Emocion lna inteligencia eq
Download
1 / 15

Emocionálna inteligencia EQ - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Emocionálna inteligencia EQ. Denisa Eliášová 3.D. 1 Inteligencia. symbol úspechu a  kvality Čo je emocionálna inteligencia? schopnosť poznať a ovládať vlastné emócie aj emócie ostatných ľudí umenie dobre vychádzať so sebou samým i s  ostatnými

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Emocionálna inteligencia EQ' - lore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Emocion lna inteligencia eq

Emocionálna inteligencia EQ

Denisa Eliášová 3.D


1 inteligencia
1 Inteligencia

 • symbol úspechu a kvality

  Čo je emocionálna inteligencia?

 • schopnosť poznať a ovládať vlastné emócie aj emócie ostatných ľudí

 • umenie dobre vychádzať so sebou samým i s ostatnými

 • mäkké zručnosti -„soft skills“- napr. viesť tím, motivovať v ňom seba i ostatných, zachovať si v krízových situáciách chladnú hlavu, vedieť prijať kritiku


Od IQ k EQ?

Daniel Goleman- americký odborník v oblasti citov

 • EQ nemožno chápať ako merateľnú veličinu

 • IQ a EQ - 2 mozgy:

  • AMYGDALA- riadi emocionálne reakcie

  • HIPOKAMPUS- hodnotí obsah informácií

 • všetko závisí od ich spojenia a spolupráce

 • zvyšovanie EQ= zlepšovanie toku informácií medzi logickým a emocionálnym myslením

 • „ IQ + EQ“- inteligencia rozumu a srdca- sľubný vzorec šťastia a úspechu


2 svet em ci
2 Svet emócií

 • emocionálnosť- „hnutie mysle“ ,„duševné pohnutie“

 • latinské slovoemotum, kt. znamená pohnutý, rozrušený

 • podľa D. Golemana sa EQ jedinca skladá zo 7 schopností: uvedomenie si seba, sebamotivácia, vytrvalosť, kontrola impulzov, regulácia nálad, empatia, nádej alebo optimizmus

 • základný model EQ ako prví navrhli P. Saloveya J. D. Mayervr. 1993 zdôraznili5 typov schopností, kt. sú pre EQ centrálne :

  • poznanie vlastných emócií

  • kontrola vlastných emócií

  • poznanie emócií druhých

  • sebamotivácia

  • zvládanie sociálnych vzťahov

   P. Salovey J. D. Mayer


Poznanie vlastn ch em ci sebauvedomenie
Poznanie vlastných emócií SEBAUVEDOMENIE

 • základný kameň EQ a pochopenia vlastnej osobnosti

 • je to schopnosť presne sa orientovať vo svojom vnútri, poznať svoje možnosti, schopnosti a hlavne pocity

 • kto nepozná ani nechápe svoje vlastné city, ten je nimi (napr. pri zlosti či strachu) vydaný na milosť a nemilosť

 • „vnútorný hlas“- výborný radca pri životných rozhodnutiach

 • ľudia, ktorí poznajú vlastné emócie sú nezávislí, duševne zdraví a zastávajú skôr pozitívny  postoj k životu


Kontrola vlastn ch em ci sebaovl danie
Kontrola vlastných emócií SEBAOVLÁDANIE

 • múdre ovládanie citov je pre životný úspech dôležitejšie ako IQ

 • sebaovládanie je však „práca na celý deň“

 • len ten, kto vníma emocionálne signály a akceptuje ich, dokáže  zvládať svoje emócie a okamžité impulzy

 • pohotovejšie zvládanie našich citových výbuchov- známka emočnej vyspelosti

 • každý výsledok, kt. v živote zažívame, je výsledkom našej reakcie na udalosť

  U + R = V

  Udalosť + Reakcia = Výsledok

 • zmena výsledku= zmena našej reakcie na udalosť

 • sebaovládanie - naše reakcie, ktoré si každý deň vo svojom živote vyberáme


Poznanie em ci druh ch empatia
Poznanie emócií druhých EMPATIA

 • schopnosť pochopiť druhého ako seba samého, vcítiť sa do jeho kože

 • najprv však musíme rozumieť samému sebe a vyznáťsa vo svojich vlastných pocitoch

 • kľúčom k pochopeniu citov druhého človeka je aj schopnosť rozumieť neverbálnym  prejavom: výrazu tváre, gestám, tónu hlasu...

