GELİŞİM VE ÖĞRENME - PowerPoint PPT Presentation

Gel m ve renme
Download
1 / 80

 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GELİŞİM VE ÖĞRENME. ÖĞRENME İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER. Öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü bir olgu olduğunu,. Herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesinin farklı olduğunu,. Uygun öğrenme olanağı sağlandığında öğrenemeyecek birey olmadığını ortaya koymaktadır. BEYNİMİZ VE ÖĞRENME.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GELİŞİM VE ÖĞRENME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gel m ve renme

GELİŞİM VE ÖĞRENME


Gel m ve renme

ÖĞRENME İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER

 • Öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü bir olgu olduğunu,

 • Herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesinin farklı olduğunu,

 • Uygun öğrenme olanağı sağlandığında öğrenemeyecek birey olmadığını ortaya koymaktadır.


Gel m ve renme

BEYNİMİZ VE ÖĞRENME

 • Beynin sağ (sol) tarafı dumura uğradığında vücudun sol (sağ) tarafı; felç olmaktadır.

 • Beynin hangi kısmı hangi tür zihinsel etkinlikleri yönetmektedir?

Beynin iki yarısı

Matematik

Dil

Mantık

Analiz

Yazmak

ve benzerleri

Hayal gücü

Renk

Müzik

Ahenk

El Becerileri

ve benzerleri


En yi nas l renirim

En İyi Nasıl Öğrenirim?

S 1-) Yıllardır görmediğiniz eski bir arkadaşınıza rastladınız. Akşama onu yemeğe davet ettiniz. Arkadaşınızın altında arabası var. Evinizi nasıl tarif edersiniz?

a. Kağıt üzerine bir kroki çizerek adresimi veririm.

b. Adresi sözlü olarak tarif ederim.

c. Kağıt üzerine cadde ve sokak isimlerini yazarım. (Harita çizmeden)

d. Bir yerden beni aramasını ister; ve onu oradan alırım.


En yi nas l renirim1

En İyi Nasıl Öğrenirim?

d. Her iki yazılışı da bir kağıt üzerine yazar, doğru gözükeni seçerim.

S 2-)‘Makina’ mı yoksa ‘makine’ mi yazıldığından emin değilsiniz. Ne yaparsınız?

a. Kelimyi zihnimde canlandırır; doğru gözükeni seçerim.

c. İmla kılavuzuna (veya sözlüğe) bakarım.

b. Telaffuzunu zihnimden geçiririm.


En yi nas l renirim2

En İyi Nasıl Öğrenirim?

c. Aletin özelliklerini okuma.

S 3-)Yeni bir VCD Player satın almak istiyorsunuz. Fiyatın dışında kararınızı en çok ne etkiler?

a. Görüntü.

b. Satış elemanının sorularınıza verdiği cevaplar.

d. Kumandayı elime alıp çalıştırma.


En yi nas l renirim3

En İyi Nasıl Öğrenirim?

c. Ders kitabının takip edildiği ve geniş kaynak kitap önerilen.

a. Grafik, Tablo, Tepegöz kullanılan.

 S 4-) Hangi tür dersleri daha çok seversiniz?

b. Öğrencilerin katılımına izin veren.

d. Gezi-gözlem, deney türü çalışmalarla dolu olan.


En yi nas l renirim4

En İyi Nasıl Öğrenirim?

d. Bende uyandırdığı intiba ile.

S 5-) Bir kez karşılaştığınız birisini daha çok hangi yönüyle hatırlarsınız?

a. Simasıyla.

b. Ses tonu ile.


En yi nas l renirim5

En İyi Nasıl Öğrenirim?

a. Televizyonda izlediğiniz fragman

S 6-)Yeni gösterime giren bir filme gidip gitmeme kararınızı en çok ne etkiler?

b.Radyoistasyonunuzdan filmin değerlendirmesini duymak.

c. Bir dergide film hakkında okuduğunuz yazı.


En yi nas l renirim6

En İyi Nasıl Öğrenirim?

a. Görüntü.

S 7- ) ‘Kalem’ deyince zihninizde ne canlanır?

b. Yazarken çıkardığı ses.

?!...

d. Tutuş

c. Kalem özellik ve çeşitleri.


En yi nas l renirim7

En İyi Nasıl Öğrenirim?

b. O yörenin müziği.

