-DEPRESSION-
Download
1 / 15

-DEPRESSION- Diagnose og behandling i psykologfaglig optik Fagligt indlæg RIV-gruppen - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

-DEPRESSION- Diagnose og behandling i psykologfaglig optik Fagligt indlæg RIV-gruppen Sundhedspersonale v. privatpraktiserende psykolog Gregers Gertsen. Del 1: Diagnose. WHO ICD-10

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' -DEPRESSION- Diagnose og behandling i psykologfaglig optik Fagligt indlæg RIV-gruppen' - lola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

-DEPRESSION-

Diagnose og behandling i psykologfaglig optik

Fagligt indlæg

RIV-gruppen

Sundhedspersonale

v. privatpraktiserende psykolog Gregers Gertsen


Del 1 diagnose
Del 1: Diagnose

WHO ICD-10

Sværhedsgraden afhænger af antal af symptomer, der forefindes. Dog skal samtlige af kriterierne I, II og III forefindes.

 • Diagnostiske kriterier:

  • I   Varighed af depressiv episode mindst 2 uger.

  • II  Ingen tidligere episoder med hypomani, mani el. blandingstilstand.

  • III Organisk ætiologi udelukkes.

 • Kernesymptomer:

  • Nedtrykthed

  • Nedsat lyst el. interesse

  • Nedsat energi el. øget trætbarhed

 • Ledsagesymptomer:

  • Nedsat selvtillid el. selvfølelse

  • Selvbebrejdelser el. skyldfølelse

  • Tanker om død el. selvmord

  • Tænke- el. koncentrationsbesvær

  • Agitation el. hæmning

  • Søvnforstyrrelser

  • Appetit- el. vægtændring


Psykologisk optik
Psykologisk optik

 • Et ”symptom” er et SYGDOMSTEGN. Det er IKKE sygdommen i sig selv, men snarere sygdommens udtryk.

  • Forskel på problemet og problemets udtryk (symptomet)

 • Symptomer hænger ofte sammen og kan sjældent adskilles fuldstændigt

 • Samtaleterapi kan hjælpe klienten med at skabe sammenhæng og personlig mening i de symptomer som klienten oplever.

 • Dette kan åbne op for forskellige former for behandling ud af depressionen


Psykologisk optik1
Psykologisk optik

Det psykologiske præmis:

Symptomer giver mening i en virkelig og oplevet verden

Konsekvenser deraf:

 • Symptomer kan forstås som ”udtryk for noget”eller ”signaler”

 • Symptomer fortæller noget om individets psyke i relation til omstændigheder

 • Der er en årsag til at symptomer opstår hos det pågældende individ på netop det pågældende tidspunkt

 • Det er meningen, at vi skal forholde os til symptomerne, inden vi afvikler dem og så vidt muligt søge at løse ”problemet som symptomerne udtrykker”.

 • Klienter og deres psykologer ”halser ofte efter” i deres stræben efter at afkode symptomer, således at meningen bag kan begribes, forvaltes og på sigt foregribes

 • Hvis ”koden knækkes” er man bedre i stand til at forvalte sig selv i en depressiv tilstand, hvorved depression kan behandles


Depression og psykologi
Depression og psykologi

 • Nedtrykhed (emotionelt symptom)

  • Hvordan opleves nedtrykheden for klienten?

  • Er der tale om generel tilstand eller er der udsving og forefindes variabler?

  • Er der et mønster?

   • Hvornår bemærkede først i aktuel henseende?

   • Hvad fortæller et eventuelt mønster om klientens liv og virke?

  • Kan andre se det?

   • Personlig oplevelse eller omgivelsers tilkendegivelse

  • Kan nedtrykheden konkretiseres

   • Eksempler på hvordan nedtrykhed gør sig gældende i konkrete situationer.

  • Nedtrykthed kan være reaktion på magtesløshed, psykologisk konflikter/dilemmaer el. lign. der afspejler klientens pågældende situation og centrale ”livsvilkår”.


Depression og psykologi1
Depression og psykologi

 • Nedsat lyst og interesse (motivationelt symptom)

  • Hvor savnes lyst og interesse?

  • Hvordan mærkes til forskel fra tidligere, hvad ligger bag det oplevede skift, er der andre vilkår der har ændret sig i samme periode?

  • Tanker kan dreje sig om andet/vanskeligheder ved at være tilstedeværende i pågældende aktivitet

  • Negative forestillinger om aktiviteter kan gøre sig gældende mere end den egentlige oplevelse, f.eks. kan aktivitet tillægges negativ kvalitet

  • Hvad kan lægge bag ændret forhold til givne aktiviteter?

   • Ændret forhold til aktivitet i sig selv

   • Ændret forhold til sig selv i given aktivitet


Depression og psykologi2
Depression og psykologi

 • Nedsat energi og trætbarhed (fysisk symptom)

  • Nedsat energi og trætbarhed opleves sjældent i vakuum

  • Er der variabler og hvad kunne ligge bag?

