Gis i fokus vid sanering av vattenn ra industrimark
Download
1 / 14

GIS i fokus vid sanering av vattenn ra industrimark - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark. Jessica Movérare Golder Associates AB. Något kort om Golder Associates. Tekniska konsulttjänster och strategisk rådgivning inom geo- och miljöteknik Drygt 140 anställda vid fyra kontor Göteborg Lund Stockholm Uppsala

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GIS i fokus vid sanering av vattenn ra industrimark' - lore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gis i fokus vid sanering av vattenn ra industrimark

GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark

Jessica Movérare

Golder Associates AB


N got kort om golder associates
Något kort om Golder Associates

 • Tekniska konsulttjänster och strategisk rådgivning inom geo- och miljöteknik

 • Drygt 140 anställda vid fyra kontor

  • Göteborg

  • Lund

  • Stockholm

  • Uppsala

 • Del av den globala koncernen Golder Associates, med mer än 6500 anställda


V ra kompetensomr den
Våra kompetensområden

 • Jord, berg och vatten

 • Miljöstrategisk rådgivning

 • Förorenade områden

 • Informationshantering


Bakgrund
Bakgrund

 • Nybyggnation på tidigare industriell fastighet

 • Planerad användning: bostäder

 • Komplicerad föroreningssituation

  • Cancerogena PAH:er

  • Cyanid

  • Arsenik

  • Och andra godsaker...

 • Vår roll: Rådgivning vid val av saneringsmetod samt löpande miljökontroll


Utmaningen
Utmaningen

 • Många olika parter inblandade

  • Projektaktörer

  • Intressenter

 • Stora mängder data att hantera

  • Effektivt dataflöde

  • Kvalitetskontroll

  • Samordning/överblick

 • Hur kan detta hanteras?

 • Hur kan detta presenteras?


L sningen
Lösningen

 • Ett databasverktyg nödvändigt

  • Kvalitetssäkring

  • Kostnadseffektivitet

 • GIS en naturlig del

  • Data med geografisk koppling – x,y,z

  • Geografiska analyser behövdes

   • Identifiera ”hot-spots”

   • Volymberäkningar
Webbaserat datahanteringsverktyg
Webbaserat datahanteringsverktyg

Internt verktyg: projektwebb

 • Analys-resultat

 • Färgkodning miljöklass


Lokalt koordinatsystem
Lokalt koordinatsystem

För bättre provtagning och schaktning upprättades ett lokalt koordinatsystem

Prov klassades per ruta och presenterades överskådligt


Resultatredovisning med gis
Resultatredovisning med GIS

 • Miljöklassning i rutnät per nivå

Direktkoppling databas, webb & GIS


3d visualisering och volymber kning
3D-visualisering och volymberäkning

 • Innan schakt

 • 2005-05-23

 • 2005-05-26

 • 2005-06-02

 • 2005-06-09

 • 2005-06-10

 • 2005-06-17

 • 2005-06-24

 • 2005-07-01

 • 2005-07-13

 • 2005-08-12

 • 2005-08-15

 • 2005-08-16

 • 2005-08-18

Totalt schaktvolym: 32 000 m3


Slutsatser och l rdomar
Slutsatser och lärdomar

 • GIS ger möjlighet att samman-ställa stora mängder data till lättförståeliga beslutsunderlag

 • En strukturerad datahanterings-process behövs från början

 • Vi får en god bild av situationen och ständig återkoppling

 • Saneringsåtgärder kan optimeras för att uppnå tänkt resultat

 • Kostnadseffektivt – the only way to go!


Frågor?

Tack för uppmärksamheten!

[email protected]

www.golder.se


ad