S 8-)Herhangi

bir yöremizin adı geçtiği zaman zihninizde ilk çağrışan şey hangisidir?

d. O yöreden tanıdığım insanlar. (Veya oradaki gezi anılarım.)

c. O yöre hakkında okuduklarım.

a. O yörenin haritadaki yeri..


En yi nas l renirim8

En İyi Nasıl Öğrenirim?

c. Önce kullanma kılavuzunu okurum.

9-) Yeni aldığınız müzik setini kurmak için ne yaparsınız?

d. Kutuyu açıp takıp takıştırmaya başlarım

b. Satış elemanından nasıl kuracağımı sorarım.


En yi nas l renirim9

En İyi Nasıl Öğrenirim?

c. Kanal tedavisi hakkında broşür vermesini

S 10-) Kanal tedavisi (veya dolgu) için gittiğiniz diş doktorunu

zun sizinle nasıl ilgilenmesini istersiniz?

a. Kanal tedavisinin nasıl yapıldığını şekille göstermesini

d. Maket üzerinde kanal tedavisi yapmasını


Gel m ve renme

En İyi Nasıl Öğrenirim?

C

A

B

D

Okuma/ yazma

Deneyimsel

Görsel

İşitsel


Gel m ve renme

KİM NASIL ÖĞRENİR

Okuyarak

(Yazarak)

Yaşayarak

Dinleyerek

Görerek

Deneyerek yaparak öğrenir.

Önemli olan hissetmekdokunmaktır.

Duydukları veya dinlediklerini en iyi şekilde öğrenir. Anlatırken de iyi öğrenir.

Anahtar kelime lerdir. Okuyarak veya yazarak fazla farketmez

Kelimeler yerine sembol işaret ve grafikleri tercih eder. BÜTÜNCÜLdür


Gel m ve renme

GÖRSEL ÖĞRENME

 • FarklıReNkler

 • Üstü çizili yazılar

 • Beyaz boşluk

 • Semboller q,ewclf

Bilgi ALMA

 • Akış diyagramları


Gel m ve renme

GÖRSEL ÖĞRENME

DERS ÇALIŞMA

 • Bilgileri resimle, şekle dönüştür

 • Resim ve şekilleri değişik bir uzamsal düzlemde yeniden düzenle

 • Kelimeleri sembollere dönüştür veya

 • Bilgileri harf (kelime) ler ile kodla

 • Okuduğun sayfanın zihninde resmini çekmeye çalış.

 • Bilgileri önce görüntüye çevir sonra zihninde yeniden resimle.


Gel m ve renme

GÖRSEL ÖĞRENME

SINAVLARA HAZIRLIK

 • Bilgileri resim veya şekil olarak hatırlamaya çalış.

 • Uygun olan yerlerde akış diyagramları kullan.

 • Zihninde canlandırdığın şeyleri kelimelere dökmeye çalış.

 • Bütüncül yaklaşımını avantaja dönüştür.

 • Yazılı sınav yerine “bireysel proje”yi tercih et.


Gel m ve renme

İŞİTSEL ÖĞRENME

BİLGİ ALMA

 • Konferansları kaçırma

 • Öğrendiklerini başkalarıyla tartış.

 • Derste soru sormaktan kaçınma

 • Fikirlerini başkalarına da anlat.

 • İlginç örnek, hikaye, fıkralar derle.

 • Gördüklerini başkalarına anlat.

 • Sonradan doldurmak için notların arasında boşluk bırak


Gel m ve renme

İŞİTSEL ÖĞRENME

SINAVLARA HAZIRLIK

 • Sınavlardan önce veya derslerden sonra ders öğretmeni ile görüş.

 • Düşüncelerini seslendir ve yazıya dök

 • Sessiz bir ortamda daha önceden zihninde oluşan fikirleri geri çağırmaya çalış.

 • Daha önceki soruların cevaplarını yazarak çalış.

 • Cevaplarını bir başkasına konuşuyormuşçasına konuş.


Gel m ve renme

İŞİTSEL ÖĞRENME

DERS ÇALIŞMA

 • Ders notlarını, başkalarının notlarından da yararlanarak geliştir.

 • Ders notlarını sesli kaydet ve dinle.

 • Anladıklarını sözlü olarak ifadelendir ve

 • Başkalarına dinlet

 • Özet notlarını sesli olarak oku.

 • Ders notlarını dinleyerek öğrenen bir başkasına da açıkla.


