Nechceme d lnici uprost ed prahy
Download
1 / 31

Nechceme dálnici uprostřed Prahy - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nechceme dálnici uprostřed Prahy. Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6 11. 11. 2005 od 18. hodin. Nechceme dálnici uprostřed Prahy!. iniciátoři – občanská sdružení Wuchterlova Eko Břevnov Občanská iniciativa Letná–Bubeneč Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6 1500 podpisů ob čanů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Nechceme dálnici uprostřed Prahy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nechceme d lnici uprost ed prahy

Nechceme dálnici uprostřed Prahy

Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 6

11. 11. 2005 od 18. hodin

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


Nechceme d lnici uprost ed prahy1

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

 • iniciátoři – občanská sdružení

  • Wuchterlova

  • Eko Břevnov

  • Občanská iniciativa Letná–Bubeneč

  • Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6

 • 1500 podpisů občanů

 • http://praha6.ecn.cz

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


Nechceme d lnici uprost ed prahy2

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

 • občané jsou ohroženi nekontrolovaným nárůstem automobilové dopravy v centru Prahy 6

 • reálná hrozba zprovoznění Městského okruhu před dokončením Silničního okruhu se všemi negativní dopady na Prahu 6

 • chybí posouzení vlivů na životní prostředí (proces EIA)

 • není zajištěno financování celého projektu

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


Nechceme d lnici uprost ed prahy3

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!

 • Praha 6

  • nese velkou část „dopravní solidarity“ Prahy

  • navíc ji čeká rozšíření letiště

  • pouhé dvě stanice metra

 • vedení MČ P6 podporuje politiku hlavního města, podle níž se naše část Prahy stane kapacitním koridorem individuální dopravy

  • všechna následně uváděná čísla a citace pocházejí z oficiálních zdrojů

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


Definice pojm

Definice pojmů

 • Silniční okruh

  • vnější

 • Městský okruh

  • vnitřní

 • radiály

 • mimoúrovňovékřižovatky

  • Malovanka

  • Prašný most

  • Špejchar

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


K i ovatka malovanka

Křižovatka Malovanka

 • v roce 2010průjezd125 000aut/den

  • 70 %z tunelů

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


K i ovatka pra n most

Křižovatka Prašný most

 • začátekutajenéradiály

 • dvakrát tři jízdní pruhy 46.700 aut/den

 • v roce 2000 27.100 aut/den

 • podzemnígaráže

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


K i ovatka pra n most1

Křižovatka Prašný most

 • zatíženíkomunikacív okolív roce 2010jen osobní auta

  • tunely

   • 44.900+51.500

  • M.Horákové

   • 29.900

  • Svatovítská

   • 46.300

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


K i ovatka pejchar

Křižovatka Špejchar

 • zasáhne do prostoruSpartya Letensképláně

 • na Letné parkoviště pro 1000 vozidel

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


7 m t o m stsk m okruhu

7 mýtů o Městském okruhu

 • prý vyřeší dopravu v Praze

 • prý odlehčí severojižní magistrále

 • prý vyřeší dopravní přetížení Prahy 6

 • prý na Praze 6 zlepší životní prostředí

 • je podzemní, a proto prýneviditelný

 • údajně dobrá investice

 • o stavbě rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


1 m tus mo pr vy e dopravu v praze

1. mýtus:MOprý vyřeší dopravu v Praze

 • nevhodné umístění

 • levobřežnímagistrála

 • na SZ hrozídřívější provozMO než SO

  závěr:MO přivede dopravuk centru

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


2 m tus mo pr odleh severoji n magistr le

2. mýtus:MO prý odlehčí severojižní magistrále

 • Severojižní magistrála: cca90.000 aut/den

  • po zprovoznění MO pokles o 30 000 aut/den

 • trasa MO

  • nárůst80 000 aut/den

  • nová obchodní a kancelářská centra

   • Pankrác, Karlín, Holešovice

   • brzy na magistrálu přivedou další dopravu

    závěr: řešením není přesun dopravyz jedné části města do jiné

  • pokles bude pouze krátkodobý

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


3 m tus mo vy e dopravn p et en prahy 6

3. mýtus:MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6

 • kdyby byla SJ magistrálav tunelu, jakby to zlepšilosituaci v okolí?

