slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ท่านจะได้พบ กับ CFO มืออาชีพและ Guru หลายท่าน ดังนี้

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

ท่านจะได้พบ กับ CFO มืออาชีพและ Guru หลายท่าน ดังนี้ - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

การสัมมนาทางวิชาการ “ 2012 Key Challenges for CFO” จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้องบอล รูม 3 โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ท่านจะได้พบ กับ CFO มืออาชีพและ Guru หลายท่าน ดังนี้' - lonato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การสัมมนาทางวิชาการ “2012 Key Challenges for CFO”จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 -17.00 น.ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในปัจจุบันดูจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลกระทบต่อทุกองค์กร และท้าทายบทบาท CFO ของท่าน

วัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ CFO

ได้รับความรู้และฟังข้อคิดเห็นจากประสบการณ์จริงโดย CFO จากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยและได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในเรื่องกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยผ่านมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง

ได้ทราบข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลง ทิศทางและแนวโน้ม โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านภาษีอากร ด้านการรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบทบาทความรับผิดชอบของท่านในฐานะ CFO

  • ท่านจะได้พบกับ CFO มืออาชีพและ Guru หลายท่าน ดังนี้
  • รับฟังประสบการณ์จริงและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่มีต่อธุรกิจ โดย
  • คุณสุรงค์ บูลกุล- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคุณเชาวลิต เอกบุตร- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุนเอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีการลงทุน
  • บทวิเคราะห์แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจโลกและการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบ โดย ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ–กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวิจัย)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  • ชัดเจนทุกประเด็นถึงแนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านภาษีอากร โดย คุณจำรัส แหยมสร้อยทอง- รองอธิบดีกรมสรรพากร
  • การเตรียมความพร้อมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน: เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม โดย คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์- หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  • การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง: เตรียมตัวให้พร้อมรับมือสภาวะต่างๆ ควรทำอย่างไร โดย คุณวารุณี ปรีดานนท์ - หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
slide2

ค่าใช้จ่าย : สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯ 4,205.61 + VAT 294.39 = ท่านละ 4,500 บาท

(*หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % = 126.16 บาท)

บุคคลทั่วไป 4,672.90 + VAT 327.10 = ท่านละ 5,000 บาท

(*หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % = 140.18 บาท)

รับใบเสร็จที่หน้างาน

กรณีในกรณีที่จ่ายในนามนิติบุคคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าสัมมนา พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้กับ “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ” ที่อยู่ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9300013287 4

การนับชั่วโมง : สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD)

และของผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่สำนักงานสมาคมฯ ติดต่อ คุณดุษณี/ คุณนิลานนท์ โทรศัพท์ 02-255-8614, 02-218-5703 โทรสาร 02-255-3078 E-mail : [email protected] หรือ เว็บไซด์สมาคมฯ www.shicu.com

ใบสมัครโครงการการสัมมนา “2012 Key Challenges for CFO”

ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail : จำนวนเงินนำฝาก บาท

ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในนาม

ที่อยู่

ประเภทของผู้สมัคร สมาชิกสมาคม ฯ คน บุคคลทั่วไป คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา (หากประสงค์ที่จะนับชั่วโมงการอบรม โปรดระบุเลข CPA / CPD)

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี(CPA) เลขที่ผู้ทำบัญชี(CPD)

1.ชื่อ

2.ชื่อ

3.ชื่อ

4.ชื่อ

5.ชื่อ

การชำระเงิน ชำระด้วยตนเองที่สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045- 2- 93778-0 ชื่อบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ” (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555) และกรุณาส่งใบสมัครพร้อมสลิปโอนเงินมาที่สมาคมฯโทรสาร 02-255-3078 หรือ E-mail : [email protected]

ad