Gel m ve renme

OKUYARAK/YAZARAK ÖĞRENME

BİLGİ ALMA

 • Sözlük kullan

 • Başlıkları çıkart, listele

 • Ders kitaplarından çalış

 • İlgili makaleleri bul ve oku.

 • Ders notlarından çalış.

 • Tanım ve kavramlar üzerinde yoğunlaş.

 • Yazı diline yakın konuşanları dinlemeyi tercih et.


Gel m ve renme

OKUYARAK/YAZARAK ÖĞRENME

SINAVLARA HAZIRLIK

 • Örnek sorular cevapla (yazıyla)

 • Kendi kendine çoktan seçmeli sınavlar yap.

 • Düşüncelerini paragraf yapısı içinde yazmaya çalış.

 • Notlarını 1,2,3,4, a,b,c,d, A1 A2 A3 A4 ... şeklinde kategorize ederek sırala.

 • Zihninde oluşan noktaları hiyerarşik bir düzene koy.


Gel m ve renme

OKUYARAK/YAZARAK ÖĞRENME

DERS ÇALIŞMA

 • Önemli şeyleri tekrar tekrar yaz.

 • Notları kendin duyabileceğin bir sesle oku.

 • Düşünceleri tanımları kendi ifadelerinle tekrar yaz.

 • Grafik ve şemaları yazılı ifadelere dönüştür.

 • Duygu ve düşüncelerini yazılı ifadeye dönüştür.

 • Doğru yanlışları çoktan seçmeli sınav şekliyle zihninde canlandır; D/Y ayırdet.


Gel m ve renme

DENEYİMSEL ÖĞRENME

BİLGİ ALMA

 • Tüm duyu organlarını kullan.

 • Gözlem gezilerini lab çalışmlarını kaçırma.

 • Önemli ilkelerin pratikteki yansımalarını gösteren çalışmalara önem ver.

 • Deneme- yanılma yoluyla öğrenme yöntemini kullana.

 • Sergi ve gösterileri kaçırma.

 • Dersinde gerçek hayattan örnekler veren öğr. elemanlarını peşine düş!


Gel m ve renme

DENEYİMSEL ÖĞRENME

DERS ÇALIŞMA

 • Konuları gerçek hayattan uzak bulduğun için ders notların eksik olabilir.

 • Kavramları ve ilkeleri somutlaştırmak için gerçek hayattan örnekler ver.

 • Fikirleri resim ve fotoğraflarla anlat.

 • Deneyimsel öğrenen bir başkasıyla birlikte çalış.

 • Deneyimlerini, gözlemlerini hatırlamaya çalış.


Gel m ve renme

DENEYİMSEL ÖĞRENME

SINAVLARA HAZIRLIK

 • Yazma becerilerini geliştirmeye çalış.

 • Başkalarına öğretirken daha iyi öğrenebilirsin.

 • Önceden sınavın (veya yapacağın diğer çalişmaların) bir provasasını yap.

 • Daha önceki soruların cevaplarını yazarak çalış.


Gel m ve renme

ÇOKLU ZEKA: ÖĞRENMENİN 8 YOLU


Gel m ve renme

ÖĞRENMENİN 8 YOLU: SÖZEL-DİL ZEKASI

Özellikleri:

TANIM:

Anadili veya başka bir dili kullanma kapasitesi ve düşüncelerini başkalarının anlayacağı şekilde ifade edebilme kapasitesidir.

Yazılı-sözlü dil.

Dilin kullanımını.

Semantik, (anlambilim)

Ezberleme ve hatırlama.

Esprilidir.

İkna edicidir.

Konuşmayı sever. Hitabeti iyidir.

Meslekler:

Şair, Yazar, Öğretmen

Gazeteci, Politikacı Hukukçu


Gel m ve renme

ÖĞRENMENİN 8 YOLU:

SÖZEL DÜŞÜNEN/ÖĞRENEN

Okuma yazmayı sever.

Hikayeleri sever

Söyleyerek, duyarak ve görerek öğrenir.

İsimleri yerleri tarihleri iyi ezberler.

Ivır zıvır şeyleri ezberlemeyi sever.


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: Mantıksal/Matematiksel

Özellikleri:

TANIM:

Neden-sonuç ilişkisi kurabilme, bir şeyin çalışma ilkelerini ortaya koyabilme ve numaralarla oynama kapasitesidir.

Soyut düşünme.

Tümevarım/tümdengelim.

