INICJATYWA MIKRO Pożyczki dla małych firm inicjatywamikro.pl - PowerPoint PPT Presentation

INICJATYWA MIKRO
Download
1 / 14

 • 156 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INICJATYWA MIKRO Pożyczki dla małych firm www.inicjatywamikro.pl. Misja i cele.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INICJATYWA MIKRO Pożyczki dla małych firm inicjatywamikro.pl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inicjatywa mikro po yczki dla ma ych firm inicjatywamikro pl

 • INICJATYWA MIKRO

 • Pożyczki dla małych firm

 • www.inicjatywamikro.pl


Misja i cele

Misja i cele

 • Misją IM, która została stworzona w 1996 roku jest wspieranie transformacji polskiego społeczeństwa poprzez stworzenie dostępu do pożyczek dla tych mikroprzedsiębiorstw i małych firm - w tym rozpoczynających działalność gospodarczą - które mają potencjał rozwojowy, oraz wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski.

 • Naszą misją kierują cztery kluczowe wartości sieci ”OPPORTUNITY INTERNATIONAL”:

  • Szacunek

  • Zaangażowanie na rzecz potrzebujących wsparcia

  • Uczciwość

  • Dbałość o powierzone zasoby


Segmenty rynku docelowego im

Segmenty rynku docelowego IM

 • Rozpoczynający działalność: osoby z wiedzą i umiejętnościami, które postrzegają rozpoczęcie działalności gospodarczej w kategoriach nowych możliwości dla siebie;

 • Funkcjonujące mikroprzedsiębiorstwa:firma została założona, kiedy rynek był mniej konkurencyjny; obecnie konieczne inwestycje, aby wykorzystać potencjał firmy na dalszy rozwój;

 • Dojrzałe mikroprzedsiębiorstwa: prowadzą stosunkowo stabilną działalność, znają lokalny rynek, wiedzą jak współpracować i pozyskiwać klientów czy dostawców, ale nie spełniają kryteriów stosowanych przez banki

 • Małe firmy: działają na rynku od dłuższego czasu, rozwijają się, wykazują dobre wyniki; korzystają IM w przypadku, kiedy potrzebują szybkiego finansowania.


Zasady dotycz ce wniosk w o po yczk

Zasady dotyczące wniosków o pożyczkę

 • Pożyczki udzielane są mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom na rozwój firmy i na rozpoczęcie działalności.

 • Pożyczki udzielane są firmom zarejestrowanym, a w przypadku pożyczki na rozpoczęcie działalności przelanie pożyczki może nastąpić dopiero po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją.

 • Firma / pożyczkobiorca nie ma zaległych zobowiązań wobec ZUS ani Urzędu Skarbowego.

 • Zadłużenie pożyczkobiorcy, jego rodziny i / lub firmy z tytułu innych zobowiązań nie może zagrażać terminowej spłacie pożyczki IM.

 • IM nie udziela pożyczek lombardom, firmom, których zasadniczym źródłem dochodu jest sprzedaż produktów tytoniowych i alkoholu, sklepom z militariami, kasynom lub firmom oferującym inne formy hazardu, firmom, których działalność nie jest zgodna z celami programu. Dodatkowo uwzględniane będą standardy wymagane przez pożyczkodawców IM.


Inicjatywa mikro po yczki dla ma ych firm inicjatywamikro pl

Wypłata pożyczki i sposób jej spłacania

 • Pożyczka przelewana jest na rachunek bankowy określony przez Pożyczkobiorcę. Spłata pożyczki następuje przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Inicjatywy Mikro.

  Kolejne pożyczki

 • Kolejne pożyczki mogą być udzielone pod warunkiem, że uzasadniają je wyniki finansowe firmy, cel pożyczki oraz terminowe spłaty poprzednich pożyczek.

  Czas rozpatrywania wniosku

 • Czas rozpatrywania wniosku (od momentu złożenia wszystkich dokumentów) wynosi: maksymalnie 72 h w przypadku pożyczek zatwierdzanych przez komisję pożyczkową maksymalnie 48 h w przypadku pożyczek zatwierdzanych przez specjalistę ds. pożyczek. W praktyce czas rozpatrywania wniosku jest krótszy w obydwu przypadkach.


Rodzaje po yczek

Rodzaje pożyczek

 • Pożyczka inwestycyjna: 1.000 - 120.000 PLN na okres od 3 do 60 miesięcy

 • Pożyczka obrotowa: 1.000 - 120.000 PLN na okres od 3 do 60 miesięcy

 • Pożyczka na start: 1.000 - 30.000 PLN na okres od 3 do 36 miesięcy

 • Pożyczka na samochód: 10.000 - 50.000 PLN na okres od 3 do 60 miesięcy

 • Dla stałych klientów: pożyczka pomostowa oraz odnawialna.


