Duurzame ontwikkeling geschiedenis toekomst van een wazig begrip
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip. L. Reijnders. Intellectuele traditie (I). ‘stationary economy’ volgens J. Stuart Mill (1842) ‘justice between the generations’ ‘internaliseren van afgewentelde kosten’ (Pigou, Kapp e.a.; sinds ~ 1920).

Download Presentation

Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Duurzame ontwikkeling geschiedenis toekomst van een wazig begrip

Duurzame ontwikkeling: geschiedenis & toekomst van een wazig begrip

L. Reijnders


Intellectuele traditie i

Intellectuele traditie (I)

 • ‘stationary economy’ volgens J. Stuart Mill (1842)

 • ‘justice between the generations’

 • ‘internaliseren van afgewentelde kosten’ (Pigou, Kapp e.a.; sinds ~ 1920)


Intellectuele traditie ii

Intellectuele traditie (II)

 • ‘Steady state economy’ (H. Daly, 1973)

 • Sustainability (IUCN, 1980)

 • Sustainable development (Our Common Future, 1986); toevoeging: een rechtvaardiger relatie tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’


Sinds 1986

Sinds 1986:

 • Meer dan 100 operationaliseringen duurzame ontwikkeling

 • ‘Sterke’ en ‘zwakke’ duurzaamheid op basis van aannamen t.a.v. substitutie diverse soorten ‘kapitaal’

 • Relatief populair: 3P (people, planet, profit)


Operationalisering duurzaamheid met oog op milieu sterke duurzaamheid

Operationalisering duurzaamheid met oog op milieu (‘sterke duurzaamheid’)

 • Aansluitend bij stationary of steady state economy

 • Conservering hulpbronnen op zelfde niveau

 • Geen export schadelijke vervuiling naar volgende generaties

 • Behoud ecosysteemdiensten

  N.B. gericht op de mens > kritiek vanuit standpunt dat levende natuur rechten heeft


3p bij bedrijven i

3P bij bedrijven (I)

 • Diverse namen

 • MVO (Maarschappelijk Verantwoord Ondernemen)

 • ‘Responsible care’ (chemische industrie)

 • ‘Duurzaam ondernemen’

 • ‘License to produce’


3 p bij bedrijven ii

3 P bij bedrijven (II)

 • Grote variëteit van praktijken op milieu & sociaal gebied

 • Indicatoren zoals Dow Jones Sustainability Index sterk procedureel georiënteerd; zeggen weinig over inhoudelijke prestaties


3p bedrijven i p v staatsinterventie

3P bedrijven i.p.v. staatsinterventie?

 • Invloed ‘race to the bottom ‘

 • Geen grote stappen vooruit zonder gedwongen ‘internalisering’ van nu afgewentelde kosten


Index voor duurzame samenleving ids

Index voor Duurzame Samenleving (IDS)

 • 22 indicatoren, die worden geaggregeerd

 • 6 voor persoonlijke ontwikkeling (o.m. gelijke kansen, voldoende scholing, veilige sanitatie, genoeg te eten)

 • 6 voor stabiele samenleving (o.m. werkeloosheid, inkomensverdeling, schuldenlast)

  (uit Index voor Duurzame Samenleving 2006)


3p ids

3P; IDS?

 • Eenstemmigheid dat voor bereiken duurzame relatie met milieu sociale & economische aspecten belangrijk zijn.

 • Onenigheid over vraag of economische en sociale aspecten onlosmakelijk onderdeel zijn van begrip duurzaamheid & over begrippen als ‘duurzame samenleving’.


Duurzame ontwikkeling geschiedenis toekomst van een wazig begrip

Nu:

 • Hernieuwde belandstelling voor duurzaamheid vooral vanwege:

 • Klimaatverandering

 • Deze eeuw: ‘Hubbert pieken’ in wereldwijde conventionele gas- en olieproductie


Meer belangrijke milieuproblemen

Meer belangrijke milieuproblemen

 • Met oog op duurzaamheid vooral:

 • Vermindering voorraden geochemisch schaarse nauwelijks vernieuwbare ertsen

 • Aftakeling vernieuwbare hulpbronnen (o.m. water, vis)

 • Oplading oceanen & bodems met vuil

 • Verminderde ecosysteem dienstverlening


Klimaatverandering i

Klimaatverandering (I)

 • Wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging sinds begin industriële revolutie: 0.6-0.8 oC

 • Daarvan verklaarbaar door natuurlijke oorzaak (verandering zonnestraling, vulkanisme etc. ): < 0.2 oC

  C.M. Annan et al. PNAS 104 (2007) 3713-3718


Klimaatverandering ii

Klimaatverandering (II)

 • Geen verdere stijging van temperatuur: emissies broeikasgassen met > 80% omlaag

 • Netto-resultaat Kyoto protocol: temperatuurstijging gaat in iets sneller tempo door


Hubbert peak in de usa

Hubbert peak in de USA


Aardolie en aardgas

Aardolie en aardgas


Wat te doen 1 verbetering energie efficiency j euro bnp

Wat te doen (1): verbetering energie-efficiency (J/euro BNP)

 • Nederland 1980-1985: verbetering met ~ 2.5%/jaar

 • Nederland nu: verbetering < 0.5%/jaar

 • Europese Commissie: Europa naar 2% per jaar

 • Technisch mogelijk in Nederland: verbetering met factor 3-4 (veronderstelling: dezelfde energiediensten)


Wat te doen 2 toepassing stromingsenergie

Wat te doen (2): toepassing stromingsenergie

 • Zonne-energie: 121300x 1012 Watt

 • Wind energie: 600x 1012 Watt

 • Aardwarmte: 30x 1012 Watt

 • (Totale voorraad fossiele brandstoffen + uraan < 1 maand zonne-energie)

 • menselijk energieverbruik:

  ~14x 1012 Watt


Moraal

Moraal:

 • Genoeg stromingsenergie; probleem is de prijs daarvan

 • Veel mogelijkheden voor verbetering van energie efficiency; echter: sociale dilemma’s en prijs kunnen een probleem zijn

 • Zonder ingrijpende overheidsinterventie oplossing niet in zicht


 • Login