metody podejmowania decyzji
Download
Skip this Video
Download Presentation
METODY PODEJMOWANIA DECYZJI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

METODY PODEJMOWANIA DECYZJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

METODY PODEJMOWANIA DECYZJI. MODELE DECYZYJNE DOBORU TRAS TRANSPORTU POZIOMEGO NA PLACU BUDOWY. AUTOR: DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI. WPROWADZENIE. Właściwe zaplanowanie rozkładu dróg jest ważne dla czasu i kosztów wykonania prac związanych z projektem budowlanym.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' METODY PODEJMOWANIA DECYZJI' - lonna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metody podejmowania decyzji

METODY PODEJMOWANIA DECYZJI

MODELE DECYZYJNE DOBORU TRAS TRANSPORTU POZIOMEGO NA PLACU BUDOWY

AUTOR: DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI

wprowadzenie
WPROWADZENIE

Właściwe zaplanowanie rozkładu dróg jest ważne dla czasu i kosztów wykonania prac związanych z projektem budowlanym.

Poprawny układ dróg na placu budowy prowadzi do optymalizacji transportu poziomego, a dzięki temu do zmniejszenia kosztów, nie tylko ułożenia samych dróg i materiału do tego przeznaczonego, ale także wszystkich zadań transportowych, które przy uwzględnieniu ciężarów materiałów i prefabrykatów budowlanych są dość znaczne.

wprowadzenie1
WPROWADZENIE

Na założenia projektowe dla właściwego wykonania dróg tymczasowych na placu budowy składa się wiele elementów:

 • rozkładu dróg na placu budowy,
 • warunki hydro - geologiczne,
 • struktura przekroju,
 • wytrzymałość nawierzchni,
 • pochylenia dla celów właściwego odwodnienia,
 • promienie łuków,
 • zastosowane materiały,
 • nośność, łatwość utrzymania / rozbiórki i wiele innych.
zagadnienie komiwoja era
ZAGADNIENIE KOMIWOJAŻERA

Należy wyznaczyć na płaszczyźnie najkrótszą trasę (dzięki temu minimalizującej koszty transportu) przebiegającą przez n punktów, z założeniem, że trasa przebiega przez każdy z punktów tylko raz i wraca do punktu wyjścia.

Zadanie może zostać rozwiązane przy zastosowaniu następujących metod:

 • Algorytmu Little’a
 • Algorytmu Nicolsona,
 • Algorytmu Lina i Karnighana,
 • Algorytmów genetycznych (mrówkowych).
algorytm kruskala
ALGORYTM KRUSKALA

W przypadku zastosowania na placu budowy sieci rozgałęźnej, co zdarza się często ze względu na mniejsze nakłady inwestycyjne - długość sieci rozgałęźnej jest mniejsza niż długość sieci zamkniętej łączącej ten sam układ punktów. Zadanie, polegające na znalezieniu najkrótszej, możliwej do zbudowania drogi łączącej n punktów na płaszczyźnie,

algorytm kruskala1
ALGORYTM KRUSKALA

Założenia i dane do wykorzystania algorytmu Kruskalaprzedstawiają się w sposób następujący:

 • n - liczba punktów na płaszczyźnie, o ustalonej lokalizacji
 • lij - odległości między poszczególnymi punktami i oraz j
 • Odległości między poszczególnymi punktami ujęte są w macierzy L = [lij], macierz ta jest symetryczna.
algorytm kruskala2
ALGORYTM KRUSKALA

Technika rozwiązywania polega na kolejnym wyborze ze zbioru wszystkich odcinków lij odcinka najmniejszej długości, który nie tworzy trasy zamkniętej z wybranymi uprzednio odcinkami. Czynność tę należy powtarzać, aż do momentu uzyskania trasy łączącej wszystkie rozpatrywane punkty n.

algorytm kruskala przyk ad
ALGORYTM KRUSKALA - PRZYKŁAD
 • Dla poniższego układu punktów wyznacz najkrótszą trasę rozgałęźną
algorytm kruskala przyk ad1
ALGORYTM KRUSKALA - PRZYKŁAD
 • Pomierzone odległości zostały zaprezentowane w poniższej macierzy [L]
algorytm kruskala przyk ad2
ALGORYTM KRUSKALA - PRZYKŁAD
 • Należy wybrać pierwszą najmniejszą wartość z całej macierzy
algorytm kruskala przyk ad3
ALGORYTM KRUSKALA - PRZYKŁAD
 • Należy zaznaczyć pierwsze najkrótsze połączenie:
algorytm kruskala przyk ad4
ALGORYTM KRUSKALA - PRZYKŁAD
 • Należy wybrać kolejną najmniejszą wartość z całej macierzy
algorytm kruskala przyk ad5
ALGORYTM KRUSKALA - PRZYKŁAD
 • Należy zaznaczyć kolejne najkrótsze połączenie:
algorytm kruskala przyk ad6
ALGORYTM KRUSKALA - PRZYKŁAD
 • Należy wybrać kolejną najmniejszą wartość z całej macierzy

UWAGA !!! Połączenie 2-3 tworzy obieg zamknięty należy wybrać zatem połączenie 1-3

algorytm kruskala przyk ad7
ALGORYTM KRUSKALA - PRZYKŁAD
 • Należy zaznaczyć kolejne najkrótsze połączenie:
algorytm kruskala przyk ad8
ALGORYTM KRUSKALA - PRZYKŁAD
 • Należy wybrać kolejną najmniejszą wartość z całej macierzy
algorytm kruskala przyk ad9
ALGORYTM KRUSKALA - PRZYKŁAD
 • Należy zaznaczyć kolejne najkrótsze połączenie:
ad