Франція
Download
1 / 18

Франція - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

Франція. Мета:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Франція ' - loki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Мета:

Розкрити соціально-економічні й політичні переду­мови утвердження у Франції абсолютної монархії та зародження капіталістичного виробництва; з’ясувати причини, перебіг і наслідки громадянських війн; дати характеристику правління Генріха IV та кардинала Рі­шельє; розвивати в учнів уміння визначати причини та з’ясовувати передумови певних історичних події, скла­дати хронологічну таблицю, працювати з джерелами інформації; навчити виділяти головне, робити виснов­ки; виховувати негативне ставлення до війни як засобу розв’язання конфліктних ситуацій.

Обладнання:

Карта, картки із завданнями, ілюстрації підручника.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.


Основніпоняття та терміни:

Буржуазія

Реформація

Громадянськавійна

Варфоломіївськаніч

Сеньйор

Секуляризація

Генеральніштати

Гарант

Централізована держава

Гугенот


 • 1562 р. – 1594 рр. – релігійнівійни

 • 1572 р. — Варфоломіївськаніч

 • 1598 р. - Нантський едикт

 • 1624-1642 – керування державою кардиналом Ришельє

Основніподії:


План уроку:

Зміни в суспільстві.

Поширення Реформації.

Релігійні війни.

Правління Генріха ІV.

Кардинал Ришельє.


Зміни в суспільстві

Завершилося територіальне об'єднання французьких земель;

Збільшення населення;

Грошова рента;

Розсіяна мануфактура;

Централізована мануфактура;

Населення: бюргерство: повноправні городяни, купці, цехові майстри, лихварі, інтелігенція, буржуазія, плебс;

Абсолютна монархія;

Королівська рада ( орган державного управління);

Генеральні штати (парламент);


За допомогоюкарти атласа «Франція у XVI — першійполовині XVII ст.» виконатизавдання і скласти у зошиті характеристику економічногорозвитку

Франціїцьогоперіоду.

1. НазвітьмануфактурніцентриФранції.

2. Назвітьгалузіпромисловості, якірозвивалися у Франції.

3. НазвітьметалургійніцентриФранції.

4. Назвітьмісцявидобуваннясолі.

5. Перерахуйтецентривиробництватканини.

6. Назвітьторгові порти.

7. Назвітьцентривиробництва вина.


 • Характерні риси капіталізму:

 • Збільшення кількості мануфактур;

 • Пожвавлення внутрішньої та зовнішньої торгівлі;

 • Зростання міст;

 • Поступове формування французької буржуазії;

 • Погіршення становища простого народу й селян.


Релігійні (гугенотські) війни— війни у Франціїміж католиками і кальвіністами (гугенотами) в другійполовиніXVI ст. сучасникиназивалиїхгромадянськимивійнами.


Релігійні війни у Франції 1562-1598

Катерина Медичі –

Королева Франції,

мати Карла ІХ

Карл ІХ – король Франції


Групова робота

1. Франція за часівГенріха IV.

2. Франція за часів герцога Ришельє.

Основні риси політики Генріха IV

Уклавши Нантський едикт, припинив війни між гуґенотами й ка­толиками;

подолав розруху, викликану громадянськими війнами;

проводив заступницьку політику в торгівлі й промисловості;

зміцнив становище буржуазії;

покращив становище селянства;

обмежив владу аристократів, спираючись на середнє дворянство;

зміцнив одноосібну владу короля;

закінчив війну з Іспанією, відновив колишні кордони Франції.


НаступникомГенріхаIV став ЛюдовікXIII (1610-1643 рр.). Проте, цейперіод в історіїФранціїнебезпідставноназивають "епохоюРішельє" за ім'ямйогопершогоміністра. Кардинал Рішельє (1586-1642рр.) упродовж 18 роківфактично правив країною за нерішучого короля. Вінпослідовно і цілеспрямованоруйнувавмогутністьгугенотів та зміцнював авторитет королівськоївлади. Франціяздолаланаслідкивнутрішніхчварпопередніхчасів і набула нового політичногообличчя - абсолютизму.

Формування абсолютизму завершилося за правління короля ЛюдовікаXIV (1643-1715 рр.). ЛюдовікаXIV за йоговелич і всемогутністьіменували Королем-Сонцем. Вишуканість і розкішфранцузькогокоролівського двору стала взірцем для всіхєвропейськихмонархів. Вважається, щосаме в цей час гегемонія у ЗахіднійЄвропіперейшлавідІспанії до Франції.


Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 7).

2. Підготувати повідомлення про Філіппа II і Карла V.