Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011
Download
1 / 23

Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011. Samarbeidsperspektivet spesialist- og kommunehelsetjenesten ”Mulige konsekvenser av Samhandlingsreformen”. Robert J. Giske spesialrådgiver. Hvorfor samhandling ?. Bakgrunn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011' - lolita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi 07 10 april 2011

Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi - 07. – 10. april 2011

Samarbeidsperspektivet spesialist- og kommunehelsetjenesten

”Mulige konsekvenser avSamhandlingsreformen”

Robert J. Giskespesialrådgiver


Hvorfor samhandling
Hvorfor samhandling ?

 • Bakgrunn

  • Samfunnet forandres – levealder øker og sykdomsbildet endres

  • Utfordringene i dagens helsetilbud knyttes til:

   • Fragmenterte tjenester

   • Manglende helhetstenking for pasienten

   • Dårlig ressursutnyttelse på tvers av nivåene

  • Samfunnsutfordringen – utnytte ”knappe” ressurser til beste for pasient og samfunn


M lsettingen fra regjeringen
Målsettingen fra Regjeringen

 • Samhandlingsreformens hensikt å utvikle samarbeidet mellom nivåene i helsetilbudet

 • Skape bedre kvalitet for pasienten

 • Bærekraftige gode løsninger for samfunnet i femti års perspektivet


Pasienten
pasienten

Kommunehelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Sykehjem

Sykehus

Ambulanse syketransport

AMK

Hjemme-tjenester

Rehabili-tering

Laboratorier

Fastleger

Rehabiliterings-institusjoner

Legevakt

Andre kommunale tjenester

Private spesialist-helsetjenester

Stønad, hjelpemidler

Apotek

Kilde; Anders Grimsmo,Norsk HelseNett og NTNU


Mangler viktig informasjonLegeforeningen har ved flere anledninger sett negative konsekvenser av at sykehusene styres ensidig ut fra aktivitetstall og budsjett- og regnskapsbalanse. Samtidig har foreningen påpekt at Norge fortsatt ikke har et godt nasjonalt system for å beskrive hvilken kvalitet virksomhetene skal levere.Kritisk til nye lovforslag opptatt av ;

Av: Kristin Agnethe Moen Henriksen, 25.01.2011

NSF er ikke fornøyd med at regjeringens to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelselov, er fullstendig blottet for sykepleieprofesjoner.

Bortsett fra legene, så er Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjener (helse- og omsorgslov) og folkehelselov profesjonsnøytrale. Dette liker ikke forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund.

NSF er ikke fornøyd med at regjeringens to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelselov, er fullstendig blottet for sykepleieprofesjoner.

Bortsett fra legene, så er Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) to nye lovforslag; kommunale helse- og omsorgstjener (helse- og omsorgslov) og folkehelselov profesjonsnøytrale. Dette liker ikke forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund.

Overrasket– Det er både overraskende og oppsiktsvekkende at man ikke stiller konkrete krav til fagkompetanse når man vet hvor lite tilfredsstillende behandling enkelte pasientgrupper får i dag. Det er særlig pleiebehovet mange ikke får dekket, og det gjelder spesielt de sykeste gamle, sier Lisbeth Normann.

NSF er redd for at kommunene i økonomiske pressede situasjoner velger bort kompetanse i helsevesenet.

– Da er jeg redd pasientene ikke vil få et godt nok tilbud, sier NSF-lederen

Kritisk til nye lovforslag

Av: Kristin Agnethe Moen Henriksen, 25.01.2011

Overrasket– Det er både overraskende og oppsiktsvekkende at man ikke stiller konkrete krav til fagkompetansenår man vet hvor lite tilfredsstillende behandling enkelte pasientgrupper får i dag. Det er særlig pleiebehovet mange ikke får dekket, og det gjelder spesielt de sykeste gamle, sier Lisbeth Normann.

NSF er redd for at kommunene i økonomiske pressede situasjoner velger bort kompetanse i helsevesenet.

– Da er jeg redd pasientene ikke vil få et godt nok tilbud, sier NSF-lederen


Noen utfordringer – opptatt av ;noen dilemmaer ?


Faglig samarbeid mellom sykehus og kommuner

Sykehjem opptatt av ;

Død

2%

8%

Død

Bolig

Hj. sykepl

840 000

opphold

Faglig samarbeid mellom sykehus og kommuner

”Omsorgs- og rehabiliteringskjeden”

Hovedstrømmene ved utskriving

Anders Grimsmo, 03.mai 2010


Enkelt å definere – opptatt av ;vanskelig å gjennomføre ?

 • Ønsker vi å dele kompetanse med noen da ?

  • Hvilken kompetanse skal vi dele ?

  • Hvem skal vi dele kompetanse med ?

  • Hvordan skal vi organisere delingen ?


Hvordan deler vi kunnskapen med omgivelsene v re i 2011
Hvordan deler vi kunnskapen med omgivelsene våre – i 2011 ?

 • Utepoliklinikk i oppfølgingssituasjon

 • Ambulante team i psykisk helsevern

 • Veiledning av helsepersonell

 • Internopplærings tiltak – åpne for helsepersonell fra kommunene

 • Hospiteringsordninger

 • Lærings- og mestrings sentere

 • ”Hands-on” spesialistveiledning av pasienter/behandler gjennom video-, ny kommunikasjonsteknologi


Kilde; HOD ?http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Portrettbilder/Ekspertutvalget/2008%2012%2010%20Møte%20i%20Bø.pdf


Hvor mange arbeider med helse og sosialfaglige oppgaver
Hvor mange arbeider med helse- og sosialfaglige oppgaver ? ?

SSB 4. kvartal 2008 og 2009http://www.ssb.no/emner/06/01/hesospers/tab-2010-06-16-02.html


Samhandlingsreformen og konomi
Samhandlingsreformen og økonomi ?

 • Økonomisk virkemidler er allerede kritisert – før Stortingsmeldingen blir kjent 08.april

 • Sykehusets budsjett overfører fra sine budsjett tilsvarende beløp som inneliggende pasienter kostet i 2010

 • Større ansvar for andre pasientergrupper for kommunene er ennå ukjent – men mange spekulere


Definisjonsfullmakten hvem bestemmer n r
Definisjonsfullmakten – ?hvem bestemmer når….. ?

 • Mange ønsker større grad av likestilte posisjoner for å planlegge pasientforløp

 • Kommunene hevder at en vellykket Samhandlingsreform baseres påreell likestilling – mellom partene

 • Hvem har fullmakt til henvisning/ innleggelses og utskriving ?


Samarbeid mellom fastleger og sykehuset om pasientforl p og felles planer
Samarbeid mellom fastleger og sykehuset om pasientforløp – og felles planer ?

 • Fastlegene ikke driver nok forebyggende og oppsøkende virksomhet og at de ikke samhandler nok med andre.

 • Samtidig har fastlegene en sentral rolle i helsetjenesten generelt,  og ikke minst i gjennomføringen av samhandlingsreformen.

 • Internasjonalt er det økende forståelse for betydningen av en sterk primærhelse- og legetjeneste. Mange land prøver derfor ut nye styrings- og finansieringsmodeller i primærhelsetjenesten og i allmennlegetjenesten.


F rre senger mer dagbehandling kortere liggetid
Færre senger – mer dagbehandling – kortere liggetid ?

Siste nytt fra Regjeringens lansering av forslag til Samhandlingsreform fredag08.april -->ad