fels oktat si szakmai gyakorlatok meg jul szab lyoz sa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Felsőoktatási szakmai gyakorlatok megújuló szabályozása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Felsőoktatási szakmai gyakorlatok megújuló szabályozása - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Felsőoktatási szakmai gyakorlatok megújuló szabályozása. Dr Kóródi Márta Oktatási és tudományos rektorhelyettes 2014. szeptember 3. A felsőoktatás szakmai képzéseinek mérföldkövei. A felsőoktatási szakmai gyakorlat jogszabályi háttere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Felsőoktatási szakmai gyakorlatok megújuló szabályozása' - lorand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fels oktat si szakmai gyakorlatok meg jul szab lyoz sa

Felsőoktatási szakmai gyakorlatok megújuló szabályozása

Dr Kóródi Márta

Oktatási és tudományos rektorhelyettes

2014. szeptember 3.

slide3

A felsőoktatási szakmai gyakorlat jogszabályi háttere

 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, főként a 44.§ (Nftv.)
  • Gyakorlatigényes szakok
 • 230/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről 14-18. §
  • Minden felsőoktatási szakképzési szakon egy félév egybefüggő szakmai gyakorlat (teljesidejű/részidejű képzés)
slide4

Jelenlegi képzések

Alapképzések (BA / BSc)

slide5

Jelenlegi képzések

Felsőoktatási szakképzések (FOKSZ)

slide6

Új szakmai gyakorlati rendszer

Jogszabályi keret

 • Szakindítás csak a szakmai kamara támogató véleményével engedélyezhető
 • Együttműködési megállapodás (főiskola-gyakorlóhely)
 • A felsőoktatási szakképzésben csak olyan szakmai gyakorlóhellyel köthető együttműködési megállapodás, amelyet az országos gazdasági kamara felsőoktatási gyakorlóhelyi jogosultsággal rendelkező szervezetként nyilvántartásba vett

Bejelentési kötelezettségek: OH

 • Hallgatói munkaszerződés (gyakorlóhely – hallgató)
slide7

Új szakmai gyakorlati rendszer

A szakmai gyakorlat célja:

A szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő, önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény, vagy az intézmény és a szakmai gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, a KKK-ban meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési programnak, illetve a szak tantervének megfelelően terveznek, szerveznek és értékelnek.

egy ttm k d si meg llapod s tartalma i
Együttműködési megállapodás tartalma– I.
 • az együttműködési megállapodást kötő felek adatai és azonosítói, képviselői
 • az együttműködési megállapodás tárgyát, célját
 • az együttműködés módját, a szakmai gyakorlat kereteit, különösen:
  • a szakmai gyakorlat helyszínét, időtartamát (kezdő és befejező időpontját), esetleges szakaszait, azok kezdő és befejező időpontját,
  • a szakmai gyakorlóhelyen a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók szakonként, felsőoktatási szakképzésenként, munkarendenként meghatározott létszámát,
  • a hallgatók Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerint megállapított díjazását, illetve annak hiányát,
  • a szakmai gyakorlat felsőoktatási intézményi felelősét és a szakmai gyakorlatot biztosító gyakorlóhely szakmai felelősét;
 • az együttműködési megállapodás időtartamát (határozott idejű vagy határozatlan);
 • az együttműködési megállapodás megszűnésének eseteit, beleértve azt is, ha a szakmai gyakorlóhelyet az országos gazdasági kamara törli a nyilvántartásából.
egy ttm k d si meg llapod s tartalma ii
Együttműködési megállapodás tartalma- II.
 • a felsőoktatási intézmény kötelezettségeit és jogait, különösen:
  • felelősségét a hallgatók teljes képzéséért, annak részét képező szakmai gyakorlatért,
  • a szakmai gyakorlat megszervezését a szakmai gyakorlóhellyel,
  • a szakmai gyakorlathoz szükséges adatok, információk szakmai gyakorlóhely számára történő megküldését,
  • a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a szakmai gyakorlóhely értékelése alapján a gyakorlati kompetenciák értékelését;
 • a szakmai gyakorlatot biztosító szakmai gyakorlóhely kötelezettségeit és jogait, különösen:
  • a hallgatói munkaszerződés hallgatóval történő megkötésének kötelezettségét,
  • a hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatást,
  • a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, védőfelszerelés biztosítását,
  • a hallgatók Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazását,
  • a hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak írásban történő értékelését;
hallgat i munkaszerz d s
Hallgatói munkaszerződés

Szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.

A szakmai gyakorlaton történő munkavégzés során munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a szakmai gyakorlatot biztosítót, munkaviszonyon a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyt kell érteni.

A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatása során

 • éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
 • a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
 • a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani,
 • próbaidő nem köthető ki
hallgat i munkaszerz d s tartalma
Hallgatói munkaszerződés tartalma
 • a szakmai gyakorlóhely és a hallgató azonosítóit
 • a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottakkal azonos módon a szakképzettség megnevezését és a képzési időt;
 • a hallgató munkakörét;
 • a szakmai gyakorlat helyét (munkahely), időtartamát (kezdő és befejező időpontját), szükség esetén szakaszait, a hallgató napi munkaidejét, a hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja alapján megillető díjazás összegét, illetve a díjazás hiányát;
 • a hallgató szakmai gyakorlata felsőoktatási intézményi felelősének és a szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének személyét;
 • a szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára - a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül - biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit;
 • a szakmai gyakorlóhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak, illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik;
 • a hallgató arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy
  • a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a követelmények alapján elvégzi;
  • a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja;
  • a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja;
  • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.
szervezeti keretek a f iskol n
Szervezeti keretek a főiskolán

gyakorlatszervezés

 • A főiskola a rendszeres gyakorlóhelyet biztosító vállalkozásokat közvetlenül tájékoztatja
 • Kamarai tanúsítvány a felsőoktatási szakképzési szakmai gyakorlóhelyi alkalmasságról
 • Új együttműködési megállapodások elkészítése (ISO)
 • Fogadónyilatkozatok alapján új együttműködési megállapodások
 • (A gyakorlatot megelőzően Hallgatói munkaszerződések megkötése)
 • Kapcsolattartás a gyakorlat ideje alatt
k sz n m figyelm ket

Köszönöm figyelmüket

Várom kérdéseiket!

ad