Bilimsel düşünür.

Kategorize etme / sınıflandırmada.

Muhakeme yeteneği.

Formüllerle düşünme/çalışma.

Karışık hesap işleri.

Meslekler:

Matematikçi, Bilim Adamı

Muhasebeci, Bilgisayarcı


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: MantıksalDüşünen/Öğrenen

İlişkisel düşünmeyi, problem çözmeyi mantık yürütmeyi sever.

İlişkileri, örüntüleri yakalama peşindedir.

Gruplayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenir.

Deneysel çalışmalara ilgi duyar

Soru sormaya bayılır.


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: Görsel

Özellikleri:

TANIM:

Boşluğu zihinde canlandırabilme yeteneğidir. İnsanın dış dünyayı doğru bir şekilde algılaması ve tekrar yaratabilme kapasitesidir.

Nesneleri doğru bir şekilde algılama.

Nesneler arasındaki ilişkileri farketme.

Görselleştirme yeteneği

Görüntü yaratma/değiştirme

Boşlukta yönünü bulma (Çöl, orman, deniz)

Renk, şekil ve çizgilere duyarlılık

Değişim ve dönüşümü farketme

Meslekler:

Ressam, Mimar, İzci,

Rehber, Fotoğrafçı


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: Görsel Düşünen/Öğrenen

Sevdiği derslerde resim/ karikatür çizer.

Sevmediği derslerde şatolar kurar

Görselleştirerek, hayal kurarak, resim ve renklerle çalışarak öğrenir.

Film seyretmeyi, ev alatleriyle oynamayı sever.

Öğretmenin kıyafetindeki değişiklik gözünden kaçmaz.


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: Müziksel/Ritmik

Özellikleri:

TANIM:

Ritimleri

“algılama”, “ayırdetme”, “aranje etme” ve “yorumlama” kapasitesidir. 1.Dinleme, 2.yorumlama ve 3.besteleme (Kompose)

Ses tonu kalitesine duyarlılık.

Güfte yazma, beste yapma

Seslere duyarlılık

Ritim, nota, ahenke karşı duyarlılık

Müzik türlerini ayırdetme

Tempo tutma

Ritimleri yakalama/ tekrar yaratma

Meslekler:

Şarkıcı, Besteci, Müzisyen


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: Ritmik Düşünen/Öğrenen

Çoğu zaman ya bir şarkı söylüyordur ya da bir melodi mırıldanıyordur.

Şarkı söylemeyi müzik aleti çalmayı sever.

Ritim, melodi ve müzik ile öğrenir.

Sesleri algılama ve ritimleri yakalamada ustadır.

Sınıfta ayakları veya parmaklarıyla tempo tutanlardır.


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: Bedensel/ Kinestik

Özellikleri:

TANIM:

Vücut hareketlerini kontrol edebilme ve ellerini ustaca kullanabilme kapasitesidir.

Beyin ve beden irtibatı.

Ustaca taklit etme

Koordinasyon, harmoni, kas hareketleri

Denge

Esneklik .

Güçlü dokunma duyusu

El becerileri.

Meslekler:

Atlet, Dansçı, Heykeltraş

Cerrah, Aktör, Pandomim!


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: BedenselDüşünen/Öğrenen

Beden dilini iyi kullanır.

Sportif etkinlikleri sever

Duyu organlarıyla dokunarak, tadarak koklayarak... öğrenir.

El becerileri iyidir.

Çok iyi öğretmen taklidi yapar.


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: Sosyal Zeka

Özellikleri:

TANIM:

İnsanların hislerini, niyetlerini motivasyonlarını, karakterlerini, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini anlama ve değerlendirme kapasitesidir.

Sinerji: meydana getirme/sürdürme.

Başkalarının bakış açısıyla bakabilme

Grup içinde başarılı ilişkiler kurma .

İnsanlar arasındaki farklılıkları fark

Diğer insanların ihtiyaç ve beklentilerini farketme.

Yüz ifadesi, jest ve sese duyarlılık

Meslekler:

Psikolog, rehber uzman,

Öğretmen, Siyasetçi


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: Sosyal Düşünen/Öğrenen

Çok akadaşı vardır. Bir çok grubun üyesidir..

Sosyal etkinliklerin düzenleyicisidir.

Paylaşarak, işbirliğiyle, karşılaştırarak, ilşkilendirerek öğrenir.