Przeznaczenie

Przeznaczenie

 • Pożyczki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Spos b sp aty

Sposób spłaty

 • stałe raty obejmujące kapitał i odsetki

 • odsetki w okresie karencji, a następnie stałe raty obejmujące kapitał i odsetki

 • spłata kapitału z ostatnią ratą odsetek 


Zabezpieczenia

Zabezpieczenia

 • Weksel

 • poręczenie przez osoby fizyczne lub innego rodzaju zabezpieczenie np.: hipoteka,  lokata, przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodu


Zapewniamy

Zapewniamy

 • stały dostęp do środków

 • szybką obsługę

 • raty dostosowane do możliwości klienta

 • możliwość wcześniejszej spłaty

 • niższe koszty obsługi przy kolejnych pożyczkach

 • Dla stałych klientów:- niższe oprocentowanie - możliwość uzyskania wyższej kwoty


Pierwszy biznes

Pierwszy Biznes

O pożyczkę może ubiegać się: - bezrobotny, pragnący rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek do 25 roku życia; - osoba zarejestrowana jako bezrobotna legitymująca się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, która nie ukończyła 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Pożyczka przeznaczona może być na finansowanie wszystkich kosztów realizacji przedstawionego przez bezrobotnego planu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kwota pożyczki wynosi od 5 tys. zł do 40 tys. zł dla jednej osoby uprawnionej. Pożyczka jest udzielana na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy. W czasie karencji płatne są raty odsetkowe. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Pobierana jest także prowizja w wysokości 1 proc. od kwoty udzielonej pożyczki. Uruchomienie środków pożyczki na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego nastąpi po formalnym zarejestrowaniu firmy. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Inicjatywy Mikro w Krakowie, Katowicach, Bielsku i Częstochowie. Więcej informacji na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.


Wsp pracujemy

Współpracujemy

Inicjatywa Mikro jest członkiem Opportunity International, międzynarodowej sieci organizacji mikropożyczkowych, która działa od ponad 30 lat wspierając rozwój drobnej przedsiębiorczości i walcząc z ubóstwem poprzez system pożyczek, szkoleń i doradztwa. Obecnie sieć Opportunity obejmuje 42 organizacje mikropożyczkowe w 24 krajach i organizacje wspierające w 7 krajach. InicjatywaMikro jest członkiemMicrofinance Centre for Central and Eastern Europe and the New Idependent States (MFC) w Warszawie. Celem Fundacji MFC jest wspieranie członków - organizacji mikropożyczkowych z Europy środkowo-Wschodniej i krajów byłego Związku Radzieckiego - w prowadzonej przez nich działalności poprzez organizację szkoleń, konferencji, pomoc w wymianie doświadczeń, aranżowanie wizyt szkoleniowych itp. Fundacja działa m.in. dzięki wsparciu z US AID, Fundacji Motta i CGAP. Inicjatywa Mikro jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Funduszy PożyczkowychLokalnie Inicjatywa Mikro współpracuje z szeregiem instytucji i organizacji zaangażowanych we wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, realizując wspólne projekty czy przekazując informacje o ich bieżącej ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw.


Adresy oddzia w

Adresy oddziałów

 • Centrala Inicjatywy Mikro:al. Krasińskiego 11a, IV p., 31-111 Kraków tel/fax. (0-12) 427 03 93, 422 42 57email: sekretariat@inicjatywamikro.pl

 • BIURA OBSŁUGI KLIENTA UDZIELAJĄCE POŻYCZEK:KRAKÓW ul. Węgłowa 1, 31-063 Kraków tel/fax (0-12) 427 03 46, 421 12 75email: krakow@inicjatywamikro.plKATOWICE ul. Wita Stwosza 6, 40-036 Katowice tel/fax (0-32) 253 90 23, 255 47 58email: katowice@inicjatywamikro.plBIELSKO-BIAŁAul. Cyniarska 36, 43-300 Bielsko-Biała tel/fax (0-33) 815 09 59, 815 09 60email: bielsko@inicjatywamikro.plCZĘSTOCHOWAul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa tel/fax (0-34) 360 64 20, 360 57 91email: czestochowa@inicjatywamikro.pl


Adresy oddzia w1

Adresy oddziałów

 • RADOMul.Słowackiego 25, 26-600 Radomtel/fax (0-48) 362 44 32,email: radom@inicjatywamikro.plTARNOBRZEGul.Grota Roweckiego 6, 39-400 Tarnobrzegtel/fax (0-15) 641 63 44, 641 63 43email: tarnobrzeg@inicjatywamikro.plKIELCEul.Głowackiego 4, 25-368 Kielcetel/fax (0-41) 343 19 36,email: tarnobrzeg@inicjatywamikro.pl


 • Login