Cost benefit analysis studija tro kova i koristi
Download
1 / 23

Cost benefit analysis Studija troškova i koristi - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Cost benefit analysis Studija troškova i koristi. Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession EUROPEAN COMMISSION Directorate General Regional Policy. Motivacija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cost benefit analysis Studija troškova i koristi' - logan-espinoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cost benefit analysis studija tro kova i koristi

Cost benefitanalysisStudijatroškova i koristi

Guide to

COST-BENEFIT ANALYSIS

of investment projectsStructural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession

EUROPEAN COMMISSION

Directorate General RegionalPolicy


Motivacija
Motivacija

 • Svi projekti donose koristi i neke troškove odnosno negativne uticaje na sredinu gde se projekat implementira.

 • Ideja CBA analize je razumeti te uticaje projekta i podesiti projekte kako bi imali što manji negativan uticaj.


Obaveza
Obaveza

 • Pravila EU Kohezione politike traže studiju troškova i koristi za sve veće investicione projekte koji traže pomoć iz EU fondova.

 • Pravilo kaže da su veći ‘major’ projekti generalno svi projekti od €50miliona, ali da za projekat životne sredine to važi za projekte od €25 miliona, a za IPA projekte od €10miliona eura.


Pravne osnove
Pravne osnove

 • COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European RegionalDevelopment Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 – Article37, 39, 40, 41, 55.

 • Corrigendum to COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for theimplementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European RegionalDevelopment Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the EuropeanParliament and of the Council on the European Regional Development Fund – Annex XX (Major Project Structured data to beencoded); Annex XXI (Application form for infrastructure investment); Annex XXII (Application form for productiveinvestment).

 • COMMISSION REGULATION (EC) No 718/2007 of 12 June 2007 implementing Council Regulation (EC) No1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA) – Article 157.

 • European Commission, Guidance on the methodology for carrying out Cost-benefit analysis. Working document No 4.


Ta je projekat koji se analizira
Šta je projekat koji se analizira

 • Projekat, koji je složen iz ekonomski nerazdvojivih zadataka povezanih s određenom tehničkom funkcijom s postavljenim ciljevima.

 • Grupa projekata koji su :

  • Locirani na istoj teritoriji ili uz isti transportni koridor

  • Postižu iste merljive ciljeve;

  • Pripadaju istom generalnom planu teritorije ili koridora,

  • Su u nadležnosti iste agencije , koja je odgovorna za koordinaciju i monitoring;

 • Faza projekta koja je tehnički i finansijski nezavisna i ima sama sama svoj efekat.


Projekti koji generi u prihode
Projekti koji generišu prihode

 • Član 55 važi za sve investicijske operacije koji generišu neto prihode kroz naplaćivanje od strane korisnika osim u primerima:

  • Projekti koji ne generišu prihode

  • Projekti čiji prihodi ne kriju troškove operacija,

  • Projekti državnih pomoći.


Koraci kvalitetne analize
Koraci kvalitetne analize

 • Prezentacija i obrazloženje socio-ekonomskog konteksta i ciljeva

 • Identifikacija projekta

 • Studija izvodljivosti i alternativa

 • Finansijska analiza

 • Ekonomska analiza

 • Analiza rizika


S ocio e k onom ski kontekst i ciljevi
Socio-ekonomski kontekst i ciljevi

 • Definisanje cilja projekta

 • Konzistentnost s EU i nacionalnim politikama


Identifikacija projekta
Identifikacija projekta

 • Šta je projekat?

 • Indirektni efekti

 • Definicija nosioca troškova i koristi


Studija izvodljivosti i alternativa
Studija izvodljivosti i alternativa

 • Identifikacija opcija

 • Analiza izvodljivosti

 • Selekcija opcija


Finansijska analiza
Finansijska analiza

 • Finansijska analiza sastoji se iz analiza:

  • Cele vrednosti investicije (total investment costs)

   • Fiksna investicija (Fixed investments)

   • Troškovi pokretanja operacije (Start-up costs)

   • Promene zaposlenog kapitala (Changes in working capital)

  • Cele vrednoti troškova operacije i prihoda (total operating costs and revenues)

