SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA ETKİLİ YÖNETİM Doç. Dr. Yüksel Demirkaya Marmara Üniversitesi - PowerPoint PPT Presentation

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA
Download
1 / 26

 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA ETKİLİ YÖNETİM Doç. Dr. Yüksel Demirkaya Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Merkezi. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA ETKİLİ YÖNETİM. STK’larda demokratik yapılanma ve şeffaflık STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA ETKİLİ YÖNETİM Doç. Dr. Yüksel Demirkaya Marmara Üniversitesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S v l toplum kurulu larinda etk l y net m do dr y ksel demirkaya marmara niversitesi

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA

ETKİLİ YÖNETİM

Doç. Dr. Yüksel Demirkaya

Marmara Üniversitesi

Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Merkezi


S v l toplum kurulu larinda etk l y net m do dr y ksel demirkaya marmara niversitesi

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA

ETKİLİ YÖNETİM

 • STK’larda demokratik yapılanma ve şeffaflık

 • STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

 • STK’larda İletişim Stratejileri ve Lobi Oluşturma


Stk larda demokratik yap lanma ve effafl k

STK’larda Demokratik Yapılanma ve Şeffaflık

 • Demokratik Seçim ve Katılım Süreci

 • İyi Yönetişim

 • Hesap Verebilir Olma

 • Hedeflerin ve Paydaşların Net- Anlaşılır Olması

 • Güvenilirlik ve KurumsallıkKonusunda Algı Yönetimi


S v l toplum kurulu larinda etk l y net m do dr y ksel demirkaya marmara niversitesi

STK’larda Demokratik Yapılanma ve Şeffaflık

1. Demokratik Seçim ve Katılım Süreci

 • Tüm Seçim Süreçlerinin Şeffaf Olması (genel kurul halka açık büyük mekanlarda),

 • Tüm Üyelerin ve Paydaşların Aktif Katılımının Sağlanması,

 • İlgili Seçim ve Katılım Süreçlerinin Kamuoyu İle Paylaşılması,

 • Toplantılara eski yöneticiler ara sıra çağrılmalı, Bazen üyeler toplantılara çağrılmalı,

 • Her türlü yönetim faaliyetinde ekip ruhu olmalı.


S v l toplum kurulu larinda etk l y net m do dr y ksel demirkaya marmara niversitesi

STK’larda Demokratik Yapılanma ve Şeffaflık

2. İyi Yönetişim

 • Etkili Bir Yönetim Kurulunun Oluşturulması,

 • Planlı Programlı Toplantı Sisteminin Oluşturulması,

 • Toplantıların gün,saat,süre ve gündemi belli olmalı,

 • Toplantılara üyelerinde hazırlıklı gelmeleri sağlanmalı,

 • Toplantı Karar Takip Sisteminin Oluşturulması,

 • İşini İyi Bilen Kadroların, Tüm Paydaşların Katılımını Sağlayarak Yönetim Sürecini Devam Ettirmeleri.


S v l toplum kurulu larinda etk l y net m do dr y ksel demirkaya marmara niversitesi

STK’larda Demokratik Yapılanma ve Şeffaflık

3. Hesap Verebilir Olmak

 • Tüm Eylem ve İşlemlerin Yazılı Olması ve Arşivlenmesi,

 • İlgili Konuların Zamanında Paydaş veya Kamuoyu ile Paylaşılması,

 • İlgili her konuda ilgili dernek üyeleri toplantıya çağrılmalı,

 • Faaliyet ve Performans Raporlarının Hazırlanması,

 • Bağımsız Kişi veya Kuruluşların Denetimine Açık Olmak.


S v l toplum kurulu larinda etk l y net m do dr y ksel demirkaya marmara niversitesi

STK’larda Demokratik Yapılanma ve Şeffaflık

4. Hedeflerin ve Paydaşların Net Olması

 • STK Hedefleri Konusunda Yönetim ve Tüm Üyelerin Arasında Net Fikir Birliği Olmalı,

 • Kamuoyuna Açıklanmış Açık ve Spesifik Hedefler Tanımlanmalı,

 • Hedefler Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar da Kullanılacak Yöntemler Net Olmalı ve Paydaşlara Açıklanmalı.


S v l toplum kurulu larinda etk l y net m do dr y ksel demirkaya marmara niversitesi

STK’larda Demokratik Yapılanma ve Şeffaflık

5. Güvenilirlik ve Kurumsallık Algı Yönetimi

 • Kamuoyunda İmaj ve Marka Algısının Yükseltilmesi İçin Çalışmalar Yapılmalı,

 • Kurumsal ve Güvenilir Olunduğuna Dair Paydaşlar ve Kamuoyuna Yönelik Profesyonel Eylem Planları Oluşturulmalı.

 • En azından aynı konuda çalışan STK’lar ile bir araya gelinmeli (GZFT).


