Sociale wijkteams / wijknetwerken - PowerPoint PPT Presentation

Sociale wijkteams wijknetwerken
Download
1 / 21

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sociale wijkteams / wijknetwerken. Afdeling Stadsontwikkeling. 14 april 2014.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sociale wijkteams / wijknetwerken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sociale wijkteams wijknetwerken

Sociale wijkteams / wijknetwerken

Afdeling Stadsontwikkeling

14 april 2014


Sociale wijkteams wijknetwerken

Wat is een sociaal wijkteam/wijknetwerk?Een samenstelling van werkers van diverse organisaties die per wijk(gebied) bij elkaar komen om situaties, (zorg)vragen en initiatieven te bespreken die er zijn vanuit de bewoners. Dit wordt in gezamenlijkheid opgepakt, zoveel mogelijk met de bewoners uit de wijk.

Afdeling Stadsontwikkeling


Een initiatief vanuit de maatschappelijke partners als gevolg van

Een initiatief vanuit de maatschappelijke partners, als gevolg van:

 • Bezuinigingstaakstelling gemeente

 • Overheveling taken vanuit Rijk naar gemeenten:

 • decentralisatie Jeugdzorg, overheveling AWBZ-taken naar wet MO, Participatiewet. Gaat gepaard met besparingsopgave.

Afdeling Stadsontwikkeling


Samenstelling wijkteams divers wel een basis

Samenstelling wijkteams: divers, wel een ‘basis’

 • - wijkverpleegkundige

 • - (school) maatschappelijk werker

 • - (jeugd) welzijnswerk

 • - (jeugd) ondersteuning bij verstandelijke / lichamelijke beperking

 • - gespecialiseerde zorg (bijv. GGZ)

 • - thuiszorg

 • wijkmanager/medewerker gemeente

 • ….. …..

Afdeling Stadsontwikkeling


Doelen

Doelen:

 • bieden van laagdrempelige zorg

 • het versterken van de samenhang en leefbaarheid in wijken

 • het activeren / versterken van eigen netwerken en vrijwilligers

Afdeling Stadsontwikkeling


Bereiken van de doelen door

Bereiken van de doelen door:

 • Snel reageren op (hulp) vragen en situaties

 • Passende oplossing vinden

 • Uitgaan van wat iemand zelf en/of zijn/haar omgeving kan (met enige ondersteuning)

 • Oppakken van rol door organisaties op het gebied van: jeugdzorg, zorg en ondersteuning, inkomen en werk.

Afdeling Stadsontwikkeling


En er op af

En: Er op af!

 • Bij complexe situaties wordt besproken wie (hooguit 2 of 3 werkers) “er op af” gaan.

 • Er wordt van elkaar geleerd en het gezin of persoon wordt (snel en zo goed mogelijk) geholpen door samen te werken aan een passende oplossing.

Afdeling Stadsontwikkeling


Zijn alle wijken al vertegenwoordigd ja

Zijn alle wijken al vertegenwoordigd? Ja!

 • Wijkteam Overwhere / Wheermolen (draait een jaar)

 • Wijkteam/netwerk Centrum/ de Gors (draait een jaar)

 • Wijkteam de Purmer (draait een half jaar)

 • Wijkteam Weidevenne (gestart op 23 januari 2014)

Afdeling Stadsontwikkeling


Hoe gaat het nu

Hoe gaat het nu?

 • Er wordt verschillend gewerkt, aldoende ontwikkelen

 • De accenten verschillen enorm

 • De manier van organiseren is divers

Afdeling Stadsontwikkeling


Organisatievormen tot nu toe

Organisatievormen tot nu toe:

 • Casus besprekingen

 • “Wijknetwerkuurtje” breed! Basis plus vrijwilligers, wijkagent, huisarts, onderwijs, etc.

 • Inloopspreekuur voor bewoners

Afdeling Stadsontwikkeling


Overwhere wheermolen

Overwhere / Wheermolen

 • Komen samen in wijkplein Where

 • Gestart vanuit bespreken casussen

 • Samen er op af: twee weten meer dan één

 • Dynamische teamsamenstelling

 • Resultaten april-dec 2013: 80 casussen waarvan 32 afgesloten

Afdeling Stadsontwikkeling


Overwhere wheermolen1

Overwhere / Wheermolen

 • Resultaten jan-maart 2014: 37 nieuwe casussen

 • Vaak meervoudige problematiek: van schulden tot opvoedproblematiek

 • Vanaf jan. ‘14 start inloopspreekuur, gemiddeld 20 bewoners per week

Afdeling Stadsontwikkeling


Centrum gors

Centrum / Gors

 • Komen samen in wijkplein Centrum (de Populier)

 • “Spilgroep”: bevordert wijkgerichte samenwerking, legt contact met vrijwilligers, zorgt voor website en “smoelenboek”

 • Inloop vanaf 1 april 2014 samen met loket Wmo in het wijkplein

Afdeling Stadsontwikkeling


Centrum gors1

Centrum / Gors

 • Wekelijks kort overleg over meervoudige problematiek/ casussen

 • Wijknetwerkuurtje (tweemaal per maand) met vrijwilligers uit de wijken en medewerkers instellingen

Afdeling Communicatie


De purmer

De Purmer

 • Vergadert sinds kort in het wijksteunpunt in de Purmer-Noord

 • Wordt voornamelijk gewerkt vanuit de casuïstiek

 • Het leren kennen van elkaar en de wijk kost tijd

 • Ongeveer 25 situaties/casussen besproken

 • “Smoelenboek” in ontwikkeling

Afdeling Stadsontwikkeling


Weidevenne

Weidevenne

 • Gestart op 23 januari jl. in Zuidland met een “spilteam”/er op af team

 • Bespreekt casussen

 • Werkt aan wijkversterking: zichtbaar worden in de wijk, contact maken met bewoners en andere actieve wijknetwerken

Afdeling Stadsontwikkeling


Weidevenne acties voor nu

Weidevenne, acties voor nu:

 • Maken van compleet “smoelenboek”

 • Leren van wat werkt in andere sociale wijkteams

 • Opstarten van wijknetwerkuurtje (zoals in centrum/gors)

 • Opstarten inloopspreekuur (in jongerencentrum Columbuzz?)

Afdeling Stadsontwikkeling


Budget

Budget

 • Kosten inzet betaalde krachten gaan nog via huidige beschikbare middelen/subsidie

 • Er wordt (nog) niet gestuurd op wijkbudgetten

 • Op termijn overstap naar resultaatsubsidie i.p.v. subsidie per instelling. Maar eerst duidelijk krijgen: wat werkt wel en niet in de wijk en waar liggen behoefte/kracht bewoners

Afdeling Stadsontwikkeling


Rol gemeente

Rol gemeente

 • Verbinden

 • Signaleren

 • Ondersteunen

 • Voorwaardenscheppend

 • Medewerker is in staat om knopen door te hakken en te werken vanuit overzichtsniveau.

Afdeling Stadontwikkeling


Vragen tips

Vragen, tips?

Afdeling Stadsontwikkeling


 • Login