Interna 2014 zatrucia alkoholami
Download
1 / 53

INTERNA 2014 Zatrucia alkoholami - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

INTERNA 2014 Zatrucia alkoholami. lek. med. Tomasz Kłopotowski. Toksykologia alkoholi. Alkohole związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych – OH połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp 3. Toksykologia alkoholi. C 1 - C 3 ciecze rozpuszczalne w wodzie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INTERNA 2014 Zatrucia alkoholami ' - lois-pratt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Interna 2014 zatrucia alkoholami

INTERNA 2014Zatrucia alkoholami

lek. med. Tomasz Kłopotowski


Toksykologia alkoholi
Toksykologia alkoholi

Alkohole

związki organiczne zawierające jedną

lub więcej grup hydroksylowych – OH

połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3


Toksykologia alkoholi1
Toksykologia alkoholi

C1 - C3 ciecze rozpuszczalne w wodzie

C4 – C11 ciecze oleiste

powyżej C11 ciała stałe


Toksykologia alkoholi2
Toksykologia alkoholi

Alkohol Toksyczność

 • metylowy CH3–OH 0,8x

 • etylowy C2H5–OH 1,0x

 • izopropylowy (CH3)2–CH-OH 2,0x

 • n-propylowy CH3-(CH2)2-OH 2,5x

 • izobutylowy (CH3)2-CH-CH2-OH 5,5x

 • n-butylowy CH3-(CH2)3-OH 16,5x

 • izoamylowy (CH3)2-CH-(CH2)3-OH 19,2x

 • n-amylowy CH3-(CH2)4-OH 33,2xAlkohol etylowy etanol
Alkohol etylowy - etanol

Etanol jest bezbarwną, wodnista cieczą

o charakterystycznym zapachu i ostrym, palącym smaku


Alkohol etylowy etanol1
Alkohol etylowy - etanol

Zastosowanie

 • napój spożywczy – używka – za napój alkoholowy uznaje się napój przygotowany do spożycia zawierający powyżej 1,5% etanolu

  - wyroby spirytusowe – powyżej 35%,

  - wina – około 11 – 12%

  - piwa – około 5%;

 • w syntezie związków chemicznych;

 • jako rozpuszczalnik farb i lakierów;

 • jako środek odkażający;

 • jako odczynnik chemiczny;

 • w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym.


Alkohol etylowy etanol2
Alkohol etylowy - etanol

Kinetyka:

 • bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego – poprzez błonę śluzową jamy ustnej, żołądka i górnego odcinka przewodu pokarmowego – 50% wchłania się w ciągu 15 minut – większość w ciągu 60 minut od spożycia;

 • wchłania się poprzez skórę, drogi oddechowe;

 • szczytowe stężenie we krwi po 1 – 3 godzinach od spożycia


Alkohol etylowy etanol3
Alkohol etylowy - etanol

 • Metabolizm:

  80 – 90% metalizowanego jest w wątrobie z szybkością 100-125mg/kg m.c./godz

  W przemianach biorą udział:

  1a.dehydrogenazy alkoholowe (ADH);

  1b. MEOS – mikrosomalnyukład utleniania alkoholu etylowego;

  1c. katalaza


Alkohol etylowy etanol4
Alkohol etylowy - etanol

etanol aldehyd octowy kwas octowy

2. dehydrogenaza aldehydowa

aldehyd octowy kwas octowy

3.utlenianie pozawątrobowe

kwas octowy H2O i CO2


Alkohol etylowy etanol5
Alkohol etylowy - etanol

Metabolizm:

 • 2 – 10 % wydalane jest w postaci niezmienionej

 • kilka procent wydalane jest z powietrzem wydechowym

  Toksyczność:

 • W stężonym roztworze działanie miejscowo drażniące

 • OUN – działanie depresyjne prawdopodobnie przez układGABA-ergiczny

 • Hipoglikemia wskutek hamowania glukoneogenezy w wątrobie


Alkohol etylowy etanol6
Alkohol etylowy - etanol

Dawka toksyczna:

70 – 100 ml (1-1,5ml/kg m.c.)

czystego alkoholu

Dawka śmiertelna:

5 – 8g / kg m.c.

dla dzieci – 3g / kg m.c.


