vita jobb ett upphandlingsverktyg
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg. Kurt Junesjö Almedalen 2012-07-04. Vita Jobb modellen. Utnyttjar verktyget LOU, LUF och är anpassat till EU-rätten. Alltså inte krav på kollektivavtal utan krav på kollektivavtalsenliga villkor. Ingen värdering. Vita jobb är ett upphandlingsverktyg!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg' - lona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vita jobb ett upphandlingsverktyg
Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg

Kurt Junesjö

Almedalen 2012-07-04

vita jobb modellen
Vita Jobb modellen
 • Utnyttjar verktyget LOU, LUF och är anpassat till EU-rätten.
 • Alltså inte krav på kollektivavtal utan krav på kollektivavtalsenliga villkor.
 • Ingen värdering. Vita jobb är ett upphandlingsverktyg!
 • Dessutom särskilda villkor som ger effektiv kontroll mot svartarbete.
 • Påverkar inte i den vanliga fackliga verksamheten med kollektivavtal osv.
f ruts ttningar f r s rskilda villkor enligt vita jobb
Förutsättningar för särskilda villkor enligt Vita jobb
 • Kräver av företagen att de vid utförande av upphandlat arbete följer grundläggande villkor i tillämpligt branschavtal. Alltså inget krav på kollektivavtal
 • Har särskilda upphandlingsvillkor som försvårar svart verksamhet
 • Bristande uppfyllelse av avtalsvillkoren skadestånds- och hävningsgrund
vita jobb historia
Vita Jobb Historia
 • Vita Jobb Startade som ett samarbete mellan Stockholms stad och Fackförbunden Byggnads, EL, Målarna, Transport, Fastighets i dec 2003. Tillkommit Kommunal och SEKO och ev. Hotell & Restaurang Facket.
 • 2004 utarbetades regler tillsammans med Stockholms stads jurister som särskilda villkor vid stadens upphandling. Den borgerliga majoriteten avslutade projektet dec 2006.
 • Även andra kommuner antagit policyn t.ex Falun
vita jobb i dag
Vita Jobb i dag
 • Malmö:
 • Remissomgång Våren 2012
 • Beslut i Kommunstyrelsen Augusti 2012
 •  Utvecklingsarbete startar våren
 • Fungerande system sommaren 2013.
 • Andra kommuner:
 • Intresserade men har inte kommit lika långt i utvecklingsarbetet
grundl ggande villkor i till mpligt branschavtal
Grundläggande villkor i tillämpligt branschavtal
 • Grundläggande sociala bestämmelser rekommenderade och tillåtna enligt 1:9 a §,6:13 §, LOU och 1:9, 6:14 § LUF som Särskilda kontraktsvillkor
 • Alla i samarbetande förbunds som upphandlingsvillkor tillåtna bestämmelser i kollektivavtal kartlagda och förtecknade och införda som bilaga till upphandlingsavtalet
 • Hänvisning sker i upphandlingsavtalet till de utvalda bestämmelserna i gällande kollektivavtal
 • Villkor och avtal www.avtalsinformation.nu
avtalsuppf ljning n dv ndig del av vita jobb
Avtalsuppföljning nödvändig del av Vita Jobb
 • Kommuner ofta bra skriven upphandlingspolicy
 • Men: ”Den svenska avtalskulturen har en tendens att se jobbet som klart i samma stund som avtalet är underskrivet”
 • LOU förutsätter avtalsuppföljning för konkurrensneutralitet
 • Vita jobb tillhandahåller kontroll av sociala villkor och mot svart verksamhet i alla led genom fackliga konsulter
det fackliga kontrollarbetet
Det fackliga kontrollarbetet
 • Kontrollarbetet sker som kommunens konsult,
 • Sekretessbelagd info kan självfallet inte utnyttjas i det fackliga arbetet
 • Särskiljes därför från vanligt fackligt arbete.
 • Klausuler om tystnadsplikt osv. är straffbelagda som för ordinarie konsult.
 • Överenskommelse om leverantörskontroll kan träffas enligt särskild mall om kontrollarbete (sid 57)
 • Fackets normala uppsökande verksamhet fortgår som vanligt,
sekretess f r arbete i vita jobb
Sekretess för arbete i Vita jobb
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller om kommunen anlitar en fysisk person som konsult. Konsultavtalet kommer att innehålla info om detta.
 • Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden vid kontroll av upphandling om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs 31 kap 16 §
intresse delikatessj v
Intresse- & Delikatessjäv
 • Intressejäv, ”kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada” för konsulten
 • Delikatessjäv ”i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet” för konsulten och därmed också för myndigheten.
 • Normalt ingen jävsituation för facklig konsult utom för facklig förtroendeman eftersom det då kan uppstå direkt intressejäv.
ad