20-lecie
Download
1 / 14

20-lecie Samorządu Terytorialnego Gminy Pawłowice - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

20-lecie Samorządu Terytorialnego Gminy Pawłowice. Infrastruktura. Jakie zmiany dostrzega Pani w ciągu ostatnich 20 lat dotyczących infrastruktury?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

20-lecie Samorządu Terytorialnego Gminy Pawłowice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

20-lecie

Samorzdu

Terytorialnego

Gminy Pawowice


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Infrastruktura

Jakie zmiany dostrzega Pani w cigu ostatnich 20 lat dotyczcych infrastruktury?

Musz przyzna, i zmian jest bardzo duo i sprzyjaj one wszystkim mieszkacom naszej gminy. W ostatnich latach nakadem ogromnych rodkw finansowych rozbudowana zostaa dua sie drg w naszej gminie. Zaznaczy trzeba, e budowa nowych drg to nie tylko zbudowanie drg, ale wszystkich dodatkowych mediw to przecie kanalizacje, owietlenie

i rne inne, myl tu o rodkach bezpieczestwa.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Czy Pani zdaniem budowanie nowych drg innymi sowy usprawnianie inwestytury gminnej przyczynio si do rozwoju transportu publicznego

w naszej gminie?

Oczywicie, e tak! Wraz z rozwojem sieci komunikacyjnej uatwiamy mieszkacom przemieszczanie si w obrbie naszej gminy. Staramy si, aby do kadej posesji by atwy dojazd co uatwia wszelkim subom technicznym i subom ratunkowym szybkie udzielenie ewentualnej pomocy. Zaznaczy naley,

e komunikacja miejska w gminie, ktrej 20 lat temu jeszcze wogle nie byo, dociera obecnie do kadego soectwa uatwiajc tym samym mieszkacom poruszanie, przemieszczanie si.

Wywiad przeprowadzony

z mieszkank gminy Pawowice.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Edukacja usprawnianie inwestytury gminnej przyczynio si do rozwoju transportu publicznego

Jak zmienia si szkoa?

W ostatnich 20 latach powstay nowe szkoy (np. Zesp Szk Oglnoksztaccych w Pawowicach), a stare obiekty szkolne zostay rozbudowane (np. Szkoa w Starych Pawowicach, w Pielgrzymowicach, w Golasowicach, w Krzyowicach).Budynki zostay zmodernizowane, zaopatrzone w nowe rda energii, sale gimnastyczne przy szkoach zostay unowoczenione lub zbudowane na nowo.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Czy poprawi si ich wygld usprawnianie inwestytury gminnej przyczynio si do rozwoju transportu publicznego

i wyposaenie?

Szkoy speniaj wszystkie

standardy XXI w. Zostay

wyposaone w nowoczesne

pracownie komputerowe

i nowoczesne pomoce naukowe.

Czy dziaaj w nich nowe

kka i kluby europejskie?

Szkoy prowadz wiele kek

zainteresowa, a take realizuj

programy oglnopolskie oraz

proeuropejskie. Szkoy uczestnicz

w midzynarodowych wymianach

modziey.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Czy pana zdaniem modzie usprawnianie inwestytury gminnej przyczynio si do rozwoju transportu publicznego

ma wiksze moliwoci

edukacyjne?

Oczywicie, w gminie istniej

podstawwki, gimnazja, liceum

oglnoksztacce i szkoy ksztatujce

w rnych zawodach, np. grnika.

W poszczeglnych szkoach istniej

klasy sportowe i uczniowskie kluby

sportowe, np. GUKS Gwarek

Pawowice, ktry posiada

osignicia oglnopolskie

w koszykwce. W domach kultury

take istniej rne kka

zainteresowa.

Wywiad przeprowadzony

z mieszkacem Gminy Pawowice.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

KULTURA usprawnianie inwestytury gminnej przyczynio si do rozwoju transportu publicznego

Czy biblioteka dziaa wraz z rozpoczciem dziaalnoci Gminnego Orodka Kultury?