Sınıfın Güzin ablası / “babası”dır.

Sınıfın gevezesidir.


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: Benlik / İçsel

Özellikleri:

TANIM:

İnsanın kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olma, sınırlılıklarını bilme, kendi iç dünyası ile irtibatlı olma, kim olduğu üzerine yoğunlaşabilme kapasitesidir.

Odaklaşma, yoğunlaşma

Düşünmeyi düşünme.

Yüksek düzeyde (ilişkisel) düşünme.

Düşünceli / duyarlı.

Hislerdeki değişimi farketmek/ifade

Kendi kendini motive/disipline etme.

Sağlıklı benlik algısı.

Meslekler:

Şanatçı, Din adamı

Psikoterapist, Sosyal Hzmt


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: İçsel Düşünen/Öğrenen

İçgüdüleriyle hareket eder.

Yalnızdır; kendi özel ilgileri peşindedir.

Kendi başına, bireysel projelerle, kendi hızında öğrenir.

Kendini tanımada iç dünyası üzerine yoğunlaşmada ustadır.

Sınıfın mütefekkiridir.


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: Doğa Zekası

Özellikleri:

TANIM:

Doğayı, doğal kaynakları ve doğal olayları izleme, anlama; bitkileri ve hayvanları anlama, ayırtetme, ve sınıflama kapasitesidir.

Araştırme, inceleme; gezi - gözlem.

Hayvanlara ilgi.

Toprakla oynama.

Bitki yetiştirme.

Çevre bilinci .

Mevsim ve iklim olaylarına ilgi

Keşfetme.

Meslekler:

Biyolog, Jeolog, Çiçekçi

Arkeolog, Meteorolog


Gel m ve renme

Öğrenmenin 8 Yolu: Doğacı Düşünen/Öğrenen

Doğa ile ilgili koleksiyonu vardır

Konuşmasında bol bol doğal hayattan örnekler vardır

Araştırarak, inceleyerek, gözlem yaparak öğrenir.

Sınıfın meteoroloji uzmanıdır.

Okulun bahçesindeki kedilerin sorumlusudur.


Problemlere nas l yakla yorum

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

 • Kendi problem çözme yöntemimizi analiz edelim.

 • Başkaları hangi değişik yöntemleri kullanıyor?

Probleme nasıl yaklaşıyorsunuz?

Hangi yöntemler işinize yarıyor/yaramıyor?

Kullandığınız yöntem işe yaramadığında n’apıyorsunuz?

Problem hakkında ne hissediyorsunuz?

Çözmekten kaçındığınız veya sevmediğiniz problemler var mı?

Hangi tür problerde kendinize daha çok güveniyorsunuz?

Hangi tür problemler size daha kolay geliyor?

Hangi tür problemler size daha zor geliyor?


Problemlere nas l yakla yorum1

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

Kaç Adımda?

Biri kadın diğeri erkek iki kişi yanyana vücut ağırlıklarını sağ ayaklarını vermiş şekilde ayakta duruyor. İkisi aynı anda yürümeye başlıyor. Ancak, kadın erkeğin attığı her iki adım için üç adım atıyor. Adam kaç adım attıktan sonra tekrar ikisi de sağ adımlarını aynı anda atmış olacaklar?


Problemlere nas l yakla yorum2

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

GÖRSEL

 • Yürüyen iki kişiyi gözünde canlandırma

 • Yerdeki ayak izlerini gözünde canlandırma.

 • Diyagram çizmek

BEDENSEL

 • Parmaklarını kullanmak

 • Yanına bir arkadaşını almak;

Sözel

Matematiksel


Problemlere nas l yakla yorum3

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

Kaç Kat?

Normal kağıt kalınlığında büyücek bir kağıt parçasını önce ikiye katlayarak iki kat; sonra tekrar ikiye katlayarak dört kat elde edin. Bu işlemi elli kez yaptığınızı düşünün Elinizdeki kağıt kaça katlanmıştır?


Problemlere nas l yakla yorum4

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

GÖRSEL

Sözel

BEDENSEL

Matematiksel


Problemlere nas l yakla yorum5

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

Kim Yaptı?

 • A: "B yaptı."

 • B: "D yaptı."

 • C: “Ben yapmadım."

 • D: "B yalan söylüyor."


