadku status opportunity moze zmienic sie na draft

Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie

Nalezy ponownie nacisnac SAVE, w przeciwnym wypadku status opportunity moze zmienic sie na DRAFT.


Tworzenie opportunities dodawanie czlonkow sales team

Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team

Mozna dodac kazdego czlonka IBM ktory ma dostep do Siebiel i/lub GPP.

Nalezy znalezc i wybrac opportunity z listy: MY OPPORTUNITIES. W gornej czesci ekranu nalezy wybrac ikone obok SALES TEAM.


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team

Nalezy nacisnac na przycisk ADD


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team

Nalezy wybrac nazwe czlonka Sales Team poprzez zaznaczenie i podswietlenie pola wskazanego prez strzalke. Nacisnac dwa razy OK.

Zakladka SALES TEAM nie moze pozostac pusta, musi byc wybrany przynajmniej 1 czlonek Sales Team. Mozna zmieniac glowna osobe Sales Team jezeli jest wiecej niz jeden czlonek.


Tworzenie opportunities dodawanie czlonkow sales team1

Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team

Mozna takze skorzystac z funkcji wyszukiwania:

‘’~like name*’’ (nalezy uwazac przy wpisywaniu na znaki szczegolne) lub wybrac opcje ‘email address’ i wpisac adres mailowy i nacisnac GO.

Nalezy nacisnac 2 razy przycisk OK.


Tworzenie opportunities dodawanie czlonkow sales team2

Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team

 • Jezeli istnieje wiecej niz 1 rekord dla jednej osoby:

  1. Nalezy zawsze sprawdzic adres email (gdyz kazda osoba ma przypisany odrebny adres mail)

  2. Nalezy zaznaczyc wszystkie pola odpowiadajace wlasciwemu adresowi e-mail, gdyz IBMer moze posiadac rozne pozycje/role/dostepy (jest to czescia prezentacji ‘GPP ops BP Education’ dostepna w PartnerWorld)


Tworzenie opportunities dodawanie czlonkow sales team3

Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team

 • Co nalezy zrobic jezeli nie uda sie znalezc osoby z listy?

  3 mozliwe przypadki:

  1. Osoba nie pracuje juz w IBM:

  Mozna sprawdzic czy osoba jest wciaz pracownikiem IBM:

  http://www.ibm.com/contact/employees

  2. Pole “Search” wyszukuje tylko dokladne nazwy, nalezy sprawdzic jak dana osoba zostala wpisana w systemie, np: Böhmer lub Boehmer

  Rozwiazanie: Nalezy uzyc funkcji: “~like Nazwisko*” (*- gwiazdka na koncu jest wazna, w przypadku niepelnej nazwy)

  LUB: Nalezy sprobowac wyszukac osobe poprzez adres mail, ktory jest unikalny

  3. Moze byc to problem techniczny.

  Nalezy skontaktowac sie z HelpDesk aby otworzyc ticket


Requesting payment w gpp zlozenie podania o platnosc w gpp

Requesting Payment w GPP (Zlozenie podania o platnosc w GPP)

Nalezy isc do MY OPPORTUNITIES i wybrac wlasciwa opportunity poprzez klikniecie na jej numer


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Requesting Payment (Zlozenie podania o platnosc w GPP)

Nalezy wybrac zakladke Software Value Incentive w dolnej czesci ekranu


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Requesting Payment (Zlozenie podania o platnosc w GPP): Aktualizacja Revenue, Sales Stage oraz Passport Advantage agreement

Przed zlozeniem podania o platnosc (payment request) nalezy uaktualnic pola Revenue, Sales Stage I Passport Advantage Agreement Num.

Przed zlozeniem podania o platnosc nalezy sprawdzic czy pole Revenue jest zgodne z suma sprzedanych produktow

Nalezy wypelnic pola ‘Passport Advantage Agreement Number’ i ‘Passport Advantage Site Number’ jezeli sa znane, gdyz to przyspieszy proces platnosci

Wybrac z Menu ‘Sales Stage’: 07-Won/Implementing


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Requesting Payment (Zlozenie podania o platnosc w GPP): Aktualizacja pola ‘’Invoice date, Fulfilment oraz Sales Order number’’

Przed zlozenienim podania o platnosc nalezy wypelnic pola: Invoice date, Fulfilment box oraz zalaczyc Numer SALES ORDER

Wypelnic pole IBM INVOICE DATE oraz zaznaczyc pole FULFILLING BP jezeli stosowne

Nalezy wpisac numer: ‘’ Distributor Sales Order ‘’ w polu COMMENTS FOR SVI (mozna tez go wpisac w polu ‘’description box’’)

Pamietac o dodaniu ‘’ Proof of Entitlement’’

Po wprowadzeniu zmian nalezy pamietac o zachowaniu dokumentu poprzez SAVE


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Podanie o platnosc (Requesting Payment): dodanie dokumentow sprzedazy - Sales Documents

Przed zasubmitowaniem opportunity nalezy pamietac o zalaczeniu wymaganych dokumentow sprzedazy ‘’Sales Documents’’

