Problem nadmiernej emisji co 2 do atmosfery dyrektywa ue w sprawie odnawialnych r de energii
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

problem nadmiernej emisji CO 2 do atmosfery, dyrektywa UE w sprawie odnawialnych źródeł energii PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Efekt cieplarniany. problem nadmiernej emisji CO 2 do atmosfery, dyrektywa UE w sprawie odnawialnych źródeł energii. Izabela Grabowska Alicja Wróż. Problem emisji CO 2 (gazów cieplarnianych). Źródła powstawania gazów. Efekt cieplarniany ( działanie człowieka ).

Download Presentation

problem nadmiernej emisji CO 2 do atmosfery, dyrektywa UE w sprawie odnawialnych źródeł energii

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Efekt cieplarniany

problem nadmiernej emisji CO2 do atmosfery, dyrektywa UE w sprawie odnawialnych źródeł energii

Izabela Grabowska

Alicja Wróż


Problem emisji CO2(gazów cieplarnianych)


Źródła powstawania gazów


Efekt cieplarniany (działanieczłowieka)


Skutki efektu cieplarnianego


Decyzje UE

  • Rozwój i promowanie technologii niskoemisyjnych lub nawet bezemisyjnych, łącznie z przechowywaniem i przechwytywaniem CO2

  • Lepsza integracja unijnych rynków energii

  • Lepsza integracja polityki energetycznej UE z innymi dziedzinami polityki

  • Zwiększenie współpracy międzynarodowej

  • Pakiet klimatyczny 3x20


Pakiet Klimatyczny 3x20

Racjonalizacja wykorzystania energii

i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20 %


Pakiet Klimatyczny 3x20

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. co najmniej o 20 % w porównaniu do 1990 r.


Pakiet Klimatyczny 3x20

Zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE

do 20 % całkowitego zużycia energii średnio w UE

w 2020 r.


Pakiet Klimatyczny 3x20

Osiągniecie co najmniej 10 % udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 r. we wszystkich MS


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych

w bilansie energii finalnej Unii Europejskiej do 20 proc. w 2020 r., przy czym dla Polski udział ten ma wynosić 15 proc.


Czy jesteśmy gotowi do drastycznych zmian, aby stworzyć przyszłym pokoleniom swojego i innych gatunków szanse na przetrwanie?

‘’national geographic’’ nr.11 (98,listopad 2007)


Dziękujemy za uwagę!

Izabela Grabowska

Alicja Wróż


  • Login