Gel m ve renme

ÖĞRENME VE ÖĞRETME

Yeni bilgiler;

 • Öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü birolguolduğunu,

 • Herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesinin farklı olduğunu,

 • Uygun öğrenme olanağı sağlandığında öğrenemeyecek birey olmadığını ortaya koymaktadır.


Gel m ve renme

Neler Üzerine Konuşacağız?

En İyi Nasıl Öğrenirim (Uygulama)

Hangi tür düşünen öğrencilere “öğrenmeyi öğrenme”lerinde nasıl yardımcı olabilirim?

Çoklu Zeka ve Özellikleri

Problemlere Nasıl yaklaşıyorum? (Uygulama)

Çoklu Zeka Alanlarını nasıl belirlerim?

Çoklu Zekanın Sınıf içi uygulamaları.


Gel m ve renme

ÖĞRETMENİN YENİ KONUMU

BİLGİ AKTARAN

ÖĞRETİRKEN ÖĞRENEN


Gel m ve renme

BEYNİMİZ VE ÖĞRENME

 • Beynin sağ (sol) tarafı dumura uğradığında vücudun sol (sağ) tarafı; felç olmaktadır.

 • Beynin hangi kısmı hangi tür zihinsel etkinlikleri yönetmektedir?

Beynin iki yarısı

Matematik

Dil

Mantık

Analiz

Yazmak

ve benzerleri

Hayal gücü

Renk

Müzik

Ahenk

El Becerileri

ve benzerleri


En yi nas l renirim10

En İyi Nasıl Öğrenirim?

1-) Yıllardır görmediğiniz eski bir arkadaşınıza rastladınız. Akşama onu yemeğe davet ettiniz. Arkadaşınızın altında arabası var. Evinizi nasıl tarif edersiniz?

a. Kağıt üzerine bir kroki çizerek adresimi veririm.

b. Adresi sözlü olarak tarif ederim.

c. Kağıt üzerine cadde ve sokak isimlerini yazarım. (Harita çizmeden)

d. Bir yerden beni aramasını ister; ve onu oradan alırım.


En yi nas l renirim11

En İyi Nasıl Öğrenirim?

2-) ‘Makina’ mı yoksa ‘makine’ mi yazıldığından emin değilsiniz. Ne yaparsınız?

d. Her iki yazılışı da bir kağıt üzerine yazar, doğru gözükeni seçerim.

a. Kelimeyi zihnimde canlandırır; doğru gözükeni seçerim.

c. İmla kılavuzuna (veya sözlüğe) bakarım.

b. Telaffuzunu zihnimden geçiririm.


En yi nas l renirim12

En İyi Nasıl Öğrenirim?

3-) Yeni bir VCD Player satın almak istiyorsunuz. Fiyatın dışında kararınızı en çok ne etkiler?

c. Aletin özelliklerini okuma.

a. Görüntü.

b. Satış elemanının sorularınıza verdiği cevaplar.

d. Kumandayı elime alıp çalıştırma.


En yi nas l renirim13

En İyi Nasıl Öğrenirim?

4-) Hangi tür dersleri daha çok seversiniz?

c. Ders kitabının takip edildiği ve geniş kaynak kitap önerilen.

a. Grafik, Tablo, Tepegöz kullanılan.

b. Öğrencilerin katılımına izin veren.

d. Gezi-gözlem, deney türü çalışmalarla dolu olan.


En yi nas l renirim14

En İyi Nasıl Öğrenirim?

6-) Yeni gösterime giren bir filme gidip gitmeme kararınızı en çok ne etkiler?

a. Televizyonda izlediğiniz fragman

b.Radyoistasyonunuzdan filmin değerlendirmesini duymak.

c. Bir dergide film hakkında okuduğunuz yazı.


En yi nas l renirim15

En İyi Nasıl Öğrenirim?

8-) Karadeniz yöremizin adı geçtiği zaman zihninizde ilk çağrışan şey hangisidir?

b. O yörenin müziği.

d. O yöreden tanıdığım insanlar. (Veya oradaki gezi anılarım.)

c. O yöre hakkında okuduklarım.

a. O yörenin haritadaki yeri..


En yi nas l renirim16

En İyi Nasıl Öğrenirim?

10-) Kanal tedavisi (veya dolgu) için gittiğiniz diş doktorunu

zun sizinle nasıl ilgilenmesini istersiniz?

c. Kanal tedavisi hakkında broşür vermesini

a. Kanal tedavisinin nasıl yapıldığını şekille göstermesini

d. Maket üzerinde kanal tedavisi yapmasını


Gel m ve renme

Bulundu bulundu. Beklentilerinize cevap verecek bir yardımcı bulundu...