Nalezy wybrac zakladke ATTACHMENTS a nastepnie NEW

Wybrac ikone obok ‘’Attachment Name’’


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Podanie o platnosc (Requesting Payment): dodanie dokumentow sprzedazy - Sales Documents

Dodanie wymaganych dokumentow sprzedazy

Nalezy wybrac BROWSE i zalaczyc dokument znajdujacy sie na komputerze a nastepnie nacisnac ADD

Nalezy pamietac o zaznaczeniu pola ‘Release To IBM’ w przeciwnym wypadku IBM nie bedzie w stanie zobaczyc zalacznika


Zlozenie podania o platnosc requesting payment jak znalezc numer sales order w 8 krokach

Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach

1. Nalezy zalogowac sie do ‘’Passport Advantage Online for Resellers’’


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach

2.Wybrac ‘Reporting’ z MENU po lewej stronie3.Wybrac ‘Passport Advantage’ lub ‘Passport Advantage Express’


4 wprowadzic dane klienta i nacisnac submit

Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach

4. Wprowadzic dane klienta i nacisnac SUBMIT


5 sprawdzic dane klienta i nacisnac generate report

Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach

5. Sprawdzic dane klienta i nacisnac "Generate Report"


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach

6. Wybrac kryteria wyszukiwania z dolnego MENU oraz wybrac SORT BY: "Sales Order number“ 7. Zaznaczyc ‘’Submit Summary Report’’


8 znalezc distributor sales order number w order history summary report 005xxxxxxx

Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach

8. Znalezc ‘’ Distributor Sales Order Number’’ w ''Order history summary report'': 005xxxxxxx


Zlozenie podania o platnosc requesting payment jak znalezc numer sales order w 8 krokach1

Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach

Po zachowaniu wszytkich wprowadzonych wczesniej zmian, nalezy nacisnac przycisk Submit Payment Request (na gorze ekranu)

Status opportunity zmieni sie w momencie nacisniecia przycisku Submit Payment Request


Podanie o przedluzenie daty waznosci opportunity extension request

Podanie o przedluzenie daty waznosci opportunity (Extension Request)

Wprowadz numer opportunity i wybierz zakladke ‘’Software Value Incentive’’


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Podanie o przedluzeniedaty waznosci opportunity (Extension Request)

Z MENU nalezy wybrac ‘’Request Expiration Extension’’.


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Podanie o przedluzeniedaty waznosci opportunity (Extension Request)

Wybierz ‘’New’’

Opportunity mozna przedluzyc maksymalnie do 3 miesiecy od daty utraty waznosci EXPIRATION DATE.

Pole ‘’Justification Comments’’ jest wymagane, ale akceptacja wniosku o przedluzenie nie bedzie oparta na podstawie komentarzaprzedstawionego w tym polu.


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Podanie o przedluzeniedaty waznosci opportunity (Extension Request)

Najpierw nalezy nacisnac przycisk SAVE a nastepnie SUBMIT Po nacisnieciu przycisku SAVE prosba o przedluzenie pozostanie w statusie DRAFT i moze zostac zmodyfikowana a nastepnie zasubmitowana.

Krok 1 : Nacisnac ‘’Save’’

Krok 2 : Nacisnac‘’Submit’’


Raporty

Raporty

Wybierz zakladke ‘’Opportunities’’


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Raporty

Wybierz ‘’ALL OPPORTUNITIES’’ (lub ‘’CURRENT OPPORTUNITIES’’) z MENU obok QUERIES (po prawej gornej stronie ekranu)


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Raporty

Wybierz EXPORT z Menu znajdujacego sie obok OPPORTUNITIES (lewa, gorna strona ekranu)


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Raporty

Wybierz ustawienia i nacisnij przycisk NEXT


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Raporty

Pojawi sie okno komunikatu, nalezy wybrac OPEN w celu sprawdzenia danych


Maryska marinus swg channel sales program manager europe middle east africa

Raporty

Dane sa wyswietlane w formacie MS Excel. Plik mozna zachowac na komputerze lub zamknac.


Dodatkowe informacje i pomoc

Dodatkowe informacje i pomoc

 • Partnerworld Contact Services (PWCS) /w celu sprawdzenia danych kontatkowych nalezy skorzystac z ponizszego odnosnika:

  http://www-01.ibm.com/partnerworld/pwhome.nsf/weblook/cpw_index.html oraz wybrac odpowiedni kraj.

 • Komunikaty bledu : przy zachowywaniu opportunity lub wprowadzaniu zmian, jezeli pojawi sie komunikat NALEZY przeczytac go uwaznie przed zamknieciem okna lub nacisnieciem OK. Moze to byc bowiem komunikat bledu lub komunikat z wazna informacja. Wszystkie te komunikaty sa szczegolowo wyjasnione, aczkolwiek w przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z PWCS.

 • APAs : tylko Authorized Profile Administrator (lub APA) moze zlozyc wniosek o przyjecie do SVI.


 • Login