מחיבור לכפל
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

מחיבור לכפל PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

מחיבור לכפל. לאה מואטי סופי וולצ'ס בית ספר קהילתי בן-גוריון. מטרה. התלמיד יבין שתרגיל כפל הוא קיצור של תרגיל חיבור כיתות : א' ב'. יעדים. התלמיד יזהה את מרכיבי תרגיל החיבור. התלמיד יזהה תרגיל שמחובריו זהים. התלמיד יזהה את מרכיבי תרגיל הכפל. התלמיד יתרגל את הבנת מהות הכפל.

Download Presentation

מחיבור לכפל

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1370309

מחיבור לכפל

לאה מואטי

סופי וולצ'ס

בית ספר קהילתי בן-גוריון.


1370309

מטרה

התלמיד יבין שתרגיל כפל הוא קיצור של תרגיל חיבור

כיתות: א' ב'.


1370309

יעדים

התלמיד יזהה את מרכיבי תרגיל החיבור.

התלמיד יזהה תרגיל שמחובריו זהים.

התלמיד יזהה את מרכיבי תרגיל הכפל.

התלמיד יתרגל את הבנת מהות הכפל.

התלמיד יישם את הבנת מהות הכפל.


1370309

תרגיל חיבור: תרגיל שיש בו פעולת חיבור שסימנה +.

דוגמא: 5=2+3

מחובר: לכל אחת מהספרות שביניהן סימן החיבור (2,3) קוראים מחובר.

לפני התוצאה מסמנים בסימן שווה=

לצד שיש בו את הפעולה החשבונית קוראים תרגיל חיבור.

לצד שיש בו את התוצאה קוראים הסכום.

מרכיבי תרגיל חיבור

קרא ורשום במחברתך את ההגדרות למושגים: תרגיל חיבור, מחובר.


1370309

}

מרכיבי תרגיל חיבור

5 = 2 + 3

מחובר

מחובר

סכום


1370309

תרגיל שרשרת

תרגיל שיש בו פעולת חיבור יותר מפעם אחת נקרא תרגיל שרשרת.

דוגמא: = 5 + 3 + 8 + 10

התבונן בתרגילים הבאים וציין:

כמה מחוברים יש בכל תרגיל?

מה מאפיין את המחוברים בכל תרגיל?

=4+4+4

=5+5+5+5+5

=9+9+9+9


1370309

מחברים זהים ושונים

לפניך חמישה תרגילים.

בארבעה תרגילים המחוברים זהים.

בתרגיל אחד מחוברים שונים.

זהה את התרגיל וכתוב את מספר התרגיל במקום המתאים למטה.

1) 5+5+5+5

2) 3+3+3+3+3

3) 2+2+2

4) 3+3+3+4

5) 10+10+10+10+10

תרגיל מספר _____ שונה.


1370309

תרגיל כפל

בתרגיל כפל, אחד המספרים הוא מחובר החוזר על עצמו.

המספר השני בתרגיל הכפל מציין את מספר הפעמים שהמחובר חוזר על עצמו.

בדוגמא: =8+8+8+8+8

המחובר חוזר על עצמו פעמים

5x8=


1370309

5 X 8 =

תרגיל כפל

התבונן בתרגיל =8+8+8+8+8 וענה:

 • מהו המחובר?

 • כמה פעמים מופיע המחובר בתרגיל זה?

  לפניך תרגיל כפל:

המספר השני בתרגיל הכפל מציין את מספר הפעמים שהמחובר חוזר על עצמו

אחד המספרים הוא מחובר החוזר על עצמו


1370309

מחיבור לכפל

10+10+10+10 = לפניך תרגיל חיבור:

כמה פעמים מופיע המחובר בתרגיל ? _____

לכן, תרגיל הכפל שנכתוב יהיה = 4 X 10

התבונן בתרגיל הבא וענה:

= 3+3+3+3+3+3+3

מהו המחובר שחוזר על עצמו ? ____

כמה פעמים המחובר חוזר על עצמו ? ____

מה יהיה תרגיל הכפל ? = ____ X _____


1370309

תרגיל לביצוע

בתרגיל: = 18+18+18+18+18+18+18

המחובר שחוזר על עצמו הוא______.

המספר חוזר על עצמו _____פעמים.

תרגיל כפל הוא = ___X____


1370309

איזה תרגיל כפל מתאים לתרגיל החיבור? התאם תרגיל כפל לתרגיל חיבור (רשום במחברתך).

3+3+3+3+3 54x5

11+11+11+11+11+11 8X28

54+54+54+54+54 11X6

28+28+28+28+28+28+28+28 5X3


1370309

כתוב תרגילי כפל לתרגילי החיבור.

= 2+2+2+2

=26+26+26+26

=16+16+16+16+16+16

= 9+9+9

=10+10+10+10+10+10+10+10+10


1370309

כתוב תרגילי חיבור לתרגילי כפל.

7X5

8X4

12X3

10X9


1370309

מסקנה

 • האם תוכל לנסח כלל שמתאים לפעילות?

 • מה בעצם למדת?

 • העתק את מסקנתך למחברת וקשט.

למדתי שתרגיל ______ הוא קיצור של תרגיל

_______ .


 • Login