Stk larda kurumsal yap lanma ve stratejik y netim

STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

 • Kurumsallaşma İradesinin Varlığı

 • Misyon, Vizyon ve İlkelerin Belirlenmesi

 • Durum Analizinin Yapılması

 • Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi

 • Stratejik Eylem Planları Belirlenmesi

 • Kalite Kontrol Sistemi Kurulması


Planlama

PLANLAMA


Stk larda kurumsal yap lanma ve stratejik y netim1

STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

1. Kurumsallaşma İradesinin Varlığı:

 • Kurumsallaşmanın Önemi ve Gereği Konusunda Üst Düzey Yönetsel İrade

 • İradenin Beyanı ve Eylem


S v l toplum kurulu larinda etk l y net m do dr y ksel demirkaya marmara niversitesi

KARAR VER………!


Karar verme s recinin a amalar

Karar verme sürecinin aşamaları

 • Problemin anlaşılması

 • Probleme ilişkin bilginin toplanması

 • Toplanan bilgilerin çözümlenmesi ve yorumlanması

 • Seçeneklerin değerlendirilmesi

 • En iyi seçeneğin bulunması

 • Uygulama

 • Değerlendirme


Kararli olun veciz s zler

KARARLI OLUN……veciz sözler

 • Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun.

 • Bazı insanlar sadece alınan kararlara engel olmak konusunda kararlıdırlar.

 • Karar süreci doğru ya da yanlış cevaplara ulaşmak değil, etkili seçenekler arasından en etkili olanı seçmektir.

 • Bir karara karşı gelmek ile kararı veren insana karşı gelmek arasında fark vardır.

 • Bilgi kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.

 • Çok düşünen kararsızdır.


Stk larda kurumsal yap lanma ve stratejik y netim2

STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

2. Misyon, Vizyon ve İlkelerin Belirlenmesi:

 • STK Varlık Sebebinin (misyon),

 • Temel Hedefinin (vizyon),

 • Kurumsal İlkelerinin Netleşmesi ve Tanımlanması


Stk larda kurumsal yap lanma ve stratejik y netim3

STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

3. Durum Analizinin Yapılması:

 • STK Mevcut Durumunun/Kapasitesinin Analiz Edilmesi

 • İç Çevre Analizi

 • Dış Çevre Analizi


Stk larda kurumsal yap lanma ve stratejik y netim4

STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

4. Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi:

 • Orta vade Stratejik Hedef ve Eylem Planlarının Belirlenmesi


Planlama stratejileri

Planlama Stratejileri:

 • Kısa vadeli Planlar :

  1 yıl ya da daha kısa zaman süresini kapsayan planlardır

 • Orta Vadeli Planlar :

  1 – 5 yıl arası kapsayan planlardır

 • Uzun vadeli Planlar :

  5 yıldan daha uzun bir süreyi kapsayan planlardır


Stk larda kurumsal yap lanma ve stratejik y netim5

STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

5. Stratejik Eylem Planları Belirlenmesi:

 • Hedefler Doğrultusunda Belirlenen Eylem Planlarının Detaylı Uygulama Analizinin Yapılması


Stk larda kurumsal yap lanma ve stratejik y netim6

STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

Etkili bir planlama için:

 • Hedefler iyi bir biçimde tanımlanmış amaçlara yönelik olmalı

 • Basit ve anlaşılır olmalı

 • Esnek olmalı

 • Elde edilebilir ve akla uygun olmalıdır


Stk larda kurumsal yap lanma ve stratejik y netim7

STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

6. Kalite Kontrol Sistemi Kurulması:

 • STK Tüm Faaliyetlerinin ve Özellikle Stratejik Hedeflerin Yerine Getiriliş Sürecinin Sürekli Kontrol Edilmesi

 • Kurumsal Performans Yönetimi


Stk larda leti im stratejileri ve lobi olu turma

STK’larda İletişim Stratejileri ve Lobi Oluşturma

1. Kurum içi Yatay ve Dikey İletişim

2. STK’lar Arası ve İlgili Kurumlarlaİletişim

3. Kamuoyu İle İletişim


Stk larda kurumsal yap lanma ve stratejik y netim8

STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

 • 3. Kurum içi Yatay ve Dikey İletişim

  • Yönetim Süreçlerinin ve Aktörlerin Belirlenmesi

  • Kurumda Görev ve Rollerin Belirlenmesi

  • İletişim Stratejisinin Yazılı Olarak Belirlenmesi


Stk larda kurumsal yap lanma ve stratejik y netim9

STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

 • 2. STK’lar Arası ve İlgili Kurumlarla İletişim:

  • Ulusal-Uluslararası Ağlar,

  • Benzer Alanda Çalışan STK’lar,

  • İlgili Resmi ve Özel Kurumlar.


Stk larda kurumsal yap lanma ve stratejik y netim10

STK’larda Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Yönetim

 • 3. Kamuoyu İle İletişim:

  • Etkili İletişim Araçlarının Oluşturulması (Bülten, Rapor, Web Sayfası),

  • Yerel-Bölgesel-Ulusal Toplumsal Kitlelere Ulaşma Stratejileri,

  • Medya, Kanaat Önderleri, Akademi, Sanat ve Siyaset Dünyası İle Diyalog.


S v l toplum kurulu larinda etk l y net m do dr y ksel demirkaya marmara niversitesi

İlginiz için

Teşekkürler


 • Login