Nie. Biblioteka dziaaa ju wczeniej od 1948r.

Ile pozycji ksikowych znajduje

si w zbiorach biblioteki?

34 tysice.

Jaki tytu cieszy si najwikszym zainteresowaniem wrd

modziey gimnazjum?

Saga Zmierzch, Harry Potter oraz seria Plotkary.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Skd biblioteka czerpie fundusze na zakup nowych ksiek? usprawnianie inwestytury gminnej przyczynio si do rozwoju transportu publicznego

Z urzdu gminy. Od 2 lat biblioteka rwnie czerpie fundusze z programw pozarzdowych Ministra Kultury Rozwoju Bibliotek.

Czy biblioteka zakupuje

nowe tytuy ksikowe ,

ktre ciesz si

zainteresowaniem

czytelnikw?

Tak.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Kiedy powsta GOK, a kiedy Osiedlowy Dom Kultury? usprawnianie inwestytury gminnej przyczynio si do rozwoju transportu publicznego

GOK powsta w 1966r., a Osiedlowy Dom Kultury w 2000r.

Kto zajmuje si organizowaniem festynw i rnych imprez dla mieszkacw gminy?

Zajmuje si tym dyrekcja Domu

Kultury przy wsppracy

Urzdu Gminy.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Czy istniej kka zainteresowa dla dorosych? Jakie? usprawnianie inwestytury gminnej przyczynio si do rozwoju transportu publicznego

Tak istniej. S to kursy dla dorosych Edu-s, czyli kursy j. angielskiego, j. niemieckiego, zajcia komputerowe i warsztaty plastyczne.

Jakie zajcia prowadzone s dla dzieci i modziey?

Prowadzone s warsztaty teatralne i plastyczne, Dziecicy Zesp Regionalny Pawowice i grupa Maoretek dla modziey.

Wywiad przeprowadzony z paniami

z Gminnej Biblioteki Publicznej.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Gospodarka wodna usprawnianie inwestytury gminnej przyczynio si do rozwoju transportu publicznego

i

ochrona rodowiska naturalnego

Jak Pan ocenia wkad gminy w ochronie rodowiska naturalnego?

Poprawie ulega gospodarka odpadami na naszej gminie. mieci s segregowane, w wielu punktach wystawiane s pojemniki na segregowane odpady. Gmina organizuje wywz mieci wielkogabarytowych. Czyszczone s przyrone rowy i lasy. Tereny gminy zostay skanalizowane co zapobiega przedostawaniu si ciekw do gleby i wd.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Na czym jeszcze polega praca gminy na rzecz ochrony rodowiska?

Cigle powstaj nowe tereny zielone. Nieuytki zamieniane s w parki, sadzi si drzewa i krzewy. W gminie zastosowano system pomocy dla gospodarstw domowych, ktrych zdecydowano si na zmian systemu ogrzewania i pozyskania

energii naturalnej.

W zakadach na terenie

gminy zakadane s filtry

ochronne.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Jak Pana zdaniem wyglda gospodarka wodno-ciekowa? rodowiska?

Moim zdaniem jest ona na wysokim poziomie. Skanalizowano ju prawie ca gmin poczynajc od Pawowic, a koczc na najdalszych soectwach. cieki odprowadzane s do nowoczesnych oczyszczalni ciekw. Sie wodocigowa jest cigle nadzorowana co poprawia jako wody pitnej.

Wszystkie te dziaania prowadzone s dla ochrony rodowiska i mieszkajcych w gminie mieszkacw. wiadectwem dobrego kierunku dziaa jest to, e coraz wicej osb zamieszkuje na terenie Gminy Pawowice.

Wywiad przeprowadzony z mieszkacem gminy Pawowice.


20 lecie samorz du terytorialnego gminy paw owice

Prezentacj przygotowali rodowiska?

uczniowie

Publicznego Gimnazjum nr 2

w Pawowicach

Maciej Wojtkw

Dawid Kaczmarek

Dominika Ochnio

Konrad Paszenda

Agnieszka Szymaska


ad
  • Login