  • Žitná

  • Ječná

  • Vinohradská

  • Seifertova

  • ...

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


3 m tus mo vy e dopravn p et en prahy 61

3. mýtus:MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6

 • „utajená radiála“ Svatovítská a Jugoslávských partyzánů

  • usnesení Rady MČ Praha 6 č. 1421/04

 • Břevnovská radiála

  • Studie proveditelnosti z roku 2005:„jedna z nejvýznamnějších a v budoucnu patrně i nejzatíženějších komunikací hl.m.P.“

 • plánovaný obchvat Vítězného náměstí

  • Evropská – Svatovítská

  • dokazuje zvýšení zátěže

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


3 m tus mo vy e dopravn p et en prahy 62

3. mýtus:MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6

 • závěr:

  • tunely neřeší přetížení na návazné uliční síti (dopravní indukce)

  • za velké peníze vyprodukují další nárůst dopravy v přilehlých ulicích

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


3 m tus mo vy e dopravn p et en prahy 63

3. mýtus:MO vyřeší dopravní přetížení Prahy 6

 • MO nebudeschopenpřenést špičky

 • regulace rych-losti v tunelech

  • 70 km/h

  • špičky 35 km/h

   závěr: doprava se rozlejei na povrchu

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


4 m tus mo zlep na praze 6 ivotn prost ed

4. mýtus: MO zlepší na Praze 6 životní prostředí

 • posouzení vlivů na životní prostředí

  • zákon č. 100/2001 Sb. (proces EIA)

  • nebylo na naši část MO nikdy provedeno!

 • rozhodnutí o umístění stavby:

  • „v případě překročení limitu budou provedena příslušná další opatření na obytných objektech – např. nucené větrání s přívodem vzduchu, případně změna bytové funkce na nebytovou.“

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


4 m tus mo zlep na praze 6 ivotn prost ed1

4. mýtus: MO zlepší na Praze 6 životní prostředí

 • stavební dokumentace pro MÚK Malovanka:

  • „V úvodu prací na stavbě musí být provedena výměna oken obytných objektů a zařízení pro nucené větrání v obytných objektech u jižní strany ul. Patočkova.“

   závěr: nikoli tunely samy,alejimi vyprovokovaný nárůst dopravy (dopravní indukce)značně zhorší životní prostředí v Praze 6

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


5 m tus mo je podzemn a proto neviditeln

5. mýtus:MO je podzemní, a proto neviditelný

 • na Praze 6 3obrovskéMÚK

 • stavby vtěsné blízkosti

  • Hradčan

  • Břevnovskéhokláštera

 • projev

  • vandalství

  • kulturního ignorantství

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


5 m tus mo je podzemn a proto neviditeln1

5. mýtus:MO je podzemní, a proto neviditelný

 • MÚK Prašný most

 • oddělí Dejvice od areálu Pražského hradu

  • fyzicky

  • psychologicky

 • v zájmu Prahy 6 je ale naopak

  • komfortní pěší propojení s areálem

  • vtažení centrálních Dejvic do turisticky atraktivní zóny

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


5 m tus mo je podzemn a proto neviditeln2

5. mýtus:MO je podzemní, a proto neviditelný

 • MÚK Prašný most

 • křižovatka obchvatu Evropská – Svatovítská

  • nový mostšířka 40 m(dnes 16 m)

 • urbanistickynepřijatelnábariéra

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


5 m tus mo je podzemn a proto neviditeln3

5. mýtus:MO je podzemní, a proto neviditelný

 • roční průměr dopravního zatížení ulic v Praze 6

  závěr:v centruPrahy 6 se situacena povrchurozhodněnezklidní!

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


5 m tus mo je podzemn a proto neviditeln4

5. mýtus:MO je podzemní, a proto neviditelný

 • denní průměrdopravníhozatížení ulicna Letné

  závěr:ani Letné MOvýrazněji nepomůže !

