20-lecie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

20-lecie Samorządu Terytorialnego Gminy Pawłowice PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

20-lecie Samorządu Terytorialnego Gminy Pawłowice. Infrastruktura. Jakie zmiany dostrzega Pani w ciągu ostatnich 20 lat dotyczących infrastruktury?

Download Presentation

20-lecie Samorządu Terytorialnego Gminy Pawłowice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


20-lecie

Samorzdu

Terytorialnego

Gminy Pawowice


Infrastruktura

Jakie zmiany dostrzega Pani w cigu ostatnich 20 lat dotyczcych infrastruktury?

Musz przyzna, i zmian jest bardzo duo i sprzyjaj one wszystkim mieszkacom naszej gminy. W ostatnich latach nakadem ogromnych rodkw finansowych rozbudowana zostaa dua sie drg w naszej gminie. Zaznaczy trzeba, e budowa nowych drg to nie tylko zbudowanie drg, ale wszystkich dodatkowych mediw to przecie kanalizacje, owietlenie

i rne inne, myl tu o rodkach bezpieczestwa.


Czy Pani zdaniem budowanie nowych drg innymi sowy usprawnianie inwestytury gminnej przyczynio si do rozwoju transportu publicznego

w naszej gminie?

Oczywicie, e tak! Wraz z rozwojem sieci komunikacyjnej uatwiamy mieszkacom przemieszczanie si w obrbie naszej gminy. Staramy si, aby do kadej posesji by atwy dojazd co uatwia wszelkim subom technicznym i subom ratunkowym szybkie udzielenie ewentualnej pomocy. Zaznaczy naley,

e komunikacja miejska w gminie, ktrej 20 lat temu jeszcze wogle nie byo, dociera obecnie do kadego soectwa uatwiajc tym samym mieszkacom poruszanie, przemieszczanie si.

Wywiad przeprowadzony

z mieszkank gminy Pawowice.


Edukacja

Jak zmienia si szkoa?

W ostatnich 20 latach powstay nowe szkoy (np. Zesp Szk Oglnoksztaccych w Pawowicach), a stare obiekty szkolne zostay rozbudowane (np. Szkoa w Starych Pawowicach, w Pielgrzymowicach, w Golasowicach, w Krzyowicach).Budynki zostay zmodernizowane, zaopatrzone w nowe rda energii, sale gimnastyczne przy szkoach zostay unowoczenione lub zbudowane na nowo.


Czy poprawi si ich wygld

i wyposaenie?

Szkoy speniaj wszystkie

standardy XXI w. Zostay

wyposaone w nowoczesne

pracownie komputerowe

i nowoczesne pomoce naukowe.

Czy dziaaj w nich nowe

kka i kluby europejskie?

Szkoy prowadz wiele kek

zainteresowa, a take realizuj

programy oglnopolskie oraz

proeuropejskie. Szkoy uczestnicz

w midzynarodowych wymianach

modziey.


Czy pana zdaniem modzie

ma wiksze moliwoci

edukacyjne?

Oczywicie, w gminie istniej

podstawwki, gimnazja, liceum

oglnoksztacce i szkoy ksztatujce

w rnych zawodach, np. grnika.

W poszczeglnych szkoach istniej

klasy sportowe i uczniowskie kluby

sportowe, np. GUKS Gwarek

Pawowice, ktry posiada

osignicia oglnopolskie

w koszykwce. W domach kultury

take istniej rne kka

zainteresowa.

Wywiad przeprowadzony

z mieszkacem Gminy Pawowice.


KULTURA

Czy biblioteka dziaa wraz z rozpoczciem dziaalnoci Gminnego Orodka Kultury?

Nie. Biblioteka dziaaa ju wczeniej od 1948r.

Ile pozycji ksikowych znajduje

si w zbiorach biblioteki?

34 tysice.

Jaki tytu cieszy si najwikszym zainteresowaniem wrd

modziey gimnazjum?

Saga Zmierzch, Harry Potter oraz seria Plotkary.


Skd biblioteka czerpie fundusze na zakup nowych ksiek?

Z urzdu gminy. Od 2 lat biblioteka rwnie czerpie fundusze z programw pozarzdowych Ministra Kultury Rozwoju Bibliotek.

Czy biblioteka zakupuje

nowe tytuy ksikowe ,

ktre ciesz si

zainteresowaniem

czytelnikw?

Tak.


Kiedy powsta GOK, a kiedy Osiedlowy Dom Kultury?

GOK powsta w 1966r., a Osiedlowy Dom Kultury w 2000r.

Kto zajmuje si organizowaniem festynw i rnych imprez dla mieszkacw gminy?

Zajmuje si tym dyrekcja Domu

Kultury przy wsppracy

Urzdu Gminy.


Czy istniej kka zainteresowa dla dorosych? Jakie?

Tak istniej. S to kursy dla dorosych Edu-s, czyli kursy j. angielskiego, j. niemieckiego, zajcia komputerowe i warsztaty plastyczne.

Jakie zajcia prowadzone s dla dzieci i modziey?

Prowadzone s warsztaty teatralne i plastyczne, Dziecicy Zesp Regionalny Pawowice i grupa Maoretek dla modziey.

Wywiad przeprowadzony z paniami

z Gminnej Biblioteki Publicznej.


Gospodarka wodna

i

ochrona rodowiska naturalnego

Jak Pan ocenia wkad gminy w ochronie rodowiska naturalnego?

Poprawie ulega gospodarka odpadami na naszej gminie. mieci s segregowane, w wielu punktach wystawiane s pojemniki na segregowane odpady. Gmina organizuje wywz mieci wielkogabarytowych. Czyszczone s przyrone rowy i lasy. Tereny gminy zostay skanalizowane co zapobiega przedostawaniu si ciekw do gleby i wd.


Na czym jeszcze polega praca gminy na rzecz ochrony rodowiska?

Cigle powstaj nowe tereny zielone. Nieuytki zamieniane s w parki, sadzi si drzewa i krzewy. W gminie zastosowano system pomocy dla gospodarstw domowych, ktrych zdecydowano si na zmian systemu ogrzewania i pozyskania

energii naturalnej.

W zakadach na terenie

gminy zakadane s filtry

ochronne.


Jak Pana zdaniem wyglda gospodarka wodno-ciekowa?

Moim zdaniem jest ona na wysokim poziomie. Skanalizowano ju prawie ca gmin poczynajc od Pawowic, a koczc na najdalszych soectwach. cieki odprowadzane s do nowoczesnych oczyszczalni ciekw. Sie wodocigowa jest cigle nadzorowana co poprawia jako wody pitnej.

Wszystkie te dziaania prowadzone s dla ochrony rodowiska i mieszkajcych w gminie mieszkacw. wiadectwem dobrego kierunku dziaa jest to, e coraz wicej osb zamieszkuje na terenie Gminy Pawowice.

Wywiad przeprowadzony z mieszkacem gminy Pawowice.


Prezentacj przygotowali

uczniowie

Publicznego Gimnazjum nr 2

w Pawowicach

Maciej Wojtkw

Dawid Kaczmarek

Dominika Ochnio

Konrad Paszenda

Agnieszka Szymaska


  • Login