Alkohol etylowy etanol7
Alkohol etylowy - etanol

Okresy zatrucia w przebiegu zatrucia etanolem:

okres pobudzenia

okres senności

okres śpiączki


Alkohol etylowy etanol8
Alkohol etylowy - etanol

 • 0,1‰-0,5‰ – pierwsze zaburzenia zachowania, objawy niespecyficzne;

 • 0,5‰-1,0‰ – osłabienie ostrości wzroku i adaptacji do ciemności; polepszenie samopoczucia z osłabieniem krytycyzmu;

 • 1,0‰-1,5‰ – euforia, wydłużenie czasu reakcji – częste wypadki komunikacyjne; zniesienie czynności hamujących kory mózgu; nadmierna pewność siebie; skłonność do awantur i kłótni


Alkohol etylowy etanol9
Alkohol etylowy - etanol

 • 1,5 ‰-2,0 ‰ – brak krytycyzmu, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej;

 • 2,0 ‰-2,5 ‰ – stan upojenia ze znacznymi zaburzeniami równowagi;

 • 2,5 ‰-3,0 ‰ – silne zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej, zamroczenie alkoholowe;

 • 3,0 ‰-3,5 ‰ – ciężkie zatrucie ze śpiączką, zaburzeniami krążeniowo – oddechowymi, drgawkami;

 • stężenia powyżej 3,5 ‰ uznawane są za śmiertelne


Alkohol etylowy etanol10
Alkohol etylowy - etanol

Badania dodatkowe:

 • etanol we krwi,

 • gazometria (niewydolność oddechowa ?),

 • glikemia,

 • diastazy,

 • próby wątrobowe i nerkowe,

 • morfologia.


Alkohol etylowy etanol11
Alkohol etylowy - etanol

etanol endogenny – do 0,05‰ we krwi

stan po użyciu alkoholu – 0,2 ‰ do 0,5 ‰ we krwi

- 0,1 do 0,25g/dm3w powietrzu

stan nietrzeźwości – powyżej 0,5 ‰

- powyżej 0,25g/dm3w powietrzu


Alkohol etylowy etanol12
Alkohol etylowy - etanol

Leczenie:

 • zabezpieczenie podstawowych czynności życiowych;

 • płukanie żołądka do 1 godziny od zatrucia (przy spożyciu dawki niebezpiecznej);

 • postępowanie zgodnie z zasadami intensywnej terapii;

 • diureza osmotyczna w oparciu o hipertoniczne roztwory glukozy;

 • wyrównywanie zaburzeń gospodarki kwasowo – zasadowej;


Alkohol etylowy etanol13
Alkohol etylowy - etanol

Leczenie:

 • Nalokson – Narcan;

 • HD – przy stężeniach powyżej 5‰ + stan chorego;

 • W okresie pobudzenia psychoruchowego – leki sedatywne;

 • W razie wystąpienia objawów abstynenckich z majaczeniem drżennym – Heminevrin, witaminy z grupy B1, B2, B6, PP.


Alkohol metylowy metanol spirytus drzewny karbinol ch 3 oh
Alkohol metylowy – metanol spirytus drzewny – karbinol – CH3-OH


Alkohol metylowy
Alkohol metylowy

Postać:

bezbarwna, łatwopalna ciecz o zapachu etanolu

Zastosowanie:

 • środek zapobiegający zamarzaniu;

 • rozpuszczalnik farb, lakierów, politury;

 • donor grup metylowych – CH3;

 • środek w płynach do szyb;

 • dodatek do benzyny


Alkohol metylowy1
Alkohol metylowy

Kinetyka:

bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego,

oraz przez skórę i drogi oddechowe.

szczytowe stężenie we krwi osiąga po 30 – 60 minutach


Alkohol metylowy2
Alkohol metylowy

Metabolizm:

metabolizuje się kilkukrotnie wolniej od etanolu w wątrobie

metanol aldehyd mrówkowy

1a. dehydrogenazy alkoholowe – ADH,

1b. układ MEOS – MicrosomalAlcoholOxidizing System

1c. katalaza


Alkohol metylowy3
Alkohol metylowy

aldehyd mrówkowy kwas mrówkowy

2a. dehydrogenazy alkoholowe – ADH,

2b. oksydaza aldehydowa,

2c. katalaza,

2d. peroksydaza

2e. dehydrogenaza mrówczanowa


Alkohol metylowy4
Alkohol metylowy

CO2 + H2O

kwas mrówkowy

mrówczany

Głównym czynnikiem toksycznym są:

kwas mrówkowy i mrówczany


Alkohol metylowy5
Alkohol metylowy

Metabolizm:

 • 3 – 5 % wydalany jest w postaci niezmienionej;

 • 12% - wydalane jest z powietrzem wydechowym

 • T1/2 – 14 – 20 godzin – w ciężkim zatruciu do 30 godzin

 • Podawanie alkoholu wydłuża T1/2 do 36 godzin,

 • HD skraca T1/2 do kilku godzin


Alkohol metylowy6
Alkohol metylowy

Toksyczność:

 • działanie miejscowo drażniące,

 • OUN – działanie depresyjne,

 • możliwość OZT,

 • nieodwracalne uszkodzenie nerwów wzrokowych – aldehyd mrówkowy,

 • ciężka kwasica metaboliczna – kwas mrówkowy, mleczany powstałe w wyniku beztlenowej glikolizy.