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


6 m tus mo je dobr investice

6. mýtus:MO je dobrá investice

 • město nepředložilo rozpočet stavby

 • roční investice[mld Kč]rozvoj dopravní infrastruktury5

 • investice do čistírny odpadních vod9

 • zadlužení města v roce 200533

 • MO Strahovský tunel – Pelc-Tyrolka30

 • projekty, které nesplňují vysoké standardy ochrany ŽP, nedostanou peníze z EU

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


6 m tus mo je dobr investice1

6. mýtus:MO je dobrá investice

závěr: MO je nad finanční možnosti města

 • při realizaci MO zadlužení na desítky let

 • omezení či zastavení jiných investic

  • vč. rozvoje veřejné dopravy

    MČ Praha 6 považuje za prioritu prodloužení metra A

 • je dobré si uvědomit, že metro bude financováno ze stejného zdroje

 • čemu dá MČ Praha 6 přednost?

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


7 m tus o stavb je rozhodnuto projekt pr nelze zastavit

7. mýtus: o stavbě je rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit

 • formální hledisko

  • výstavba úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka

   • dosud nezačala

   • proto je pozastavení stále reálné

  • zastupitelstvo Prahy schválí ročně stovky změn územního plánu, takže i tento projekt lze pozastavit a přehodnotit

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


7 m tus o stavb je rozhodnuto projekt pr nelze zastavit1

7. mýtus: o stavbě je rozhodnuto, projekt prý nelze zastavit

 • ekonomické hledisko

  • hlavní město neví, jak financovat stavbu za desítky miliard

  • dosud vynaložené prostředky stále mnohem menší, než ty, které mají být investovány

  • proto je rozumnější projekt pozastavit a znovu pečlivě zvážit

    závěr:projekt lze pozastavit a přehodnotit;trvat na špatném řešení je neomluvitelné!

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


Z v r

Závěr

 • jak pokračovat

  • pozastavit výstavbu MO a dostavět SO [1]

  • posoudit vlivy Městského okruhu na životní prostředí (proces EIA) [2]

  • vybudovat záchytná parkoviště [3]

   • na okraji severozápadní části města

   • napojit je na veřejnou dopravu

  • přednostně investovat do veřejné dopravy [4]

   • prodloužit trasu metra A

   • tramvaj Dejvice – Bohnice

   • expresní bus mezi P6 a P5 Strahovským tunelem

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


Zdroj informac

Zdroj informací

 • Usnesení Rady MČ P6 ze dne 5. 3. 2004č. 1226/04: Plnění Programového prohlášení RMČ Praha 6 – Doprava

 • Usnesení Rady MČ P6 ze dne 4. 5. 2004č. 1421/04: Stanovisko Městské části Praha 6 k přípravě a realizaci nadřazené dopravní sítě v severozápadní části Prahy

 • Ročenka dopravy Praha 2004 (Ústav dopravního inženýrstvíhl. m. Prahy)

 • Strategický plán hl. m. Prahy schválený 25. 5. 2000, usnesení ZHMP 19/03

 • Vize – Praha 2010

 • Rozhodnutí o umístění stavby Městský okruh Myslbekova – Pelc Tyrolka, stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar a stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, červenec 2002, č.j. MHMP/131247/01/OUR/DI/Š

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


Zdroj informac1

Zdroj informací

 • Dokumentace k stavebnímu povolení 03.2001 Strahovský tunel 2.st. č. 0065 2.A. MÚK Malovanka

 • Studie proveditelnosti Břevnovské radiály. Objednatel HMP, zhotovitel SATRA, s.r.o., City Plan, s.r.o., květen 2005 pod čj. 8664/2004

 • Rozpočet hl. m. Prahy pro roky 2004 a 2005

 • EIA/MZP093: Městský okruh, stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála

 • EIA/ MZP092:Městský okruh, stavba č. 0081 Pelc Tyrolka – Balabenka

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


Nechceme d lnici uprost ed prahy4

Nechceme dálnici uprostřed Prahy

Děkujeme za pozornost

Nechceme dálnici uprostřed Prahy!


ad
 • Login