OPISNA GEOMETRIJA Gradivo za vaje – Postopek reševanja 24. vaje asist. dr. Domen Kušar - PowerPoint PPT Presentation

OPISNA GEOMETRIJA
Download
1 / 3

  • 358 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

OPISNA GEOMETRIJA Gradivo za vaje – Postopek reševanja 24. vaje asist. dr. Domen Kušar november 2007. 24. Vaja Določi naris enakostraničnemu trikotniku ABC, katerega tloris poznaš ter koordinate točke A v narisu. A(5/2,0,9/2) B(9/2,3,?) C(-1/2,4,?).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OPISNA GEOMETRIJA Gradivo za vaje – Postopek reševanja 24. vaje asist. dr. Domen Kušar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opisna geometrija gradivo za vaje postopek re evanja 24 vaje asist dr domen ku ar

OPISNA GEOMETRIJA

Gradivo za vaje – Postopek reševanja 24. vaje

asist. dr. Domen Kušar

november 2007


Opisna geometrija gradivo za vaje postopek re evanja 24 vaje asist dr domen ku ar

24. Vaja

Določi naris enakostraničnemu trikotniku ABC, katerega tloris poznaš ter koordinate točke A v narisu.

A(5/2,0,9/2)

B(9/2,3,?)

C(-1/2,4,?)

Več o perspektivni afiniteti in kolineaciji ter o teoriji rešitve naloge lahko preberete v knjigi:

Sajovic, O., 1951: Opisna geometrija, DZS, Ljubljana, str. 125.


Opisna geometrija gradivo za vaje postopek re evanja 24 vaje asist dr domen ku ar

Točki 1’ in 2’ projeciram v naris. Skozi točko A’’ narišem horizontalo (tudi s’’). Nato v naris prenesem razdaljo od 1’’’ do g’ ter od 2’’’ do g’ in sicer od horizontalne osi. Na enak način prenesem še točki B’ in C’ ter dobim trikotnik A’’B’’C’’. Možni sta dve rešitvi (zrcalni glede na horizontalno os).

Pravokotno projecirajoče premici sta le padnica in soslednica. Katera je katera, določim s pomočjo kota (kot med s’ in afin. osjo je manjši kot kot med s in afin. osjo

S pomočjo središča S’ in Talesove krožnice določim para pravkotno projicirajočih se premic skozi točki A’ in A.

Skupna daljica BC in B’C’ je afinitetna os (skupna premica afino prirejenih polj)

Pravo dolžino soslednice s’ med točkama A’ in 2’ nanesem na s od točke A. Dobim točko 2.

Daljico A’A razpolovim in narišem pravokotnico

Trikotniku A’B’C’ perspektivno priredim trikotnik ABC

B’’

Skozi točko 2 narišem vzporednico afin. osi. Podaljšam daljico A1’ do vzporednice kjer dobim točko 1.

Skozi točko 1’ narišem ordinalo na g’. Nato določim krožni lok s središčem v točki A’ in radijem A1. kjer se lok in ordinala sekata dobim točko 1’’’.

Skozi A’ in 1’’’ narišem premico g’’’. Nanjo projeciram točki B’ in C’ ter dobim točki B’’’ in C’’’. Točki 2’’’ in A’’’ sovpadata s točko A’

1’’

C’’

2’’

C’’

B’’

1x2

2’’’

C’’’

1’’’

g’’’

B’’’

s’

1

1’

B

C

2

S’

g

g’

2’

Afin. os

1x3

s

A


  • Login