Ve size eğitim öğretim de kullanabileceğimiz

öğrenme özürlü damgası yiyen öğrencilerinde sevineceği

bir eğitim modeli yaklaşımı.


Gel m ve renme

Çoklu ZEKA:Öğrenmenin 8 Yolu


S zel

sözel

Öğrenmenin 8 Yolu: Sözel Düşünen/Öğrenen

Okuma yazmayı sever.

Özellikleri:

Hikayeleri sever

Yazılı-sözlü dil.

Dilin kullanımını.

Söyleyerek, duyarak ve görerek öğrenir.

Semantik, (anlambilim)

Ezberleme ve hatırlama.

İsimleri yerleri tarihleri iyi ezberler.

Esprilidir.

Konuşmayı sever. Hitabeti iyidir.

İkna edicidir.

Ivır zıvır şeyleri ezberlemeyi sever.


Matematiksel

matematiksel

Öğrenmenin 8 Yolu: MantıksalDüşünen/Öğrenen

İlişkisel düşünmeyi, problem çözmeyi mantık yürütmeyi sever.

İlişkileri, örüntüleri yakalama peşindedir.

Özellikleri:

Gruplayıp, sıralayıp ve soyutlayıp öğrenir.

Soyut düşünme.

Tümevarım/tümdengelim.

Bilimsel düşünür.

Deneysel çalışmalara ilgi duyar

Kategorize etme / sınıflandırmada.

Formüllerle düşünme/çalışma.

Soru sormaya bayılır.

Muhakeme yeteneği.


G rsel uzaysal

Görsel uzaysal

Öğrenmenin 8 Yolu: Görsel Düşünen/Öğrenen

Sevdiği derslerde resim/ karikatür çizer.

Sevmediği derslerde şatolar kurar

Özellikleri:

Görselleştirerek, hayal kurarak, resim ve renklerle çalışarak öğrenir.

Nesneleri doğru bir şekilde algılama.

Nesneler arasındaki ilişkileri farketme.

Görselleştirme yeteneği

Film seyretmeyi, ev aletleriyle oynamayı sever.

Görüntü yaratma/değiştirme

Boşlukta yönünü bulma (Çöl, orman)

Öğretmenin kıyafetindeki değişiklik gözünden kaçmaz.

Renk, şekil ve çizgilere duyarlılık

Değişim ve dönüşümü farketme


M ziksel

müziksel

Öğrenmenin 8 Yolu: Ritmik Düşünen/Öğrenen

Çoğu zaman ya bir şarkı söylüyordur ya da bir melodi mırıldanıyordur.

Şarkı söylemeyi müzik aleti çalmayı sever.

Özellikleri:

Ritim, melodi ve müzik ile öğrenir.

Ses tonu kalitesine duyarlılık.

Güfte yazma, beste yapma

Sesleri algılama ve ritimleri yakalamada ustadır.

Seslere duyarlılık

Ritim, nota, ahenke karşı duyarlılık

Müzik türlerini ayırdetme

Sınıfta ayakları veya parmaklarıyla tempo tutanlardır.

Tempo tutma

Ritimleri yakalama/ tekrar yaratma


Bedensel

bedensel

Öğrenmenin 8 Yolu: BedenselDüşünen/Öğrenen

Beden dilini iyi kullanır.

Sportif etkinlikleri sever

Özellikleri:

Duyu organlarıyla dokunarak, tadarak koklayarak... öğrenir.

Beyin ve beden irtibatı.

Ustaca taklit etme

Koordinasyon, harmoni, kas hareketleri

El becerileri iyidir.

Denge

Esneklik .

Çok iyi öğretmen taklidi yapar.

Güçlü dokunma duyusu

El becerileri.


Sosyal

sosyal

Öğrenmenin 8 Yolu: Sosyal Düşünen/Öğrenen

Çok akadaşı vardır. Bir çok grubun üyesidir..

Sosyal etkinliklerin düzenleyicisidir.

Paylaşarak, işbirliğiyle, karşılaştırarak, ilşkilendirerek öğrenir.

Özellikleri:

Sinerji: meydana getirme/sürdürme.

Başkalarının bakış açısıyla bakabilme

Sınıfın Güzin ablası / “babası”dır.

