Tervetuloa ty seminaariin 15 6 2010
Download
1 / 15

TERVETULOA Työseminaariin 15.6.2010 ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TERVETULOA Työseminaariin 15.6.2010 !. Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi –kehittämishanke 2009-2010 Sar i Rautio kehityspäällikkö Nuori Suomi. Haasteena ”Jokaisella lapsella on oikeus liikkua” ajatuksen toteutuminen kaikkien kohdalla. www.nuorisuomi.fi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

TERVETULOA Työseminaariin 15.6.2010 !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TERVETULOATyöseminaariin 15.6.2010!

Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi –kehittämishanke 2009-2010

Sari Rautio

kehityspäällikkö

Nuori Suomi


Haasteena ”Jokaisella lapsella on oikeus liikkua” ajatuksen toteutuminen kaikkien kohdalla

www.nuorisuomi.fi


Miksi aiheeseen tartuttiin?

 • Uusi erityisopetuksen asetus, uusi asetus neuvolatoimintaan, kouluterveydenhuolto, oppilashuoltolaki…

 • Terveyttä edistävän liikunnan ja ravitsemuksen periaatepäätös, hallituksen politiikkaohjelmat, kansallinen liikuntaohjelma ja sen periaatepäätös nostavat asian keskiöönja korostavat julkisen vallan vastuuta riittämättömästi liikkuvista

  •  Sanoista tekoihin

 • Ongelmista ratkaisuihin: erityisen tuen tarpeen näkökulma on muuttumassa lääketieteellisestä lähestymisestä sosiaaliseen

 •  pois diagnoosipohjaisista ratkaisumalleista

 • Fyysisen aktiivisuuden suositukset 2008, Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005 määrittävät liikunnan tarpeen

 •  liikunnasta saatavat hyödyt kuuluvat kaikille

 • Lasten ja nuorten saaminen pois liikkumattomuuden noidankehältä edellyttää uusia innovaatioita ja toimintamalleja

 •  vanhat keinot eivät tepsi

www.nuorisuomi.fi


Vähän liikkuvat, terveysriskit kasvavat, motorisissa taidoissa ongelmia

Huolestuttavan vähän liikkuvat, syrjäytymisvaarassa olevat

Erittäin vähän liikkuvat, liikunnasta syrjäytyneet


Tunnistamisen raja-arvoja fyysisen aktiivisuuden mukaan vertailu suositukseen kouluikäisten osalta 

Joka ryhmässä erilaisia

lapsia ja nuoria

Mukanatavallisia, ylipainoisia, kömpelöitä, liikuntarajoitteisia jne.

Liian vähän liikkuvista noin 70% ”tavallisia” lapsia

Noin 25-30% lapsia ja nuoria, joilla liikuntaa rajoittavia esteitä = tarvitsevat erityistä tukea


Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi

Tavoitteena:

 • Valmistella vuoden 2010 loppuun mennessä selvitys ja valtakunnallinen suunnitelma liikunnasta syrjäytymisen vähentämiseksi.

 • Suunnitelma laaditaan yhteistyössä muiden kehittäjien, toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

  Lisäksi tavoitteena on:

 • koota asiantuntijaverkosto työn tueksi

 • luoda yhteistyöverkosto toimivien hankkeiden välille (tapaamiset, Internet-portaali)

 • levittää tietoa hyvistä toimintamalleista ja ideoista tietopankin, tapaamisten ja koulutusten välityksellä.

www.nuorisuomi.fi


Toimenpiteitä: Verkostoyhteistyö

 • Hankeverkoston ja asiantuntijaryhmän kohtaamiset (yht.7 tapaamista)

 • Työstöissä mukana n.50 henkilöä

 • Tavoitteena mm. verkostoituminen, tiedon ja toimintamallien jakaminen, yhteinen työstö suunnitelman luomiseksi


Tiedon välitys

 • http://extranet.nuorisuomi.fi/

  • Taustatiedot hankkeesta

  • Hankeverkoston ja asiantuntijaryhmän sivut

  • Materiaalit, esitykset

  • Ajankohtaiset tapahtumat

  • Materiaalipankki jne.

 • Lisäksi: verkkolehdet, uutiskirjeet, artikkelit alan lehdissä..

 • www.nuorisuomi.fi/erityinentuki

  • Ajankohtaiset tiedotteet ja artikkelit

  • Yleisinfo

   • Erityinen tuki –Nuoressa Suomessa

   • Taustaa liikkumattomuudesta

   • Keskeisiä käsitteitä

  • Hyvät käytännöt:

   • Hanketoiminnan satoa

   • Apua arkeen –työvälineet

   • Soveltamisen OSAT

  • Verkostotyö

  • Materiaaleja jne.


Kohtaamiset: messut, seminaarit..

 • Kouluterveyspäivät 2009

 • Neuvolapäivät 2009

 • Terveydenhoitajapäivät 2010

 • TERVE-SOS 2010

 • ERLI: Erityisliikunnan neuvottelupäivät 2010

 • Syksyllä mm. kouluterveys- ja neuvolapäivät, ravitsemuspäivät


Kohtaamisia varten tuotetut materiaalit

 • Liikunta, lepo ja ravinto –kaikki yhtä tärkeitä juliste

 • Posterit: Fyysisen aktiivisuuden suositukset, vähän liikkuvasta iloiseksi liikkujaksi

 • Materiaalit tulostettavissa www.nuorisuomi.fi/erityinentuki


Vähän liikkuvien ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi –raportti hanketoiminnasta

 • Hankekatsauksen taustalla on 75 hanketta, joiden tavoitteena on aktivoida liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria.

 • Ilmiötä tarkastellaan kahdesta näkökulmasta:

  • Yleisen liikuntapalvelujärjestelmän laadun parantaminen

  • Liikunnan kohdennetut palvelut


Suunnitelma laaditaan yhteistyössähankkeiden, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa

Hankekatsauksesta nousseet aktivoinnin eväät

 • Liikunnan lisääminen edellyttää elämätapamuutosta

 • Tunnistamisen, tavoittamisen ja aktivoinnin ketju haaste, mutta parhaimmillaan ratkaiseva onnistumisen kannalta

 • Yhteistyö ja eheät liikuntapalveluketjut paikallistasolla tuovat tulosta

 • Terveydenhuollon rooli osana liikuntapalvelujärjestelmää korostuu

 • Liikkumisympäristöt ja –olosuhteet tässäkin tärkeässä roolissa

 • Nykymallin mukainen pirstaleinen hanketoiminta ei vakiinnu eikä tuota pysyviä vaikutuksia


Kohdennetut työseminaarit

Mukana n.50-70 osallistujaa

 • 14.6.2010 Liikunnan perus- ja täydennyskoulutus

 • 14.6.2010 Neuvola, perhetyö ja alle kouluikäiset

 • 15.6.2010 Järjestöt

 • 17.8.2010 Kouluikäiset

 • 17.8.2010 Maahanmuuttajat

 • 18.8.2010 Lainsäädäntö

 • 18.8.2010 Yhteistoimintamallit

 • 25.8.2010 Yhdyskuntasuunnittelu ja olosuhteet

 • 25.8.2010 Nuoret ja osallisuus


Miten toimitaan jatkossa

 • Työseminaarien aineistot luettavissa ja kommentoitavissa extrassa 30.9. saakka

 • Kehittämissuunnitelman työstö

 • Hankeverkoston ja asiantuntijaryhmän yhteinen tapaaminen ti 19.10

 • Tutkimus –ja kirjallisuuskatsaus yhteistyössä LIKESin kanssa

 • Päätössymposium ti 7.12.2010


ad
 • Login