Adolesanin ps kososyal gel m
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

ADOLESANIN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ADOLESANIN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ. Prof. Dr. Oya ERCAN. Adolesans. Adolescere: olgunluğa doğru büyüyen. Adolesans. Dinamik değişim zamanı Fiziksel ve psikososyal değişiklikler Çocukyetişkin.

Download Presentation

ADOLESANIN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ADOLESANIN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİ

Prof. Dr. Oya ERCAN


Adolesans

 • Adolescere: olgunluğa doğru büyüyen


Adolesans

 • Dinamik değişim zamanı

 • Fiziksel ve psikososyal değişiklikler

  Çocukyetişkin


 • Dünyamız kritik bir döneme ulaştı: Çocuklarımız artık kendilerinden yaşça büyük olanları dinlemiyorlar. Dünyanın sonu çok uzak değil…

  Mısır rahibi, M.Ö. 2000


 • Oğlu babasına eşit olduğunu düşünüyor. Ebeveynlerine artık saygı göstermiyor. Sadece serbest olmayı istiyor. Öğrenciler öğretmenlerine hakaret ediyor ve bu korkunç durumun en uç noktasını, özgürlük ve eşitlik adına her yerde cinsellik oluşturuyor.

  Platon


Adolesans

 • Pubertenin başlaması ile başlar.

 • Ruhsal olgunlaşma ile son bulur.


Adolesans

Fiziksel gelişme psikososyal gelişme


Psikososyal gelişme evreleri

 • Erken

 • Orta

 • Geç


Adolesan gelişimi

 • Süreklilik gösteren yol

 • Bir ileri, bir geri giden yol

 • Düzensiz, çalkantılı yol


*Özellikle üst sınır, kültürel ve ekonomik faktörlere ve eğitim koşullarına

bağlı olarak değişkenlik gösterir.


Erken adolesan dönemi (Bilgi toplama dönemi)

 • Kognitif gelişim: Somut düşünme

 • Kimlik:Beden imgesi ile aşırı ilgi, normal miyim ?

 • Aile: Minimal çatışma olabilir.

 • Yaşıtlar: Aynı cinsten arkadaş – en iyi arkadaş

 • Cinsellik: Keşif - değerlendirme


Orta adolesan dönemi (Yaşıt grubu davranışı)

 • Kognitif gelişim: Soyut düşünce olgunlaşır. “Kişisel masal”

 • Kimlik: İdealizm, fantezi, ölümsüzlük, yenilmezlik

 • Aile: Bağımsızlık içgüdüsü zirvede. Ilımlılık tehdittir ! Geçici sakatlık (aile yapısı ve adolesanın yapısı)

 • Yaşıtlar: Arena – ayna. Grup kimliği

 • Cinsellik: Narsistik yaklaşım, “feromonlar”, romantik fanteziler


Geç adolesan dönemi

 • Kognitif gelişim: Soyut düşünce, kendine ait değerler sistemi, amaca yönelik perspektif, mantıklı ve gerçekçi bilinç

 • Kimlik: Bağımsızlık tam, 18 yaş krizi ? (reşit olma)

 • Aile: Yetişkin - yetişkin

 • Yaşıtlar: Önemini kaybeder. Seçilen arkadaşlar

 • Cinsellik: Sabit ilişkiler. Karşılıklı uyum. Evlilik ve aile planları.


Adolesan çağında başarılması gereken görevler

 • Kimlik gelişimi

  • Benlik saygısı

  • Kendine ait değerler sistemi

  • İmpuls kontrolü

 • Yetişkinlerden özellikle ebeveynlerden bağımsızlığın kazanılması

  • Davranışlarda özerklik

  • Duygusal açıdan özerklik (yeni bir ilişki biçiminin gelişimi)

  • Değer sistemlerinde özerklik


Adolesan çağında başarılması gereken görevler

 • Gelecekteki ekonomik bağımsızlık için becerilerin kazanılması

 • Aile dışındaki bireylerle ilişkilerin geliştirilmesi

 • Cinsel oryantasyon


Normal adolesan

 • Esnek davranış gösterir

 • Zaman içinde gelişir

 • Bazı sahalarda yaratıcılık göstermeye devam eder

 • Bir-iki yaşıtı ile iyi bir ilişki içinde olur.


Normal – problemli ?

 • Bir görüşme yeterli olmayabilir

 • İzlem önemli


Problemli adolesan

 • Okul başarısının düşmesi-okuldan kaçma

 • İzolasyon, hiçbir şeyle ilgilenmeme

 • Şiddet davranışı, sapkın davranış

 • Fiziksel - fonksiyonel semptomlar

 • Cinsellikle aşırı ilgilenme

 • Hiç bağımsızlık belirtisi göstermiyorsa


 • Login