   • Forståelse og forvaltning af variabler

  • Nedsat energi er også en psykologisk vurdering af egne ressourcer

  • Uoverskuelighedfølelse(jf. eksempelvis kognitive vanskeligheder, nedsat funktionsevne)

  • Uoverkommelighedsfølelse (jf. selvværdsproblematik)

  • Hvordan opleves krav relativ til vurdering af egne ressourcer/uligevægt mellem vurdering af sig selv og vurdering af opgave


Depression og psykologi3
Depression og psykologi

 • Nedsat selvtillid og selvfølelse

  • Gør sig gældende i mange henseender og er ofte central i forståelse af symptomatologien.

  • Vurdering af sig selv i henhold til konkrete situationer (”selvtillid”)

  • Vurdering af sig selv i generelt henseende (”selvværd”)

  • Hvornår opleves tilstrækkelighed og hvilke personlige kriterier ligger til grund for denne oplevelse? Hvad måler vi os selv efter og hvad fortæller disse regler om os/baggrund/aktuel tilværelse?

  • Perfektionisme som patogenetisk motor, ved stadig følelse af utilstrækkelighed

  • Personlige kriterier også som noget tillært

  • Tidligere oplevelser af succes og fiasko

  • I forhold til hvem, det relationelle aspekt


Depression og psykologi4
Depression og psykologi

 • Selvbebrejdelse eller skyldfølelse

  • Skyldfølelse og ansvar

  • Skyldfølelse og tab

  • Kontrolaspektet kontra magtesløshed

  • Internalisering af reguleringsmekanismer, barnets psyke og de voksnes rolle, oplevelse af sig selv som voksent/modent individ jf. selvregulering.

  • Dårlig samvittighed som afvigelse fra de lærte regler, personlige værdier, moral.


Depression og psykologi5
Depression og psykologi

 • Tanker om død eller selvmord

  • Skal altid tages alvorligt

  • Er ikke altid udtryk for lyst til at dø

  • Hvad er funktionen af selvmord?

  • Praktisk korrelat, planlægning etc.?

  • Selvværdets betydning for selvmordstanker

  • Selvmord som forvaltning/håndtering af psykiske produkter (tanker/følelser)

  • Døden og eksistentielle forhold


Depression og psykologi6
Depression og psykologi

 • Tænke- eller koncentrationsbesvær (kognitive symptomer)

  • Der forefindes mange forskellige kognitive vanskeligheder ved psykiske lidelser. Nuancering nødvendig for forståelse og behandling.

   • Basale og eksekutive kognitive funktioner = redskaber og anvendelsen af disse

  • Emotioners betydning for kognitive funktioner

  • Hvordan påvirker det vedkommendes liv og oplevelse af sig selv

  • Hvilke vilkår gør sig gældende for ”maskineriet” (stress, angst, etc.)

  • Hvordan håndteres eventuel kognitiv funktionsnedsættelse

  • Tænke og koncentrationsbesvær som epifænomen


Depression og psykologi7
Depression og psykologi

 • Agitation eller hæmning (fysisk symptom)

  • Restløshed og uro: er der mønster, hvad fylder i tankerne, rettetheden.

  • Betydning for søvn.

  • ”Lyst til at gøre noget”, handlingsaspektet

  • Kanalisering af nervøs energi

  • Depressionens fysiologi

  • Hæmning og social virke


Depression og psykologi8
Depression og psykologi

 • Søvnforstyrrelser

  • Kortlægning af søvnforstyrrelse

   • Opvågning tidligere end normalt

   • Indsovningsproblemer

   • Opvågning under søvnforløb

   • Det rent praktiske ved døgnrytme/vaner etc.

  • Drømmenes betydning for søvnforstyrrelse

  • Tankernes betydning for kropslig tilstedeværelse (tanker kan holde kroppen vågen)

  • Søvnbesvær er ofte udtryk for vanskeligheder i dagligdag, altså ”livet i vågen tilstand”.

  • Indsovningssituation er også fraværd af fokus på omgivelser hvilket kan resultere i kontakt med sider i én selv man ikke bemærker i dagligdag


Depression og psykologi9
Depression og psykologi

 • Appetit- el. vægtændring(fysisk symptom)

  • Biokemi og psyken

   • Hvad sker der i kroppen når den reagerer?

   • Følelsers konsekvenser for appetit og stofskifte.

    • Angst og stress

  • Tanker om mad, hvad forbindes derved?

  • Forhold til egen krop

  • Forvaltning af følelser og psykosomatik


Afrunding
Afrunding

 • Symptomer skal ses som udtryk for et problem

 • Symptomer afvikles bedst ved at håndtere problemet

 • Behandlingsopgaven ligger blandt andet i at hjælpe med at begribe den mening som symptomerne bærer med sig og håndtere den så godt som muligt

 • Diagnosen er udgør en fælles reference mellem forskellige behandlere, der hver især kan bidrage med forskellige tiltag med henblik på at afhjælpe en depression


ad