Objektivat e zhvillimit t mileniumit treguesit p r arsimin liri hajdari mash tiran 21 n ntor 2011
Download
1 / 12

Fokusi i prezantimit - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Objektivat e Zhvillimit të Mileniumit Treguesit për Arsimin Liri Hajdari, MASH Tiranë, 21 Nëntor 2011. Fokusi i prezantimit. Skema e koordinimit institucional për gjenerimin e indikatorëve për arsimin –MDG. Indikatorët e Arsimit që monitorojnë progresin kundrejt MDG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fokusi i prezantimit' - lore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Objektivat e zhvillimit t mileniumit treguesit p r arsimin liri hajdari mash tiran 21 n ntor 2011

Objektivat e Zhvillimit të MileniumitTreguesit për ArsiminLiri Hajdari, MASHTiranë, 21 Nëntor 2011


Fokusi i prezantimit
Fokusiiprezantimit

 • Skema e koordinimit institucional për gjenerimin e indikatorëve për arsimin –MDG.

 • Indikatorët e Arsimit që monitorojnë progresin kundrejt MDG.

 • Burimi/et e të dhënave që përdoren, si dhe institucionet përgjegjëse.

 • Faktorët që ndikojnë në cilësinë e të dhënave.


Drejtoritë Arsimore Rajonale /Zyrat Arsimore

Njësitëvendore

INSTAT

MASH

AgjenciaKombëtare e Provimeve

IndikatorëtpërArsimin - MDG

Shkolla

Ministria e Financave


EMIS – SISTEM WEB BASED - menaxhohetngaAgjenciaKombëtare e Provimeve (AKP) / Drejtoria e BazëssëtëDhënavedheSistemeve.

EMIS për Arsimin Parauniversitar

EMIS për APU është ngritur mbështetur në përvojën e Austrisë.

Gjatë këtij viti shkollor MASH do të gjenerojë të dhëna/raporte statistikore bazuar në të dhëna të detajuara në nivel nxënësi.

Ky sistem do të rrisë saktësinë e të dhënave statistikore për arsimin.

MASH

Server; Programet


Cilat janë objektivat/target në kuadrin e MDG

 • Rritja e regjistrimeve në arsimin bazë.

 • Rritja e cilësisë në arsimin bazë.

 • Rritja e shpenzimeve buxhetore/publike për arsimin bazë.

 • Eleminimi i pabarazive gjinore në arsimin bazë.Indikatorët e arsimit ... 2

Në PISA 2009, Shqipëria u listuasivendiitretë (ndër 65 vendetpjesëmarrëse) me rritjenmëtëmadhekrahasuar me rezultatet e PISA 2000.
Faktorët që ndikojnë në cilësinë e të dhënave

 • Faktorëtdemografikë:

  • Migrimibrenda /jashtëvendit;

  • Ulja e numrittëlindjeve;

 • Sistemi EMIS – do tëndikojënërritjen e saktësisësëtëdhënave. Çdonxënësështënësistemiidentifikuar me ID personaleunike.

 • Ndryshimetnëstrukturën e arsimitbazëduhettëdiktojnëedhendryshimenëprogramet e planifikimittëshpenzimevepublikepërarsiminbazësipasdyciklevepërbërëse – Arsimifillor (ISCED 1); Arsimiimesemiulët (ISCED 2)


 • Për të ardhmen ..

  • Përllogaritja e indikatorëvegjinore - atjekuështë e mundur.

  • Përllogaritja e indikatorëvefinanciarësipas 2 ciklevetëarsimit.