Strategia rozwoju g rno l sko zag biowskiej metropolii silesia do 2025 r
Download
1 / 34

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Projekt. Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r. Delimitacja obszaru Metropolii „Silesia”. Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Identyfikacja problemów i wyzwań Metropolii „Silesia”. Kluczowe problemy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r.' - loman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Strategia rozwoju g rno l sko zag biowskiej metropolii silesia do 2025 r

Projekt

Strategia Rozwoju

Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii „Silesia”

do 2025 r.


Delimitacja obszaru

Metropolii „Silesia”

Powierzchnia: 1 218 km2

Liczba ludności: 1 978,6 tys.


Identyfikacja

problemów i wyzwań

Metropolii „Silesia”


Kluczowe problemy

 • Kluczowe problemy wynikające z transformacji społeczno-gospodarczej przemysłowego obszaru Metropolii „Silesia”:

 • Niekorzystne tendencje demograficzne (migracja i niski przyrost naturalny);

 • Relatywnie niski – w stosunku do innych metropolii w kraju i Europie – poziom wykształcenia mieszkańców (niski odsetek osób z wyższym wykształceniem);

 • Przestrzenne skutki wieloletniej działalności przemysłu ciężkiego nastawionego na wzrost gospodarczy, a nie rozwój zrównoważony;

 • Znaczny poziom zdekapitalizowania infrastruktury transportowej.


Kluczowe wyzwania

 • Kluczowe wyzwania dla Metropolii „Silesia” to poprawa warunków życia jako zachęta do zamieszkania i inwestowania na jej obszarze.

 • Programowane działania strategiczne (na podstawie analizy SWOT) powinny być skierowane na:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,

 • zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej i społecznej,

 • tworzenie warunków do życia w czystym, zdrowym środowisku przyrodniczym,

 • zapewnienie powszechnego uczestniczenia w kulturze i turystyce.


Podstawa prawna opracowania Strategii Rozwoju

Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii „Silesia” do 2025 r.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 6grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712)

 • Statut GZM

 • Uchwała Nr 12/2008 Zarządu GZM z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu GZM na rok 2008

 • Uchwała Nr 22/2008 Zgromadzenia GZM z dnia 30.09.2008 r. w sprawie wskazania obszarów strategicznych dla rozwoju Metropolii „Silesia”


Cel opracowania

Strategii Rozwoju

Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii „Silesia” do 2025 r.


Cel opracowania

Konsolidowanie posiadanego potencjału oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz tworzenia prężnego ośrodka metropolitalnego, konkurencyjnego w skali krajowej i europejskiej, kształtowanego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.Schemat procesu tworzenia

Faza wstępna

X-XII.2008

Faza zasadnicza

XII.2008 – IX.2009

Faza konsultacji

X-XII.2009Struktura dokumentu

 • Wprowadzenie

 • Diagnoza stanu istniejącego Metropolii „Silesia”

 • Analiza SWOT

 • Ustalenia strategiczne

 • Wdrażanie ustaleń strategicznych

 • Monitoring wdrażania ustaleń strategicznych


Kryteria wyboru zagadnień

do Strategii Rozwoju GZM „Silesia” do 2025 r.Hierarchizacja ustaleń strategicznych

w projekcie dokumentuMisja Metropolii „Silesia”

Metropolia „Silesia”.

Pełnia Życia.


Wizja Metropolii „Silesia”

Metropolia „Silesia” to policentryczny zespół miejski pozwalający osiągnąć „pełnię życia” dzięki atrakcyjnym warunkom pracy i zamieszkania w czystym środowisku,

z wysoko rozwiniętymi usługami publicznymi w zakresie nauki, kultury, zdrowia i transportu.
Ustalenia strategiczne

Wybrane cele strategiczne

i operacyjne w obrębie poszczególnych obszarów strategicznych - priorytetów


Priorytet A

Zarządzanie i pozycja Metropolii „Silesia”


Priorytet B

Gospodarka, nauka, kultura


Priorytet C

Transport i komunikacja


Priorytet D

Środowisko


Priorytet E

Warunki zamieszkania i usługi społeczne


Wybrane działania kluczowe dla rozwoju Metropolii „Silesia”

do realizacji lub koordynowania przez GZM
Wybrane działania przez GZMuzupełniające dla rozwoju Metropolii „Silesia”

do realizacji lub koordynowania przez GZM
Dziękuję za uwagę koordynowania przez GZM

Piotr Popiel

Dyrektor Biura

Górnośląskiego Związku Metropolitalnegoul. Barbary 21a, p.213, 40-053 Katowice

telefon: +48 (32) 253-0425 faks: +48(32) 253-0435

e-mail: [email protected] www.gzm.org.pl


ad