 • súcitenie alebo schopnosť vcítiť sa do emócií druhého človeka tvorí základ tzv. „znalcov ľudí“


Sebamotiv cia
SEBAMOTIVÁCIA

 • len vysoké IQ z nás neurobí výborných študentov- musíme sa neustále snažiť na sebe pracovať

 • základom je mať cieľ

 • sebamotivácia= vnútorné zainteresovanie sa práci pre dosiahnutie cieľa

 • musím (to, čo po nás chce okolie) chcem(sebamotivácia)

 • ak niečo skutočne chceme a nielen musíme, máme vnútorný záujem na cieli, prácu konáme s väčšou ľahkosťou

 • správna motivácia- najväčší pomocník na ceste k cieľu


Zvl danie soci lnych vz ahov
Zvládanie sociálnych vzťahov

 • kto vie zachádzať s citmi druhých, ten sa rýchlo a inteligentne orientuje i v spoločnosti

 • zvládanie sociálnych vzťahov= schopnosť dorozumievať sa s ostatnými, nadväzovať a udržiavať s nimi vzťahy

 • schopnosť vychádzať s druhými závisí aj od schopnosti rozpoznať a riešiť konflikty

 • ak chceme vytvárať zdravé vzťahy, mali by sme ich vybudovať na dôvere


Rozv janie eq
Rozvíjanie EQ

 • štúdie dokazujú, že životný úspech závisí asi len z 20% na IQ, až 80% (!)musí zvládnuť EQ

 • EQ je schopná vývinu a premeny

 • nie je vrodená, nadobúda sa výchovou, tréningom a učíme sa ju používať počas celého nášho života

 • tí, ktorí ju dokázali naplno rozvinúť, sú úspešnejší, spokojnejší a vyrovnanejší

 • zvyšovaním svojej EQ získame väčšiu sebadôveru, pocit šťastia a odvahu vybrať si vo svojom živote smer, po ktorom túžime

 • jej rozvíjaním si zlepšujeme kvalitu svojho života


Astie najdokonalej z pocitov
Šťastie: najdokonalejší z pocitov?

 • výskumy jasne ukazujú, že šťastie sa nedá kúpiť, že samotné peniaze skutočne nikoho neučinia šťastným

 • bohatí sa nepovažujú za nijak šťastnejších ako priemerní občania

 • hmotné výhody síce môžu krátkodobo vyvolať pocity šťastia

 • americkí psychológovia  došli k tomuto záveru:

  „Trvalo šťastní sú tí, ktorí sa pozerajú na svet optimisticky, sú vyrovnaní a sebavedomí a  dokážu otvorene a priateľsky jednať s ostatnými ľuďmi.“


Šťastní ľudia sa vyznačujú 4 rysmi:

 • majú o sebe veľmi dobrú mienku, kladný prístup k vlastnej osobe

 • veria, že majú život vo vlastných rukách

 • sú optimisti

 • sú extrovertní a majú sociálnu orientáciu


Zoznam bibliografick ch odkazov
Zoznam bibliografických odkazov

Ruisel Imrich 2000, Základy psychologieinteligence. Praha: Portál, s. r. o., Praha 2000. ISBN 80- 7178- 425- 7.

Hubert Andreas 1996, Emocionálníinteligence (z nemeckého originálu EmotionaleIntelligenz preložila Ivana Krausová, 2005). Praha: ZEMS, s. r. o., Praha 2005. ISBN 80- 903305- 6- 8.

http://www.psychometriclab.com/admins/files/Salbot%20a%20kol.pdf

http://prezi.com/l4z_g-qfg-_z/emocionalna-inteligencia/

http://www.cpppap.sk/data/Emocion%C3%A1lna%20inteligencia.pdf

http://www.infovek.sk/predmety/etika/eq/eqM.php

http://www.oskole.sk/?id_cat=2020&clanok=16386

http://www.dfs-metoda.eu/sk/emocna-inteligencia/

http://e-psycholog.eu/pdf/baumgartner-etal.pdf

http://www.enjoyemotions.sk/eq-iq-emocionalna-emocna-inteligencia/



ad