Alkohol metylowy7
Alkohol metylowy

Dawka śmiertelna:

30 – 150ml

Trwała ślepota:

10ml

Objawy zatrucia pojawiają się w czasie od kilkudziesięciu minut do kilkudziesięciu godzin

Jednoczesne spożycie etanolu zmniejsza toksyczność metanolu


Alkohol metylowy8
Alkohol metylowy

Fazy zatrucia metanolem:

faza narkotyczna

faza kwasicza

faza uszkodzeń narządowych


Alkohol metylowy9
Alkohol metylowy

Objawy zatrucia metanolem:

 • początkowo podobne do objawów upojenia alkoholowego, dodatkowo – nudności, wymioty, bóle brzucha;

 • bóle głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, śpiączka;

 • kwasica metaboliczna;

 • objawy pozapiramidowe;

 • drgawki, zaburzenia oddychania, hipotonia, tachykardia;

 • cechy uszkodzenia wątroby i nerek, mioglobinuria, oliguria, anuria,

 • ślepota – uszkodzenie nerwów wzrokowych, może pozostać jedynie poczucie światła.


Alkohol metylowy10
Alkohol metylowy

ciężkość stanu klinicznego zależy od stopnia

kwasicy metabolicznej


Alkohol metylowy11
Alkohol metylowy

Badania:

Stężenie metanolu we krwi:

 • dopuszczalne – do 20mg/dl (0,2‰);

 • toksyczne – powyżej 50mg/dl (0,5‰)

 • śmiertelne - powyżej 150mg/dl (1,5‰)


Alkohol metylowy12
Alkohol metylowy

W przebiegu zatrucia metanolem konieczne monitorowanie:

 • stężenia metanolu,

 • gospodarki kwasowo-zasadowej,

 • gospodarki wodno-elektrolitowej – diureza,

 • EKG,

 • poziomu diastaz,

 • prób wątrobowo – nerkowych,

 • morfologii i układu krzepnięcia,

 • badania dna oczu (!)


Alkohol metylowy13
Alkohol metylowy

Głównym celem leczenia jest:

usunięcie alkoholu metylowego i jego metabolitów, zapobiegnięcie zwiększania i zwalczania powstałej

kwasicy metabolicznej


Alkohol metylowy14
Alkohol metylowy

Leczenie:

 • płukanie żołądka – wartość ograniczona – do 30 minut

 • postępowanie objawowe zgodnie z zasadami intensywnej terapii:

  - tlenoterapia, intubacja, oddech zastępczy,

  - nawadnianie dożylne – glukoza, elektrolity, płyny osmotycznie czynne, aminy presyjne,

  - zapobieganie i wyrównywanie kwasicy metabolicznej

  - leczenie drgawek

  - podawanie etanolu

  - HD


Alkohol metylowy15
Alkohol metylowy

Wyrównywanie kwasicy metabolicznej

wzór Astrupa:

ilość 8,4% NaHCO3 – BE x ciężar ciała x 1/3


Alkohol metylowy16
Alkohol metylowy

Odtrutki w zatruciu metanolem:

 • etanol podawany dożylnie lub doustnie,

 • 4 – metylpirazol (4-MP) – Fomepizol – blokuje ADH

  15mg/kg m.c we wlewie i.v., a następnie 10mg/kg m.c. czterokrotnie co 12 godzin


Alkohol metylowy17
Alkohol metylowy

Podawanie etanolu – stężenie etanolu powinno wynosić:

1,0‰ – 1,5 ‰

- dożylnie (10% roztwór):

7,6 – 10 ml/kg m.c. w ciągu 30 minut a następnie;

 • u alkoholika – 1,95 ml/kg m.c./godzinę,

 • u niepijącego – 0,83 ml/kg m.c./godzinę

  - doustnie (40% roztwór):

  1,5 – 2,0 ml/kg m.c. w ciągu 30 minut a następnie

 • u alkoholika 0,41 ml/kg m.c./godzinę,

 • U niepijącego – 0,29 mg/kg m.c./godzinę


Alkohol metylowy18
Alkohol metylowy

Wskazania do HD:

 • stężenie metanolu we krwi powyżej 50mg/dl tj. >0,5‰,

 • kwasica metaboliczna ze stężeniem wodorowęglanów poniżej 12 mmol/l,

 • trudna do wyrównania kwasica metaboliczna,

 • uszkodzenie nerwów wzrokowych


Alkohol metylowy19
Alkohol metylowy

Rokowanie w zatruciu metanolem zależy od:

 • ilości wypitego metanolu,

 • czasu od chwili zatrucia do rozpoczęcia leczenia,

 • stopnia kwasicy metabolicznej i czasu jej trwania,

 • intensywności i możliwości terapeutycznych


Glikol etylenowy c 2 h 4 oh 2
Glikol etylenowy C2H4 – (OH)2


Glikol etylenowy
Glikol etylenowy

najprostszy alkohol polihydroksylowy – diol

najbardziej toksyczny z alkoholi dwuwodorotlenowych

Postać:

bezbarwna ciecz, przypominająca syrop, o zapachu alkoholu i słodkawym smaku


Glikol etylenowy1
Glikol etylenowy

Zastosowanie:

 • rozpuszczalnik,

 • składnik płynów do chłodnic i systemów chłodniczych,

 • składnik płynów hydraulicznych (m.in. płynów hamulcowych),

 • dostępny w roztworach 95%


Glikol etylenowy2
Glikol etylenowy

Kinetyka:

bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego

Metabolizm:

metabolizowany w wątrobie z udziałem dehydrogenazy alkoholowej

glikol etylenowy aldehyd glikolowy


Glikol etylenowy3
Glikol etylenowy

aldehyd glikolowy kwas glikolowy

kwas glioksalowy

kwas szczawiowy


Glikol etylenowy4
Glikol etylenowy

Głównymi czynnikami toksycznymi są:

 • kwas glikolowy

 • kwas glioksalowy

 • kwas szczawiowy

  22% wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej

  T1/2 – 3 godziny

  - podanie etanolu wydłuża T1/2 do 17 godzin

  - podanie 4-metylpyrazolu wydłuża T1/2 do 14 godzin


Glikol etylenowy5
Glikol etylenowy

Toksyczność:

 • OUN – działanie depresyjne

 • ciężka kwasica metaboliczna

  bezpośredni efekt cytotoksyczny

 • uszkodzenie nerek

 • wytrącanie się kryształów szczawianu wapnia w kanalikach nerkowych

 • hipokalcemia


Glikol etylenowy6
Glikol etylenowy

dawka toksyczna:

30 – 50 ml

dawka śmiertelna:

około 100 ml – 1,4 ml/kg m.c.


Glikol etylenowy7
Glikol etylenowy

Fazy zatrucia glikolem etylenowym:

1. 30 min – 12 godz. od zatrucia

 • narkotyczne działanie na OUN,

 • rozpoczyna się i szybko narasta kwasica metaboliczna

  2. - objawy niewydolności układu oddechowego i krążenia

  - narastanie objawów ze strony OUN – obrzęk mózgu, obrzęk siatkówki, napady padaczkowe,

  3. – narastanie niewydolności nerek,

  - toksyczne uszkodzenie wątroby,

  - hemoliza wewnątrznaczyniowa,

  - zaburzenia hematologiczne + zespół DIC


Glikol etylenowy8
Glikol etylenowy

Badania:

- stężenie glikolu etylenowego we krwi i w moczu

stężenie bardzo toksyczne we krwi - powyżej 50mg/dl

 • gazometria (!!!),

 • elektrolity – Na+, Cl-, Ca++,

 • glikemia,

 • kreatynina, mocznik,

 • próby wątrobowe,

 • morfologia, stopień hemolizy,

 • układ krzepnięcia

 • BOM


Glikol etylenowy9
Glikol etylenowy

Leczenie:

 • płukanie żołądka,

 • zapewnienie pełnej wydolności układu oddechowego i krążenia,

 • zwalczanie kwasicy metabolicznej poprzez:

  - intensywną diurezę osmotyczną z alkalizacją – 2,8% NaHCO3,

  - pulsy 8,4% NaHCO3 po wyliczeniu zapotrzebowania wg wzoru Astrupa,


Glikol etylenowy10
Glikol etylenowy

 • wyrównywanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej,

 • podawanie etanolu lub 4MP,

 • HD - glikol etylenowy - we krwi powyżej 50mg/dl,

  - w moczu powyżej 100mg/dl

  głęboka, trudna do wyrównania kwasica metaboliczna


Glikol etylenowy11
Glikol etylenowy

Rokowanie jest uzależnione od:

 • ilości wypitego glikolu etylenowego,

 • czasu jaki upłynął od zatrucia do rozpoczęcia leczenia,

 • stopnia kwasicy metabolicznej,

 • stopnia uszkodzenia nerek,

 • intensywności leczenia.


ad