Grup içinde başarılı ilişkiler kurma .

İnsanlar arasındaki farklılıkları fark

Sınıfın gevezesidir.

Diğer insanların ihtiyaç ve beklentilerini farketme.


I sel

içsel

Öğrenmenin 8 Yolu: İçsel Düşünen/Öğrenen

İçgüdüleriyle hareket eder.

Yalnızdır; kendi özel ilgileri peşindedir.

Özellikleri:

Kendi başına, bireysel projelerle, kendi hızında öğrenir.

Odaklaşma, yoğunlaşma

Düşünmeyi düşünme.

Yüksek düzeyde (ilişkisel) düşünme.

Kendini tanımada iç dünyası üzerine yoğunlaşmada ustadır.

Düşünceli / duyarlı.

Hislerdeki değişimi farketmek/ifade

Sınıfın mütefekkiridir.

Kendi kendini motive/disiplinli

Sağlıklı benlik algısı.


Gel m ve renme

doğa

Öğrenmenin 8 Yolu: Doğacı Düşünen/Öğrenen

Doğa ile ilgili koleksiyonu vardır

Konuşmasında bol bol doğal hayattan örnekler vardır

Özellikleri:

Araştırarak, inceleyerek, gözlem yaparak öğrenir.

Araştırme, inceleme; gezi - gözlem.

Hayvanlara ilgi.

Toprakla oynama.

Sınıfın meteoroloji uzmanıdır.

Bitki yetiştirme.

Çevre bilinci .

Okulun bahçesindeki kedilerin sorumlusudur.

Mevsim ve iklim olaylarına ilgi

Keşfetme.


Problemlere nas l yakla yorum6

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

 • Kendi problem çözme yöntemimizi analiz edelim.

 • Başkaları hangi değişik yöntemleri kullanıyor?

Probleme nasıl yaklaşıyorsunuz?

Hangi yöntemler işinize yarıyor/yaramıyor?

Kullandığınız yöntem işe yaramadığında ne alıyorsunuz?

Problem hakkında ne hissediyorsunuz?

Çözmekten kaçındığınız veya sevmediğiniz problemler var mı?

Hangi tür problemde kendinize daha çok güveniyorsunuz?

Hangi tür problemler size daha kolay geliyor?

Hangi tür problemler size daha zor geliyor?


Problemlere nas l yakla yorum7

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

Kaç Adımda?

Biri kadın diğeri erkek iki kişi yanyana vücut ağırlıklarını sağ ayaklarını vermiş şekilde ayakta duruyor. İkisi aynı anda yürümeye başlıyor. Ancak, kadın erkeğin attığı her iki adım için üç adım atıyor. Adam kaç adım attıktan sonra tekrar ikisi de sağ adımlarını aynı anda atmış olacaklar?


Problemlere nas l yakla yorum8

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

GÖRSEL

 • Yürüyen iki kişiyi gözünde canlandırma

 • Yerdeki ayak izlerini gözünde canlandırma.

 • Diyagram çizmek

BEDENSEL

 • Parmaklarını kullanmak

 • Yanına bir arkadaşını almak;

Sözel

Matematiksel


Problemlere nas l yakla yorum9

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?

Kim Yaptı?

 • A: "B yaptı."

 • B: "D yaptı."

 • C: “Ben yapmadım."

 • D: "B yalan söylüyor."


Oklu zeka alanlar n nas l belirleyebilirim

Çoklu Zeka Alanlarını Nasıl Belirleyebilirim?

Peki Öğrencilerimizin

Zeka Alanlarını

nasıl belirleyelim ?

A- Öğretmen Gözlemleri

B- Belge Toplama ( Portfolyo)

C- Rehberlik Gözlemler

D- Velilerle Görüşme

E- Öğrencilere sormak

F- İstasyon Çalışması

Eğitimcilerin

Zeka Alanlarını

Belirleyelim.

Bununla ilgili bir test uygulanabilir

ve bu zamanla güncelleştirilebilir.


Gel m ve renme

Şimdide Çoklu Zeka’nın sınıf içi uygulamalarında bazı teknik destekler.


Gel m ve renme

Paylaşıma açık olup

zaman ayırdığınız

İçin

Çok Teşekkürler.

En Güzel Yarınlarda

Buluşmak Dileğiyle...

Paylaşılarak çoğalan

bir şey varsa o da

Bilgidir.

Sevgiyle

Kalın...


 • Login