   • Operativni troškovi (Operating costs)

   • Prihodi (Revenues)


Finansijska analiza1
Finansijska analiza

 • Finansijskog povrata na investicijske troškove (financial return on investment cost: FNPV(C) and FRR(C))

 • Izvora finansiranja (sources of financing)

  • Svi mogući prihodi od prodaje proizvoda ili usluga

  • Neto pare iz upravljanja finansijskim izvorima

 • Finansijske održivosti (financial sustainability)

 • Finansijskog povrata na nacionalni kapital (financial return on the national capital: FNPV(K) and FRR(K))


Usput moramo paziti na pravila
Usput moramo paziti na pravila

 • the time horizon for different types of project

 • social affordability

 • thepolluterpaysprinciple

 • thetreatmentoftaxation

 • the investment profitability - FRR(C) - normally expected

 • theadjustmentforinflation

 • thepublic-privatepartnership

 • the return on capital – FRR(K) – to (possibly private) investors


Ekonomska analiza
Ekonomska analiza

 • Konverzacija iz tržišnih u računovodstvene cene

 • Monetarizacija netržišnih uticaja

 • Uračunavanje dodatnih indirektnih efekata

 • Diskontiranje planiranih troškova i koristi

 • Kalkulacija indikatora ekonomske uspešnosti (ekonomska neto sadašnja vrednost,ekonomski stepen povraćaja i B/C ratio).


Konverzijski faktori
Konverzijski faktori

 • Zemljište: 1,6

 • Zgrade: 0,60

 • Mašine (bez poreza i carina): 1

 • Materijal: 1

 • Radna snaga bez obrazovanja: 0,48

 • I tako dalje, ali različito po ekonomijama zbog različitih uticaja na ekonomiju


Monetarizacija netr i nih uticaja
Monetarizacija netržišnih uticaja

 • Neki uticaji se ne mogu direktno prikazati u parama, ali nama ovde trebaju uticaji u parama.

 • Primer saobraćaj:

  • Skraćenje putovanja za 1 sat se ne prikazuje direktno u parama ali ga je potrebno izračunati.


Kako?

 • Na primer kroz cenu radne snage kao oportunitetni trošak cene rada na sat.


Primeri koristi
Primeri koristi

 • Koristi:

  • Smanjenje mogućnosti saobraćajnih nesreća u gužvi se desi zbog izmeštanja industrijske hale.

  • Neki se pojedinci vakcinišu protiv influenci, a drugi ne. Oni koji se nisu vakcinisali imaju korist, jer se stepen mogućnosti dobijanja bolesti smanjio.

  • Hidro elektrane ne samo da pomažu kod regulacije reka i smanjenja opasnosti od poplava, nego i omogućavaju organizaciju sportskih rekreativnih aktivnosti.


Primeri tro kova
Primeri troškova

 • Troškovi:

  • Zagađenje voda iz industrije uništava životnu sredinu za životinje, ljude i tako dalje.

  • Nereguliran lov riba smanjuje zalihe ribe za druge države i preduzeća koja se bave ribom.

  • Kad automobili besplatno upotrebljavaju puteve prouzrokuju troškove zbog gužve i povećavaju emisije u vazduh, što drugima nanosi štetu.


Kalkulacija indikatora ekonomske uspe nosti
Kalkulacija indikatora ekonomske uspešnosti

 • Ekonomska neto sadašnja vrednost (ENPV):

  • je razlika the između diskontiranih totalnih društvenih koristi i troškova

 • Ekonomski interni stepen povraćaja (ERR):

  • Je procenat koji proizvodi 0 vrednost za ENPV

 • B/C ratio

  • Je % između diskontiranih ekonomskih koristi i troškova.


 • Analiza rizika
  Analiza rizika

  • Analiza osetljivosti

   • Identifikacija varijabli

    • Price dynamics, Operating costs, Specific consumption of energy and other goods and services, Prices of outpits Tariffs,

   • Analiza elastičnosti

   • Odabir kritičnih vrednosti

  • Analiza mogućnosti kritičnih vrednosti

  • Analiza rizika

  • Analiza prihvatljivih nivoa rizika

  • Prevencija od rizika


  ad